Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Λάρισα :Παρουσιάσθηκε το σχέδιο μάρκετινγκ της πόλης

Η δυναμική της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσίασης του Στρατηγικού Σχεδίου Μαρκετινγκ, που πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Τρίτης, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας, παρουσία των τοπικών αρχών και φορέων της πόλης.

Ο τίτλος της εκδήλωσης «Λάρισα Open City: από την εσωστρέφεια στην Ανοικτή πόλη» αντικατοπτρίζει και τη βασική φιλοσοφία του Στρατηγικού Σχεδίου Μαρκετινγκ, αφού η Λάρισα ως ‘ανοικτή πόλη’ επενδύει στην επόμενη ημέρα, στην ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα της προκειμένου να αποτελέσει έναν ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό σε επιχειρηματικό και πολιτιστικό επίπεδο στην επόμενη 15ετία.

Σημειώνεται ότι η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που εκπονεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, αναγνωρίζοντας έτσι την ανάγκη για εξωστρέφεια της εικόνας της στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον, ενώ το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Τουρισμού, Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Αλέξιο Δέφνερ.


Ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης ανοίγοντας την εκδήλωση, επεσήμανε με έμφαση ότι η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στη χώρα που εκπονεί ένα στρατηγικό Σχέδιο και τόνισε χαρακτηριστικά:

«Πιστέψαμε ότι με αυτό το στρατηγικό σχέδιο, και μαζί με άλλα σημαντικά επιστημονικά εργαλεία, μπορούμε να υλοποιήσουμε έναν από τους βασικούς στόχους, που έχουμε θέσει ως δημοτική αρχή:
Να βάλουμε τη Λάρισα στην αφετηρία ενός νέου σημαντικού άλματος, για τη Λάρισα της επόμενης δεκαπενταετίας. Μιας πόλης μεσαίου μεγέθους, σύγχρονης, με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και με διακριτή θέση στη Κεντρική Ελλάδα, στην χώρα και στην ευρύτερη γειτονιά μας.»


Σε άλλο σημείο της ομιλίας του υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ απαιτεί «την συμφωνία της πόλης, του Δήμου των θεσμικών επαγγελματικών, και οικονομικών φορέων και συλλόγων της πόλης λόγων και των πολιτών. Πρέπει να είναι σαφές ότι αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει εάν το όραμα γίνει κτήμα και υπόθεση όλων μας. Πρέπει από κοινού να χαράξουμε τα βήματα και την στρατηγική μας για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. 
Είναι επίσης προφανές ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου σημαντικού σχεδίου, ξεπερνά τα χρονικά όρια της θητείας μιας δημοτικής αρχής. Αρα λοιπόν πρέπει όλοι όσοι έχουν θεσμικό ρόλο στη λειτουργία του Δήμου και της πόλης να συμφωνήσουμε σε ένα οδικό χάρτη, που θα εκτείνεται σε βάθος χρόνου, ώστε αυτή η προσπάθεια να έχει αποτέλεσμα.»

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής, Αλέξης Δέφνερ επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που εκπονεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εξωστρέφεια της εικόνας της στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται τα τελευταία 30 χρόνια. Για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση του χρειάστηκαν περίπου 18 μήνες, όπου στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 3 φάσεις του ΣΣΜΛ με τελευταία τη φάση που κατατέθηκε στο Δήμο Λαρισαίων τον Δεκέμβριο του 2015. Κατά τις φάσεις αυτές, αξιοποιήθηκε η διεθνής εμπειρία, πραγματοποιήθηκαν εμπειρικές έρευνες και συνεντεύξεις σε ομάδες της πόλης (κάτοικοι, επιχειρήσεις, επισκέπτες, φορείς), διαμορφώθηκε το μοντέλο μάρκετινγκ της πόλης στη βάση του συμμετοχικού σχεδιασμού (corporative planning), υπήρξε η διαδικασία της διαβούλευσης και τέλος σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν, πάντοτε με άξονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της πόλης, επτά εξειδικευμένα ‘πακέτα προώθησης’ της Λάρισας στο πλαίσιο της εικόνας της ως ‘Ανοικτής Πόλης’.
Ο κ. Δέφνερ τόνισε ότι το ΣΣΜ της Λάρισας, αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της πόλης, ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα της πόλης ενώ η υλοποίηση του και η επιτυχής εφαρμογή του αποτελεί μια πρόκληση για την τοπική κοινωνία και τις αρχές της πόλης.

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Θεόδωρος Μεταξάς σκιαγράφησε την ιδέα της ‘Ανοικτής Πόλης’, τονίζοντας τα εξής:
«Η ιδέα και ο χαρακτήρας της ‘Ανοικτής Πόλης’ (Open City) δεν είναι κάτι τυχαία επιλεγμένο και διαμορφωμένο. Είναι η ίδια η πόλη της Λάρισας, τόσο γεωμορφολογικά, όσο και λειτουργικά. Ως άκουσμα εννοιών – λέξεων, διακρίνεται από μια δυναμικότητα, ευκολία γλωσσική τόσο στην ελληνική αλλά πολύ περισσότερο στην αγγλική γλώσσα. Καταβλήθηκε προσπάθεια να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της Λάρισας και όχι κάτι ξένο και μη αντιπροσωπευτικό για την πόλη. Η Λάρισα διαθέτει ένα πολύ δυνατό, φυσικό και άκρως λειτουργικό brand name που είναι η γεωγραφική της θέση. Όλες οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν συγκλίνουν στην άποψη αυτή και κατά συνέπεια η θέση της πόλης και η πραγματική της υπόσταση υποστηρίζουν την επιλογή μας ως ‘ανοικτή πόλη’. Μια πόλη ανοικτή στον πολιτισμό και τουρισμό, ανοικτή σε επενδύσεις και νέες ιδέες, μια πόλη με ανοικτούς χώρους και με μοναδικό χαρακτηριστικό την ύπαρξη του Πηνειού, μια πόλη με ανοικτούς ανθρώπους, με ζωντάνια, μια πόλη ανοικτή σε θέματα περιβάλλοντος, έρευνας αλλά και μεγάλων γεγονότων επιχειρησιακών, πολιτιστικών και αθλητικών.

Η Λάρισα ως ‘ανοικτή πόλη’ επενδύει στην επόμενη ημέρα, στην ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα της προκειμένου να αποτελέσει έναν ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό σε επιχειρηματικό και πολιτιστικό επίπεδο στην επόμενη 15ετία.
Επίσης ο κ. Μεταξάς, στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης του, αναφερόμενος στο Φορέα Διαχείρισης του ΣΣΜ της Λάρισας, υπογράμμισε τα εξής:
«Είναι πολύ σημαντικό η όλη διαχείριση αλλά και υλοποίηση του ΣΣΜ της Λάρισας να τεθεί υπό την ευθύνη και τον έλεγχο ενός συγκεκριμένου φορέα/ υπηρεσίας/ γραφείου Μάρκετινγκ με έδρα το Δήμο Λαρισαίων και ενταγμένο στο άμεσα μελλοντικό οργανόγραμμα του. Προτείνεται η σύνθεση μιας ολιγομελούς Ειδικής Ομάδας Διαχείρισης (ΕΟΔ) η οποία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου, της αξιολόγησης, του προγραμματισμού και της υλοποίησης δράσεων στα πλαίσια του ΣΣΜ που θα υλοποιούνται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και περιόδους. Παράλληλα το γραφείο μάρκετινγκ της πόλης που προτείνεται, θα είναι στελεχωμένο με στελέχη του Δήμου και θα έχει κυρίως εκτελεστικό χαρακτήρα με αποκλειστικό έργο την σαφή και αποτελεσματική προβολή και υποστήριξη της εικόνας της Λάρισας ως ‘ανοικτής πόλης’.

Ο κ. Νικόλαος Καραχάλης, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΟΥΣΕΠ και διδάσκων στο ΕΑΠ, καθώς και η κα. Εύα Ψαθά, ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΟΥΣΕΠ, αναφέρθηκαν στα εξειδικευμένα πακέτα προώθησης του ΣΣΜ της Λάρισας. Ειδικότερα ο κ. Καραχάλης επεσήμανε τα εξής:
«Παρουσιάζουμε τα τέσσερα πρώτα εξειδικευμένα πακέτα του ΣΣΜ της Λάρισας, που εστιάζουν: στον πολιτισμό και τουρισμό (open culture-tourism), στην επιχειρηματικότητα και δικτύωση (open business-networks), στους ανοικτούς χώρους και στο ποτάμι (open space-river) και στους ανθρώπους και τη ζωή της πόλης (open life-people). Τονίζεται ότι ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των πακέτων αυτών δεν είναι τυχαία, αλλά απορρέει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της πόλης σε αντίστοιχους παραγωγικούς τομείς, σε κοινωνικές δράσεις αλλά και στην ύπαρξη των αντίστοιχων υποδομών. Η Λάρισα διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία (πολιτιστικά, επιχειρηματικά και φυσικά) και η αναγκαιότητα όλων αυτών να αποτελέσουν άξονες δράσεων και πολιτικών είναι μεγάλη και επιτακτική.

Στο ίδιο μήκος κύματος, υπήρξε και η τοποθέτηση της κας. Ψαθά η οποία παρουσίασε τα υπόλοιπα τρία πακέτα προώθησης αλλά και κοινές δράσεις που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής:
Η Λάρισα είναι μια δυναμική πόλη η οποία εκτός των παραπάνω μπορεί να επενδύσει και σε τομείς έρευνας και εκπαίδευσης (open research-education), αθλητισμού (open sports) αλλά και στον τομέα της υγείας (open health-care). Τα τρία αυτά πακέτα προώθησης κυρίως διαμορφώνονται από τη δυναμική της πόλης αναφορικά με την ύπαρξη ικανοποιητικών και ισχυρών υποδομών στους παραπάνω τομείς. Η Λάρισα έχει τα πλεονεκτήματα αυτά να αναπτυχθεί ανταγωνιστικά και ελκυστικά προς τους παραπάνω τομείς, μέσα από στρατηγικά σχεδιασμένες δράσεις και πολιτικές.
Παράλληλα, είναι σημαντικό, ότι τόσο τα πακέτα αυτά, όσο και τα αντίστοιχα που παρουσίασε ο κ. Καραχάλης, μπορούν να συνυπάρξουν μέσα από τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη κοινών δράσεων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την πόλη, την οικονομία αλλά και την κοινωνία της.

Τέλος ο Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Κλεάνθης Συρακούλης αναφέρθηκε στη φάση της διαβούλευσης λέγοντας τα εξής:
«Η διαδικασία της διαβούλευσης στην Λάρισα έλαβε χώρα σε δυο μορφές, προσδιορισμένες μεθοδολογικά, χρονικά και με συγκεκριμένο στόχο. Η πρώτη διαβούλευση έγινε ηλεκτρονικά, όπου οι πολίτες και όποιος άλλος ενδιαφερόμενος είχε τη δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα την άποψη του, τις ιδέες του, την κριτική του αναφορικά με το ΣΣΜ της Λάρισας. Στη δεύτερη φάση της διαβούλευσης, ακολουθήθηκε η μέθοδος του Goal Oriented Project Planning (GOPP), σε συγκεκριμένη ομάδων συμμετεχόντων φορέων, προκειμένου να προσδιοριστεί με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, η εικόνα, οι στόχοι, τα προβλήματα αλλά και οι δυνατότητες της πόλης.
Ο κ. Συρακούλης τόνισε ότι η διαδικασία αυτή αποτέλεσε μια πολύ σημαντική φάση σε όλη την ανάπτυξη του ΣΣΜ της Λάρισας, διότι οι ίδιοι οι φορείς αλλά και οι κάτοικοι της πόλης, κλήθηκαν να συμμετάσχουν ελεύθερα, αποτυπώνοντας την προσωπική τους και καθόλα σεβαστή άποψη τους για την εικόνα της πόλης αλλά και τις διαστάσεις της μελλοντικής της ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.