Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού

Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χερσονήσου και Εργαστηρίου Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεγράφη την 17 Φεβρουαρίου  2012 από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών εκπροσωπούμενο  από τον Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, καθηγητή Δημήτριο Καλπαξή, για την  εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού».

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 24.600,- € συμπ. ΦΠΑ (23%) και θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Χερσονήσου. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι 12  μήνες.

Παρόντες ήταν ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ Ιωάννης Γιαννίκος και ο  επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης  ο  Δρ Γεράσιμος Ζαχαράτος, Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Ιωάννης Ζαχαριουδάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Χερσονήσου, Εντεταλμένος για τον Τουρισμό.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η καταγραφή της τουριστικής κατανάλωσης και η διάρθρωσή της σε καταναλωτικές κατηγορίες (πακέτο, διαμονή, τρόφιμα-ποτά, μετακίνηση, δραστηριότητες πολιτιστικές-αθλητικές-αναψυχής, αγορές, τεχνολογίες, λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες) και σε καταναλωτικά πρότυπα σε όλο το οικονομικό και παραγωγικό κύκλωμα του Δήμου.

Η αποτύπωση αυτή που σχετίζεται με τη λογική και την πειραματική προσέγγιση των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, θα χρησιμοποιηθεί για να διερευνώνται οι επιπτώσεις της τουριστικής κατανάλωσης στη παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου.

Ο μηχανισμός καταγραφής που θα αναπτυχθεί θα παραδοθεί στο τέλος του έργου στο Δήμο και θα αποτελέσει μόνιμο εργαλείο παρακολούθησης της πορείας του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, δηλαδή της παρακολούθησης των διακυμάνσεων της τουριστικής ζήτησης σε προϊόντα και υπηρεσίες και η σύνδεσή της με την τοπική και περιφερειακή οικονομία και παραγωγική δομή, πράγμα αναγκαίο για τη συνεχή πληροφόρηση των ενδιαφερομένων φορέων, επιχειρήσεων και ατόμων στο Δήμο μας.

Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου λαμβάνοντας υπόψη αφενός την τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία, αφετέρου το γεγονός ότι ο Δήμος Χερσονήσου συγκεντρώνει το 13% του τουριστικού δυναμικού της χώρας,  υποδεχόμενος την πλειοψηφία των τουριστικών ροών που εισέρχονται στην περιφέρεια, εκτιμά ότι η εφαρμογή αυτής της μεθόδου, δηλαδή η καταγραφή της τουριστικής δαπάνης και η εκτίμηση των επιπτώσεων της στην παραγωγή και την απασχόληση, αποτελεί αναγκαία συνθήκη, όχι μόνον γενικά για την χάραξη τουριστικής πολιτικής στην περιοχή του Δήμου αλλά κυρίως για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η συστηματική εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου θα αποβεί ιδιαίτερα ωφέλιμη, καθότι παρέχει στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους φορείς που εμπλέκονται στον τουρισμό τη δυνατότητα συγκέντρωσης πολλαπλών στοιχείων που θα αναβαθμίσουν ποιοτικά και ποσοτικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής και θα τονώσουν την τοπική οικονομία σε βάθος χρόνου.
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι η μεθοδολογική αυτή διαδικασία εφαρμόζεται γενικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο πλέον δύσκολο επίπεδο, το επίπεδο Δήμου, πράγμα που έχει και το στοιχείο μιας πειραματικής πρωτοποριακής ερευνητικής προσπάθειας για την πληροφόρηση της περιφερειακής και γενικότερης οικονομικής πολιτικής σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.»Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.