Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

Διεθνές συνέδριο «ECHOPOLIS-Days of Sound 2013»

Σήμερα που τα ερωτηματικά της δυτικής κοινωνίας, υπερτονιζόμενα από την οικονομική κρίση, επικεντρώνονται στα ζητήματα της ατομικής ύπαρξης, το ενδιαφέρον για τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις έρχεται και πάλι, ισχυρότερο, στο προσκήνιο. 
Ο αστικός μας κόσμος, η αρχιτεκτονική, η πόλη, η γειτονιά, με τρόπο φυσικό δομούνται πάνω στην συγκίνηση, είτε θετική είτε αρνητική. Σκοπός της εκδήλωσης «Echopolis Ημέρες Ήχου 2013» είναι να πραγματευθεί τους σημερινούς τρόπους πρόσδοσης στην αειφορική αρχιτεκτονική και στην αειφόρο πόλη μιας νέας διάστασης, αυτή της συγκίνησης και των αισθήσεων……που μπορούν, πέραν των άλλων να συμβάλουν στην αναγέννηση της ελπίδας στην κοινωνία και στην πόλη που μαστίζεται και καταρρέει λόγω της κρίσης. Eξάλλου, η σύγχρονη αλλά και η μελλοντική πόλη κατακλύζεται από δίκτυα, από διασυνδέσεις τόσο στο εσωτερικό της όσο και με άλλες αστικές και χωρικές κλίμακες ( την περιφέρειά της, τον εθνικό και υπερεθνικό χώρο..), χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες για τη ρύθμιση των λειτουργιών της. 

Έτσι, μια επιχείρηση ένταξης των αισθήσεων και συγκινήσεων στο σχεδιασμό της αειφόρου πόλης δεν μπορεί παρά να θεμελιωθεί στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και να συμπορευτεί με την εξέλιξή τους. Έννοιες όπως η διαδραστικότητα με τον χρήστη και τον κάτοικο της πόλης, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στο σχεδιασμό του αστικού περιβάλλοντος και της καθημερινής ζωής.

Η εκδήλωση "EchoPolis Ημέρες Ήχου 2013" θα επικεντρωθεί σε μια από τις σημαντικότερες αισθήσεις : στην ακοή και θα πραγματευθεί την ηχητική ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και τους τρόπους, τα μέσα και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε οι ήχοι, ο θόρυβος, η μουσική, ν’αποτελέσουν στοιχεία σχεδιασμού και εμπλουτισμού της αειφορίας στις πόλεις και στις γειτονιές, αλλά και ευρύτερα στον περιαστικό και αγροτικό χώρο. Δεν θα παραμελήσει ωστόσο, τις επιπτώσεις των ηχητικών οχλήσεων ( κυκλοφοριακός, οδικός θόρυβος, θόρυβος αεροσκαφών κ.λ.π) στην ανθρώπινη υγεία και στην οικονομία, ούτε και τους τρόπους μείωσης του περιβαλλοντικού θορύβου.Ιδιαίτερα αισθητός από τους κατοίκους των πόλεων που ζουν κοντά σε αεροδρόμια, ο θόρυβος που παράγεται από τα αεροσκάφη είναι μια πηγή σοβαρής ηχητικής όχλησης. 

Υπάρχουν φυσικά τρόποι περιορισμού αυτών των οχλήσεων τόσο με την μείωση του θορύβου στην πηγή όσο και μέσω μέτρων διαχείρισης της κίνησης των αεροσκαφών αλλά και μέτρων προστασίας των κατοίκων που πλήττονται από την ρύπανση αυτή. Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν επιτύχει να μειώσουν σημαντικά τις ηχητικές ρυπογόνες εκπομπές των αεροσκαφών. Παρά τις εξελίξεις αυτές, η μείωση του αεροπορικού θορύβου παραμένει κοινός στόχος  σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου, σχετικά πρόσφατα, οι έννοιες του ηχοτοπίου και του ηχητικού design εγκαταλείπουν τα ερευνητικά εργαστήρια και εισβάλλουν στην αγορά, στον κόσμο των επαγγελματιών, στις συζητήσεις μεταξύ σχεδιαστών και όλων όσων ασχολούνται με την εφαρμογή, από τους μηχανικούς μέχρι τις εταιρείες εξοπλισμών και εγκαταστάσεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Το γεγονός αυτό διοργανώνεται στην Αθήνα από την Ελληνογαλλική και διεθνή ένωση SDMed που εργάζεται για τη συνεργασία με αντικείμενο την αειφορική ανάπτυξη και κατασκευή στην λεκάνη της Μεσογείου και στα Βαλκάνια και είναι η πρώτη μιάς σειράς γεγονότων και Εκθέσεων που η Ένωση SDMed θα οργανώσει στο χώρο δραστηριοποίησής της. Θα εξελιχθεί κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013 ( 29&30.9 - 1&2.10). Το Διεθνές Συνέδριο που αποτελεί μέρος της θα εστιάζει στο θέμα :  "Ήχοι, θόρυβος και μουσική στον επανασχεδιασμό της αειφόρου πόλης και της οικογειτονιάς" θα διαρθρώνεται, δε, γύρω από τα παρακάτω μεγάλα θέματα, στην κλίμακα του κτιρίου, της γειτονιάς, της πόλης αλλά του ευρύτερου περιαστικού και υπαίθριου χώρου :

1. Γεωγραφία του ήχου, ηχητικά τοπία-Ηχητική οικολογία
2. Ο ήχος στην συγκινησιακή αρχιτεκτονική και στην συγκινησιακή πόλη
3. Ηχητικό design και οικο-καινοτομία στις πόλεις.
4. Ο ήχος και ο θόρυβος  στην αειφόρο πόλη και στις οικογειτονιές 
5. Αντιμετώπιση του θορύβου μέσω βελτιστοποιημένων συνδυασμών φυσικών και τεχνητών μέσων
6. Χαρτογραφία του ήχου και του θορύβου- Στρατηγικοί χάρτες θορύβου 
7. Έκθεση στον θόρυβο και επιπτώσεις στη υγεία, σχέδια δράσης θορύβου, χάρτες όχλησης.
8. Ήχητικό περιβάλλον, θόρυβος, μουσική, αστική ελκυστικότητα και  αειφόρος τουρισμός 
9. Ηχητική κληρονομιά και ηχοτοπία  
10. Ήχος, θόρυβος και υποδομές μεταφορών 
11. Θόρυβος αεροπορικών, οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών και μέτρα μείωσης
12. Ο ήχος στο αειφορικό κτίριο και στα συστήματα πιστοποίησης της αειφορικής κατασκευής
13. Εξισορρόπηση της ενεργειακής απόδοσης, της θερμομόνωσης, της ακουστικής άνεσης και της ποιότητας αέρα στα κτίρια
14. Ο θόρυβος των αιολικών συστημάτων και οι επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία

Το Διεθνές Συνέδριο "EchoPolis» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσει ειδικούς από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, από τη βιομηχανία και από δημόσιους οργανισμούς, πόλεις και δίκτυα πόλεων σε όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τις καινοτόμες εργασίες και εφαρμογές τους. Κύρια διοργανωτής του συνεδρίου, το Ελληνογαλλικό και διεθνές δίκτυο SDMed είναι διεθνώς γνωστό για τις εκδηλώσεις του υψηλού επιπέδου και για τις έρευνές του   στον τομέα της αειφορικής κατασκευής, της αειφόρου πόλης και των οικογειτονιών στη λεκάνη της Μεσογείου. Με την εκδήλωση αυτή επιδιώκουμε:

1. την αναγνώριση και ανάδειξη της ηχητικής διάστασης της ζωής μας αλλά και στην συνειδητοποίηση των κινδύνων από τον περιβαλλοντικό θόρυβο τόσο στην υγεία όσο και στην οικονομία.  
2. την οργάνωση και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου αλλά και την αξιοποίησή του ως πόρου και όχι ως αποβλήτου, κάτι που προσεγγίζεται με τις νέες θεωρήσεις περί ηχητικών τοπίων και ηχητικού design. 
3. τη διερεύνηση του ρόλου του ήχου στον τρόπο αντίληψης, αίσθησης και σκέψης
4. τη θεώρηση του περιβάλλοντος της καθημερινής μας ζωής, ως αισθητικό σύστημα στο οποίο ο ήχος είναι σημαντικός παράγων. 
5. τη συμπλήρωση του τρόπου που θεωρούμε την αρχιτεκτονική και τη πολεοδομία, με τον παράγοντα και παράμετρο σχεδιασμού « ήχος».
6. την προώθηση της ιδέας εμπλουτισμού των πανεπιστημιακών Σχολών με την ειδικότητα του ηχητικού σχεδιασμού (design sonore, sound design) 
7. την παρουσίαση   σύγχρονων υλικών και συστημάτων διαχείρισης του ήχου (τρόποι προστασίας, τρόποι δημιουργίας και τρόποι χρήσης των ήχων)
8. την ανάδειξη νέων προοπτικών στην βελτίωση της ηχητικής ποιότητας του δομημένου και αστικού περιβάλλοντος
9. την παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων και προόδων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στο ηχητικό design και στον μετριασμό του θορύβου
10. την προετοιμασία του εδάφους για τη μεταφορά γνώσεων και τεχνολογιών από την έρευνα προς την βιομηχανία
11. την παρουσίαση καινοτόμων μελετών περιπτώσεων και ειδικά όσον αφορά το ηχητικό design στις αειφόρους πόλεις και στις οικογειτονιές.
12. την ενθάρρυνση του διεπιστημονικού διαλόγου μεταξύ αρχιτεκτόνων, μηχανικών,πολεοδόμων,κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, γιατρών, νευρολόγων...
13. την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των επιστημόνων, των τεχνικών, των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων,των αιρετών στα δημοτικά συμβούλια, των πολιτών... 

Απευθυνόμαστε
1. σε επιστήμονες της ακουστικής και του ηχητικού design. 
2. σε αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, κοινωνιολόγους και ψυχολόγους 
3. σε πανεπιστημιακούς και ερευνητές στα παραπάνω αντικείμενα.
4. σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με σχετικά υλικά και συστήματα δόμησης
5. σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού διαχείρισης, δημιουργίας και χρήσης ήχων
6. σε πόλεις και δίκτυα πόλεων που έχουν αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για την μείωση του θορύβου και των ηχητικών οχλήσεων ή την χρήση του ήχου και της μουσικής για την αύξηση της ελκυστικότητάς τους και την ανάπτυξη πολιτιστικών και άλλων υπηρεσιών μέσα στην πόλη.
7. σε αιρετούς και στελέχη της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη γνώση και την εμπειρία τους σχετικά με τους τρόπους μείωσης του θορύβου στην πόλη και τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας του ηχητικού περιβάλλοντος.
8. Σε υπευθύνους οργανισμών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του θορύβου στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Στόχος μας και motto της εκδήλωσης «EchoPolis Ημέρες Ήχου» είναι :                           "Ας επανεφεύρουμε τη συγκίνηση στην πόλη! Ας την αισθανθούμε ακούγοντας τους ήχους της πόλης !" 

Οι εκδηλώσεις καθώς και το διεθνές επιστημονικό συνέδριο του Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθούν κατά κύριο λόγο στους υψηλής αισθητικής χώρους του Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης», Πειραιώς 206. Το Συνέδριο και οι  εκδηλώσεις του υποστηρίζονται από πλήθος φορέων :
1. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2. Τη Διεπιστημονική Ομάδα Ερευνών και Μελετών Τουρισμού, του Πανεπιστημίου  Paris I-Pantheon-Sorbonne 
3. To Hellenic-American University και την Ελληνοαμερικανική Ένωση.
4. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας 
5. Το Παρατηρητήριο Acoucite της Grand Lyon
6. Τη Γαλλική Ένωση "La Semaine du Son" 
7. Το  Σύνδεσμο Πολεοδόμων Κύπρου 
8. Το  Syndicat National des Professionnels d’amenagement et de lotissement (FR, SNAL) 
9. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτρίου ( ΕΙΠΑΚ )   

Παράλληλα με το Συνέδριο θα εξελίσσεται Έκθεση Εταιριών αλλά και πόλεων με προϊόντα και καινοτομίες που αφορούν στον τομέα αντιμετώπισης της ηχητικής όχλησης, μείωσης του θορύβου και βελτίωσης της ποιότητας του ηχητικού περιβάλλοντος.

Έτσι, η Οργανωτική Επιτροπή  «EchoPolis- Days of Sound 2013» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσει ειδικούς από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, από τη βιομηχανία και από δημόσιους οργανισμούς, πόλεις και δίκτυα πόλεων σε όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τις καινοτόμες εργασίες και εφαρμογές τους. Κύριος διοργανωτής του συνεδρίου, το Ελληνογαλλικό και διεθνές δίκτυο SDMed είναι διεθνώς γνωστό για τις εκδηλώσεις του υψηλού επιπέδου και για τις έρευνές του   στον τομέα της αειφορικής κατασκευής, της αειφόρου πόλης και των οικογειτονιών στη λεκάνη της Μεσογείου. 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
H Υποβολή περιλήψεων  είναι τώρα ανοιχτή. Προθεσμία υποβολής: 28 Απριλίου               2013. Παρακαλούμε να υποβάλετε την περίληψή σας με τη μορφή που καθορίζεται παρακάτω, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής.
Οδηγίες Σύνταξης και Υποβολής Περίληψης
    Περιεχόμενο:
    Πλήρης τίτλος:
    Ονόματα Συγγραφέων, καθώς και η πλήρης διεύθυνση του αντίστοιχου συγγραφέα και στοιχεία επικοινωνίας.
    Θεματική Συνεδρίου στην οποία εμπίπτει (βλέπε παραπάνω).
    Λέξεις-κλειδιά
    Σκοπός της εργασίας - μεθοδολογία - επιστημονικά αποτελέσματα
    Μορφή:
    Μια σελίδα Α4 (τουλάχιστον 320 λέξεις κείμενο) συν μία σελίδα Α4 προαιρετικά    με    αριθμούς και / ή αναφορές.
    PDF Format
    Παρακαλούμε να φροντίσετε να περιλαμβάνονται εικόνες χαμηλής ανάλυσης στις περιλήψεις.   
    Γλώσσα: Αγγλικά (απαραίτητο), Ελληνικά ή Γαλλικά ( προαιρετικά)
Προθεσμία υποβολής:  28 Απριλίου 2013
Υποβολή: η υποβολή της περίληψης γίνεται online μέσω της διαδικτυακής φόρμας υποβολής.

Γενικές πληροφορίες
Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η Αγγλική η Γαλλική και η Ελληνική.
Το Κόστος παρακολούθησης του Διεθνούς Συνεδρίου ( 29 και 30 Σεπτεμβρίου, 1 και 2 Οκτωβρίου 2013 ) έχει ως ακολούθως : Για όλους του συμμετέχοντες και ομιλητές που εγγράφονται προ της 1ης  Μαΐου  : 150 €  και για όσους εγγράφονται μετά την 1η Μαίου:180 €                         
Για τα μέλη της SDMed, μέχρι  1η Μαΐου: 90 € και μετά την 1η Μαΐου :120 €                         
Για φοιτητές και ανέργους : 15 € 
O τρόπος πληρωμής εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.event2013.sd-med.org  
Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν σε ό, τι αφορά την αποδοχή της περίληψής τους για μια προφορική παρουσίαση ή μια παρουσίαση πόστερ έως την 15η Μαΐου, 2013.  Η προθεσμία για την υποβολή της πλήρους εργασίας είναι η 15η Ιουλίου 2013.

Υποβάλλοντας την πλήρη εργασία τους οι συντάκτες συμφωνούν ότι τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς θα είναι παρών στο Συνέδριο για να την παρουσιάσει. Συμφωνούν επίσης ότι η πλήρης εισήγηση μπορεί να δημοσιευθεί σε έντυπη μορφή είτε με κάποιο ηλεκτρονικό μέσο, ή στο διαδίκτυο σε τόμο με μορφή e-proceedings.

Η προθεσμία για την εγγραφή και την καταβολή του κόστους συμμετοχής είναι η 30ή Μαΐου. Οι εργασίες θα είναι διαθέσιμες στο Συνέδριο σε έντυπο βιβλίο περιλήψεων το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Ενδεχόμενη έντυπη έκδοση των Πρακτικών δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής του συνεδρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την τρίγλωσση ιστοσελίδα της εκδήλωσης ( www.event2013.sd-med.org ) και  να επικοινωνείτε με τους Υπεύθυνους της Γραμματείας του Συνεδρίου κ.Ιωάννα Ποθητάκη και κ.Εύη Κολονιάτη, στο τηλ/φαξ: +30 210 9236206,   +30 210 9221066 , e-mail: contact@sd-med.org


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.