Κυριακή 19 Μαΐου 2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013). Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. ορίζεται ως εξής:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ Υποχρεωτικό (Y)/ Επιλογής (Ε) Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Αστική και Περιφερειακή Οικονομική (Υ) 6 ECTS
Η Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: Οικονομία, Κοινωνία και Θεσμοί (Υ) 6 ECTS
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο σε Σύγχρονα Θέματα Περιφερειακής Ανάλυσης (Υ) 6 ECTS
Μάθημα Επιλογής (Ε) 6 ECTS
Μάθημα Επιλογής (Ε) 6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ   30 ECTS
Μαθήματα επιλογής:
1. Μέθοδοι Χωρικής Οικονομικής Ανάλυσης
2. Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη
3. Η Ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
4. Αξιολόγηση Επενδύσεων και Έργων
5. Πολιτισμός, Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ Υποχρεωτικό (Y)/ Επιλογής (Ε) Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Υ) 6 ECTS
Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ανταγωνιστικότητας και Συνοχής (Υ) 6 ECTS
Εφαρμοσμένη Έρευνα (Υ) 6 ECTS
Διπλωματική Εργασία (Υ) 12 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ   30 ECTS

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε € 2.000 ετησίως για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε € 1.200 για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013) όπως ο νόμος ορίζει και έχουν σπουδές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση τους φακέλους υποψηφιότητας και για όσους προεπιλεγούν, γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα και προφορική συνέντευξη. Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι και την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_regional_development/call_espa_1314).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό).
4. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πεδίον Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να ανατρέξουν στο http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_regional_development ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (καθημερινά, 11.00-13.00) στα τηλέφωνα 24210-91442 & 24210-74444, fax 24210-74380, e-mail: pgrpr@prd.uth.gr

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Παντολέων Σκάγιαννης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.