Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010

Θεσσαλονίκη :Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης , 2006-2015

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης καλύπτει χρονικά την περίοδο 2006-2015, η οποία κρίνεται νευραλγικής σημασίας για το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας με βάση τους ήδη συντελούμενους μείζονες μετασχηματισμούς και τις προδιαγραφόμενες εξελίξεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της πόλης.

Οι βασικοί άξονες είναι :

- Η βελτίωση και επέκταση των δικτύων και των εγκαταστάσεων υποδομής που παρέχουν αστικού τύπου εξυπηρετήσεις, με στόχο τη θωράκιση της βιώσιμης λειτουργίας της πόλης και κατά επέκταση την εξασφάλιση της δυνατότητας φιλοξενίας μεγάλης κλίμακας αστικών λειτουργιών, εκδηλώσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων.

- Η ενδυνάμωση του κομβικού ρόλου της δημοτικής αρχής της πόλης της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της κινητοποίησης των τοπικών αναπτυξιακών συντελεστών, αλλά κυρίως στο πλαίσιο υιοθέτησης Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης της πόλης. Στόχο αποτελεί η εναρμόνιση του τοπικού ενδογενούς ανθρώπινου και παραγωγικού δυναμικού στα κυρίαρχα τεχνολογικά και παραγωγικά πρότυπα που ισχύουν διεθνώς, καθώς επίσης και στις νέες συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων. 


Κύρια επιδίωξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε κάθε έκφανση των ασκούμενων δραστηριοτήτων από τα όργανα και τις υπηρεσίες του, αλλά και γενικότερα στην παρουσία και συμβολή του ως ηγετικού φορέα τοπικής εκπροσώπησης και διεκδίκησης στα αναπτυξιακά δρώμενα (περιφερειακά, εθνικά και υπερεθνικά), αποτελεί η προαγωγή των αντικειμενικών προοπτικών της πόλης για την επίτευξη πραγματικής κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης στα πλαίσια της ενοποιημένης Ευρώπης

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του στρατηγικού προγραμματισμού  εδώ 

*Από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.