Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

Οι 12 τάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον των πόλεων : Υπηρεσίες και σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς


Πρόσφατα η εταιρεία 
Deloitte παρουσίασε μελέτη για τις 12 σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης των πόλεων.
Σήμερα δημοσιεύουμε την πρότασή της για υπηρεσίες και αστικός σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς , θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες.

"Οι πόλεις εξελίσσονται για να έχουν υπηρεσίες και προσεγγίσεις χωρίς αποκλεισμούς, καταπολεμώντας τις ανισότητες παρέχοντας πρόσβαση σε στέγαση και υποδομές, ίσα δικαιώματα και συμμετοχή, καθώς και θέσεις εργασίας και ευκαιρίες. 
«Στο τέλος της ημέρας, αν έχετε μια πόλη που είναι βιώσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική, αλλά που περιλαμβάνει αποκλεισμούς, τότε κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν την πόλη», δηλώνει ο Sameh Wahba της Παγκόσμιας Τράπεζας σε μια συνέντευξη για αυτή η μελέτη. Είναι πλέον πιο σημαντικό από ποτέ να τονίσουμε τη σημασία της κοινωνικής ένταξης στις πόλεις γιορτάζοντας και υποστηρίζοντας την καρδιά του κοινοτικού οικοσυστήματος – τους ανθρώπους της. 
Οι πόλεις δεν είναι μόνο κέντρα οικονομικής ανάπτυξης. Είναι η συμβολή της ισότητας, της υγιούς κοινοτικής συνύπαρξης και της ευημερίας για όλους. Ο δημόσιος χώρος χρησιμοποιείται από τους κατοίκους διαφορετικά και οι διαφορές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μιας πόλης. 
Η κοινωνική ένταξη θα πρέπει να είναι βασικός πυλώνας της αστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης για τις πόλεις του μέλλοντος, έχοντας κατά νου τα τρία δομικά στοιχεία που προσδιορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα: 
 • χωρική ένταξη (αποδεικνύοντας οικονομικά προσιτή στέγαση, νερό και αποχέτευση), 
 • κοινωνική ένταξη (ίσα δικαιώματα και συμμετοχή), και 
 • οικονομική ένταξη (δημιουργία θέσεων εργασίας και προσφορά ευκαιριών στους πολίτες για οικονομική ανάπτυξη). 
Οι πόλεις πρέπει να σχεδιάζονται για να παράγουν κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα για όλους, αποφεύγοντας το κόστος που προκύπτει όταν οι άνθρωποι αποκλείονται. Αν και οι φτωχοί είναι συνήθως αυτοί που πλήττονται περισσότερο, οι πόλεις θα άρουν επίσης τα εμπόδια που προκαλούνται από διαφορές σε φύλο, ηλικία, φυλή, εθνικότητα, αναπηρία ή θρησκεία. 
Ο σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς θα μπορούσε να σημαίνει την κατασκευή αστικών κέντρων χωρίς αποκλεισμούς για το φύλο για την παροχή ασφαλών χώρων για τους φροντιστές και την εγκατάσταση λειτουργιών προσβάσιμων σε αναπηρικά αμαξίδια για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Ο σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς μπορεί να σημαίνει οικοδόμηση πιο πράσινων και ασφαλέστερων γειτονιών για όλους τους πολίτες και επένδυση για τη δημιουργία ασφαλών και χαρούμενων χώρων για τα παιδιά για παιχνίδι και προσβάσιμων χώρων για τους ηλικιωμένους, κάνοντας τις πόλεις ευχάριστες για την ασημένια γενιά. 
Ένα σύστημα κοινωνικής φροντίδας χωρίς αποκλεισμούς θα αγκαλιάσει τους μετανάστες και θα τους προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και το πλαίσιο και τις ευκαιρίες τους όπως όλοι οι άλλοι. 
Μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς καταπολεμά το gentrification. 
Αυτές οι πρωτοβουλίες ένταξης, μεταξύ πολλών άλλων, υποστηρίζονται από ένα από τα κριτήρια στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: «Μέχρι το 2030, παρέχετε καθολική πρόσβαση σε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμους, πράσινους και δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα για γυναίκες και παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία». 
Υπάρχουν ήδη κάποιες ενδείξεις ότι οι πόλεις δίνουν προτεραιότητα στην ένταξη. Μια έρευνα σε 167 πόλεις παγκοσμίως διαπίστωσε ότι το 40 έως 47 τοις εκατό των πόλεων χρησιμοποιούν μετρήσεις για την παρακολούθηση της προόδου προς τους στόχους ένταξης, παρόλο που η πλειονότητα βρίσκεται σε προηγμένες οικονομίες. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι το 80 τοις εκατό των Πόλεων 4.0 (αυτές που προηγούνται σε πρωτοβουλίες έξυπνων πόλεων, έχουν ανώτερη υποδομή και έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο προς τους ΣΒΑ) διασφαλίζουν ότι εμπλέκονται τα μειονεκτούντα άτομα, ενώ μόνο το 45 τοις εκατό των άλλων έχουν ανησυχεί , που δείχνει τις αποκλίσεις μεταξύ των πόλεων στη συγκεκριμένη πτυχή. *1 

Τόσο η τεχνολογία όσο και η μαζική συμμετοχή απαιτούνται για να επιταχυνθεί η τάση προς την κοινωνική ένταξη. Η ψηφιοποίηση δίνει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να διευκολύνουν την πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών, να επιταχύνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, να αναλύουν τα κοινωνικά κενά, να εκπαιδεύουν μαζικά ακροατήρια, να συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, να ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, να διευκολύνουν την προβλεπτική και προληπτική διακυβέρνηση και να δεσμεύουν μεγαλύτερο κοινό σε κοινωνικά δραστηριότητα. 
Απελευθερώνει επίσης την ικανότητα της κυβέρνησης να κατευθύνει εκ νέου περιορισμένους διοικητικούς πόρους και πόρους διαχείρισης υποθέσεων σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο. Αν και αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση για κοινωνική ένταξη, η τεχνολογία μπορεί επίσης να δημιουργήσει ανισότητες. Επί του παρόντος, ο μισός πληθυσμός του πλανήτη είναι εκτός σύνδεσης, γεγονός που ενισχύει «την ανάγκη να αντιμετωπίζουμε τη συνδεσιμότητα και την επικοινωνία ως δημόσιο αγαθό», όπως δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του UN-Habitat. Σε ορισμένες περιοχές, η έλλειψη οικονομικής προσιτότητας για τεχνολογικές λύσεις και το κοινωνικό ψηφιακό χάσμα έχουν αναγνωριστεί ως εμπόδια για την πρόοδο. 

Οι πολεοδόμοι θα πρέπει να παραμείνουν ενήμεροι για τον μεγάλο αριθμό των «ψηφιακά αόρατων» πολιτών, για να αποφύγουν τη στρέβλωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης πόλεων, τον συμβιβασμό των προσπαθειών πολεοδομικού σχεδιασμού και ακόμη και τη συμβολή στη διεύρυνση του χάσματος ανισότητας. Λύσεις όπως τα κινητά τηλέφωνα που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση ή η πρόσβαση στο διαδίκτυο ή τα κοινοτικά κέντρα, θα μπορούσαν ενδεχομένως να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνολογίας. 

Εκτός από την τεχνολογία, η μαζική συμμετοχή είναι δεύτερος καταλύτης για την κοινωνική ένταξη. Οι πόλεις σχεδιάζονται παραδοσιακά από άνδρες αρχιτέκτονες με επίσημο υπόβαθρο. Η εισαγωγή της διαφορετικότητας στη διαδικασία δημιουργίας είναι ένα κρίσιμο μέτρο για την αποφυγή των ανισοτήτων και τη δημιουργία πόλεων χωρίς αποκλεισμούς και με επίκεντρο την ισότητα βάσει σχεδιασμού. 

Γιατί η κοινωνική ένταξη είναι σημαντική για τις πόλεις και τους πολίτες; 

Στο μέλλον, η ευημερία μιας πόλης είναι πιθανό να εξαρτάται περισσότερο από τα επίπεδα κοινωνικής ένταξης. 
Βελτιώνει τη βιωσιμότητα και τη συνοχή: 
Οι πόλεις χωρίς αποκλεισμούς εξαλείφουν τον χωρικό κατακερματισμό, αγκαλιάζουν την ανάμειξη της ανάπτυξης, σέβονται τις διαφορές και δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον που υποστηρίζεται από υποδομές για να ευδοκιμήσουν όλοι. Είναι το θεμέλιο για μια ζωντανή, ασφαλή και καινοτόμο πόλη, αξιοποιώντας τη συγκέντρωση και την ποικιλομορφία. 
Για παράδειγμα, για να κάνει το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών του Λονδίνου βολικό και πιο προσιτό, η Royal London Society for Blind People δημιούργησε ένα Wayfindr για να επιτρέπει σε άτομα με προβλήματα όρασης να μετακινούνται ανεξάρτητα στα διάφορα περιβάλλοντά τους – είτε ολοκληρώνουν καθημερινές εργασίες είτε εξερευνούν νέες μέρη– παρέχοντάς τους πρόσβαση σε αξιόπιστες οδηγίες από τα έξυπνα τηλέφωνα και άλλες συσκευές τους. *2 

Ενισχύει την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των πόλεων: 
Σε μια πόλη με περισσότερη ενσωμάτωση και καλά ολοκληρωμένη, υπάρχει συχνή αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία οδηγεί σε ενισχυμένη παραγωγικότητα και οικονομική ανάπτυξη για όλες τις κοινότητες. Η ανάλυση της Deloitte στην Αυστραλία υπολόγισε ότι το οικονομικό μέρισμα για τη χώρα από μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς θα ήταν 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, *3 κοντά στο 1 τοις εκατό του ΑΕΠ της Αυστραλίας. Το ίδιο είναι εμφανές στις πόλεις των ΗΠΑ, όπως δείχνει το παρακάτω γράφημα 4 . Βελτιώνει την ανθεκτικότητα: 
Δημιουργώντας μια συνδεδεμένη και χωρίς αποκλεισμούς φυσική και ψηφιακή υποδομή, οι πόλεις μπορούν να δώσουν στους κατοίκους τους πρόσβαση σε βελτιωμένη γκάμα κοινών υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας κοινές οικονομίες κλίμακας και επιταχύνοντας την ευημερία. 
Οι πόλεις χωρίς αποκλεισμούς παρέχουν επίσης ευκαιρίες για επέκταση της ανταλλαγής γνώσεων, προωθώντας τη συνεργασία σε ολόκληρο τον πληθυσμό, η οποία με τη σειρά της χτίζει μια πιο ανθεκτική κοινωνία. 

Πώς να εξασφαλίσετε την επιτυχημένη δημιουργία μιας πόλης χωρίς αποκλεισμούς; 

Εφαρμογή προληπτικών πολυτομεακών λύσεων, τόσο προληπτικών όσο και θεραπευτικών: 
Για την αντιμετώπιση πολυδιάστατων ζητημάτων, με την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς πολεοδομικό σχεδιασμό, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα ένταξης, όπως ο συνδυασμός πρόσβασης στη γη, συμμετοχή των πολιτών, πρόληψη της βίας και μέτρα για την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε τοποθεσίες. 

Προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού αντί μιας κατακερματισμένης: 
Η έλλειψη αποκλεισμού κατά τον σχεδιασμό στέγασης και δημόσιας υποδομής είναι συνήθως το σημείο εκκίνησης για την ανισότητα. Η υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα είναι κινητήριος δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης σε μια πόλη, αλλά επίσης καθιστά τους κατοίκους ευάλωτους σε κίνδυνο για την υγεία. 
Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, ορισμένες γειτονιές δεν μπορούσαν να παρέχουν ρυθμίσεις κοινωνικής απόστασης. και ένα έργο που αναπτύχθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα για τη χαρτογράφηση των hotspot COVID-19 διαπίστωσε ότι ήταν τοποθεσίες δημόσιας υποδομής (όπως σιντριβάνια και δημόσιες τουαλέτες). *5 

Ακολουθήστε μια προσέγγιση σχεδιασμού με επίκεντρο τη δικαιοσύνη: Για δεκαετίες, οι τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις χρησιμοποιούν σχεδιασμό χωρίς αποκλεισμούς, γνωστό και ως καθολικό σχέδιο, κυρίως με τη μορφή βελτιώσεων υποδομής που εξυπηρετούν σωματικές αναπηρίες—όπως ηχητικά σήματα πεζοπορίας και ράμπες αναπηρικών αμαξιδίων. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, οι διαδικασίες και οι πολιτικές που επικεντρώνονται στη δικαιοσύνη μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των συστημικών φραγμών που αντιμετωπίζουν ιστορικά περιθωριοποιημένες και αποκλεισμένες ομάδες, ηλικιωμένοι, παιδιά ή άλλοι. Κατά την επανεξέταση των δομών προγραμμάτων, των πλατφορμών επικοινωνίας και των ψηφιακών αλγορίθμων, οι πόλεις θα πρέπει να προσπαθήσουν να κινηθούν προς έναν σχεδιασμό χωρίς αποκλεισμούς και με επίκεντρο την ισότητα. Σημαίνει εξέταση των αποτελεσμάτων και όχι μόνο των προθέσεων, αλλά και ενσωμάτωση της ισότητας πρόσβασης και διαδικασιών στο σχεδιασμό, τη μετατροπή και την παροχή υπηρεσιών. 

Βελτιώστε τις τεχνολογικές λύσεις, την υιοθέτησή τους και τις ψηφιακές δεξιότητές τους, υποστηριζόμενες από προσαρμοσμένους κανονισμούς: 
Για να ενισχύσουν τη συμμετοχή, την ένταξη και την αλληλεπίδραση στο οικοσύστημα μιας πόλης, οι ηγέτες των πόλεων θα μπορούσαν να ξεκινήσουν προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης , να βελτιώσουν την ευρυζωνική υποδομή και να αναπτύξουν πολιτικές για προσιτές τιμές. 
Επιπλέον, οι ηγέτες θα πρέπει να επενδύσουν στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων για να διασφαλίσουν ότι όλοι μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφιακή μετάβαση. 

Επιδίωξη ισότητας δεδομένων: Τα δεδομένα που συλλέγονται και αναλύονται για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια ολόκληρο τον υποκείμενο πληθυσμό και να ελαχιστοποιούν την προκατάληψη. 
Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων εισάγει τον κίνδυνο χρήσης δυνητικά παραμορφωμένων συνόλων δεδομένων στο σχεδιασμό υπηρεσιών και προγραμμάτων. Η ακατάλληλη χρήση, ο χειρισμός και η ερμηνεία των δεδομένων θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις κοινωνικές ανισότητες και προκαταλήψεις. 

Δημιουργία εργαστηρίων διαβίωσης χωρίς αποκλεισμούς: 
Δημιουργήστε και προωθήστε αφιερωμένους δημόσιους χώρους και περιβάλλοντα όπου οι πολεοδόμοι μπορούν να δοκιμάσουν λύσεις, να αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα, την αποδοχή και τον αντίκτυπό τους και να αξιολογήσουν εάν θα τις κλιμακώσουν σε ολόκληρη την πόλη, *6 σε μια διαδικασία συνδημιουργίας με τη συμμετοχή όλων. 

Χρησιμοποιήστε ευέλικτες μεθόδους για να ανταποκρίνεστε γρήγορα και να προβλέψετε τις ανάγκες των πολιτών: 
Με αυξανόμενους όγκους δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, πολλές κυβερνήσεις έχουν μετακινηθεί στο cloud για να κλιμακώσουν τις υπηρεσίες τους. Για παράδειγμα, το Ρόουντ Άιλαντ εκσυγχρόνισε το κέντρο επαφής για την ασφάλιση ανεργίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας χρησιμοποιώντας τεχνολογία cloud, με χωρητικότητα μόλις 75 σε 2.000 ταυτόχρονες κλήσεις. *7 Οι κυβερνήσεις μπορούν να ακολουθήσουν το μοντέλο του Netflix και να χρησιμοποιήσουν αλγόριθμους για να προβλέψουν τις ανάγκες των ανθρώπων και να προσαρμόσουν οργανικά τις υπηρεσίες τους στο άτομο. Και η ευέλικτη προσέγγιση είναι κρίσιμη για τη γρήγορη προσαρμογή. 

Πού να το δείτε σε δράση; 

Μεντεγίν, Κολομβία Πριν από δύο δεκαετίες, η πόλη του Μεντεγίν ήταν διαβόητη για τα υψηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών, την οικονομική ανισότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό: το 2012 σκοτώθηκαν πάνω από 6.000 άνθρωποι. 
Ωστόσο, η πόλη άρχισε να μετατρέπεται σε μια αστική κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, της εκπαίδευσης και των δημόσιων εγκαταστάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στους φτωχούς. 
Τα αρχικά στάδια του μετασχηματισμού ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990, όταν η εστίαση ήταν στην αναδιάρθρωση των δημόσιων χώρων και του τοπίου μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών εδαφικής ανάπλασης που περιλάμβαναν ενίσχυση της συνδεσιμότητας και συμμετοχή της κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των ικανοτήτων των αποκλεισμένων πολιτών. *8 
Πρωτοβουλίες όπως το Medellín Metrocable, το πρώτο σύστημα τελεφερίκ στον κόσμο για τις δημόσιες συγκοινωνίες, συνέδεσαν τις φτωχές γειτονιές της πόλης με το κέντρο της πόλης, τα δίκτυα μετρό και λεωφορείων. 
Οι εξωτερικές κυλιόμενες σκάλες San Javier, δημόσιες υπαίθριες κυλιόμενες σκάλες που συνδέουν μια από τις φτωχότερες και πιο βίαιες γειτονιές (Comuna 13) σε απότομους λόφους με το κέντρο της πόλης, ήταν ένα άλλο βασικό έργο το 2011 που συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας πόλης χωρίς αποκλεισμούς. 
Σημαντική εστίαση της στρατηγικής ήταν η εκπαίδευση. Η τοπική κυβέρνηση δημιούργησε δημόσιες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών και σχολείων σε όλες τις γειτονιές, πολλές από τις οποίες βρίσκονται κοντά σε σταθμούς του μετρό για την προώθηση της προσβασιμότητας. 
Ομοίως, πάρκα και αθλητικές εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν επίσης σε περιοχές γύρω από τους σταθμούς του τελεφερίκ. 
Έγινε επίσης επένδυση στο πρόγραμμα «Medellín, ο πιο μορφωμένος» για την εκπαίδευση των ανθρώπων - ειδικά στην πρώιμη παιδική ηλικία και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση - ως ισχυρό τρόπο μείωσης της φτώχειας και βελτίωσης της κοινωνίας. 
Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που κάνουν το Medellín μια παγκόσμια μελέτη περίπτωσης στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. 
Πιο πρόσφατα, προγράμματα όπως η υιοθέτηση πολιτικών ανοιχτής διακυβέρνησης (προσβασιμότητα δεδομένων και δημόσιες πληροφορίες), επενδύσεις σε ΤΠΕ (ζώνες δωρεάν πρόσβασης στο Διαδίκτυο) *9 και πρακτικές κοινωνικής συνδημιουργίας (όπως το Mi-Medellín για μαζική συμμετοχή) συνέβαλαν στη δημιουργία ενός έξυπνου Μεντεγίν. 

Κίτο, Εκουαδόρ 
Πριν από μερικά χρόνια, η σεξουαλική παρενόχληση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αυξανόταν με ανησυχητικό ρυθμό στο Κίτο. Το 2014, το 81 τοις εκατό των γυναικών ταξιδιωτών ανέφεραν ότι ήταν θύμα σεξουαλικής βίας στο κοινό. 11 Ως πρωτοβουλία κοινωνικής ένταξης, η εκστρατεία Bájale al Acoso ξεκίνησε το 2017 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο σύστημα λεωφορείων των δημόσιων συγκοινωνιών μέσω άμεσης αναφοράς μέσω μηνυμάτων SMS. 
Ένα θύμα μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στις αρχές με τη λέξη «παρενόχληση» και την ταυτότητα του λεωφορείου: ένας μηχανισμός απόκρισης ενεργοποιείται αμέσως, ειδοποιεί τον οδηγό, ενεργοποιεί συναγερμό μέσα στο λεωφορείο και στέλνει ειδοποίηση σε μια Ταξιαρχία που έρχεται σε επαφή με το θύμα μέσα σε τρία λεπτά. *12 Η πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει βοηθήσει στην προστασία χιλιάδων γυναικών και στην οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης πόλης. 
Ως αποτέλεσμα, τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής αναφέρθηκαν 2.800 περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και διώχθηκαν 73 δράστες. Η στρατηγική Bájale al Acoso έχει ευαισθητοποιήσει ευρύτερα το κοινό και συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας πιο ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. 
Παρόμοιες πρωτοβουλίες κατά της σεξουαλικής βίας εισήχθησαν στα σχολεία για την υποστήριξη των παιδιών (3.607 περιπτώσεις καταγράφηκαν μεταξύ 2014 και Μαΐου 2020). *13 
Το Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή και άλλες πόλεις αναπαράγουν το έργο Bájale al Acoso. 
Η στρατηγική θα αναπαραχθεί επίσης στο σύστημα του μετρό στο Κίτο. *14 

Nagareyama, Ιαπωνία *15 .Με πληθυσμό 200.300 κατοίκων (από τον Μάρτιο του 2021), η Nagareyama έχει στόχο να είναι η καλύτερη ιαπωνική πόλη για την ανατροφή παιδιών. 
Με το σύνθημα «Think Motherhood, Think Nagareyama», η πόλη έχει εξελιχθεί από το 2009, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα. Το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού και των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων δεν αφορά αποκλειστικά αυτήν την πόλη και είναι κοινό σε όλη την Ιαπωνία. 
Η Nagareyama, στην επαρχία Chiba, ανέπτυξε μια στρατηγική μάρκετινγκ για να προσελκύσει νεότερους ανθρώπους. Μεταξύ των στόχων ήταν η ανάπτυξη οργανωμένων αστικών χώρων πρασίνου, η αύξηση των δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών για την υποστήριξη της γονικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των παιδιών και η προώθηση οικογενειακών δραστηριοτήτων και τουριστικών εκδηλώσεων για την προσέλκυση μη κατοίκων. Το πρόγραμμα στόχευε τις γυναίκες ως τα άτομα που είναι πιο πιθανό να προσελκύονται από μια πόλη που μπορεί να ζήσεις. Ακούγοντας τις προτεραιότητες των γυναικών, η πόλη εφάρμοσε αλλαγές στο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών της, με ένα σημείο παράδοσης και παραλαβής παιδιών σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας για να ανακουφίσει το καθημερινό βάρος των μητέρων που εργάζονται στη μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο. 
Η στρατηγική έχει επίσης δημιουργήσει προγράμματα επιχειρηματικότητας για μητέρες και συνεργαζόμενες εγκαταστάσεις για να εξισορροπήσουν την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή. Οι χώροι πρασίνου έχουν βελτιωθεί και η Nagareyama θεωρείται πλέον ως η πράσινη πόλη που βρίσκεται πλησιέστερα στο μητροπολιτικό Τόκιο. Ο πληθυσμός της πόλης έχει ανακάμψει: ο μέσος αριθμός παιδιών ανά οικογένεια αυξήθηκε από 1,16 το 2007 σε 1,53 το 2017."

Σημειώσεις :

 • ESI ThoughtLab: Λύσεις Έξυπνης Πόλης σε έναν κόσμο πιο ριψοκίνδυνο. (2021)
 • Zero Project: Innovative Practices 2016 on Education and ICT; Wayfindr: Η ενδυνάμωση της όρασης μείωσε τους ανθρώπους να ταξιδεύουν ανεξάρτητα. (2016)
 • Deloitte: Τα οικονομικά οφέλη από τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης. (2019)
 • Deloitte Insights: Έξυπνες πόλεις χωρίς αποκλεισμούς. (2019)
 • Inter-American Development Bank: Inclusive Cities; Αστική παραγωγικότητα μέσω της ισότητας των φύλων. (2018)
 • Deloitte Insights: Έξυπνες πόλεις χωρίς αποκλεισμούς. (2019)
 • Deloitte Center for Government Insights: Πέρα από την πανδημία: πώς μοιάζει το ψηφιακό μέλλον της κυβέρνησης. (2021)
 • IESE Cities in Motion: Medellín: A story of transformation. (2018)
 • Tomorrow City: Medellín: δεδομένα και υποδομές σε αντίθεση με το ταραγμένο παρελθόν της. (2019)
 • Association Québécoise des Transports: Medellin - Smart City. (2017)
 • Inter-American Development Bank: Η καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης διεξάγεται ομαλά στον Εκουαδόρ. (2018)
 • Banco Interamericano de Desarrollo: Bájale al Acoso: Πρωτοβουλία του Κίτο για τις δημόσιες συγκοινωνίες χωρίς έμφυλη βία. (2019)
 • Human Rights Watch: "Είναι ένας συνεχής αγώνας"? Σεξουαλική βία που σχετίζεται με το σχολείο και αγώνας νέων επιζώντων για δικαιοσύνη στον Εκουαδόρ. (2020)
 • Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito: Η στρατηγική Bájale al Acoso θα αντιγραφεί στο Metro. (2020)
 • Inter-American Development Bank: Inclusive Cities; Αστική παραγωγικότητα μέσω της ισότητας των φύλων. (2018)


Όπως μας λέει ο Miguel Eiras Antunes, S mart Cities & Urban Transformation, Global Leader, της Deloitte " Σε μια εποχή που η πανδημία έχει αναγκάσει τις πόλεις σε όλο τον κόσμο να κάνουν δραστικούς μετασχηματισμούς, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να συνεργαζόμαστε και να μαθαίνουμε η μία από την άλλη. Μόνο με την παροχή σαφών, εφαρμόσιμων προτάσεων θα καταστεί δυνατή η επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της καθοδήγησης που παρέχεται στη Νέα Αστική Ατζέντα . Ενώ οργανισμοί και εταιρείες εξετάζουν τις πόλεις και την αστική ανάπτυξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι σημαντικό να δείξουμε πώς το δημόσιο, ο ιδιωτικός τομέας και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να συνεργαστούν για να πραγματοποιήσουν την αλλαγή τώρα.
Miguel Eiras Antunes, Deloitte

Αυτό ήταν το κίνητρο πίσω από τη συνολική ανάλυση που κάναμε τους τελευταίους μήνες. Πώς μοιάζει ένα ανθεκτικό και βιώσιμο αστικό μέλλον; Ερευνητές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ηγέτες πόλεων συναντήθηκαν και συζήτησαν με την Deloitte τις 12 τάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον των πόλεων. Αυτές οι τάσεις – που καλύπτουν όλους τους τομείς μιας πόλης, από την κινητικότητα μέχρι την ασφάλεια και την ασφάλεια – μπορούν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις στρατηγικές αστικού μετασχηματισμού τους και μπορούν επίσης να τις βοηθήσουν να εξισορροπήσουν τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις με τις πιο μακροπρόθεσμες ανάγκες.

Η μελέτη μας συνδυάζει τις ιδέες διαφορετικών ενδιαφερομένων που μιλούν εκ πείρας για το πώς να δημιουργήσετε απτές και ορατές αλλαγές στις πόλεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.