Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2015: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων#Από Διεθνή & Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την απονομή του τίτλου της 6ης Πράσινης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας για το 2015.

Γενικά
Το βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης αποτελεί προϊόν πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβαν πόλεις με πράσινο όραμα. Η σύλληψη της ιδέας ανάγεται σε μια συνάντηση στο Tαλίν της Εσθονίας, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2006, με πρωτοβουλία του κ. Juri Ratas, πρώην δημάρχου του Ταλίν και στην οποία 15 ευρωπαϊκές πόλεις και η Ένωση Εσθονικών Πόλεων υπέγραψαν κοινό μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου βραβείου.
Ο τίτλος αυτός έχει απονεμηθεί μέχρι τώρα σε τέσσερις πόλεις - Στοκχόλμη, Αμβούργο, Vitoria-Gasteiz, Νάντη και Κοπεγχάγη- για τα έτη 2010 έως 2014 αντίστοιχα.

Η ευρωπαϊκή κοινωνία έχει πλέον χαρακτήρα ουσιωδώς αστικό, όπου τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σε πόλεις και κωμοπόλεις. Οι περισσότερες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας στον τομέα του περιβάλλοντος προέρχονται από τις αστικές περιοχές αλλά ακριβώς αυτές είναι και οι περιοχές που συγκεντρώνουν το δυναμικό ανάληψης δεσμεύσεων και καινοτομίας που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπισή τους. Το βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης σχεδιάστηκε ως μια πρωτοβουλία για την προαγωγή και την ανταμοιβή των προσπαθειών που καταβάλλονται, για να παρακινούνται οι πόλεις να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για περαιτέρω δράσεις και για να προβάλλεται και να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων.
Πέραν του ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση από άλλες πόλεις, η απονομή του τίτλου αυτού θα συμβάλει στην ενίσχυση της φήμης της νικήτριας πόλης και της ελκυστικότητάς της ως τόπου επίσκεψης, εργασίας ή εγκατάστασης.
Με το βραβείο Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναγνωρίζονται πλέον πόλεις οι οποίες πρωτοστατούν στη φιλική για το περιβάλλον διαβίωση σε αστικές περιοχές και μπορούν να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα από το οποίο να εμπνέονται άλλες πόλεις. Σκοπός του ετήσιου βραβείου είναι να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις να καταστούν ελκυστικότεροι τόποι με υγιές περιβάλλον, - «πρόσφοροι για διαβίωση».

Το Βραβείο Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναδεικνύει τις τοπικές προσπάθειες για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνονται πόλεις να εφαρμόσουν και να δράξουν αυτή την ευκαιρία για να αναθεωρήσουν και να τονίσουν τα περιβαλλοντικά επιτεύγματά τους και να σχεδιάσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τους πολίτες τους.


2. Στόχοι του βραβείου
Οι τρεις βασικοί στόχοι του βραβείου είναι να:
> βραβεύονται πόλεις οι οποίες έχουν σαφώς καταγεγραμμένο ιστορικό επίτευξης υψηλών περιβαλλοντικών στόχων,
> ενθαρρύνονται οι πόλεις ώστε να προσηλώνονται στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων περιβαλλοντικής βελτίωσης στο μέλλον και στόχων αειφόρου ανάπτυξης, και
> προβάλλονται υποδειγματικές περιπτώσεις από τις οποίες να εμπνέονται άλλες πόλεις και να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

3. Κριτήρια επιλεξιμότητας
Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις με περισσότερους από 200.000 κατοίκους
μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2015. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για το βραβείο αυτό έχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, το προσχωρούν κράτος (Κροατία), οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες (Τουρκία, FYROM, Μαυροβούνιο, Ισλανδία και Σερβία) και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία και Λιχτενστάιν). Στις περιπτώσεις χωρών που δεν διαθέτουν πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα η μεγαλύτερη πόλη τους.

4. Κριτήρια αξιολόγησης
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση 12 δείκτες: συμβολή, σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, βιώσιμες μεταφορές, πράσινες αστικές περιοχές που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση της γης, δράση για τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, ατμοσφαιρικός αέρας, επίπεδα θορύβου, διαχείριση αποβλήτων, κατανάλωση νερού, επεξεργασία των λυμάτων, οικολογική καινοτομία και βιώσιμη απασχόληση, διαχείριση του περιβάλλοντος από την αυτοδιοικητική αρχή και ενεργειακή απόδοση.

5. Υποβολή αίτησης και προθεσμία
Οι πόλεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.europeangreencapital.eu. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για το έτος 2015 λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2012. Ο τίτλος απονέμεται από διεθνή κριτική επιτροπή την οποία πλαισιώνει ομάδα επιφανών εμπειρογνωμόνων διαφόρων ειδικοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος. Η νικήτρια πόλη θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο του 2013.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.