Κυριακή 19 Μαΐου 2013

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Tο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)«Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (αιτήσεις μέχρι την 25.6.2013).  Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (βλ. Κανονισμό σπουδών).
Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. θα είναι μειωμένα σε σχέση με τα περσινά και θα ανέρχονται ετησίως σε € 2.000 για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και € 1.200 για τους φοιτητές μερικής φοίτησης - αναμένεται η επικύρωση του ύψους των διδάκτρων από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013) όπως ο νόμος ορίζει, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, με προπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα που έχουν συνάφεια με αυτό του προσφερόμενου προγράμματος, τα οποία είναι τα εξής: Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Περιβάλλοντος, Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Γεωπονίας, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Ανθρωπογεωγραφίας, Επιστημών της Θάλασσας, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιχειρησιακής Έρευνας, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Νομικής.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση τους φακέλους υποψηφιότητας και για όσους προεπιλεγούν, γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα και προφορική συνέντευξη. Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2013.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι και την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση, χορηγούμενη από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (υπάρχει και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_spatial_analysis/call_xadp_1314).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό).
4. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πεδίον  Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να ανατρέξουν στο http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_spatial_analysis ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (καθημερινά, 11.00-13.00) στα τηλέφωνα 24210-91442 & 24210-74444, fax 24210-74380, e-mail: pgrpr@prd.uth.gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Αθανάσιος Κούγκολος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.