Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

Μαρούσι : «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Ποιότητας»

«Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Ποιότητας» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ('Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013')

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 'Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013', με πρωτοβουλία του Δήμου Αμαρουσίου δημιουργήθηκε το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων ποιότητας Q-Cities με τη συμμετοχή 36 ευρωπαϊκών δήμων από 11 κράτη-μέλη της ΕΕ. Εν προκειμένω, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 3ου φόρουμ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ποιότητας με τίτλο "Φόρουμ Ευρωπαίων Πολιτών και Δήμων: Στοχεύοντας σε πόλεις ποιότητας, στοχεύοντας σε μια καλύτερη καθημ ρινότητα", που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του ανωτέρω προγράμματος, υπογράφηκε από τους εταίρους του δικτύου ο Ευρωπαϊκός Όρκος Ποιότητας για την προώθηση προγραμμάτων συνεργασίας στο πεδίο της ποιότητας και των διοικητικών νεωτερισμών για την εξυπηρέτηση του πολίτη-δημότη. Βασικοί στόχοι του δικτύου είναι οι εξής:
>    Συνεργασία στη διαμόρφωση νέου κώδικα προσωπικού που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών.
>    Ανάληψη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δεδομένου ότι οι σημαντικές καινοτομίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω ενός ευαισθητοποιημένου και καταρτισμένου προσωπικού.
>    Κοινός προγραμματισμός πιλοτικών εφαρμογών ώστε να επιτυγχάνεται η αποτίμηση των καινοτομιών πριν τη γενίκευση της εφαρμογής τους.
>    Ανταλλαγή εμπειριών στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών σχετικών με διοικητικές καινοτομίες που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες και την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών.
>    Υλοποίηση εντός του δικτύου συστηματικού benchmarking ώστε να διευκολύνεται η διάχυση και διασπορά καλών πρακτικών.
>    Κοινός προσδιορισμός δεικτών αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.
>    Προώθηση ανταλλαγής εμπειριών και εφαρμογής κοινών προγραμμάτων ποιότητας σε Ευρωπαϊκές πόλεις και δήμους.
>    Ανάληψη κοινών δράσεων για τις πόλεις, που επιθυμούν να μετατραπούν σε πόλεις ποιότητας και εξυπηρέτησης, με την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών μεταξύ τους και απώτερο στόχο την εξάπλωση των στρατηγικών αυτών σε ευρύτερη ευρωπαϊκή κλίμακα.

Πληροφορίες:
Δήμος Αμαρουσίου
Βας. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα, Τ.Κ. 151 24 Μαρούσι Τηλ: 213 20 38 306 Φαξ: 210 87 60 534
E-mail: international_relations@maroussi.gr Ιστοσελίδα: http://www.q-citiesnet.eu/

@ Από το  ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.