Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

«Δημιουργική και Πολιτιστική Οικονομία: Χωρικές αναπτυξιακές πολιτικές»

Συνέδριο με τίτλο :«Δημιουργική και Πολιτιστική Οικονομία: Χωρικές αναπτυξιακές πολιτικές»
Θεσσαλονίκη, 11-12 Δεκεμβρίου 2015
Συνδιοργάνωση: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών η δημιουργική και πολιτιστική οικονομία έχει, με ποικίλους τρόπους, ενταχθεί στις πολιτικές αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης τόσο στον αναπτυγμένο, όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ενώ προσφάτως η σημασία της στις ευρωπαϊκές πολιτικές έχει αρχίσει να ενισχύεται σημαντικά.
Τον τελευταίο χρόνο όλο και περισσότεροι δήμοι και περιφέρειες στην Ελλάδα εντάσσουν την δημιουργική και πολιτιστική οικονομία στις αναπτυξιακές τους πολιτικές, στην βάση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020. Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα αποτελούν μοχλούς αναπτυξιακών πολιτικών, έχοντας έντονες συνδέσεις με την αστική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στις πόλεις, τον ελεύθερο χρόνο, την τουριστική οικονομία και την παραγωγή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παρόλα αυτά, σε πολλά επιχειρησιακά προγράμματα στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο παρατηρούνται κενά όσον αφορά την λειτουργική αξιοποίηση του δυναμισμού των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών και την γόνιμη παραγωγή πολιτικών που θα ενδυναμώσει περαιτέρω τους κλάδους πολιτισμού και δημιουργικότητας.

Το συνέδριο «Δημιουργική και Πολιτιστική Οικονομία: Χωρικές αναπτυξιακές πολιτικές» έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο μέρος αυτού του κενού, εξειδικεύοντας τις συζητήσεις για το αναπτυξιακό ρόλο της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες.
Διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου.


Παρασκευή 11/12/2015
10.00-11.30 Συνεδρία 1. Εργασιακές συνθήκες στις δημιουργικές βιομηχανίες
– Η επισφαλής και ευέλικτη εργασία στην ελληνική βιομηχανία του Design Καλογερέσης Αθ. ΑΠΘ & Αυδίκος Β. Πάντειο Παν.
– Δημιουργική Επιχειρηματικότητα: Ευέλικτες μορφές οργάνωσης της εργασίας και αναδυόμενες επαγγελματικές ταυτότητες Παπαγεωργίου Αντ. Leeds Uni.
– Κοινωνική ανισότητα και εργασία στους κλάδους του πολιτισμού Μπαλτζής Αλ. ΑΠΘ
– Νέοι επιχειρηματίες και δημιουργικές κολλεκτίβες: εργασιακές ταυτότητες στη βιομηχανία των νέων μέσων σε συνθήκες διαρκούς κρίσης Κωστάλα Ελ. & Μιχαηλίδου Μ. Πάντειο Παν.
11.30-12.00 Διάλλειμα για καφέ
12.00-13.15 Στρογγυλό Τραπέζι. Πολιτικές για την Δημιουργική Οικονομία: από το τοπικό στο εθνικό επίπεδο
Νίκη Μόνικα Τσιλιμπέρδη- Υπουργείο Πολιτισμού
Εκπρόσωπος Δήμου Θεσσαλονίκης- ΤΒΑ
Παρασκευή Ταράνη- Creativity Platform

13.15-13.45 Ελαφρύ γεύμα

13.45-15.15 Παράλληλες Συνεδρίες 2 και 3

Συνεδρία 2. Επιχειρηματικότητα και τουρισμός στην δημιουργική οικονομία
– Όψεις δημιουργικότητας στη σύζευξη αγρο-τροφικού και τουριστικού τομέα στη Σαντορίνη Σκορδίλη Σ., Μελισσουργός Γ., & Τσακοπούλου Κ. Χαροκόπειο Παν.
– Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας στην δημιουργική οικονομία: Οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα Μυλωνάς Ν. & Πετρίδου Ευγ.
– Νήσων Περίπλους: O Πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδος Καμπέλη Δ.
– Το διάλειμμα μέσα στην πόλη. Ένα παράδειγμα προώθησης του αστικού τουρισμού στην Ελλάδα Γαβριήλ Ευθ. ΠΑΜΑΚ & Χαιδεμενοπούλου Γ. ΑΠΘ

Συνεδρία 3. Πολιτιστικές γειτονιές και αστική ανάπτυξη
– Ο πολιτιστικός προγραμματισμός στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγραμματισμού των Δήμων στην τρέχουσα συγκυρία Ψαρρού Μ. & Αγγελέτου Κων.
– Ο ρόλος των δημιουργικών βιομηχανιών στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη και αστική αναγέννηση: οι περιπτώσεις «Westergasfabriek» και «Creative Obidos» Λάλου Γ. & Δέφνερ Αλ. Παν. Θεσσαλίας
– Παραδοσιακές και σύγχρονες δημιουργικές δραστηριότητες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας: Στρατηγικές αναβίωσης. Αυγερινού-Κολώνια Σ., Τουφεγγοπούλου Α., Σπυρόπουλος Γ. & Κούτσαρη Μ. ΕΜΠ
– Αστική ανάπτυξη και πολιτικές: Η περίπτωση των αναπλάσεων σε αστικές περιοχές Δεληθέου Β., Ζάγκα Σ. & Τάσου Μ. Πάντειο Παν.

15.15-15.30 Διάλλειμα για καφέ

15.30-17.00 Παράλληλες Συνεδρίες 4 και 5

Συνεδρία 4. Νέες τεχνολογίες και δημιουργικές αγορές
– Η χρήση διαδικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτισμικού περιβάλλοντος μίας περιοχής, ως μέσο για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Κανελλοπούλου Αθ. & Παρδάλη Σ.
– Ο θεσμός της χορηγίας και του Crowdfunding ως εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης του σύγχρονου κινηματογράφου. Συγκριτικές μελέτες περίπτωσης από την ελληνική και ξένη κινηματογραφική παραγωγή. Παυλίδου Ειρ.
– Το μοντέλο της αυτοέκδοσης ως μοχλός τοπικής δημιουργικότητας και ανάπτυξης: η περίπτωση του νομού Ιωαννίνων Κάπος Π. Πάντειο Παν.

Συνεδρία 5. Συνεδρία νέων επιστημόνων
– Μετατρέπεται το Παγκράτι σε πολιτιστική-δημιουργική συνοικία; Βαρελίδου Ελ. ΕΜΠ
– Βασικές έννοιες της δημιουργικής οικονομίας και εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης και προώθησης της δημιουργικότητας & του πολιτισμού στην Ελλάδα μέσω του Europa Nostra Βλάχος Αυγ. & Λινάκη Ελ. ΑΠΘ
– Δημιουργικές Θερμοκοιτίδες: η περίπτωση «Ρομάντσο» Κώνστας Ευ., Παπαγρηγορίου Ελ., Τσακίρη Μ. & Kokalari Als. Πάντειο Παν.
– Δημιουργικότητα και πολιτισμός: Οπτική της UNESCO για τη δημιουργικότητα και παραδείγματα προώθησης αυτής, μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες Σπυριδοπούλου Αλ. ΑΠΘ
– Δημιουργικότητα, Πολιτισμός και Καινοτομία: Από την Βαρκελώνη 2014 στην Ελλάδα του 2020 Λειβαδάρας Ν. ΑΠΘ
17.00- 19.30 Ειδική Συνεδρία Α. Handpeak walk and workshop
Μια περιήγηση σε δημιουργούς γύρω από την Αρχαία Αγορά και ανοικτή συζήτηση Διοργάνωση: Creativity Platform

Σάββατο 12/12/2015

10.00-11.15 Ειδική Συνεδρία Β. Μεθοδολογικό εργαστήρι για υπ.διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
Ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι για την δημιουργική-πολιτιστική οικονομία Μιχαηλίδου Μ. & Αυδίκος Β. Πάντειο Παν.
11.15-11.30 Διάλλειμα για καφέ

11.30-13.15 Παράλληλες Συνεδρίες 6 και 7
Συνεδρία 6. Συνεργατικοί σχηματισμοί, δημιουργικές πόλεις και ανθρώπινοι πόροι
– Δημιουργικές πόλεις και ανθρώπινα οικοσυστήματα γνώσης Ταράνη Π.
– Κοινωνικό Κεφάλαιο και Δημιουργικότητα: Η περίπτωση των Εξαρχείων Δεμερτζή Αγγ. & Αυγερινού-Κολώνια Σ. ΕΜΠ

– Μία συζήτηση για την πολιτιστική‐δημιουργική οικονομία και τις οικονομίες της κοινότητας Καλογερέσης Αθ. Γριτζάς Γ. ΑΠΘ

– Η δημιουργική οικονομία στην περίοδο της κρίσης: αποτύπωση Περιφερειακών ανισοτήτων στην απασχόληση μέσα από την μέθοδο του συντελεστή συμμετοχής Γαιτανίδης Λ. & Αυδίκος Β. Πάντειο Παν.

– Δημιουργικά επαγγέλματα και ευημερία: η περίπτωση του ελληνικού κλάδου του design Καλογερέσης Αθ. ΑΠΘ, Αυδίκος Β. Πάντειο Παν. & Παπαστεργίου Ε. ΑΠΘ

Συνεδρία 7. Ευρωπαικές, κρατικές και ιδιωτικές πολιτικές για τον πολιτισμό και την δημιουργικότητα
– Αναζητώντας βιώσιμες πολιτιστικές στρατηγικές για τις πόλεις της περιφέρειας σε περίοδο κρίσης: ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 ως ευκαιρία Δέφνερ, Αλ. & Καραχάλης Ν. Παν. Θεσσαλίας
– Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης: Καινοτόμες Έννοιες & Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης – Οδηγός προς Υποψήφιες Πόλεις – Π.Π.Ε Πάπαρη Αν.
– Δημιουργικότητα, πολιτισμός, χωρικές πολιτικές: Πολιτιστικές πρωτεύουσες και η περίπτωση της Θεσσαλονίκης Θωίδου Ελ. ΑΠΘ, & Φουτάκης Δ. ΤΕΙ Κεντρικής Μακ.
– Πολιτισμική πολιτική των ελληνικών τραπεζών Τσιαρβούλα Στ. & Δεληγιάννη Ελ. ΑΠΘ
– Αρχαιολογικά μουσεία: η Ωραία Κοιμωμένη της ελληνικής ανάπτυξης Φιλιπποπούλου Έ., Υπ. Πολιτισμού
13.15-14.00 Ελαφρύ γεύμα

14.00- 15.30 Συνεδρία 8. Πολιτικές πολιτιστικής ανάπτυξης
– Τοπική Ανάπτυξη στα Χανιά μέσω της Δημιουργικής Οικονομίας Σπανουδάκη Μ. & Λίτος Χ. Πολ. Κρήτης
– Η Λάρισα ως πόλη δράσης νέων καλλιτεχνών και πολιτιστικών ομάδων – ανάλυση του πολιτιστικού περιβάλλοντος στις μεσαίου μεγέθους πόλεις Μάστορα Ευτ. & Καραχάλης Ν. Παν. Θεσσαλίας
– Πολιτιστική Βιομηχανία και Ανάπτυξη: Στόχος της Ενιαίας Ελληνικής Πολιτιστικής Πολιτικής Αξιοποιώντας τα Πλεονεκτήματα του Ελληνικού Πολιτισμού Δεληθέου Β., Λουλάι Μπ. & Τσαλαβούτας Δ. Πάντειο Παν.
– Ο πολιτισμός ως στρατηγική επιλογή ανάπτυξης: η περίπτωση του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας Βεζυρτζής Μ. ΑΠΘ

1 σχόλιο :

  1. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΣΑΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ(.ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΕΣ).

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.