Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010

Ελσίνκι:Οίκο-στήριξη για Δημοτικούς Οργανισμούς

Η Αντιμετώπιση των προκλήσεων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας, της διαχείρισης του περιβάλλοντος και της οίκο-απόδοσης στους δημοτικούς οργανισμούς απαιτεί σαφώς διατυπωμένες περιβαλλοντικές πολιτικές, καθώς και ενημερωμένα και λειτουργικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί: πρέπει επίσης να βελτιώσουμε την περιβαλλοντική συνείδηση, την ευθύνη και τις δεξιότητες του προσωπικού σε όλους τους δημοτικούς εργασιακούς χώρους. Το νέο πρόγραμμα Οίκο-στήριξης της πόλης του Ελσίνκι έχει αναπτυχθεί για να εκπληρώσει την ανάγκη αυτή.

Ποιά είναι η πρώτη ενέργεια δράσης ;

Η πρώτη δραστηριότητα είναι να ορισθούν και να εκπαιδευθούν Οίκο-υποστηρικτές σε όλους τους χώρους εργασίας στη διοίκηση της πόλης (διάφορα γραφεία, σχολεία, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, κοινωνικά κέντρα, κέντρα νεότητας, πολιτιστικά ιδρύματα, ψυχαγωγικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, κατασκευαστικές μονάδες, κοινωφελείς υπηρεσίες ύδρευσης και ενέργειας, οργανώσεις μεταφορέων, μονάδες συντήρησης, κλπ).


Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Οίκο-στήριξη αναπτύχθηκε το 2006 με βάση τις στοιχειώδεις εργασίες και τους στόχους που διατυπώθηκαν στο σχέδιο δράσης για την βιωσιμότητα της πόλης, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2002. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της διαχείρισης του περιβάλλοντος και της οικο-απόδοσης και η προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους τους χώρους εργασίας της διοίκησης της πόλης. Οι Οίκο-στηρικτικές δραστηριότητες συνδέονται με υπάρχοντα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης λειτουργώντας σε επίπεδο βάσης σε όλους τους δημοτικούς χώρους εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει αναπτύξει ένα μοντέλο δραστηριότητας, το οποίο ήδη υιοθετήθηκε από πέντε δήμους της ευρύτερης περιοχής του Ελσίνκι (Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi και Kerava) καθώς και στις πόλεις της Hämeenlinna και Kotka της Φινλανδίας και το Tallinn, Tartu και Rakvere της Εσθονίας. Η σύμπραξη της Οίκο-στήριξης μεταξύ των εταίρων δήμων έχει επισημοποιηθεί σε ένα κοινό σχέδιο το οποίο υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του προγράμματος της Κεντρικης Βαλτικής Interreg IVA.

Οι δραστηριότητες της Eco-στήριξης

Η πρώτη δραστηριότητα είναι να ορισθούν και να εκπαιδευθούν Οίκο-υποστηρικτές σε όλους τους χώρους εργασίας που αφορούν στη διοίκησης της πόλης (διάφορα γραφεία, σχολεία, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, κοινωνικά κέντρα, κέντρα νεότητας, πολιτιστικά ιδρύματα, ψυχαγωγικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, κατασκευαστικές μονάδες, κοινωφελείς υπηρεσίες ύδρευσης και ενέργειας, οργανώσεις μεταφορέων, μονάδες συντήρησης, κλπ).
Οι Οίκο-υποστηρικτές επιλέγονται από μέλη του προσωπικού των διαφόρων οργανισμών και συμμετέχουν σε ένα διήμερο εκπαιδευτικών μαθημάτων και λαμβάνουν εγχειρίδια υποστήριξης και κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος. Οι Οίκο-Υποστηρικτές μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες μέσω του δικτύου συνεργασίας, η οποία παρέχει περαιτέρω κατάρτιση και καθοδήγηση. Το ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό και οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχονται από το δικτυακό τόπο της Eco-στήριξης, το οποίο διατηρείται από το Περιβαλλοντικό Κέντρο της πόλης του Ελσίνκι.

Για το Ελσίνκι, στόχος είναι να εκπαιδεύσει περίπου 1000 Οίκο-υποστηρικτές - τουλάχιστον ένα για κάθε χώρο ή μονάδα εργασίας. Έχουν ήδη εκπαιδευτεί 570 μέλη του προσωπικού. Τα καθήκοντα ενός Οίκο-υποστηρικτή στο χώρο εργασίας, περιλαμβάνει:

• Η παρακίνηση των συναδέλφους του προκειμένου να ενισχύσει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ευθύνη τους
• Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος της πόλης και διανομή σχετικών δεδομένων και αναφορών.
• Να συμβουλεύει και να καθοδηγεί για τη βελτίωση των διαδικασιών και της απόδοσης του προγράμματος στο χώρο εργασίας, όπως για παράδειγμα: μείωση των αποβλήτων, ανακύκλωση, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, αειφόρες μεταφορές, φιλική προς το περιβάλλον αγορά, διαχείριση κινδύνων κλπ.
• Η μελέτη και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων και επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας καθώς και τη συνέχεια των εξελίξεων.
• Η παροχή στοιχείων και προτάσεων ανάπτυξης σε διαχειριστές και συναδέλφους
• Η συμμετοχή στην συνεχιζόμενη κατάρτιση, σε εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες των Οίκο-υποστηρικτών.

Οι συντονιστές των συνεργαζόμενων δήμων τις ακόλουθα συνεδριάζουν και παρακολουθούν σεμινάρια για να μοιραστούν και να συγκρίνουν την εμπειρία τους και να προσδιορίσουν τις πιθανές οπισθοδρομήσεις και τις δυσχέρειες. Σήμερα, το μοντέλο δραστηριότητας οικο-υποστήριξης γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλές και είναι πιθανό να υιοθετηθεί από άλλους δήμους και στη Φινλανδία και αλλού.

Μελλοντική εξέλιξη

Τα αποτελέσματα του προγράμματος δραστηριοτήτων Οίκο-υποστηρικτών σε δημοτικούς χώρους εργασίας ελέγχεται και μελετάται τακτικά με σκοπό τη περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου. Οι συντονιστές των συνεργαζόμενων δήμων προγραμματίζουν συνεχώς συνεδριάσεις και σεμινάρια προκειμένου να μοιράζονται και να συγκρίνουν τις εμπειρίες τους, εντοπίζοντας πιθανά εμπόδια και σημεία συμφόρησης. Σήμερα, το προγράμματος δραστηριοτήτων Οίκο-υποστηρικτών γίνεται ολοένα και περισσότερο δημοφιλές με αποτέλεσμα την οικειοποίησή του από περισσότερους δήμους, τόσο στη Φινλανδία όσο και αλλού.


Η διεύθυνση του ιστοχώρου του προγράμματος είναι:
www.eco-support.net

City of Helsinki Environment Centre
Kaisa Pajanen kaisa.pajanen@hel.fi
Silja Sarkkinen siljasarkkinen@hel.fi
Johanna af Hällström ekotuki@hel.fi

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.