Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Αγ.Παρασκευή :Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Με δεδομένο ότι το 93% των παραγόμενων απορριμμάτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής οδηγείται σήμερα προς ταφή, ενώ μόλις το 7% ανακυκλώνεται, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος κρίνει απαραίτητο να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειές πολιτών και Υπηρεσίας Καθαριότητας για την αύξηση των ποσοστών των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών με μεγαλύτερη ανταπόκριση και συνέπεια. 
Παράλληλα, η ανάγκη εναρμόνισης με την Κοινοτική Οδηγία, τον Εθνικό και τον Περιφερειακό σχεδιασμό, σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Αττική, διαμόρφωσαν την επιτακτική ανάγκη για την κατάστρωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Αγ.Παρασκευή. Το σχέδιο στοχεύει στην αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών, στη μείωση του κόστους διαχείρισης και στην προετοιμασία νέων υποδομών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου 2015, ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της πόλης . Στο σχέδιο αναφέρονται, καταρχάς, σκέψεις και προβληματισμοί σε σχέση με τις δυνατότητες υλοποίησης του Εθνικού και Περιφερειακού σχεδιασμού, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται με λεπτομέρεια η παρούσα κατάσταση, όπου εντοπίζεται και περιγράφεται η ολική έλλειψη υποδομών, αλλά και, παράλληλα, μία καλά οργανωμένη Υπηρεσία Καθαριότητας. 

Ανιχνεύονται ταυτόχρονα πιθανά σενάρια για το μέλλον και αναλύονται δύο εκδοχές, η ρεαλιστική και η αισιόδοξη. Το ρεαλιστικό, αλλά ταυτόχρονα πολύ απαιτητικό, σενάριο, εστιάζει στη σταδιακή μείωση της ποσότητας προς ταφή, με διαλογή 3 ρευμάτων για σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα και γυαλί και πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων από χώρους εμπορικών δραστηριοτήτων, στη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών με στόχο την αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης, στην κατασκευή και λειτουργία Πράσινου Σημείου και δορυφορικών συστάδων, όπως και στη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής των οικιακών αποβλήτων. 
Το αισιόδοξο σενάριο συμπληρώνει τις δράσεις του ρεαλιστικού, εστιάζοντας στη διαλογή στην πηγή 4 ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, σύμμεικτων και βιοαποβλήτων, όπως και σε πιλοτικές δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης. Στη μελέτη αναλύονται και συγκρίνονται οι στόχοι κάθε σεναρίου και προτείνονται χρηματοδοτικά εργαλεία.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μελετήσει το Τοπικό Σχέδιο, σε ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης για την τήρηση της καθαριότητας και την ανακύκλωση, η Υπηρεσία Καθαριότητας προγραμματίζει την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων που θα αφορούν στην ενημέρωση των μαθητών, των δημοτών και των επαγγελματιών της πόλης. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής θα πετύχει τους στόχους που θέτει και περιγράφει στο Τοπικό Σχέδιο, μόνο αν έχει τη αμέριστη συνεργασία των κατοίκων και των επαγγελματιών της πόλης μας. Οφείλουμε όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.