Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS 2013)

Οι εκδηλώσεις «OPEN DAYS» έχουν καθιερωθεί ως η σημαντικότερη ετήσια ευρωπαϊκή συνάντηση περιφερειακών και τοπικών αρχών. Υπό την αιγίδα της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι φετινές εκδηλώσεις προβλέπεται να συμμετάσχουν πάνω από 220 περιφερειακές και τοπικές αρχές. Ενόψει της υιοθέτησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου,
των νέων κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων και της διαπραγμάτευσης για τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης, στόχος των εκδηλώσεων είναι να δοθεί η ευκαιρία στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα νέα εργαλεία της πολιτικής συνοχής, να προβάλουν τις ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή τους, να ανταλλάξουν ιδέες για τις μελλοντικές προκλήσεις και να αναπτύξουν συνεργασίες με σκοπό την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 7-10 Οκτωβρίου τ.ε., στις Βρυξέλλες, με θεματικό τίτλο: «Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις της Ευρώπης απογειώνονται για το 2020» και θα περιλαμβάνουν 90-100 εργαστήρια, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης με τη συμμετοχή 6.000 ενδιαφερομένων στο πλαίσιο τριών θεματικών προτεραιοτήτων:


1. Η διαχείριση της αλλαγής, 2014-2020: Στα σχεδιαζόμενα εργαστήρια προβλέπεται η ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την υλοποίηση των θεματικών προτεραιοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου.
Παράλληλα, θα γίνει ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία της προσεχούς προγραμματικής περιόδου, τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, την ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση κ.α.

2. Συνέργειες και συνεργασία: Τα εργαστήρια αυτής της θεματικής ενότητας επικεντρώνονται στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων. Αυτές οι συνέργειες δεν αφορούν μόνον τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.
Προσεγγίσεις συνεργασίας όπως οι ΕΟΕΣ και οι Μακροπεριφέρειες θα μπορούσαν επίσης να παρουσιαστούν ως παραδείγματα μακροπρόθεσμων συνεργασιών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

3. Προκλήσεις και λύσεις: Βασικός στόχος αυτής της θεματικής προτεραιότητας είναι παρουσίαση πρακτικών λύσεων σε κοινά περιφερειακά και τοπικά προβλήματα και προκλήσεις όπως η ανεργία των νέων, η δημογραφική γήρανση, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων, η υψηλή ενεργειακή κατανάλωση κ.α.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή και την Αστική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Επιτροπή των Περιφερειών απευθύνουν πρόσκληση στις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την ενεργό συμμετοχή στις εκδηλώσεις των Open Days είτε διοργανώνοντας ένα εργαστήριο για την παροχή πληροφόρησης, κατάρτισης, δικτύωσης και προώθησης συνεργασιών, είτε οργανώνοντας συζητήσεις για τα θέματα της νέας πολιτικής συνοχής και τις δυνητικές συνέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με τη συμμετοχή ειδημόνων.

Η ενεργός συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων γίνεται μέσα από τη σύσταση περιφερειακών συμπράξεων 5 έως 12 τοπικών ή περιφερειακών αρχών από τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον εκείνες οι πόλεις και οι περιφέρειες οι οποίες υλοποιούν δράσεις μέσα από προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φορέων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την 6η Μαρτίου 2013 στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:opendays@cor.europa.eu. 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το φάκελο της αίτησης, τα κριτήρια επιλέξιμότητας και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα μπορείτε να αναζητήσετε στον κάτωθι σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.