Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010

Μελέτη για τις Βιώσιμες Πόλεις της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα μια πανευρωπαϊκή έρευνα με τίτλο «Κόσμος και Ευρωπαϊκές Βιώσιμες Πόλεις», στην οποία εξετάζεται ο τρόπος δυνητικής συμφιλίωσης της συνεχούς αστικοποίησης με τη βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη.

Σκοπός της έρευνας είναι η ενθάρρυνση της στροφής προς μια κουλτούρα οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Εν προκειμένω, το κύριο μήνυμα της ανωτέρω έκδοσης υπογραμμίζει τη ζωτικότητα μιας τέτοιας προσέγγισης. Μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν σε πόλεις. Μολονότι τα όργανα της ΕΕ έχουν δεσμευθεί στην προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, παραμένει ζητούμενο ο τρόπος αντιμετώπισης των προκλήσεων που απορρέουν από την αστικοποίηση, όπως η παροχή βασικών υπηρεσιών, η μετανάστευση, οι νέοι τύποι φτώχειας και το πράσινο στις αστικές περιοχές.
Η μελέτη παρουσιάζει ένα δείγμα ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και δράσεων του Προγράμματος Ανθρωπίνων Οικισμών των Ηνωμένων Εθνών,όπου εξετάζονται διαφορετικές όψεις των πόλεων και ζητήματα της αστικοποίησης. Αυτό που κυρίως υπογραμμίζεται μέσα από τις βέλτιστες πρακτικές βιώσιμων σχεδίων αστικής ανάπτυξης είναι ότι ο αγώνας για κοινωνίες με μεγαλύτερη συνοχή πρέπει να ξεκινήσει από τις πόλεις. Αν και οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε είναι αρμόδιες για τις βαθύτερες αιτίες της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την ανακούφιση, πρόληψη και επίλυση αυτών των προβλημάτων, εφαρμόζοντας ευέλικτες και καινοτόμες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. Στις συμπερασματικές επισημάνσεις της, η μελέτη σημειώνει ότι θα πρέπει πλέον να αρθεί ο διαχωρισμός ανάμεσα σε αστικά και αγροτικά ζητήματα.
Η Πράσινη Βίβλος για την Εδαφική Συνοχή, που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπἀϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2008, είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Διαβάστε την έρευνα στην παρακάτω διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/sustainable-cities-report_en.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.