Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Οι τέχνες και ο πολιτισμός στον αστικό ή περιφερειακό σχεδιασμό: επισκόπηση και ερευνητική ατζέντα

#Μαρία Ψαρρού

Οι συγγραφείς του άρθρου με τίτλο "Arts and Culture in Urban or Regional Planning : A Review and Research Agenda" που δημοσιεύθηκε στο Journal of Planning Education and Research , Ann Markusen (University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA)  και Anne Gadwa  (Metris Arts Consulting, Minneapolis, MN, USA) υποστηρίζουν ότι, παρά το εντεινόμενο ενδιαφέρον για τις δημιουργικές πόλεις και τον πολιτιστικό σχεδιασμό, απουσιάζει η σε βάθος γνώση για το τι πράγματι συμβαίνει στις διάφορες αστικές και περιφερειακές κλίμακες. Οι συγγραφείς τονίζουν τη σχετική έλλειψη ερευνών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων πολιτιστικών στρατηγικών που αποσκοπούν στην τοπική πολιτιστική ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με ορισμένες πολιτιστικές περιοχές και τον πολιτιστικό τουρισμό θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη , ενώ κύρια ερωτήματα σχετικά με το σχεδιασμό πολιτιστικών περιοχών θεωρούνται τα ακόλουθα:
  • Είναι προτιμότερο ένα σύμπλεγμα πολιτιστικών χώρων από ένα μωσαϊκό αποκεντρωμένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων ανά γειτονιές;
  • Μια περιοχή όπου συγκεντρώνονται οι πολιτιστικές δραστηριότητες προσελκύσει περισσότερους τουρίστες σε σύγκριση με τις διασκορπισμένες χωρικά πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες;
  • Οι πολιτιστικές περιοχές συνδέονται ή διαχωρίζονται από το πλέγμα των γειτονιών και των κατοικιών;
Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι απαιτείται έρευνα για τη χάραξη πολιτικής και το σχεδιασμό σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων και πόλεων που θα αναδείξει και άλλες μη-πολιτιστικές παραμέτρους. 
Όσον αφορά στον πολιτιστικό τουρισμό, οι συγγραφείς θέτουν το ερώτημα κατά πόσο οι κάτοικοι της περιοχής ή της περιφέρειας συνιστούν σημαντικότερους στόχους της πολιτιστικής πολιτικής σε σχέση με τους επισκέπτες. Επίσης, κατά πόσο η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής (και των δυνητικών κατοίκων) θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικός στόχος από την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι συγκριτικές μελέτες των αποτελεσμάτων σε ένα μεγάλο αριθμό των πόλεων θα βοηθούσε τους ιθύνοντες για τον πολιτιστικό σχεδιασμό να λάβουν σωστές αποφάσεις.

Οι ερευνητές αναφέρονται επίσης στην αναγκαιότητα της της έρευνας και της αξιολόγησης μιας σειράς ζητημάτων πολιτιστικού σχεδιασμού, όπως:
  • τα κίνητρα για την προσέλκυση και διατήρηση πολιτιστικών βιομηχανιών
  • η υποστήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα
  • η κάλυψη λειτουργικών εξόδων και εξόδων για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών οργανώσεων 
  • η οικονομική υποστήριξη και δημόσια λειτουργία των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων και
  • η ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου για τον πολιτιστικό τομέα.
Οι συγγραφείς καταλήγουν σε ένα ερευνητικό σχέδιο τεσσάρων σημείων, σύμφωνα με το οποίο: κατ' αρχάς, οι ερευνητές θα πρέπει να αναλύουν, να εξετάζουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα του πολιτιστικού σχεδιασμού σύμφωνα με ρητούς και άρρητους κανόνες και στόχους. Δεύτερον, η διασύνδεση μεταξύ των πολιτιστικών πρωτοβουλιών και της οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να ελεγχθεί από τους ερευνητές. Τρίτον, υπάρχει ανάγκη για γνώση  των τοπικών θεσμικών και χρηματοδοτικών δομών που είναι πιο αποτελεσματικές ανά γεωγραφική κλίμακα. Τέλος, οι ερευνητές θα πρέπει να διερευνήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων εναλλακτικών πολιτιστικών στρατηγικών.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.