Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της διεθνούς δράσης των τοπικών αρχών

#Δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Απριλίου - Μαϊου 2015.

Η προσέλκυση ευκαιριών, η απόκτηση νέας γνώσης και η αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που επηρεάζουν τις πόλεις δεν εξαρτώνται πλέον μόνον από εσωτερικούς παράγοντες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εδαφικής επικράτειας του ΟΤΑ αλλά από αλληλεξαρτήσεις με εξωτερικούς φορείς. 
Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων αρκετές πόλεις αποκτούν τα μέσα εκείνα που τους επιτρέπουν να δρουν σε παγκόσμιο επίπεδο με στρατηγικό τρόπο και κατά συνέπεια η διεθνής δράση τους να αποκτά μια όλο και μεγαλύτερη σημασία. Με αυτήν την έννοια, το στρατηγικό σχέδιο που αφορά τις διεθνείς σχέσεις μιας πόλης αποτελεί εργαλείο δράσης για μια τοπική αρχή και τους τοπικούς φορείς. Αυτό το έγγραφο προσανατολίζει τη διεθνή δράση ενός ΟΤΑ μεσο-μακροπρόθεσμα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, διασφαλίζοντας ότι η συμμετοχή του σε διεθνή φόρα συμβάλλει στην προώθηση των τοπικών προτεραιοτήτων από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη.

Τα στρατηγικά σχέδια των ΟΤΑ μοιράζονται κοινά στοιχεία: θέτουν το πολιτικό όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους που προσανατολίζουν τη διεθνή δράση τους εντός ενός ευρύτερου στρατηγικού πλαισίου. Ως αφετηριακό σημείο λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη εμπειρία σε διεθνή φόρα, η αναγνώριση της αναγκαιότητας συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, η ανάδειξη των διεθνών φόρουμ και των φορέων με τους οποίους θα υλοποιηθούν διεθνείς δράσεις σε μεσοπρόθεσμο πλαίσιο. 
Για παράδειγμα, η πόλη του Σάντερλαντ (Ηνωμένο Βασίλειο) αναγνωρίζει ότι «αυτή είναι η πρώτη φορά που το Σάντερλαντ συγκέντρωσε (στο στρατηγικό σχέδιο) τις διεθνείς συνεργασίες, τα δίκτυα, τις πρωτοβουλίες και δράσεις του προκειμένου να καταρτίσει μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο για το μέλλον της πόλης, τις ζωές των κατοίκων της και των πολιτών των άλλων χωρών παγκοσμίως. 
Αυτό το σχέδιο μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε την παρελθούσα εμπειρία, να συγκεντρώσουμε την ειδημοσύνη και τους πόρους και φιλοδοξούμε να εκμεταλλευτούμε όλο το δυναμικό της πόλης που είναι πραγματικά διεθνής».Οι συγκεκριμένοι στόχοι της πορτογαλικής πόλης του Πόρτο σε σχέση με την οργάνωση και επικοινωνία της διεθνούς στρατηγικής της βασίζονται «στην προώθηση του πολιτικού και τεχνικού συντονισμού, στη διευκόλυνση της συμμετοχής διαφόρων υπηρεσιών στα διεθνή δίκτυα και έργα μέσω μιας πολιτικής υποκίνησης των ανθρωπίνων πόρων για διεθνή δράση και της ευαισθητοποίησης σε διεθνές και τοπικό επίπεδο για καινοτόμα έργα και βέλτιστες πρακτικές.

Αυτά τα στρατηγικά σχέδια υπογραμμίζουν την εγκάρσια φύση των διεθνών σχέσεων καθώς και την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των διαφόρων οργανικών μονάδων της τοπικής αρχής. Στην πλειονότητα αυτών των εγγράφων περιγράφεται η οργανική δομή που είναι αρμόδια για την προώθηση και το συντονισμό της διεθνούς στρατηγικής και υποδεικνύεται η ανάγκη για την ενίσχυση των ικανοτήτων των δημοτικών αιρετών οργάνων και του προσωπικού που άμεσα εμπλέκεται στις διεθνείς πρωτοβουλίες. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής της στρατηγικής. Ένα άλλο σημαντικό συστατικό αυτών των στρατηγικών σχεδίων είναι η επικοινωνία και δημοσιοποίηση του εύρους των διεθνών δράσεων μιας τοπικής αρχής. Τέλος αυτές οι στρατηγικές αποβλέπουν να διασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων και τη δημιουργία συμμαχιών με όμορες πόλεις και άλλους φορείς έτσι ώστε η τοπική αρχή να διαθέτει μεγάλο δυναμικό για την προβολή της σε διεθνή φόρα.

Εν κατακλείδι, αυτά τα στρατηγικά σχέδια αντιπροσωπεύουν μια πρόοδο στον προσανατολισμό και την υλοποίηση των διεθνών σχέσεων από τις τοπικές αρχές και συνιστούν μια απάντηση σε ένα όραμα δημόσιας πολιτικής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.