Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός, 2007-2013»

Το Πρόγραμμα «Πολιτισμός, 2007-201 3» επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου, ο οποίος είναι κοινός για τους Ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Σύμφωνα με πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις για την κάτωθι δραστηριότητα:
Σκέλος 1.3.6: Στήριξη για ευρωπαϊκά πολιτιστικά φεστιβάλ

Το παρόν σκέλος αποσκοπεί στη στήριξη ευρωπαϊκών πολιτιστικών φεστιβάλ με στόχο:

να ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών μέσω της κινητικότητας των ευρωπαίων επαγγελματιών στον πολιτιστικό τομέα' να προαγάγει την κυκλοφορία πολιτιστικών έργων παρέχοντας πρόσβαση σε μη εθνικά ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα στο ευρύτερο δυνατό κοινό' να προαγάγει τον διαπολιτιστικό διάλογο.

>    να προαγάγει την κυκλοφορία πολιτιστικών έργων παρέχοντας πρόσβαση σε μη εθνικά ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα στο ευρύτερο δυνατό κοινό'
>    να προαγάγει τον διαπολιτιστικό διάλογο.

Οι οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για έναν από τους ακόλουθους τύπους επιδότησης: 
(α) στήριξη για μία διοργάνωση του φεστιβάλ (κάθε χρόνο έως το 201 2) ή 
(β) στήριξη για τρεις διοργανώσεις του φεστιβάλ - εταιρική σχέση (για τρία χρόνια, 2011 -2013).

Μόνο τα φεστιβάλ που έχουν διοργανωθεί τουλάχιστον 5 φορές πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι επιλέξιμα. Ο προγραμματισμός του προηγούμενου έτους και ο προσωρινός προγραμματισμός του έτους για το οποίο ζητείται η στήριξη πρέπει να περιλαμβάνουν έργα από τουλάχιστον 7 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 100.000€, το οποίο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% των επιλέξιμων δαπανών. Η στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μέχρι και για τρία φεστιβάλ.

Προθεσμία: 16 Νοεμβρίου 2011 Πληροφορίες:
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας Πληροφορίες: κ. Ειρήνη Κομνηνού Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894 E-mail: ccp.greece@culture.gr Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr/

@Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.