Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού : Η στρατηγική Τουρισμού

#Αλέκος Ορουντιώτης .Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΤ

H Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015 αποτελεί τη δέσμευση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για τις δράσεις που επιβάλλεται να αναπτύξει, κατά κύριο λόγο, ο Οργανισμός μέχρι το 2015 για να πετύχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους στόχους του για βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της Κύπρου. Ουσιαστικά, η Στρατηγική Τουρισμού αποσκοπεί στην προώθηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και διεύρυνσης της τουριστικής οικονομίας της Κύπρου, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί, κυρίως, μέσα από τη διείσδυση και καθιέρωση της Κύπρου σε στοχευμένες τουριστικές αγορές, την υλοποίηση έργων τουριστικής υποδομής, όπως και τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας.
Στο σύνολό της, η Στρατηγική Τουρισμού 2011 - 2015 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πόνημα, το οποίο υιοθετώντας κριτική προσέγγιση και προσφέροντας τεκμηριωμένες προτάσεις, κατ’ αρχή, προβαίνει με σαφήνεια και επιστημονικότητα στην ανάλυση της Κυπριακής τουριστικής προσφοράς (προϊόντος) και της ζήτησης (αγοράς) και, ακολούθως, εστιάζει στον εντοπισμό και ανάπτυξη των στοχευμένων στρατηγικών κατευθύνσεων που ο ΚΟΤ θα ακολουθήσει. 

Για την ανάπτυξη της στρατηγικής λήφθηκαν υπόψη μία σειρά από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων - ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μελέτη εξωγενών παραγόντων όπως: οι ταχύτατες αλλαγές στις προτιμήσεις και τις ανάγκες διαφόρων τμημάτων της τουριστικής αγοράς, η μετάλλαξη της δομής της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας και η εξέλιξη της διεθνούς οικονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τις τουριστικές αγορές της Ευρώπης. 
Επίσης, δόθηκε σημασία στη μελέτη εσωτερικών παραγόντων όπως: 
  • η δομή του τουριστικού τομέα της Κύπρου, 
  • το πλαίσιο εξουσιών του ΚΟΤ, 
  • οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε θεωρείται ότι διασφάλισε την επιλογή των πλέον βιώσιμων στρατηγικών κατευθύνσεων για την τουριστική Κύπρο. Η μελέτη που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες πρωτίστως διαπνέεται από το όραμα του ΚΟΤ και την απαίτηση της Κυπριακής κοινωνίας για τη διασφάλιση της μελλοντικής τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας, οι οποίες αξιοποιούν με σεβασμό και κοινωνική ευθύνη το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον ενώ προσφέρουν αναγκαίες ωφέλειες στην εθνική οικονομία και εν γένει στο κοινωνικό σύνολο. 
Μακροπρόθεσμα, η αξιοποίηση της παρούσας Στρατηγικής τουρισμού αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική ανάπτυξης και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων της Κύπρου και να αποτελέσει βασική αναπτυξιακή παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενεές.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.