Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

H Διαδικτυακή πύλη της αποκεντρωμένης συνεργασίαςΑπό το  Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Η ευρωπαϊκή Διαδικτυακή πύλη αποκεντρωμένης συνεργασίας για την ανάπτυξη αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός της Πύλης είναι να διευκολύνει τις επαφές και τις σχέσεις μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών, να καταγράψει τις συνεργασίες που προαγάγουν οι ΟΤΑ της ΕΕ και να συνδυάσει τις δεξιότητες και ικανότητες με τις ανάγκες στις οποίες αντιστοιχούν. Στόχος είναι επίσης να επισημανθούν οι δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και να παρέχεται κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τα σχέδια συνεργασίας μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών.

Η Διαδικτυακή πύλη αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη :


  • Έναν Άτλαντα με μία σειρά από διαδραστικούς χάρτες που αντικατοπτρίζουν τις κυριότερες τάσεις της αποκεντρωμένης συνεργασίας στην ΕΕ και τις χώρες εταίρους. Ο Άτλαντας παρουσιάζει με λεπτομέρειες τις αποκεντρωμένες συνεργασίες για την ανάπτυξη που διεξάγονται από τους ΟΤΑ της ΕΕ, καθώς και την γεωγρα¬φική κατανομή τους και την κατανομή τους ανά τομέα. 
  • Μία πλατφόρμα ανταλλαγής σχεδίων («χρηματιστήριο») για τη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών που αναζητούν εταίρους και επιθυμούν να συμμετέχουν σε νέες συνεργασίες. Ο σκοπός είναι να συνδυαστούν οι ανάγκες που δηλώνει η μία πλευρά με τις προτάσεις της άλλης πλευράς. Για να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, οι εγγεγραμμένες τοπικές αρχές πρέπει απλώς να συμπληρώσουν ένα ειδικό δελτίο.'
  • Μία βιβλιοθήκη για την ανταλλαγή εγγράφων σχετικών με την αποκεντρω-μένη συνεργασία και γενικότερα την αναπτυξιακή συνεργασία. Στόχος της είναι, επίσης, να συμβάλει στην ευρύτερη διάδοση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας'.
  • Ένα φόρουμ: Σκοπός της Πύλης είναι επίσης να λειτουργήσει ως διαδικτυακός τόπος συνάντησης, προετοιμασίας και παρακολούθησης των συζητήσεων για την αποκεντρωμένη συνεργασία. Το φόρουμ φέρνει σε επαφή τις ενδιαφερόμενες πλευρές ώστε να μπορούν να ανταλλάξουν τις πληροφορίες, τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν σχετικά με κάθε θέμα που συνδέεται με την αναπτυξιακή συνεργασία.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.