Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Η Ψηφιακή Ατζέντα της Βιέννης : Οργανώνοντας τη διαδικασία στρατηγικής από κάτω προς τα πάνω σε μια έξυπνη πόλη:

Στο πρόσφατο 3ο Συνέδριο για τις έξυπνες πόλεις ( 22 Απριλίου 2015) καλεσμένη ήταν και η Ina Homeier επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού της Βιέννης για το θέμα.Στην ομιλία της παρουσίασε την ψηφιακή ατζέντα της πόλης .Με αφορμή αυτή την παρουσίαση δημοσιεύουμε το πως οργανώνεται η διαδικασία στην Αυστριακή πρωτεύουσα.

#Δημοσιεύτηκε στο Discuto.io από τον Hannes Leo στις 1η Απριλίου 2015.
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης.

Πώς οργανώνει η Βιέννη την ψηφιακή της ατζέντα

Η πόλη της Βιέννης είναι μία από τις πιο βιώσιμες πόλεις στον πλανήτη και έχει ως στόχο να παραμείνει σε αυτή τη κατηγορία και θέλει να γίνει ακόμα πιο «έξυπνη» με την πάροδο του χρόνου.  
Αυτό απαιτεί , μεταξύ πολλών άλλων ,
  • γερές υποδομές που υποστηρίζουν την αυξανόμενη ψηφιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας, 
  • τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
  • την βελτίωση της ελκυστικότητας του τόπου για τις επιχειρήσεις, και 
  • την προώθηση των καλών και αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ της αυτοδιοίκησης της πόλης , των πολιτών ,των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.  
Αυτές είναι οι προκλήσεις για την Ψηφιακή Ατζέντα της Βιέννης (Digital Agenda Wien- DAW).Διαβάστε την στρατηγική της Βιέννης για την έξυπνη πόλη. 

Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, αποφασίστηκε να σχεδιαστεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει την συμμετοχή των πολιτών στις συζητήσεις και στις αποφάσεις για τη μελλοντική πορεία της πόλης της Βιέννης.  
Η προκύπτουσα διαδικασία 3ων βημάτων βασίστηκε σε μια εξιδανικευμένη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής:  
1. Οι ιδέες και προτάσεις. 
2. Η οργάνωση των ιδεών και η σύνταξη εγγράφων σε ομάδες εργασίας. 
3. Η επικύρωση των επιχειρημάτων που περιέχονται στο έγγραφο (βλ. σχήμα 1). Οι φάσεις 1 και 3 γίνονται ηλεκτρονικά για να καταστεί δυνατή η ευρεία συμμετοχή.  Η δεύτερη φάση αναπτύχθηκε εντός οργανωμένων εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες, αλλά και «εθελοντές» που συμμετείχαν ηλεκτρονικά.Σχήμα 1: Η διαδικασία Ψηφιακή Ατζέντα της Βιέννης

Βρισκόμαστε τώρα στην αρχή της τρίτης φάσης και - μέχρι στιγμής - η όλη διαδικασία παράγει περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα από ό, τι συγκρίσιμες προσεγγίσεις στο παρελθόν.  
Η φάση 1 πραγματοποιήθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου έως και 18 Οκτωβρίου 2014.  Η συμμετοχή ήταν ανοικτή σε όλους.  Οι πολίτες κλήθηκαν να ανεβάσουν τις ιδέες τους στο www.digitaleagenda.wien – μία προσαρμοσμένη έκδοση του discuto.io.  Η διαδικασία διαδόθηκε ενεργά στην πόλη, πράγμα που σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκαν τα υφιστάμενα κανάλια κοινωνικών και έντυπων μέσων ενημέρωσης.
Οι χρήστες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να συνεισφέρουν με ιδέες που θα διαμορφώσουν την ψηφιακή ατζέντα της πόλης.  Αυτή η διαδικασία συγκέντρωσης ιδεών απέδωσε περίπου 170 ιδέες οι οποίες έλαβαν 2.451 ψήφους και 296 σχόλια από περίπου 400 εγγεγραμμένους χρήστες.  Ένας χάρτης ιδεών και ένα σύνολο ανοιχτών δεδομένων των ιδεών είναι διαθέσιμα.

Οι ιδέες που στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην φάση 2 - μια παραδοσιακή offline διαδικασία στρατηγικής - κατά την οποία ομάδες εργασίας επεξεργάζονται τις ιδέες με την τεχνογνωσία των προσκληθέντων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, από εταιρείες ΤΠΕ και περιλαμβάνουν σύμβουλους και συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική διαδικασία.  
Οι ομάδες εργασίας οδηγήθηκαν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και από κυβερνητικά στελέχη της Βιέννης.  Ο συνδυασμός των ιδεών των πολιτών με τις ειδικές γνώσεις μεγάλωσε σημαντικά τον «χώρος δράσης» και οδήγησε σε προτάσεις που δεν θα είχαν αναπτυχθεί πολίτες ή από εμπειρογνώμονες εάν εργαζόταν καθένας σε απομόνωση.

Κατά τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος άρθρου, η πρώτη και η δεύτερη φάση έχουν ολοκληρωθεί.  Η φάση 3 θα ξεκινήσει στις 8 Απριλίου. Εκεί, πάλι σε μια ηλεκτρονική διαδικασία, το κείμενο του DAW θα είναι διαθέσιμο για επικύρωση από όσους ενδιαφέρονται για το θέμα.  Η ψηφοφορία πάνω σε συγκεκριμένους παραγράφους θα αποκαλύψει γρήγορα αμφιλεγόμενα ζητήματα και - μέσω των παρατηρήσεων – πιθανοί τρόποι για την βελτίωση των επιχειρημάτων  σε κάθε παράγραφο μπορούν να προταθούν. Η φάση αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Απριλίου.  Μέχρι τότε, η όλη διαδικασία θα έχει διαρκέσει οκτώ μήνες, ένας χρόνος εξαιρετικά γρήγορος για διαδικασίες στρατηγικής στον δημόσιο τομέα.  Πράγματι, η επίδραση της (ηλεκτρονικής) συμμετοχής ήταν η επιτάχυνση της διαδικασίας και όχι η επιβράδυνση.

Προϋπόθεση για μια τέτοια ευέλικτη διαδικασία είναι η υποστήριξη από τους πολιτικούς που είναι υπεύθυνοι για το θέμα, καθώς και μια αποτελεσματική αυτοδιοίκηση της πόλης.  Η πραγματική ευθύνη για αυτήν την διαδικασία και την εκτέλεση είχε η CIO της πόλης και η ομάδα της, η οποία εργάστηκε σε στενή συνεργασία με το cbased – εμείς είμαστε αυτοί – το CSC και μια σειρά από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.  Το cbased ήταν υπεύθυνο για το σχεδιασμό της διαδικασίας, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της πλατφόρμας, και για τη παρακολούθηση και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών διαδικασιών.  Η CSC φρόντισε τις offline διαδικασίας, ενώ μια σειρά από εμπειρογνώμονες διαχειρίστηκαν και συνέβαλαν στις ομάδες εργασίας.

Η μέχρι τώρα πορεία ήταν πολύ ομαλή και αποδοτική.  Έχει βοηθήσει την πόλη της Βιέννης να αντιμετωπίσει τις 3 βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε οργανισμός που αναπτύσσει μία νέα στρατηγική:
  1. Κατανόηση της σημερινής εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν συγκεκριμένο τομέα και το πώς αυτό σχετίζεται με την πόλη.
  2. Προσδιορισμός και αξιοποίηση των γνώσεων και των δυνατοτήτων των ανθρώπων μέσα και έξω από το την αυτοδιοίκηση για την συλλογή και επεξεργασία σχετικών γνώσεων και την μετατροπή αυτών σε μια εφαρμόσιμη στρατηγική.
  3. Η εκτέλεση των πρώτων δύο βημάτων με έναν οικονομικά αποδοτικό και έγκαιρο τρόπο.
Η βασική πρόκληση είναι να αντιμετωπιστεί κατάλληλα τη γνώση:  Λόγω της τεράστιας ποσότητας της γνώσης για σχεδόν οποιοδήποτε θέμα, είναι λογικό να χρησιμοποιηθεί ό, τι είναι διαθέσιμο από όπου κι αν είναι διαθέσιμο, και να παραχθεί νέα γνώση (δηλαδή να διεξαχθεί έρευνα) μόνο όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.  Κατά συνέπεια, η ανάκτηση πληροφοριών είναι το κλειδί. Παραδοσιακά αυτό γίνεται με τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων.  Με δεδομένη την τεράστια διασπορά της γνώσης στις μέρες μας, αυτό μπορεί να είναι ένα αναγκαίο αλλά όχι επαρκές βήμα.

Η ηλεκτρονική μορφή της διαδικασίας αυτής βοήθησε να την μετατρέψει σε μία προσπάθεια «ανοικτής καινοτομίας» που (θεωρητικά) επιτρέπει την συμμετοχή κάποιου στην άλλη άκρη του κόσμου καθώς και αυτή του απλού εργαζόμενου ο οποίος έχει λύσεις σε ορισμένα από τα θέματα που αντιμετωπίζονται από το DAW. 
Με άλλα λόγια, το άνοιγμα αυτών των διαδικασιών και η πρακτική της ανοικτής καινοτομίας είναι, σε πολλές περιπτώσεις, μια πολύ λογική επιλογή και πολύ πιο εύκολη στην εκτέλεση απ’ ό, τι συνήθως αναφέρεται.  Δεδομένου ότι υπάρχει πάντα περισσότερη γνώση για κάθε θέμα, εκτός οποιασδήποτε οργάνωσης παρά εντός, και ότι  τα ηλεκτρονικά εργαλεία συμμετοχής είναι ένας ολοένα και πιο οικονομικά αποδοτικός τρόπος για την αξιοποίηση αυτής της γνώσης, αυτό είναι ένας προφανής τρόπος προς τα εμπρός για πολλές οργανώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.