Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Προκήρυξη Ευρωπαϊκών Βραβείων για Σχέδια Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Ευφυής Ενέργεια- Ευρώπη’, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε τριετές σχέδιο (Μάιος 2010-Απρίλιος 2013) με σκοπό την προώθηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Σχεδίων για την Αειφόρα Αστική Κινητικότητα (ΣΑΑΚ). Προς τούτο δημοσίευσε πέρυσι κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη αυτών των σχεδίων, οι οποίες επικαιροποιούνται ανά τακτά διαστήματα. Πρόσφατα, η Επιτροπή προκήρυξε χρηματικό βραβείο για τα σχέδια αειφόρου αστικής κινητικότητας για τα έτη 2012, 2013 και 2014. Για το 2012 το ύψος του χρηματικού βραβείου ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για δράσεις ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο για το ΣΑΑΚ.
1. Γενικά
Το  εν  λόγω  βραβείο  είναι  απόλυτα  εναρμονισμένο  με  το  πνεύμα  των κατευθυντήριων οδηγιών που ορίζουν ένα ΣΑΑΚ ως ένα «στρατηγικό σχέδιο, σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τις κινητικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα προάστιά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.  Βασίζεται  σε  υφιστάμενες  πρακτικές  σχεδιασμού  και  λαμβάνει ιδιαιτέρως  υπόψη  τις  αρχές  της  ένταξης,  της  συμμετοχής  και  της αξιολόγησης».  Οι  κατευθυντήριες  οδηγίες  παρέχουν  πληροφόρηση  για  τις αναγκαίες δράσεις για τις διαφορετικές όψεις και τα διαφορετικά στάδια του ΣΑΑΚ,  καθώς  προσδιορίζουν  τις  δραστηριότητες  πέρα  από  τις  τυπικές
προϋποθέσεις.  Οι  τρεις  θεματικές  προτεραιότητες  του  βραβείου  για  τα προσεχή έτη ορίστηκαν ως εξής:

  • 2012: Συμμετοχή πολιτών και κοινωνικών φορέων  κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΑΑΚ
  • 2013:  Ένταξη  των  οικονομικών,  κοινωνικών  και  περιβαλλοντικών κριτηρίων πολιτικής.
  • 2014: Παρακολούθηση υλοποίησης για τη βελτίωση του ΣΑΑΚ.

2. Στόχοι του βραβείου για το 2012
Οι  δραστηριότητες  για  το  τρέχον  έτος,  αναφορικά  με  ‘τη  συμμετοχή  των πολιτών  και  φορέων  κατά  το  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  του  ΣΑΑΚ’, προϋποθέτουν διαφόρους τύπους κοινωνικών φορέων σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού,  προσδίδοντας  ευρύτερη  νομιμοποίηση  στο  σχέδιο, αναβαθμίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την ποιότητά του. Η ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών, των επιχειρήσεων, των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών  θεωρείται  κρίσιμος  παράγοντας  για  την  ευαισθητοποίηση  και ευρύτερη αποδοχή του ΣΑΑΚ σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της
υλοποίησης.

3. Επιλεξιμότητα
Επιλέξιμοι  φορείς  για  το  εν  λόγω  βραβείο  είναι  όλες  οι  τοπικές  και περιφερειακές αρχές της ΕΕ, του Ευρωπαϊκοί Οικονομικού Χώρου καθώς και της Κροατίας που είναι αρμόδιες για την εκπόνηση ενός ΣΑΑΚ. Δεν είναι αναγκαίο οι αρμόδιες αρχές να έχουν ολοκληρώσει ένα ΣΑΑΚ. Τουλάχιστον, όμως, πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας του.

4. Κριτήρια αξιολόγησης
Για τη θεματική του 2012, η επιτροπή αξιολόγησης θα λάβει υπόψη της πέντε κατηγορίες κριτηρίων:

  • Στρατηγική  και σχεδιασμός της συμμετοχής των κοινωνικών φορέων
  • και των πολιτών.
  • Συμμετοχή κοινωνικών φορέων.
  • Συμμετοχή των πολιτών και ενεργός παροχή πληροφοριών στο ευρύ
  • κοινό.
  • Δημιουργία μιας αίσθησης του ανήκειν για το ΣΑΑΚ.
  • Αξιολόγηση του ΣΑΑΚ.

5. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή του διαδικτυακά στο  σχετικό  ιστότοπο  (http://dotherightmix.eu/award/participate)  στην αγγλική γλώσσα μέχρι την 9η  Νοεμβρίου 2012, απαντώντας σε ερωτήσεις και παρέχοντας  πληροφόρηση  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  το  ΣΑΑΚ  του οργανισμού τους πληροί  τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.

6. Περισσότερες πληροφορίες
Περαιτέρω  πληροφορίες και διευκρινίσεις για το βραβείο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη σχετική ιστοσελίδα (   http://dotherightmix.eu/) και να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@dotherightmix.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.