Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Οι «αρχές» ανάπτυξης της πόλης του Almere

@Από τη Marilyn Hamilton, integral city Meshworks
Η Ολλανδική πόλη του Almere, μια πόλη των 190.000 κατοίκων «ετοιμάζεται» για μια αρκετά μεγάλη «αλλαγή κλίμακας» διπλασιάζοντας τον πληθυσμό της μέχρι το 2030. Στην προσπάθεια αναζήτησης για σωστές κατευθυντήριες γραμμές, η Δημοτική Αρχή ανέθεσε στους συγγραφείς του βιβλίου «Cradle to Cradle» William McDonough και Michael Braungart να δημιουργήσουν τις βασικές αρχές με τις οποίες η πόλη θα αναπτυχθεί με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον αλλά και την πρόκληση να «τακτοποιηθούν» αρμονικά οι μελλοντικοί κάτοικοι και να δημιουργηθούν δουλειές που θα συμβάλλουν σε ένα οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικά βιώσιμο μέλλον.

Οι επτά αρχές του Almere είναι άμεσα συνδεδεμένες με «την πολιτιστική δράση και την αισιόδοξη προσέγγιση του μέλλοντος». Οι αρχές αυτές (οι τίτλοι τους θα αναφερθούν στα Αγγλικά) περιγράφουν την ανάγκη για Contexting, Capacity Building, Strategy και Evolution.

CONTEXTING:

Σύνδεση του τόπου και του περιεχομένου: Για να συνδέσουμε τη πόλη, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε και να ενισχύσουμε τη ταυτότητά της. Βασισμένη στις δικές της δυνάμεις και το κοινό καλό, η πόλη θα πρέπει να διατηρήσει ενεργές σχέσεις σε μεγάλο βαθμό με τις γειτονικές κοινότητες.

Συνδυασμός της πόλης και του περιβάλλοντος: Για να δώσουμε νόημα στη πόλη θα πρέπει συνειδητά να στοχεύουμε σε ένα μοναδικό και συνεχόμενο συνδυασμό του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, ευαισθητοποιώντας τη σχέση των ανθρώπων με το περιβάλλον.

CAPACITY BUILDING:

Δύναμη στους ανθρώπους να φτιάξουν τη πόλη: Αναγνωρίζοντας τους πολίτες ως τη κινητήρια δύναμη στη δημιουργία και στη διατήρηση της πόλης, τους δίνουμε ευκαιρίες να κυνηγήσουν τη μοναδική τους δυναμική με όρεξη αλλά και με αξιοπρέπεια.

Καλλιέργεια της διαφορετικότητας: Για να εμπλουτίσουμε τη πόλη, κατανοούμε τη διαφορετικότητα σαν βασικό στοιχείο που καθορίζει τα αυτοδύναμα οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά συστήματα. Αξιολογώντας και τονώνοντας τη διαφορετικότητα σε όλους τους τομείς, διασφαλίζουμε ότι η Almere θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ευδοκιμεί.

STRATEGY:

Σχεδιασμός Υγειών συστημάτων: Για να διατηρήσουμε τη πόλη ως βιώσιμη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλές από τις λύσεις που αναφέρονται στο βιβλίο «Cradle to Cradle» (http://www.mcdonough.com/cradle_to_cradle.htm) αναγνωρίζοντας την αλληλεξάρτηση, σε όλες τις κλίμακες, της οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής υγείας.

Συνέχιση της καινοτομίας: Για να προχωρήσει η πόλη θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη βελτίωση των διαδικασιών, τις τεχνολογίες και τις υποδομές, και θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε τον πειραματισμό και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

EVOLUTION:

Προβλέποντας την αλλαγή: Για να τιμήσουμε την εξέλιξη της πόλης θα πρέπει να ενσωματώσουμε ένα μεγάλο βαθμό ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στα σχέδια και στα προγράμματα μας με απώτερο σκοπό να διευκολυνθούν οι απρόβλεπτες ευκαιρίες για τις μελλοντικές γενιές.

Από την δημιουργία τους, οι «Αρχές του Almere» παρέχουν ένα ισχυρό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις σχετικές με την ανάπτυξη των υποδομών, τη διαχείριση του πρασίνου και την εκ νέου διαπραγμάτευση των σχέσεων μεταξύ του Δήμου και των δημοτών. Καθώς πλησιάζει η μεγάλη «αλλαγή κλίμακας» της πόλης ελπίζουμε οι αρχές αυτές να συνεχίσουν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά για την άνθηση της δόμησης της πόλης.

Πηγές: Feddes, F. (Ed.). (2008 ). The Almere Principles. Almere, NL: The Municipality of Almere.
@Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Μανώλης Τσαγκαράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.