Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

Το δίκτυο Οινοποιών Ηρακλείου και οι δρόμοι του κρασιού


Το Δίκτυο Οινοποιών και οι Δρόμοι του Κρασιού Ηρακλείου
του Νικολάου Μηλιαράκη - Προέδρου Δικτύου Οινοποιών Ν. Ηρακλείου

Οι Δρόμοι του Κρασιού Ηρακλείου δημιουργήθηκαν το 2007 από το Δίκτυο Οινοποιών που αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτημένη και συντονισμένη έκφραση όλων των οινοποιών του Ν. Ηρακλείου.
Σκοπός του Δικτύου είναι η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των θεσμών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων αμπέλου και οίνου της Κρήτης.
Οι δραστηριότητες στις οποίες αποσκοπεί το Δίκτυο είναι η συμβολή, ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στο αμπέλι και το κρασί και γενικότερα στην θεσμική στήριξη των προϊόντων αυτών στις αγορές. Ακόμα, στοχεύει στην προάσπιση και προώθηση των στόχων και σκοπών του Δικτύου προς το κράτος, δημόσιες και ιδιωτικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα και την επιδίωξη της συνεργασίας και του διαλόγου με τους φορείς αυτούς.
Σκοπεύει στην υποστήριξη δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του Δικτύου, μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, μέσω ερευνών αγοράς, επεξεργασίας στοιχείων, διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, διεθνών διαγωνισμών οίνων και αποσταγμάτων, κ.ά.
Βασικό μέλημα του Δικτύου αποτελεί η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μέσω συνεχών ελέγχων που σκοπεύουν στην προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών και στην ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών προκειμένου να αναδειχθεί, να διατηρηθεί, να υποστηριχθεί και να “κληροδοτηθεί” η πανάρχαια, πολύτιμη, ιστορική και πολιτιστική Κρητική παράδοση σχετικά με την άμπελο και τον οίνο.
Επιμέρους στόχοι της λειτουργίας του δικτύου θα είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση της ταυτότητας του Κρητικού κρασιού παράλληλα με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής και συγκεκριμένα:
  • Να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν και να διευκολύνει την πρόσβαση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στις αγορές.
  • Να διαμορφώνει ελάχιστες προδιαγραφές υψηλής ποιότητας σε ότι αφορά την επισκεψιμότητα των οινοποιείων, αλλά και της ποιότητας άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
  • Να υποστηρίξει τις διεπιχειρηματικές και διακλαδικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων της περιοχής και να προωθήσει το τοπικό επιχειρηματικό
    πνεύμα.
  • Να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του εθνικού και ευρωπαϊκού αναπτυξιακού σχεδιασμού, αλλά και τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν
    υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή και συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη.
  • Να ενισχύσει και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων - μελών, παρέχοντας τεχνική στήριξη.
ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ Ν.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οι ∆ρόµοι  του  Κρασιού  Νοµού  Ηρακλείου µελλοντικά θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωµένο ∆ίκτυο διαδροµών, που θα καλύπτει την οινοποιητική ζώνη του νοµού και σε αυτό θα εντάσσεται το σύνολο των επισκέψιµων οινοποιείων. Σήµερα οι διαδροµές συγκροτούν µια ενιαία πιλοτική διαδροµή που περιγράφεται παρακάτω.

Με  αφετηρία  την  πόλη  του  Ηρακλείου η διαδροµή ακολουθώντας την Λεωφόρο Κνωσού στην έξοδο της πόλης συναντά τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Σε µικρή απόσταση περιµετρικά από το ανάκτορο βρίσκονται και άλλα σηµαντικά µινωικά µνηµεία όπως η "Βασιλική  έπαυλη", το Μικρό  Ανάκτορο, το "Καραβάν  Σαράι",το "Σπίτι  του  Αρχιερέα", ο Βασιλικός  Τάφος  -  Ιερό και η οικία  του  ∆ιονύσου.
Στην συνέχεια ακολουθούµε την πανέµορφη κοιλάδα νότια της Κνωσού και ήδη αρχίζουµε να συναντάµε τους πρώτους αµπελώνες.Σε µικρή απόσταση, στα Σπήλια, διακρίνουµε την παλιά υδατογέφυρα του υδραγωγείου που µετέφερε στο Ηράκλειο τα νερά των πηγών της περιοχής των Αρχανών.Στην συνέχεια συναντάµε τη διασταύρωση προς το χωριό Σκαλάνι που βρίσκεται στην κορυφογραµµή ενός λόφου κατάφυτου από αµπέλια. Αν επιλέξουµε να συνεχίσουµε νότια ακολουθώντας το δρόµο, που διασχίζει την µικρή κοιλάδα, όπου βρίσκεται ο µικρός οικισµός Πατσίδες, θα έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε ένα υπέροχο αγροτικό τοπίο µε τους αµπελώνες να αναπτύσσονται στις πλαγιές της κοιλάδας µέχρι το χωριό Κάτω  Αρχάνες. Προχωρώντας νότια φθάνουµε στις Αρχάνες, ένα από τους πλέον ανθηρούς αγροτικούς οικισµούς της Ελλάδας µε βαθιές ρίζες στην µινωική αρχαιότητα και µε µεγάλη οινοπαραγωγική παράδοση.
∆υτικά των Αρχανών δεσπόζει το βουνό του Γιούχτα και διάσπαρτες αρχαιότητες όπως το µινωικό  νεκροταφείο  στην  θέση  Φουρνί, το Ιερό  στα  Ανεµόσπηλια και το Ιερό  Κορυφής. Εάν ακολουθήσουµε τον δρόµο νότια των Αρχανών θα βρεθούµε στον εγκαταλειµµένο σήµερα οικισµό του Βαθύπετρου, όπου βρίσκεται το Μινωικό  Μέγαρο µε το σταφυλοπιεστήριο, ένα από τα σηµαντικότερα µνηµεία της µινωικής περιόδου, τρανή απόδειξη της µακρόχρονης οινοποιητικής παράδοσης της περιοχής.
Πιλοτική.2Από τις Αρχάνες ακολουθώντας τον ανηφορικό δρόμο και αφού διασχίσουμε την κορυφή του λόφου ανατολικά, αντικρίζουμε την κατάφυτη από αμπέλια περιοχή των Κουνάβων, όπου φθάνουμε αφού διασχίσουμε το χωριό Καταλαγάρι. Στη συνέχεια νότια των Κουνάβων συναντάμε στην κοιλάδα των Πεζών το μεγαλύτερο οινοπαραγωγικό κέντρο της Κρήτης και στις πλαγιές των τριγύρω λόφων απλωμένα τα παραδοσιακά αμπελοχώρια της περιοχής, τις Αγιές Παρασκιές, την Καλλονή και τον Άγιο Βασίλειο.
Αν ακολουθήσουμε το δρόμο βόρεια από τις Αγιές Παρασκιές θα βρεθούμε στη Μυρτιά όπου λειτουργεί το Μουσείο που είναι αφιερωμένο στο μεγάλο κρητικό συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη.
Αντίθετα ο δρόμος νότια από τις Αγιές Παρασκιές
μας οδηγεί μέσα από ένα πανέμορφο λοφώδες τοπίο στην κοιλάδα του χωριού Μελέσσες και νοτιότερα στο Αλάγνι με τους αμπελώνες τους να διαμορφώνουν ένα από τα ομορφότερα αγροτικά τοπία της Κρήτης.
Από τα Πεζά, εάν ακολουθήσουμε το δρόμο που διασχίζει τα χωριά Καλλονή και Άγιο Βασίλειο, θα φθάσουμε στο Χουδέτσι, ένα οικισμό κρυμμένο στις πλαγιές μιας πανέμορφης κοιλάδας. Στα νότια του χωριού ανοίγεται ένα λοφώδες τοπίο με απέραντους αμπελώνες ανοικτό στα νότια της ενδοχώρας του νομού.
Ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο νότια από το Χουδέτσι και αφού συναντήσουμε τη Μονή Επανωσήφη συνεχίζουμε προς τα χωριά ,Μεταξοχώρι, Χαράκι, Μαδέ, Μελιδοχώρι και Βοριά που τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην οινοπαραγωγή της περιοχής.
Λίγο νοτιότερα από το Χουδέτσι μπορούμε να ακολουθήσουμε, με κατεύθυνση δυτικά, το δρόμο που διασχίζει μια λοφώδη περιοχή κατάφυτη από αμπελώνες και μας οδηγεί στο χωριό Προφήτη Ηλία όπου σώζεται το βυζαντινό κάστρο που έκτισε ο Νικηφόρος Φωκάς.
Συνεχίζοντας νοτιοδυτικά πάντα ανάμεσα από κατάφυτες με αμπέλια πλαγιές και αφού διασχίσουμε τα χωριά Κυπάρισσο και Πύργο καταλήγουμε στο βάθος μιας όμορφης κοιλάδας με αμπελώνες.
Στη δυτική έξοδο της κοιλάδας συναντάμε τη δεύτερη μεγάλη οινοποιητική περιοχή της Κρήτης, που με επίκεντρο το χωριό Δαφνές διατηρεί μια μακρόχρονη παράδοση καλλιέργειας
εκλεκτών οινοποιήσιμων ποικιλιών.
Το πρώτο χωριό που συναντάμε, το Βενεράτο, είναι κτισμένο στη δυτική πλαγιά ενός μικρού φαραγγιού και απέναντι στην ανατολική πλαγιά βρίσκεται η Μονή Παλιανής. Νότια από το Βενεράτο βρίσκονται τα χωριά Αυγενική και Άγιος Θωμάς, τα οποία περιβάλλει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αγροτικό τοπίο
που διαμορφώνουν οι πανάρχαιοι αμπελώνες και ελαιώνες στις πλαγιές των λόφων. Στο βάθος νοτιοδυτικά κυριαρχεί ο βραχώδης λόφος της Πατέλλας του Πρινιά πάνω στον οποίο βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Ριζηνίας.
Βόρεια από το Βεναράτο και σε μικρή απόσταση συναντούμε τα χωριά Σίβα και Δαφνές με την μεγάλη οινοποιητική παράδοση και την φημισμένη Γιορτή Κρασιού.
Μετά τις Δαφνές και αφού διασχίσουμε το λοφώδες τοπίο στα βόρεια του οικισμού καταλήγουμε στο βάθος της κοιλάδας που ακολουθεί ο δρόμος, ο οποίος μας οδηγεί πίσω στο Ηράκλειο στην περιοχή Εσταυρωμένου.
Ωστόσο ο επισκέπτης που θα ήθελε να γνωρίσει και άλλες περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου με οινοποιητική παράδοση έχει τη δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών.
Από την περιοχή των Δαφνών μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο που οδηγεί νότια στην πεδιάδα της Μεσσαράς και στην περιοχή της Αρχαίας Γόρτυνας, της πρωτεύουσας της ρωμαϊκής Κρήτης, όπου στο λοφώδες τοπίο του χωριού Πλουτή και του Λαβύρινθου
αναπτύσσεται ένας εξαιρετικός παραδοσιακός αμπελώνας.
Επίσης από την περιοχή του Αλαγνίου, συνεχίζοντας νότια και αφού διασχίσουμε μια εκτεταμένη αγροτική περιοχή που κυριαρχούν οι ελαιώνες και σε μικρότερο βαθμό οι αμπελώνες, φθάνουμε από το Αρκαλοχώρι στα Καστελλιανά, όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη Πρίανσος.
Το σύνολο των τμημάτων αυτών της ενιαίας πιλοτικής διαδρομής περιλαμβάνει συγκεντρωμένους σε
ένα μοναδικό σύνολο χώρους όπου αναδεικνύονται σημαντικές και διαφορετικές ταυτόχρονα εκφράσεις που συνθέτουν το χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου.
Η περιοχή αυτή αποτελεί ένα χώρο μέσα στον οποίο συνυπάρχουν οι οινοπαραγωγικές - αμπελουργικές δραστηριότητες με άλλες πολιτιστικές - περιβαλλοντικές δραστηριότητες, αδιάσπαστες και
συμπληρωματικές η μία με την άλλη.
Η πιλοτική διαδρομή έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα και για άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στο σημείο ή στην περιοχή και για σωστή ενημέρωση αναφορικά με τον προορισμό του. Επίσης μπορεί να επιλέγει
ανά πάσα στιγμή να διαμορφώσει ο ίδιος τη διαδρομή που θα θέλει να ακολουθήσει.

Δείτε τον πλήρη χάρτη των διαδρομών

*Οι πληροφορίες της ανάρτησης προέρχονται από την ιστοσελίδα του δικτύου οινοποιών Ηρακλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.