Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

Χερσόνησος :Σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού και Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού

Το εναρκτήριο λάκτισμα για την υλοποίηση μιας οραματικής αντίληψης της δημοτικής αρχής Χερσονήσου για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος δόθηκε σήμερα στο δημοτικό κατάστημα Χερσονήσου με την πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης εργασίας για τη σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (ΟΔΠ) στο Δ. Χερσονήσου
Με γνώμονα τη θετική δυναμική του Ελληνικού τουρισμού, τις εξαιρετικές προοπτικές του προορισμού της Χερσονήσου καθώς και τις σύγχρονες τάσεις στην διαχείριση και προώθηση τουριστικών προορισμών ανακοινώθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας σύστασης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (ΟΔΠ) στο Δ. Χερσονήσου και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για τον Τουρισμό.
Ειδικότερα, η σύσταση ΟΔΠ του Δήμου Χερσονήσου και η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό στοχεύουν στην:
·         Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Χερσονήσου  μέσα από την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής της περιοχής.
·         Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον ιδιωτικό τομέα και συμβολή στην προσαρμογή των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων του προορισμού του Δήμου Χερσονήσου στις σύγχρονες εξελίξεις και στις απαιτήσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς μέσα από τη λειτουργία τοπικού οργανισμού διαχείρισης προορισμού.
·         Ενίσχυση του ρόλου του προορισμού έναντι των υπολοίπων φορέων και την εδραίωση της σύμπραξης των όμορων Δήμων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού κλάδου.
·         Περαιτέρω ανάπτυξη επιστημονικού/ερευνητικού έργου με σκοπό την τεκμηρίωση των θέσεων του τουριστικού κλάδου  και τη διεύρυνση του φάσματος δραστηριότητάς του σε όλα τα σημαντικά ζητήματα του τουρισμού.
·         Αναβάθμιση της παρουσίας του προορισμού του Δήμου Χερσονήσου στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απώτερος στόχος είναι ο ΟΔΠ (DMO) Δήμου Χερσονήσου να αποτελέσει το συντονιστικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων φορέων προς την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του προορισμού, τη δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης και την υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας με όρους βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας ενημέρωσαν αναλυτικά αιρετούς και στελεχιακό δυναμικό του δήμου για τις δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας, όπως:
  • τη διενέργεια μικρής κλίμακας διαβούλευσης με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά στο τουριστικό προϊόν του Δήμου Χερσονήσου.
  • την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου Δομής Τουριστικής Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Προβολής Χερσονήσου.
  • την επιστημονική/επιχειρησιακή υποστήριξη κατά τη σύσταση και λειτουργία Δομής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής από εξειδικευμένους συμβούλους.

Ο δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Γιάννης Μαστοράκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξεκινάμε μια πρωτοποριακή προσπάθεια στην Κρήτη, δυναμική, χωρίς όρια και περιορισμούς. Στοίχημά μας είναι να γίνει ο ιδιωτικός τομέας κοινωνός και συνοδοιπόρος στην προσπάθειά μας αυτή. Κατανοούμε βέβαια ότι τόσο η ευθύνη όσο και η πρόκληση είναι μεγάλη, γιατί υπάρχουν συγκρίσιμα μεγέθη διεθνώς, βλέπε Βαρκελώνη, πρωτοβουλίες προορισμού με απτά αποτελέσματα που αποτελούν ταυτόχρονα και καλή πρακτική που σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε.»

Έμφαση δόθηκε στον κομβικό ρόλο του Δήμου Χερσονήσου για την ενίσχυση και υποστήριξη του τοπικού τουριστικού τομέα ως του μεγαλύτερου προορισμού της Κρήτης, σε επίπεδο αφίξεων και τουριστικών εσόδων.
Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του προορισμού, ο Δήμος Χερσονήσου έχει πάντα ως σκοπό:

·         Την προώθηση και υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χερσονήσου και κατά συνέπεια των επιχειρήσεων και των παραγωγικών τάξεων που σχετίζονται και ωφελούνται από τον τουρισμό.
·         Τη διαμόρφωση και ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικής με στόχο την ανάπτυξη της Χερσονήσου σε τουριστικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
·         Την ανάλυση και διαχείριση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα στη Χερσόνησο.
·         Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας.


Η εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου τουρισμού & του επιχειρησιακού σχεδίου του ΟΔΠ (DMO) του Δήμου Χερσονήσου υλοποιείται από την TOPOSOPHY, επιχειρηματική μονάδα του ομίλου ATCOM

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.