Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010

Βαρκελώνη : Σχεδιασμός Τουριστικής πολιτικής

Αχ, αυτή η Βαρκελώνη.Παντού μας βάζει τα γυαλιά.
Οτι στο τομέα του Τουρισμού έχει κάνει θαύματα με αφετηρία τους Ολυμπιακούς αγώνες το ξέρει όλος ο κόσμος.Αυτό που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από πολλούς είναι ότι το αποτελεσμα αυτό δεν έχει χαριστεί από κανένα αλλά είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων σχεδιασμών, διαβουλεύσεων με συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και σκληρής δουλειάς για εφαρμογή των σχεδιαμών.Φορέας διαχείρησης του Τουριστικού προϊόντος της Βαρκελώνης είναι η Κοινοπραξία Turisme de Barcelona.

Πρόσφατα ξεκίνησαν καινούργιο σχεδιασμό Τουριστικής πολιτικής με Ορίζοντα το 2015.Είναι συνέχεια του σχεδίου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης το οποίο ενέκρινε πρόσφατα το ισπανική Σχέδιο Τουρισμού, «Ορίζοντας 2020» και είναι μόλις δύο χρόνια από τότε που η Καταλανική κυβέρνηση θέσπισε για πρώτη φορά Στρατηγικό Σχέδιο του Τουρισμού για την Καταλονία, με την ονομασία «Ορίζοντας» (Horizon) 2010, το οποίο περιλαμβάνει 10 προγράμματα δράσης.

Αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε την μεθοδολογία σύνταξης του στρατηγικού Τουριστικού σχεδιασμού της πόλης.Σε επόμενη ανάρτηση θα παρακολουθήσουμε τους στόχους της Τουριστικής στρατηγικής.
Την μετάφραση έκανε ο Μανώλης Τσαγκαράκης ,νέος συνεργάτης του blogΜεθοδολογία

Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίστηκε με βασική προϋπόθεση την εφαρμογή ενός ευέλικτου - μεθοδολογικού στυλ. Προκειμένου να αναπτυχθεί μια διαδικασία προβληματισμού με θέματα για τον τουρισμό και την πόλη, εμείς οι ίδιοι με βάση τα κριτήρια, τα μέσα και τα συστήματα έμφυτα στη στρατηγική προσέγγιση η οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί αυστηρά στα μέτρα και την πραγματικότητα της Βαρκελώνης, ακολουθώντας πιστά το ύφος του έργου που επιτεύχθηκε κατά την εκπόνηση των στρατηγικών σχεδίων της πόλης.

Το σχέδιο πρέπει να είναι σε θέση να λάβει υπόψη τις ειδικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τουριστικών και μη παραγόντων του τουρισμού στην πόλη, αποφασίζοντας μέσα και έξω της πόλης, για να καταστήσει δυνατή την εκπόνηση ενός ρεαλιστικού μελλοντικού σχεδίου προσαρμοσμένου στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό, η θεμελιώδης πτυχή της εκφώνησης του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης είναι η ενεργός συμμετοχή των κύριων παραγόντων και θεσμικών οργάνων οι οποίοι έχουν αντίκτυπο στην προώθηση του τουρισμού στην πόλη, καθώς και την τοπική κοινότητα.

Τέλος, μια σειρά από στρατηγικές θα πρέπει να καθιερωθούν ώστε να καθοδηγήσουν τις ενέργειες των ανθρώπων για τον τουρισμό. Για να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι γραμμές δράσης θα έχουν επιτυχία και μπορούν να εφαρμοστούν και να ληφθούν υπόψη από το καθένα, μπορεί να δημιουργηθούν μόνο με συναίνεση και αμοιβαία κατανόηση.


Πρώτη φάση: Ανάλυση
Σεπτέμβρης 2008 με Οκτώβριο 2009


Η πρώτη φάση, κατά την οποία έχουμε αναπτύξει την ανάλυση και διάγνωση μας, καλύπτει την περίοδο από Σεπτέμβριος 2008 με Οκτ. 2009.

Ανάλυση
• Για να αποκτήσουμε σαφή και αντικειμενική πληροφόρηση (επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης).
• Για να ανακαλύψουμε τις αντιλήψεις των διαφόρων φορέων της πόλης και του τουριστικό τομέα (κοινότητα, τομείς, ιδρύματα, οι τουρίστες ...).
• Για να γνωρίζουμε με ποιους ανταγωνιζόμαστε.
• Για να δομήσουμε βασικές πληροφορίες στη μετέπειτα διάγνωση και τη λήψη αποφάσεων.


Στρατηγική διάγνωση

Η διάγνωση θα καταρτίσει την τρέχουσα εικόνα του τουρισμού στην Βαρκελώνη, με έμφαση στις νευραλγικές (στρατηγικές) πτυχές χρήσιμες για την κατάρτιση προτάσεων για να ενεργήσουμε (προγράμματα). Οι παράγοντες που εμπλέκονται (κοινότητα, τουριστικός τομέας, ιδρύματα, εμπειρογνώμονες ...) θα λάβουν μέρος, και μετά τη διεξαγωγή της Ανάλυσης SWOT (Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές), θα είμαστε σε θέση να καθορίσουμε τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές για δράση .

Δεύτερη φάση: Στρατηγικό Μέρος. Προτάσεις
Οκτώβριος 2009 με Ιούλιο 2010

Μετά την επίτευξη συναίνεσης για την διάγνωση, πάντα με τα υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής και συμφωνίας, θα είμαστε σε θέση να καθορίσουμε το λειτουργικό μοντέλο για τον τουρισμό, τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει, καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης για τον τουρισμό στην πόλη, έτσι ώστε να εισέλθουμε σε μια νέα δεύτερη φάση της συμφωνηθείσας διαχείρισης για τον τουρισμό στην Βαρκελώνη .


Ομάδες συνεργασίας

Ένας από τους τρόπους για την πραγματοποίηση της διάγνωσης παράλληλα με τη συμμετοχή της κοινότητας στη διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τον τουρισμό και την πόλη, είναι να δημιουργήσει μια σειρά από Ομάδες συνεργασίας, που θα αποτελούνται από 100 άτομα με σκεπτικιστές και άτομα που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη Βαρκελώνη . Το ενδιαφέρον αυτών για προβληματισμό δεν αντιπροσωπεύει μόνο το έναυσμα για το Στρατηγικό Σχέδιο, αλλά και την άνθιση των κύριων πτυχών στα κρίσιμα βασικά θέματα του τουρισμού στην Βαρκελώνη.


Οι έξι ομάδες συνεργασίας συναντήθηκαν μεταξύ 1ης και 8 Οκτώβρη 2008, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών αυτών πτυχών καθώς και θεμάτων σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού στην Βαρκελώνη .

Οι ομάδες αποτελούνταν από 100 άτομα με ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών (στοχαστές, στελέχη από τον τομέα του τουρισμού, της πόλης, διάφοροι διαχειριστές των υποδομών παροχής υπηρεσιών, των πολιτιστικών, κοινωνικών φορέων, η κοινότητα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και διάφοροι πολιτικοί). Οι συμμετέχοντες είχαν κοινό παρονομαστή: την πόλη της Βαρκελώνης.

Η αντίθετες και κοινές κριτικές απόψεις που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι αυτοί θα χρησιμεύουν για τη δημιουργία των γραμμών του έργου του Στρατηγικού Σχεδίου που θα επικεντρωθούν κατά τους επόμενους μήνες.


Κύρια θέματα που καλύπτονται από τις ομάδες συνεργασίας:
• Σχέση μεταξύ του τουρισμού και της κοινότητας
• Η αντίληψη για τα λάθη και τις αδικίες. Ανάγκη για τη συνδιαλλαγή και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
• Τουρισμός και μοντέλο διαχείρισης
• Συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου: ολοκληρωμένη διαχείριση - συσχετισμός μεταξύ του τουρισμού και της πόλης.
• Εδαφική εξισορρόπηση και διαφοροποίηση
• Η αποκέντρωση, μητροπολιτική πόλη, πρωτεύουσα της Καταλονίας
• Υποδομές και εσωτερική κινητικότητα
• Υποδομές υποδοχής, φιλοξενίας και διανομή του τουρισμού.
• Εικόνα του Τουρισμού
• Ταυτότητα, πολιτισμός και πολιτιστικής κληρονομιά, το κύρος Βαρκελώνη σε όλο τον κόσμο.
• Επαγγελματισμός
• Ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών. Σταθερότητα της απασχόλησης και εξειδίκευση.

Ο τουρισμός και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης

Ο οργανισμός τουρισμού και το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου αποτελούνται από 300 σημαντικά άτομα που καθοδηγούν την Βαρκελώνη και τη χώρα στο σύνολό της, από την άποψη του τουρισμού και της πόλης. Ο Οργανισμός τουρισμού και το δημοτικό συμβούλιο του δήμου έχουν σκοπό να συγκεντρώνουν και να μοιράζονται γνώμες και γνώσεις.

Οι απόψεις αυτών των θεσμικών εκπροσώπων, ακαδημαϊκών, πολιτικών, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες, παράγοντες από τον όλους τους τομείς καθώς και μέλη της τοπικής κοινότητας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδίου προβληματισμού.

Η δημιουργία του Οργανισμού Τουρισμού και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου θα μας δώσει τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε σκέψεις για τον τουρισμό στην Βαρκελώνη στους τομείς της ανάλυσης και διάγνωσης. Η συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου ως συμβουλευτικού οργάνου για τη διαβούλευση του από κοινού προβληματισμού γίνεται ένας σημαντικός δίαυλος επικοινωνίας και κοινωνικής συμμετοχής.

Σαν μέλη του Οργανισμού Τουρισμού και του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα ακόλουθα όργανα:

• Μέλη της Turisme de Barcelona εκτελεστικής επιτροπής
• Στοχαστές Urban
• Ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες του τουρισμού
• Οι διαχειριστές υποδομής
• Ιδρύματα
• «Παραγωγοί» Προϊόντων: πολιτισμού, αθλητισμού, ιατρικού τομέα, εκπαίδευσης
• Φορείς του τομέα του Τουρισμού (καταλύματα, υπηρεσίες, υπηρεσίες, μεταφορές ...)
• Έμποροι, εστιατόρια και μπαρ
• Πολιτικοί εκπρόσωποι από περιοχές της πόλης
• Πολιτικοί εκπρόσωποι από τις δημοτικές ομάδες
• Κοινωνική φορείς
• Οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς

Η πρώτη ενέργεια που πραγματοποίησαν ήταν η έκδοση του ερωτηματολογίου για τα θέματα που θα συζητηθούν από τις ομάδες συνεργασίας Ο σκοπός του ερωτηματολογίου ήταν να εξετάσει και να συγκεκριμενοποιήσει τις γνώμες και τις δηλώσεις των μελών των ομάδων αυτών.

Έχουμε λάβει 160 απαντήσεις συνολικά, και η ανάλυσή τους μας έδωσε ενδιαφέρον στοιχεία όσον αφορά τις απόψεις σχετικά με τον τουρισμό και ο συσχετισμός του με την πόλη.

Επιτροπές εργασίας

Οι επιτροπές εργασίας ξεκίνησαν κατά τη διάγνωση και τη φάση της ανάλυσης και έχουν ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός κοινού διαλόγου, καθώς και την ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ του τουρισμού και της πόλης. Οι επιτροπές αποτελούν μια βασική ευκαιρία να ακουστούν οι απόψεις των παραγόντων που εμπλέκονται στον τουρισμό και την πόλη.

Κάθε Επιτροπή εστιάζει τη συζήτησή της σε ένα συγκεκριμένο θέμα, με στόχο την προβολή των ισχυρών σημείων αλλά να αναφερθούν και οι κρίσιμες πτυχές του εν λόγω αγαθού, η οποία βασιζόμενη σε μια ολοκληρωμένη και οριζόντια θεώρηση του τουρισμού και της πόλης.

Οι αξιολογήσεις που λαμβάνονται από τη σχετική επιτροπή θα συμβάλουν σημαντικά στη διάγνωση που θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας του Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2009.

Θα υπάρχουν 11 Επιτροπές Εργασίας, οι οποίες κατατάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες: Περιφερειακές, Κλαδικές και Επιτροπές προϊόντων.

Περιφερειακές Επιτροπές
. Τουριστική Επιτροπή της Ciutat Vella
. Η Επιτροπή Διαμερισμάτων της Βαρκελώνης
. Μητροπολιτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
. Επιτροπή «Βαρκελώνη, Πρωτεύουσα της Καταλονίας»


Κλαδικές Επιτροπές
. Εστιατόρια και μπαρ
. Διαμονή
. Εμπόριο

Επιτροπές προϊόντων
. Τουρισμός και Πολιτισμός
. Τουρισμός και Επιχειρήσεις

Πάνω από 250 άτομα συμμετείχαν στις 11 Επιτροπές Εργασίας. Το προφίλ των συμμετεχόντων ήταν εσκεμμένα ποικίλες, προκειμένου να συγκεντρωθούν ποικίλες απόψεις και σκέψεις σχετικά με τον τουρισμό στην Βαρκελώνη . Τα μέλη της περιλαμβάνουν εκπροσώπους από τις ενώσεις από τις γειτονιές, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέλη που προέρχονται από τους τομείς: διαμονή (ξενοδοχεία, τουριστικά διαμερίσματα, αίθουσες διαμονής σπουδαστών, κ.λπ.), τα μέλη του εμπορίου, των εστιατορίων και των μπαρ, ταξιδιωτικά γραφεία, εκπροσώπους από πολιτιστικού τομέα της πόλης και των δημόσιων και ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων, καθώς και επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της πόλης.

Οι επιτροπές περιλαμβάνουν, επίσης, μέλη που προέρχονται από το Turisme de Barcelona, εκπρόσωπους από το Εμπορικό Επιμελητήριο, διευθυντές και διευθυντικά στελέχη από τα διάφορα δημοτικά διαμερίσματα και περιοχές, καθώς και από τη μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης, εκπρόσωποι από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Βαρκελώνης και της Γενικής Κυβέρνησης της Καταλονίας, της Διεύθυνσης για τον τουρισμό, και άλλους δημόσιους φορείς και ιδρύματα από τη Βαρκελώνη και την υπόλοιπη Καταλονία . Άλλα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφους, συμβούλους για τον τουρισμό και την πόλη. Η ποικιλομορφία αυτών των φωνών επιτρέπει να προβαίνουν σε ευρείες και εποικοδομητικές συζητήσεις.

Κάθε ομάδα εργασίας της Επιτροπής έχει έναν πρόεδρο και ένα γραμματέα.
Ο πρόεδρος είναι μια επιφανής προσωπικότητα από την πόλη και τη χώρα (έχοντας σαν κριτήρια επιλογής πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές τους), ενώ ο γραμματέας είναι επίσης ένας ειδικός στο θέμα.

Κάθε επιτροπή συνεδριάζει δύο φορές: ο πρώτος γύρος των συνόδων έλαβε χώρα από τις 21 Απριλίου μέχρι τις 4 Μαΐου.
Ο δεύτερος γύρος έλαβε χώρα από τις 14 μέχρι 27 Μαΐου.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου θα περιλαμβάνουν νέες συναντήσεις σκοπό τον καθορισμό των προτάσεων και στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για δράση.

Μελέτες και παραγωγή γνώσης

Πληροφορίες

Πρώτα απ 'όλα, προκειμένου να παράσχει αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με τη σημερινή κατάσταση του τουρισμού στην πόλη και να προσδιορίσουν τις ελλείψεις των βασικών πληροφοριών - αυτό θα καθορίσει την ουσιαστική ανάγκη για πρωτογενή στοιχεία - θα συλλέγει όλες τις πληροφορίες που διαθέτουμε σήμερα.

Έρευνα, εκθέσεις και ειδικές μελέτες

Διεξαγωγή ερευνών και ειδικών μελετών που αφορούν τον τουρισμό στην Βαρκελώνη προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για να αναλύσει την κατάσταση του τουρισμού. Την ίδια στιγμή, είμαστε στην προώθηση της γνώσης μας για τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της τουριστικής δραστηριότητας στην πόλη, που αποτελεί επίσης τη βάση για την ανάλυση της κατάστασης.

Μελέτη του οικονομικού αντίκτυπου του τουρισμού στην Βαρκελώνη

• Η ποσοτικοποίηση του αριθμού των επισκεπτών στη Βαρκελώνη
• Ανάλυση της συγκριτικής αξιολόγησης και βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο
• Στατιστική Μελέτη Delphi για τις τάσεις του τουρισμού της πόλης και τη σχέση τους με τη Βαρκελώνη
• Μελέτη της διαδικτυακής παρουσίας της Βαρκελώνης ως τουριστικού προορισμού
• Η παρουσία της Βαρκελώνης σε όλο τον κόσμο και στις αγορές
• Μελέτη της γνώμης των ομάδων (καταλύματα, εστιατόρια και μπαρ, το εμπόριο, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις)
• "Εξωτερικές κεραίες" μελέτη πηγών από το εξωτερικό (ισπανικά Τουριστικά Γραφεία, τα Κέντρα Προώθησης Τουρισμού, τα Κέντρα Προώθησης Επιχειρήσεων, Προξενεία...)

Ειδικές τεχνικές ομάδες

• Θα διεξαχθεί Σύνοδος των μικρών τεχνικών ομάδων και θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αναλύσουν ένα ειδικό θέμα.
• Ομάδα Ποιότητας και επαγγελματισμού (Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης)
• Μεταφορές στην πόλη και την προσβασιμότητα
• Ασφάλεια
• Turisme 2,0

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.