Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Θέρμη: «Υπηρεσίες για έξυπνες πόλεις που βασίζονται στην ανοιχτή καινοτομία και στο διαδίκτυο του μέλλοντος»


#Πηγή:Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
Δήμος Θέρμης: «Υπηρεσίες για έξυπνες πόλεις που βασίζονται στην ανοιχτή καινοτομία και στο διαδίκτυο του μέλλοντος» (PEOPLE)
- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP PSP)

Το ερευνητικό έργο PEOPLE ανήκει σε ένα χαρτοφυλάκιο επτά πιλοτικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της πρόσκλησης «Υπηρεσίες για έξυπνες πόλεις που βασίζονται στην ανοιχτή καινοτομία και στο διαδίκτυο του μέλλοντος». 
Τα επτά αυτά έργα έχουν σα στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών διαδικτύου στις πόλεις. Κάθε έργο εφαρμόζει σε ένα δίκτυο έξυπνων πόλεων μεθοδολογίες ανοιχτής καινο- τομίας, προσανατολισμένες στο χρήστη, οι οποίες εμπλέκουν τους πολίτες ως συμπα- ραγωγούς περιεχομένου και υπηρεσιών. 

Το έργο PEOPLE αποβλέπει στην επιτάχυνση της δημιουργίας έξυπνων πόλεων μέσω της ταχείας υλο- ποίησης, εγκατάστασης και χρήσης καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών στους τομείς της πληροφόρησης, του περιβάλλοντος, της ασφά- λειας, των μεταφορών και του εμπορίου. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από 4 ευρωπαϊκές χώρες: Ισπανία, Γερμανία Γαλλία και Ελλάδα. Συμμετέχουν επίσης οι πόλεις: Μπιλμπάο (Ισπανία), Vitry sur Seine (Γαλλία), Βρέμη (Γερμανία) και Θέρμη (Ελλάδα), στις οποίες θα υλοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές βασισμένες στα παρακάτω σενάρια χρήσης:

1. Έξυπνη κινητικότητα και διαχείριση αστικών πληροφοριών σε σχέση με την ασφάλεια στο δημόσιο χώρο, το εμπόριο, την αναψυχή και τον τουρισμό.
2. Κοινωνική ένταξη (ανάπτυξη υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης).

Στο Δήμο Θέρμης η πιλοτική εφαρμογή εστιάζεται στο εμπορικό κέντρο της πόλης και στο τμήμα που περικλείει το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (Νόησις) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με τις μετακινήσεις, το εμπόριο, την αναψυχή και τον τουρισμό στοχεύοντας στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Βασική προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεων της πιλοτικής εφαρμογής στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της πόλης είναι η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων σε όλα τα στάδια υλοποίησης των υπηρεσιών (επιλογή, σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.