Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011

Ευφυείς Πόλεις και Κοινότητες της Ευρώπης

@Από το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
Με τη συμμετοχή άνω των 500 εκπροσώπων φορέων της ευρωπαϊκής τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου τ.ε. στις Βρυξέλλες το ιδρυτικό συνέδριο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκές Ευφυείς Πόλεις και Κοινότητες». Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διάδοση των ορθών πρακτικών των τοπικών αρχών σε θέματα ενέργειας και να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Μέσω αυτού, η Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει εμπορικά ενδιαφέρουσες τις τεχνολογίες και λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα , με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας με τη βοήθεια αστικών projects.
Εν προκειμένω, η εν λόγω πρωτοβουλία θα υποστηρίξει έναν περιορισμένο αριθμό σχετικά μεγάλων πόλεων και περιφερειών που λαμβάνουν πρωτοπόρα μέτρα για την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων μέσω της βιώσιμης χρήσης και παραγωγής ενέργειας. Αυτό θα απαιτήσει συστημικές προσεγγίσεις και οργανωτική καινοτομία, περιλαμβάνοντας την ενεργειακή απόδοση, τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την έξυπνη διαχείριση της προσφοράς και ζήτησης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα στα πεδία των κτιρίων, των τοπικών ενεργειακών δικτύων και των μεταφορών θα αποτελέσουν τις κύριες συνιστώσες της Πρωτοβουλίας.Η Πρωτοβουλία θα βασιστεί σε άλλες πρωτοβουλίες του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΣΣΕΤ), ιδιαίτερα στην Πρωτοβουλία Solar Europe και στην Πρωτοβουλία European Electricity Grid όπως και σε μία σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για Κτίρια και Πράσινα Αυτοκίνητα, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας.

Η φιλοσοφία της εν λόγω πρωτοβουλίας εδράζεται στην ανάδειξη κοινών προκλήσεων, ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, δημιουργία ζήτησης από τις πόλεις, προσέλκυση και συμμετοχή τραπεζικών ιδρυμάτων και επιχειρηματικών φορέων, καθώς και στη δημιουργία αγορών για τις εν λόγω τεχνολογικές καινοτομίες. Οι εμπειρίες από τις πρωτοβουλίες CONCERTO, CIVITAS και του Συμφώνου των Δημάρχων θα συνδράμουν στην επιτυχή υλοποίηση των προτεινόμενων σχεδίων. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν το Πρόγραμμα Αειφορίας και Κλιματικής Αλλαγής του Ρότερνταμ, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει την ολλανδική "παγκόσμια πόλη-λιμάνι" ο σχεδιασμός καινοτόμου και ευφυούς πόλης της Λιόν, που βασίζεται στην οικονομική, ισορροπημένη και αειφόρο ανάπτυξη ' το σχέδιο αειφόρου αστικής ανάπτυξης της Κοπεγχάγης, η οποία θεωρείται ως το Πράσινο Εργαστήριο προτάσεων για αειφόρες πόλεις" και το πολυδιάστατο master plan της γερμανικής πόλης Ruhr, και ειδικότερα της περιοχής Bottrop, στην οποία η ηλεκτροκίνηση αυτοκινήτων, το πάρκο μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η χρήση υδρογόνου για την κίνηση οχημάτων, η αντικατάσταση κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης στα κτίρια και το κέντρο πληροφόρησης για αειφορικές κατασκευές και καινοτόμα προϊόντα συνθέτουν ένα μοναδικό παράδειγμα ευφυούς πόλης παγκοσμίως.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, που εκκινεί στις 19 Ιουλίου τ.ε., έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 1η Δεκεμβρίου τ.ε., και αφορά στην επιλογή 10 σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ. Σε καθένα από τα σχέδια αυτά θα πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 3 πόλεις. Τα κτίρια, οι δημόσιες μεταφορές και τα ενεργειακά πλέγματα αποτελούν τις τρεις επιλέξιμες θεματικές δράσεις της εν λόγω πρόσκλησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.