Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

CASH: Δράσεις Πόλεων για την Αειφόρο Στέγαση

Προωθεί βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη,  για την αειφόρο ανακαίνιση, με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης  κατοικιών και δημοτικών κτιρίων. Πρόκειται για το πρόγραμμα  CASH ( Cities Actions for Sustainable Housing  -Δράσεις Πόλεων για την Αειφόρο Στέγαση) , που υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας URBACT II.

Το CASH  συνιστά ένα δίκτυο δέκα πόλεων και μιας περιφέρειας από 8 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και ο  δήμος Εορδαίας, από την Ελλάδα.
Επικεφαλής εταίρος είναι η  πόλη   Echirolles της Γαλλίας, ενώ οι λοιποί  εταίροι  είναι οι πόλεις:  Bridgend (Ηνωμένο Βασίλειο), Brindisi (Ιταλία),  Εορδαία (Ελλάδα),  Frankfurt-Am-Main (Γερμανία),Les Mureaux (Γαλλία), Sonderborg ( Δανία), Tatabanya (Ουγγαρία),Utrecht (Ολλανδία),και Yambol (Βουλγαρία) και το Περιφερειακό Συμβούλιο Rhone-Alpes (Γαλλία).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ήδη λάβει τον χαρακτηρισμό FAST TRACK LABEL (ετικέτα ταχύρυθμο) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η συνολική του διάρκεια είναι 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2012. Ο προϋπολογισμός του για το σύνολο των εταίρων που συμμετέχουν σ΄ αυτό το δίκτυο πόλεων ανέρχεται στις 710.000 ευρώ. 

Κάθε πόλη εταίρος έχει συστήσει Τοπική Ομάδα Υποστήριξης του προγράμματος , χαράσσει και εκπονεί  Τοπικό Σχέδιο Δράσης.
Στην Τοπική Ομάδα Υποστήριξης (Τ.Ο.Υ) που συστάθηκε και λειτουργεί  στο Δήμο Εορδαίας για την υλοποίηση του προγράμματος, συμμετέχουν  οι αρμόδιες υπηρεσίες του, ανάμεσά τους, το Γραφείο Προγραμματισμού  και το Τμήμα Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι από τον Σύνδεσμο Διπλωματούχων Μηχανικών Εορδαίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο, Τραπεζικά Ιδρύματα, ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ακινήτων,  ΜΜΕ κ.α 

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις της Τ.Ο.Υ. Στις δύο πρώτες καταγράφηκαν στοιχεία όπως, το νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή αειφορία, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, τόσο σε εθνικό και περιφερειακό, όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 Η   τρίτη    θεματική  συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης,   που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου  του 2012,  αφορούσε στην  καταγραφή του επιπέδου συμμετοχής των κατοίκων σε δράσεις αναβάθμισης της ενεργειακής ταυτότητας των κτιρίων τους, και στο βαθμό ευαισθητοποίησης τους για τα  περιβαλλοντικά και τα οικονομικά οφέλη.

Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με θέμα τη διαχείριση έργων βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και για την προσέγγιση της παραγωγής ενέργειας στην αειφόρο στέγαση.
 Ο δήμος Εορδαίας, μέχρι το τέλος του  2012 που διαρκεί το πρόγραμμα CASH,  θα έχει ολοκληρώσει την καταγραφή – προς περαιτέρω υιοθέτηση – ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης (Local Action Plan), για τη βελτίωση της ενεργειακής ταυτότητας του Δήμου.

Τι θα προσφέρει το πρόγραμμα  στις συμμετέχουσες πόλεις
Για κάθε ένα από τα 6 θεματικά σεμινάρια που  έγιναν ή θα λάβουν χώρα στις πόλεις-εταίρους μέχρι το τέλος του προγράμματος, προκύπτει ένας δίγλωσσος οδηγός, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ο οποίος είναι διαθέσιμος για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του Δήμου Εορδαίας
Το δίκτυο πραγματοποιεί μία εκτεταμένη, έγγραφη ανάλυση και  μελέτη κάθε συμμετέχουσας πόλης. Καταγράφονται ή/ και υλοποιούνται πειραματικά μοντέλα και πιλοτικές εφαρμογές σε εθελόντριες πόλεις, έτσι ώστε να φανεί πώς με απλές τεχνικές και σχετικά προσιτές οικονομικά τεχνολογίες, μπορεί να αυξηθεί  η  ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και παράλληλα να μειωθούν  τα  επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Πηγή :www.localit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.