Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Χερσόνησος :Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού


Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου από τον Ομ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γεράσιμο Ζαχαράτο η παρουσίαση της β’ φάσης του έργου στο πλαίσιο της υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Ο ρόλος του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση την προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού


Στην παρουσίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης,οι Αντιδήμαρχοι Χερσονήσου κ. κ. Σπύρος Κατσαμποξάκης, Γιώργος Μακράκης, Γιάννης Μαστοράκης, Κωστής Φιλιππάκης και Γιώργος Χειρακάκης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού κ. Γιάννης Ζαχαριουδάκης καθώς και οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες του Δημάρχου.

Κατά την συνάντηση παρουσιάστηκε από τον κ. Σταύρο Χατζημαρινάκη,ερευνητή του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ) του Πανεπιστημίου Πατρών, η β’ φάση του έργου, και συγκεκριμένα η αξιολόγηση των υπαρχουσών βάσεων δεδομένων έργων και μελετών για το Ελληνικό Κράτος σχετικά με τους Δορυφόρους Λογαριασμούς και η διασύνδεση αυτών.


Μετά την αξιολόγηση των βάσεων το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών κατέγραψε στον πιο αναλυτικό βαθμό την κλαδική διάρθρωση του Δήμου Χερσονήσου ανά Δημοτική Ενότητα και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν συγκριτικά και αποτελούν τη βάση η οποία θα επικαιροποιείται διαρκώς.


Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση των προϊόντων που καταναλώνουν οι επισκέπτες του Δήμου Χερσονήσου κατά την παραμονή τους και η παραγωγική προέλευση των προϊόντων αυτών.

Με τη μελέτη αυτή προσδιορίζεται το οικονομικό και παραγωγικό κύκλωμα του Δήμου Χερσονήσου και στοχεύει στην αποτύπωση της ποσοτικής και ποιοτικής διάρθρωσης της τουριστικής καταναλωτικής δαπάνης και τη σύνδεσή της με την παραγωγική δομή.

Στη συνέχεια τονίστηκε ιδιαίτερα από τον κ. Ζαχαράτο, ότι έχει εγκριθεί και έχει προχωρήσει η σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΠΕ(Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και Προγραμματισμού Ελλάδος) και του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ) του Πανεπιστημίου Πατρών για συνεργασία στην εν λόγω έρευνα. Η διάρκεια της προγραμματικής συμφωνίας θα είναι 12 μήνες και θα παρακολουθείται από κοινή επιτροπή στην οποία ορίζεται πρόεδρος ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:
«Είναι προφανές ότι μόνο η συνεχής κατοχή της αναλυτικής γνώσης και πληροφόρησης για το παραγωγικό πλέγμα κλάδων και προϊόντων που τροφοδοτεί σε ετήσια βάση την κατανάλωση των εκατομμυρίων εισερχομένων τουριστών σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο συνιστά τη βασική προϋπόθεση για κάθε παρέμβαση της τουριστικής και της γενικότερης οικονομικής εθνικής και περιφερειακής πολιτικής, εάν αυτή έχει στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο του ιδίου του τουρισμού, όσο και της συμβολής του στη συνολική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και του Δήμου Χερσονήσου.

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν θα καταλήξει σε μια ακόμη μελέτη, αλλά θα εξελιχθεί σε ένα μόνιμο και δυναμικό μηχανισμό τροφοδότησης της Δημοτικής Αρχής και των επιχειρηματιών του Δήμου, με υπεύθυνη, αξιόπιστη και χρήσιμη πληροφόρηση για τη διαμόρφωση και άσκηση της τοπικής τουριστικής πολιτικής.Απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία στο Δήμο Χερσονήσου παρατηρητηρίου για τον τουρισμό.»


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.