Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

Η Επανίδρυση του Eindhoven : από μια βιομηχανική πόλη σε παρακμή σε μια πρωτεύουσα πόλη μιας περιοχής τεχνολογίας και design

#A.M Fernandez Maldonado, Delft University of Technology, Faculty of Architecture 
#A.Romein, Delft University of Technology, OTB Research Institute
Την μετάφραση επιμελήθηκε η Μαρία Βλαστάκη

Η πόλη του Eindhoven  με 210.000 κατοίκους ,η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας , αποτελεί μια αξιοσημείωτη περίπτωση αναπτυξιακού μοντέλου βασισμένη στη γνώση .Πριν από λιγότερο από 25 χρόνια , το Αϊντχόβεν ήταν μια βιομηχανική πόλη βαθιά κτυπημένη από την οικονομική και κοινωνική κρίση λόγω των διαδικασιών αποβιομηχανοποίησης. Από τότε, η πόλη μαζί με την περιβάλλουσα περιοχή της έχει επιτυχώς εκ νέου επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της ως τον σημαντικότερο τεχνολογικό κόμβο της Ολλανδίας . Η επιτυχής οικονομική της ανάπτυξη δεν στηρίζεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά έχει προσεκτικά συμπληρωθεί και συγχωνευθεί με δραστηριότητες που συνδέονται με το δημιουργικό σχεδιασμό, που θεωρείται απαραίτητος για την οικονομική ανταγωνιστικότητα. 
Το έγγραφο περιγράφει τη διαδικασία του οικονομικού μετασχηματισμού της πόλης-περιοχής του Eindhoven  και εξετάζει τους ρόλους της γνώσης και της τεχνολογίας, την ποιότητα του Τόπου, και την οργανωτική ικανότητα στην αμοιβαία συνοχή. Αν και η περιοχή του Eindhoven είναι ένα μάλλον επιτυχές παράδειγμα της βασισμένης στη γνώση ανάπτυξης, το έγγραφο επίσης προσεγγίζει τους περιορισμούς σε αυτήν την ανάπτυξη, και πιο συγκεκριμένα την ποιότητά της θέσης του και την αγορά εργασίας του , και τις προσπάθειες των ενδιαφερόμενων μερών της περιοχής να τις ξεπεράσουν. 


1. Εισαγωγή 
Οι περιφερειακοί οικονομολόγοι γενικά εξηγούν την αστική ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση λαμβάνοντας υπόψη τους δυο κύριες μεταβλητές : μια με προσανατολισμό την επιχείρηση και μια με προσανατολισμό τον άνθρωπο .
Κατά την πρώτη άποψη, η γεωγραφική συγκέντρωση σε συστάδες βιομηχανιών και ινστιτούτων θεωρείται κρίσιμη για την καινοτομία, ενώ η τελευταία τονίζει την ποιότητα του τόπου π.χ. την δύναμη του να προσελκύει εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης και δημιουργικά ταλέντα ,λόγω των τοπικών υπηρεσιών , περιβάλλοντος , εχθροτήτων , ατμόσφαιρας κλπ. 
Αλλά σημαντικά λιγότερη προσοχή δίνεται στη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης που στηρίζεται στη γνώση και την οργανωτική ικανότητα των πόλεων και των περιοχών π.χ. την ικανότητα πολλαπλών φορέων να συνεργάζονται σε διαδραστικά δίκτυα ( ή κάτι σαν δίκτυο θεσμικών ρυθμίσεων ) πάνω σε διαφορετικές χωροταξικές κλίμακες. 
Η περίπτωση που παρουσιάζουμε σε αυτή τη μελέτη , η πόλη του Αϊντχόβεν στην Ολλανδία , είναι ενδιαφέρουσα ακριβώς εξαιτίας του ρόλου των περιφερειακών δικτύων στην ανάπτυξη ενός κοινού οράματος οικονομικής ανάπτυξης .Το Αϊντχόβεν αναπτύχθηκε γύρω από την ανάπτυξη μιας μεγάλης Ολλανδικής πολυεθνικής την Philips Electronics. Αλλά πριν από 25 χρόνια , η πόλη ήταν λιγότερο ακμάζουσα και βαθιά πληττόμενη από την οικονομική και κοινωνική πτώση λόγω των διαδικασιών αποβιομηχάνισης . 
Έκτοτε , η πόλη επιτυχημένα επαναπροσδιόρισε τον εαυτό της ως τον κύριο τεχνολογικό κόμβο της Ολλανδίας. Το «βιομηχανικό θαύμα» του Eindhoven έχει αναγνωριστεί από τις Ολλανδικές αρχές σχεδιασμού που το επισήμαναν σαν εθνικό « Brainport (brain =μυαλό/εγκέφαλος, port = λιμάνι» το 2004. Η επιτυχημένη οικονομική ανάπτυξη του Eindhoven δεν στηρίζεται μόνο στην τεχνολογία , αλλά έχει προσεχτικά εμπλουτιστεί και συγχωνευθεί με δημιουργικές σχεδιαστικές δραστηριότητες και ινστιτούτα.

Το έγγραφο περιγράφει την μεταμόρφωση του Eindhoven από μια βιομηχανική πόλη σε έναν τεχνολογικό κόμβο , και πιο πρόσφατα σε μια Μέκκα του design. 

Μετά την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου στη δεύτερη ενότητα , περιγράφουμε την εξέλιξη του Eindhoven , εξετάζοντας τους ρόλους της γνώσης και της τεχνολογίας (ενότητα 3 ) , οργανωτική ικανότητα (κεφάλαιο 4 ) , και την ποιότητα του τόπου  (κεφάλαιο 5 ) . Το τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει το συμπέρασμα και τις πρόσφατες εξελίξεις.

2.Θεωρητικό υπόβαθρο 

Μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμοί στην κοινωνία μας οδήγησαν από μια βιομηχανική οργάνωση της οικονομίας προς μια παγκόσμια συνδεδεμένη και πιο πολυσύνθετη, βασιζόμενη στη γνώση , οικονομική οργάνωση. Αυτές οι αλλαγές είχαν εμφανής επιδράσεις στις απόψεις για την ανάπτυξη και εξέλιξη της πόλης .

Υπάρχουν εμφανώς δυο κύριες απόψεις πάνω στο θέμα , η μία που εστιάζεται στις οικονομικές ιδιότητες ( ένα καλό επιχειρηματικό κλίμα ) , και η πιο πρόσφατη άποψη που δίνει έμφαση στις κοινωνικές ιδιότητες ( ένα καλό ανθρώπινο κλίμα ) σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα για την αστική ανάπτυξη .

Στην πρώτη ομάδα, οι περιφερειακοί οικονομολόγοι ισχυρίζονται ότι “η ιερή τριάδα των περιφερειακών οικονομολόγων” είναι σύμφωνη με τεχνολογία , οργάνωση και εδάφη ( Storper , 1997) . Σε αυτήν την άποψη , η εδαφική ανταγωνιστικότητα και η οικονομική ανάπτυξη των πόλεων  ή των αστικών περιοχών συχνά στηρίζονται στην θεωρία του οικισμού ή/και στην μαθητευόμενη οικονομία και μαθητευόμενη περιοχή (Florax ,1992 ). 

Σύμφωνα με την θεωρία του οικισμού , τοπικές ή περιφερειακές συσπειρώσεις από συνδεόμενες βιομηχανίες και ινστιτούτα σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής θεωρούνται κρίσιμες για την επιτυχία στη νέα οικονομολογία του εδαφικού ανταγωνισμού ( Porter , 1998 ) . “Νέο- Μαρσαλιακές θεωρίες” , “τεχνόπολεις” και “η χιλιετία της καινοτομίας”, αλλά και επιστημονικά πάρκα και πανεπιστημιουπόλεις θεωρούνται τοποθεσίες κλειδιά για την οικονομική ανάπτυξη . Τέτοιου τύπου οικονομικές στρατηγικές είναι χωροταξικά προσανατολισμένες , υποστηρίζουν ότι η εγγύτητα των επιχειρήσεων και ινστιτούτων  δημιουργεί καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη και βελτιώνει τον ανταγωνισμό. 

Η εγγύτητα , όμως , από μόνη της δεν εξασφαλίζει την επιτυχημένη καινοτομία. Αυτό που μετράει είναι η διαδικασία της διαδραστικής μάθησης μέσα σε τοπικές συσπειρώσεις λόγω της ανταλλαγής της πιο «σιωπηλής» γνώσης. Αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένη γνώση του Τόπου η οποία ενσωματώνεται στην βιομηχανική ιστορία του cluster και σε μη κωδικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με νέες τεχνολογίες και ραγδαία μεταβαλλόμενες αγορές .Η διαδραστική μάθηση απαιτεί αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δημιουργών των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων ,για παράδειγμα τους μετατροπείς της θεωρητικής γνώσης σε καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες. 

Ο Cooke (2002 ) τονίζει τη σημασία των μεσαζόντων με το ένα πόδι σε καθένα από τα δύο υποσυστήματα. Σε μια κάπως πιο διευρυμένη προοπτική ,η καινοτομία όχι μόνο εξαρτάται από την συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ινστιτούτων και επιχειρήσεων , αλλά ακόμα περιλαμβάνει τις κυβερνήσεις ; με στόχο να κινήσει τη θεωρητική γνώση ,τη πρακτική γνώση και εργαλεία πολιτικής. Αυτό αποτελεί την αλληλεπίδραση Triple Helix . Μεταξύ άλλων πραγμάτων , η επιτυχία αυτής της αλληλεπίδρασης απαιτεί σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη . Πρόσωπο με πρόσωπο επαφές μέσα στα κοινωνικά δίκτυα των συμμετεχόντων φορέων –παρά απλή εγγύτητα – παίζουν έναν αποφασιστικό ρόλο στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης ( Florax 1992 ;Landry ,2000). 

Η με βάση τον άνθρωπο προοπτική  έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στην περιφερειακή οικονομολογία την τελευταία δεκαετία. Βασιζόμενος σε εμπειρική έρευνα στις αμερικάνικες μητροπολιτικές περιοχές , ο Glasser ( με διαφορετικούς συν-συγγραφείς ) έχει προσδιορίσει το ανθρώπινο κεφάλαιο π.χ. την παρουσία εργατών υψηλής ειδίκευσης , σαν τον μόνο προγνωστικό δείκτη της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της παραγωγικότητας σε κλίμακες πόλης και μητρόπολης( Glaeser & Saiz , 2003 ) . Στην ίδια γραμμή σκέψης , o Florida ( 2002 ) τονίζει την δημιουργικότητα των ανθρώπων αντί για μόνο τα επίπεδα παιδείας ,σαν την πηγή κλειδί για την οικονομική επιτυχία των πόλεων. Οι πόλεις πρέπει να γαλουχήσουν και να θρέψουν την <<δημιουργική τάξη >> τους. 

Η φόρμουλα του Florida για την επιτυχία των πόλεων συνδέει Ταλέντο ,Τεχνολογία και Ανεκτικότητα .Η τεχνολογική ικανότητα , όπως ενσωματώνεται στα πανεπιστήμια, εργαστήρια , επιχειρήσεις και εν τέλει στους ανθρώπους είναι μια αναγκαία προϋπόθεση: οι  ροές των ταλαντούχων ανθρώπων είναι απαραίτητες καθώς αυτές φέρουν την δημιουργικότητα ; και η κοινωνική ανεκτικότητα είναι βασικός μαγνήτης για να προσελκύσει αυτούς τους ανθρώπους και πάνω στην οποία χτίζονται οι δημιουργικές συστάδες  ( Florax , 1992 ) . Το δημιουργικό ταλέντο αποδίδει μεγάλη σημασία στις πρόσωπο με πρόσωπο επαφές σε «τρίτες τοποθεσίες» (1)  -καφετέριες , παμπς , πολιτιστικούς χώρους , βεράντες και άλλα σημεία συνάντησης ( Florida , 2002 ) . Η αστική ποικιλομορφία και η κοινωνική ανοχή σε τέτοιες τοποθεσίες θα δημιουργούσε «βόμβο» , μια κατάσταση που προκύπτει από τα συνδυαζόμενα αποτελέσματα των πρόσωπο με πρόσωπο επαφών μεταξύ καλλιτεχνών και εργατών της γνώσης, που προωθεί την διασταύρωση των ιδεών και της σιωπηρής γνώσης ( Storper και Venables , 2002 ) . 

Οι υψηλού επιπέδου παροχές έχουν επίσης περιγραφεί σαν σημαντικά στοιχεία για την οικονομική ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των ( ΗΠΑ ) πόλεων ( Glaeser et al. , 2001;Clark 2004 ) . Ο Clark ( 2004 ) κάνει διάκριση ανάμεσα στα ιδιωτικά και δημόσια αγαθά . Στις βιομηχανικές πόλεις , η ποιότητα ζωής των ανθρώπων οριζόταν κατά κύριο λόγο από τα ιδιωτικά αγαθά τα οποία μπορούσαν να αποκτήσουν , όπως εργασία ,εισόδημα και κατοικία . Προσωρινά όμως , η ζήτηση για δημόσια αγαθά ( παροχές ) όπως η φυσική ελκυστικότητα , αστική ατμόσφαιρα , κουλτούρα και χώρους αναψυχής και <<τρίτες θέσεις >> έχουν αυξηθεί και διαφοροποιηθεί : η ποιότητα ζωής στην πόλη έχει εμπλουτιστεί με την ποιότητα του τόπου , μια έννοια που εισήχθη από την Florida ( 2002 ) . 

Στην παρούσα μελέτη , θεωρούμε ότι και οι δύο απόψεις είναι σημαντικές : μια απόλυτα ισορροπημένη ανάπτυξη του επιχειρηματικού και ανθρώπινου κλίματος μιας πόλης είναι απαραίτητη. Επιπλέον , εμείς προάγουμε τη θέση ότι αυτή η ανάπτυξη μπορεί επίσης να απευθύνεται στην κλίμακα της πόλης –περιφέρειας ,που κατευθύνεται από αυτές τις αμοιβαίες επιδράσεις των κλημάτων και τα αποτελέσματα της θεσμικής οργάνωσης και στα δύο ( Σχήμα 1 ) 


Η θεσμική διάσταση αντιπροσωπεύει την οργανωτική  ικανότητα της πόλης ή της πόλης –περιφέρειας για να δημιουργήσει την πιο κατάλληλη στρατηγική για τη βελτίωση της οικονομικής της επίδοσης και την ποιότητα ζωής για όλες τις κοινωνικές ομάδες . 
Κατά συνεπεία , η επιτυχημένη ανάπτυξη των (γνώση ) πόλεων στηρίζεται σε μια καλή ισορροπία μεταξύ : 
α ) οικονομική ποιότητα , η οποία στηρίζεται σε ένα καλό επιχειρηματικό κλίμα για να παράγει ευημερία 
β) κοινωνική ποιότητα , η οποία στηρίζεται σε ένα καλό ανθρώπινο κλίμα για όλους τους ανθρώπους 
γ)οργανωτική ποιότητα , η οποία στηρίζεται στην καλή αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ φορέων ( σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση , το πανεπιστήμιο και η βιομηχανία ) για να παραδώσει ισχυρά έργα και κίνητρα. 

3 . Η βιομηχανική ανάπτυξη του Eindhoven 

Το Eindhoven ( Σχήμα 2 ) βρίσκεται στη νοτιότερη επαρχία του North Brabant , αρκετά κοντά στα σύνορα της χώρας με το Βέλγιο και τη Γερμανία. Πάρα την εκκεντρική του τοποθεσία μέσα στην Ολλανδία , το Eindhoven σχηματίζει ένα σημαντικό κόμβο στο εθνικό οδικό δίκτυο , το οποίο το συνδέει κατάλληλα με αυτές τις δύο άλλες χώρες . Τα Eindhoven είναι η κύρια πόλη στο δεύτερο μεγαλύτερο αστικό δίκτυο της χώρας  , το Brabantstad , και σαν τέτοια ,έχει καλή προσβασιμότητα με τραίνο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από την άλλη , έχει περιορισμένη προσβασιμότητα από αερογραμμές επειδή βρίσκεται σχετικά μακριά από το Schiphol , ενώ το τοπικό αεροδρόμιο του έχει ελάχιστες απευθείας πτήσεις προς τις μεγάλες πόλεις . Η καταγωγή της βιομηχανικής ανάπτυξης του Eindhoven χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα . Στην αρχή του 20ου αιώνα , η πόλη πέρασε μια περίοδο εκρηκτικής βιομηχανικής ανάπτυξης . Αυτή οδηγήθηκε κυρίως από την Philips Electronics- σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες Ολλανδικές πολυεθνικές . Ακόμα και σήμερα , το Eindhoven είναι γνωστό στην Ολλανδία σαν την πόλη της εταιρείας Philips. Μετά τον πόλεμο , το Eindhoven σταδιακά αναπτύχθηκε σαν το πιο σημαντικό βιομηχανικό κέντρο της Ολλανδίας και την ηγετική πόλη του νοτιοανατολικού Brabant. Έκτος την ηλεκτρονική το Eindhoven είχε άλλες μεγάλες επιχειρήσεις όπως την DAF ( αυτοκινήτων ) και την Campina ( επεξεργασίας τροφίμων ) . Το Helmond έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο της περιοχής , λόγω της επέκτασης της μεταλλουργικής βιομηχανίας . 

Στα τέλη του 20ου αιώνα όμως , η αποβιομηχανοποίηση προκάλεσε μια μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας στην πόλη και την περιοχή της. Στην αρχή του 1990 , τόσο η Philips όσο και η DAF πέρασαν μια δύσκολη περίοδο και έπρεπε να αναδιοργανωθούν δραματικά , ξανά με κόστος την απώλεια θέσεων εργασίας . 

Χάρις σε μία σειρά από πολιτικές- τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα - η περιφέρεια του Eindhoven σταδιακά ανέκαμψε τα προβλήματα απασχόλησης κατά τη διάρκεια του τέλους του 1990 ,για να γίνει ο κύριος κόμβος της βασιζόμενης στη γνώση Ολλανδικής βιομηχανικής παραγωγής. 


ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η γνώση-βάση του  Eindhoven  χρονολογείται από το 1947 όταν ιδρύθηκε η Ακαδημία για Βιομηχανικό Σχεδιασμό ( AIVE ) ( τώρα η  Σχεδιαστική Ακαδημία ) . TU Eindhoven (TU/e) δημιουργήθηκε το 1965. Το 1996 , το πολυτεχνείο (Hogeschool ) του Eindhoven έγινε το FONTYS Πανεπιστήμιο των Εφαρμοσμένων Επιστημών. Αυτά τα ινστιτούτα εκπαιδεύουν μια διαφορετική βάση γνώσης: το 2000/01 , ο συνολικός αριθμός των περίπου 24.000 φοιτητών κατανεμήθηκε πάνω σε τεχνικές ειδικότητες ( 44 % ) ; οικονομικά (23%) , υγειονομική περίθαλψη και ευημερία ( 18% ) ; και άλλες ειδικότητες , συμπεριλαμβανόμενου το σχεδιο (16% ) ( Van den Berg ,et al., 2005 ) 

Η συγκέντρωση των εθνικών R & D δαπανών - το απαραίτητο σημείο εκκίνησης της βιομηχανικής αλυσίδας αξίας – από ιδιωτικές εταιρίες σε αυτήν την περιοχή είναι πάρα πολύ υψηλή ( Πίνακας 1 ) και δείχνει μια συνεχιζόμενη αύξηση . Philips Electronics και ASML ( προηγμένα συστήματα για την παραγωγή μικροτσίπ και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων) κατατάσσονται αντίστοιχα πρώτη και τρίτη στις 10 κορυφαίες εταιρίες της Ολλανδίας με βάση αυτές τις δαπάνες το 2005. 
Αλλά οι επιχειρήσεις σε άλλα βιομηχανικά παρακλάδια όπως η ιατρική τεχνολογία και τα υψηλής τεχνολογίας συστήματα ( ICT , μικρό-ηλεκτρονική , αυτοκίνητα , νανοτεχνολογία και μηχατρονική ) επίσης αύξησαν την R & D δαπάνη τους . Το 45 % του συνόλου  των R & D δαπανών των εθνικών ιδιωτικών επιχειρησιακών που έχει επενδυθεί στην περιοχή του Eindhoven υπολογίζεται σε ένα δισεκατομμύριο Ευρώ ( Strichting Brainport , 2007, p.66 ). 

Στο σημείο εξόδου , η περιοχή παράγει 40% της προστιθέμενης αξίας και 43% των ευρεσιτεχνιών από την Ολλανδική κατασκευαστική βιομηχανία. Η ένταση της γνώσης της περιφερειακής οικονομίας αντανακλάται και στην δομή απασχόλησης του : ο βιομηχανικός κλάδος προσλαμβάνει ένα μεγαλύτερο μερίδιο εργατών ( 19 έναντι 13 % ) και το ποσοστό των βιομηχανικών εργατών σε μεσαίες και υψηλής –τεχνολογίας βιομηχανίες θεωρείται υψηλότερο ( 50 έναντι 36% ) από ότι στην Ολλανδία σαν σύνολο ( Πίνακας 1 ) . Το Eindhoven έγινε περίπτωση εγχειρίδιου μιας γνώσης –περιοχής χτισμένη πάνω σε μια υπάρχουσα βιομηχανική βάση ( Urban Affairs and VHP , 2007 ) . 

Η περιοχή επίσης σκοράρει υψηλά σχετικά με την καινοτομία. Το European Innovation Scoreboard, το οποίο μετράει ετησίως το δείκτη καινοτομίας  στις Ευρωπαϊκές περιοχές ( European Commission , 2007 ) , τοποθετεί την περιοχή του Eindhoven στο σύνολο της  , ( την επαρχία του North Brabant ) σαν την καλύτερη εκτέλεση στην καινοτομία της Ολλανδικής οικονομίας (Σχήμα 3 ) , και στην 20η θέση στην Ευρωπαϊκή κατάταξη. 

Η δομή του βιομηχανικού τομέα στο περιφερειακό επίπεδο του Eindhoven αποτελείται από μερικές μεγάλες επιχειρήσεις , Philips ,DAF ( φορτηγά ) και ASML ,οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σε δίκτυα μαζί με μεσαίους και μικρής κλίμακας προμηθευτές εξειδικευμένης γνώσης και σχεδιασμού ,και γνωστικών ινστιτούτων. Αυτος ο εσω-επιχειρηματικός καταμερισμός της εργασίας συνέβαλε σε μια τάση προς τον ανταγωνισμό των βιομηχανικών αλυσίδων αξίας της γνώσης ,περιλαμβανομένων R & D , σχεδιασμό, δοκιμές , παραγωγή , μάρκετινγκ και κατανομή των αγαθών της γνώσης ( Gemeente Eindhoven, 2004b, p.16 ) . 

Υπάρχει μια υψηλή συνεργία μεταξύ των πανεπιστημίων και των τοπικών επιχειρήσεων , οπού συνήθως επιδοτεί ( PhD ) έρευνα και παρέχει πρακτική άσκηση. Σε μια πρόσφατη μελέτη πανεπιστήμιου - βιομηχανίας έρευνα συνεργασίας μεταξύ 350 πανεπιστημίων παγκοσμίως , το ΤU/e έδειξε το μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε συνεργασία με την βιομηχανία π.χ. .10,5% του επιστημονικού πληθυσμό του ( Tissen et al.2009 ) .

Η περιφερειακή σκοπιά της βιομηχανίας της γνώσης του Eindhoven φαίνεται στην τοποθεσία και στην ποικιλία των πανεπιστημιουπόλεων και των τεχνολογικών  πάρκων κατά μήκος της περιοχής ( Σχήμα 4 ) . Το πιο σημαντικό είναι η υψηλής τεχνολογίας πανεπιστημιούπολη του Eindhoven  , προερχόμενη από τα Philips NatLab ( Physics Laboratory) (2)  και μεταμορφώθηκε σε μια συσπείρωση συνεργαζομένων επιχειρήσεων , στηριζόμενη σε ένα ανοιχτό μοντέλο πανεπιστημιούπολης. 


Η TU/e πανεπιστημιούπολη είναι επίσης βαρυσήμαντη , στεγάζοντας το Dutch Polymer Institute ( DPI) , το Embedded Systems Institute , Eurandom (3) και γραφεία για να προωθούν επιχειρήσεις start-ups και να αξιοποιούν γνώσεις. Μια διαφορετική βιομηχανική πανεπιστημιούπολη είναι η πανεπιστημιούπολη αυτοκίνητων στο Helmond (4). 

ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η συνεργία μεταξύ τεχνολογίας και design έχει γίνει κρίσιμη στον διεθνή ανταγωνισμό των περιοχών της γνώσης .Σύμφωνα με τον Sakaiya , μελλοντική οικονομική ανάπτυξη των αστικών περιοχών << …δεν είναι απλώς μια λειτουργία από ανώτερη υψηλή τεχνολογία , αλλά περισσότερο θα προκύψει σε αυτούς […]που προσαρμόζονται στην ενσωματωμένη πολιτιστική γνώση , σχεδιάζουν διακριτικά και μοντέρνα πάνω στα προϊόντα και τις υπηρεσίες .>> ( Kotkin , 200, p . 113 ) . Τα ενδιαφερόμενα μέρη του Eindhoven είναι ενήμερα για αυτό και προσθέτουν περισσότερη αξία στις πολιτιστικές ,  συμβολικές και αισθητικές αξίες της  τεχνολογικά ανεπτυγμένης παραγωγής του Eindhoven .

Ο δεύτερος λόγος πίσω από τον σχεδιαστικό προσανατολισμό βρίσκεται στην δυνατά προσανατολισμένη φύση της βιομηχανίας της γνώσης του Eindhoven στις εξαγωγές. Αυτό κάνει την περιφερειακή οικονομία πολύ ευαίσθητη στις διακυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομίας. 

Για να αμβλύνουν αυτήν την ευαισθησία , οι συσπειρώσεις στρέφονται προς τον ανταγωνισμό των αλυσίδων αξιών , με R& D σαν σημείο αφετηρίας , και περιλαμβάνοντας σχεδιασμό , δοκιμή ,παραγωγή , μάρκετινγκ και διανομή των προηγμένων αγαθών . Επιπλέον , η δομή παραγωγής της οικονομίας τώρα διαφοροποιείται στις κατευθύνσεις των υπηρεσιών , ειδικά των  επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

Το Ίδρυμα ALICE , μια τοπική ομάδα lobby για τις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες στο Eindhoven , τονίζει την τεχνολογική-σχεδιαστική  συνέργια . Μια παρόμοια άποψη αναπτύσσεται στην έννοια " Eindhoven Laboratory city " από τον δήμο ( Gemeente Eindhoven , 2004 a ).Χάρις αυτών των δημόσιων και ιδιωτικών προσπαθειών , το Eindhoven σταδιακά γίνεται ένας διεθνής πόλος έλξης στον τομέα του ( βιομηχανικού ) σχεδιασμού . Η Σχεδιαστική Ακαδημία του Eindhoven ( DAE ) , βρίσκεται μέσα στο πρώην εργοστάσιο της Philips στο κέντρο του Eindhoven ,της έχει απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο από το Υπουργείο Πολιτισμού σαν ένα από τα τρία ιδρύματα << διεθνής αριστείας >> στην Ολλανδία. Καθώς είναι το alma mater πολλών νέων και γνωστών σχεδιαστών , η Σχεδιαστική Ακαδημία πρόσφατα παρομοιάστηκε σαν <<School of Cool >> από το Time Magazine ( Volkskrant , 2008b ) . Για να παρουσιάσει την ανταγωνιστικότητα του σχεδιαστικού του τομέα , το Eindhoven ετησίως οργανώνει την Εβδομάδα Σχεδιασμού μια εκδήλωση που προσελκύει ένα διεθνές κοινό.

Μια συμβολική χειρονομία δείχνει τις προσπάθειες του Eindhoven να ενσωματώσει τεχνολογία και σχέδιο. Το 2004 , η Philips Electronics αποφάσισε να αλλάξει το ρητό της << Ας φτιάξουμε τα πράγματα καλύτερα >> - που αναφέρεται στην τεχνολογική καινοτομία – σε << Αίσθηση και Απλότητα >> . Πράγματι , η Philips απομακρυνόταν από τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης (και είχε πουλήσει μερικά ηλεκτρονικά τμήματα ) και δίνει περισσότερο παλμό στην αναπτυγμένη ιατρική τεχνολογία και τρόπο ζωής . 

Τα επιτεύγματα του Eindhoven στο να συνδυάζει την τεχνολογία με τον δημιουργικό σχεδιαστικό τομέα είναι ορατά στο Σχήμα5 , το οποίο συγκρίνει τον αριθμό των θέσεων εργασίας στον τομέα της γνώσης σε τρεις τεχνικές πανεπιστημιακές πόλεις και την Ολλανδία σαν σύνολο. Δείχνει τα αποτελέσματα του Eindhoven στις υψηλά και μεσαίας –τεχνολογίας επιχειρήσεις , ICT καθώς και στις δημιουργικές βιομηχανίες , πολύ πιο πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. 

Ο σχεδιαστικός τομέας βρίσκεται κυρίως σε εγκαταλελημένα βιομηχανικά κτίρια και ακίνητα μέσα και κοντά στο κέντρο της πόλης . Πρόσφατα , δύο πρώην κτίρια της Philips έχουν μεταμορφωθεί σε δημιουργικές συσπειρώσεις σχεδιαστικών ,τεχνολογικών και πολιτιστικών βιομηχανιών.  Το ένα κτίριο  ( <<White Lady >>) στεγάζει τη Σχεδιαστική Ακαδημία και το άλλο ( << Clock Building >> ) είναι τμήμα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού σχεδίου των προηγούμενων κατασκευαστικών ακινήτων της Philips , Strijp S. Αυτό είναι ένα σχέδιο συνεργασίας μεταξύ TRUDO Housing Corporation και δήμου , το οποίο θα είναι ένα πολλαπλών χρήσεων σύμπλεγμα από κατασκευές  στέγασης ( 2500-3000 κατοικίες ) , επιχειρήσεων, πολιτισμού και διασκέδασης ( βλέπε Σχήμα 6 )


4 . Οργανωσιακή ικανότητα σε περιφερειακό επίπεδο 
Η τωρινή οικονομική << πολιτική φιλοσοφία >> (5) στην περιφέρεια του Eindhoven αναπτύχθηκε ως απάντηση της βιομηχανικής ύφεσης στην αρχή του 1990 κάτω από το ρητό << Ποτέ Ξανά ! >> . Για την αντιμετώπιση αυτής της ύφεσης ,τα ενδιαφερόμενα μέρη – όχι μόνο στην πόλη του Eindhoven αλλά και στο South-East Brabant – δημιούργησαν την διαδικασία της αλληλεπίδρασης Triple Helix για να συνεργάζονται πιο στενά και αποτελεσματικά στο μέλλον. Τα προγράμματα του Eindhoven στοχεύουν να μεταμορφώσουν μια << παραδοσιακά βιομηχανική περιοχή σε μια κορυφαία τεχνολογικά και σχεδιαστικά περιοχή >> . Η στρατηγική αναπόσπαστα καταλήγει στο να εξαπλώνει και να δυναμώνει τη συνεργασία μεταξύ γνώσης και παραγωγής. 

Το 2004 , στην περιοχή του Eindhoven  ορίστηκε το εθνικό << Brainport >> από την Ολλανδική κυβέρνηση ( Ministerie van VROM , 2005 ). Το Υπουργείο Οικονομικών (2004 ) επέλεξε την περιοχή σαν μια από τις τέσσερις περιοχές καινοτομίας για να λάβει δημόσιες επενδύσεις μέσα στο γενικό στόχο να ενισχυθεί η Ολλανδία σαν δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία. 

Το πρόγραμμα Brainport εστιάζεται στην επιπλέον ανάπτυξη και συμπλήρωση των αλυσίδων αξιών ηγετικών τομέων της τεχνολογικής διατίμησης : τεχνολογία ζωής ( επιστήμες ζωής , ιατρική τεχνολογία ) , υψηλά τεχνολογικά συστήματα ( ICT , μικροηλεκτρονικά , νανοτεχνολογία , αυτοκινητοβιομηχανία και μηχατρονική ) και δημιουργικές βιομηχανίες. Η αποστολή του είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη προς μια υψηλή ποιότητα ζωής και ,μέσα από αυτό ,να επιτύχει μια σταθερή και παγκόσμια ανταγωνιστική περιοχή ( Stiching Brainport , 2007 ) . 

Οι πολιτικές και τα κίνητρα λειτουργούν σε διαφορές χωροταξικές κλίμακες : από τον δήμο του Eindhoven  προς τα δια-συνοριακά δίκτυα. Αυτά έχουν διαφορετικές σημασίες , αλλά ο κοινός τους στόχος είναι η ενίσχυση της γνώσης , της τεχνολογίας , της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην περιοχή του νοτιοανατολικού Brabant και της πόλης του Eindhoven.Ένας από τους στόχους της δημοτικής οικονομίας και της κοινωνικής πολίτικης είναι η ανάπτυξη της << ποιότητας του τόπου > του εσωτερικού της πόλης ( Gemeente Eindhoven, 2004a ,2004b ) .

Το δημοτικό τμήμα της Τέχνης και Πολιτισμού ανέπτυξε την ιδέα << Eindhoven Laboratory city >> ,περιλαμβάνοντας προσπάθειες να αποκτήσουν άδεια κτίρια και να τα κάνουν διαθέσιμα για να ξεκινήσουν επιχειρήσεις στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα (Gemeente Eindhoven, 2004a) .

Η κύρια περιφερειακή συνεργασία είναι η Συνεργασία Περιφέρειας Eindhoven SRE ( Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) . Είναι μια από τις οκτώ <<πόλεις –περιοχές >> στην Ολλανδία : Δημόσιες συνεργασίες περιλαμβάνουν τους δήμους σε αστικές περιοχές με αποστολή να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις σε τομείς  στέγασης , απασχόλησης και κυκλοφοριακές ροές.SRE αποτελείται από 21 δήμους και ταυτίζεται με την περιοχή του νοτιανατολικού Brabant. (Σχήμα 7 ) 
Το Triple Helix του Eindhoven  – ανάπτυξη σε SRE επίπεδο – δεν έχει επίσημη συγκρότηση , αλλά οργανώνεται γύρω από προγράμματα και έργα. Δύο σημαντικά προγράμματα  αναπτύχθηκαν σε επίπεδο SRE από την βιομηχανική παρακμή , η οποία ξεκίνησε στα 1970 : (1) Stimulus (1990 ) , ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση του βιομηχανικού ιστού ; και (2) Horizon (2001 ) , ένα στρατηγικό πλάνο δράσης που επικεντρώνεται στην βιομηχανική καινοτομία , μείωση των ελλείψεων του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού , διαφοροποίηση της βιομηχανίας της γνώσης ,και διεθνούς εμπορικού σήματος. 

Αυτά τα προγράμματα ήταν αρκετά επιτυχή : ο αριθμός των βιομηχανιών , ινστιτούτων και θέσεων εργασίας στο Eindhoven αυξήθηκαν από το ένα-τρίτο στο μισό μεταξύ 1995 και 2000, και αυξήθηκε επιπλέον στα πιο πρόσφατα χρόνια ( Σχήμα 8 , αριστερά ) .Τα δεδομένα για SRE σαν σύνολο επίσης δείχνουν μια σημαντική ανάκαμψη μεταξύ του 1995 και του 2005 ( Σχήμα 8 ,Δεξιά ) . Το Horizon έχει γίνει αρκετά αποτελεσματικό για να μεταμορφώσει την περιοχή σε μια γνώσης-δυναμική δικτυωμένη συσπείρωση, με την βιομηχανική παραγωγή σαν βάση . 

Συνακόλουθα με τη νέα κατάταξη της περιοχής ως εθνικό brainport , η Triple Xelix δημιούργησε το πρόγραμμα Brainport σαν διάδοχο του προγράμματος Horizon. ;Έχει πιο διευρυμένη αποστολή  από το Horizon και περιλαμβάνει τη σταθερότητα της περιφερειακής ανάπτυξης. Ο σκοπός του είναι να επιτύχει μια σταθερή και παγκόσμια ανταγωνιστική περιοχή , δημιουργώντας ένα επαρκή οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον με υψηλή ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους στην περιοχή ( Stichting Brainport, 2005 ). 
Το πρόγραμμα εστιάζεται σε μια επιπλέον ανάπτυξη και συμπλήρωση των αλυσίδων αξίων των πέντε επιλεγομένων  ηγετικών τομέων : συστήματα υψηλής τεχνολογίας , υλικά , τεχνολογία ζωής , αυτοκινητοβιομηχανία και σχεδιασμός. 

Με το τέλος του 2005 , το πρόγραμμα Brainport ήταν θεσμικά ενσωματωμένο από την ίδρυση του  Ιδρύματος Brainport . Η σύσταση του συμβουλίου αντιπροσωπεύει την περιφερειακή Triple Helix με  τρεις δημάρχους , τον πρόεδρο των τριών ινστιτούτων της γνώσης ( TU/e ,FONTYS και DAE ) , τον περιφερειακό Εμπορικό Επιμελητήριο , και μερικούς άλλους επιχειρηματικούς εκπρόσωπους της περιοχής . 

Το Πρόγραμμα Brainport εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση από το Γραφείο Brainport. Το Γραφείο το μετατρέπει σε έργα σε τέσσερα αλληλένδετα πεδία : Άνθρωποι ,Τεχνολογία , Επιχειρήσεις και Βασικά. Ο Ανθρώπινος τομέας πιο ευθεία εστιάζεται  πάνω στη κοινωνική βιωσιμότητα και ποιότητα ζωής μέσα από  την ανάπτυξη έργων σε τομείς παιδείας , απασχόλησης και πολιτισμού. Το Γραφείο διατυπώνει έργα σε διαβούλευση με το Συμβούλιο και παρέχει διαχειριστές  του έργου , αλλά τα ενδιαφερόμενα μέρη της περιφέρειας τα οποία συμμετέχουν  στους 4 τομείς του Προγράμματος είναι οι <<ιδιοκτήτες >>του έργου και έτσι υπεύθυνοι για την εφαρμογή . Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι συχνά ιδιωτικές εταιρίες , αλλά περιστασιακά επίσης στεγαστικές εταιρίες , ιατρικά κέντρα, ασφαλιστικές εταιρίες κλπ. 

Τα έργα δεν είναι συνδεδεμένα με διοικητικές περιοχές αλλά με τα επιχειρησιακά δίκτυα των ενδιαφερόμενων μερών της περιφέρειας, που συμμετέχουν στο έργο. Έτσι , μια δια - σύνορη << ακτίνα δράσης >> των έργων δεν είναι εξαίρεση ; κάποιες φτάνουν πάνω από  αρκετά εκτεταμένες  αποστάσεις. Μαζί με τις περιοχές του Leuven (Βέλγιο ) και Aachen (Γερμανία ) , το Eindhoven έχει θεσμοθετημένη δια-συνοριακή συνεργασία  στο ELA –τρίγωνο ( ELAt ) . Το  ELAt επικεντρώνεται στην βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικής δύναμης αυτής των τριών -κρατών  περιοχής με το να δημιουργεί συνεργία ανάμεσα στις  υψηλής -τεχνολογίας  ειδικεύσεις των αποτελούμενων περιοχών  της ( βλέπε Σχέδιο 9) . 

Για να διατηρήσει τη στρατηγική του Brainport και για να την κρατήσει ορατή, έχουν διατυπωθεί επικοινωνιακές πολιτικές και πολιτικές Branding . Στην ίδια την περιοχή , αυτά σίγουρα υποστηρίζονται από ένα είδος <<brainport- υπερηφάνια >> που αναπτύχθηκε και παρακινεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν. Επιπλέον , το Brainport επίσης διεξάγει δραστηριότητες εμπορικού σήματος στην Ολλανδία και στο εξωτερικό. Τέλος αλλά όχι ασήμαντο , αυτά τα έργα χρειάζονται να διατηρούν και να ενδυναμώνουν την εθνική υποστήριξη για το Braiport σαν οικονομικό πυλώνα .Με αυτόν τον στόχο, το Brainport άνοιξε ένα γραφείο στο The Hague για  δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων προς την Ολλανδική εθνική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο .

5. Η ποιότητα του τόπου
Ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη του Eindhoven είναι η σημασία που δόθηκε από το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη/ιδιώτες στην ποιότητα του τόπου ,που πλήττεται από διαφορά προβλήματα.

ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η επαρχιακή εικόνα του Eindhoven και η έλλειψη ενός ελκυστικού και καλά διατηρούμενου ιστορικού κέντρου σαν αυτά που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες Ολλανδικές πόλεις. Αυτό εν μέρη οφείλεται στο  ότι η ανοικοδόμηση  του μετά από τις καταστροφικές αεροπορικές επιδρομές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έγιναν με πολύ λίγη μέριμνα για την ιστορική του κληρονομιά . Κατά συνέπεια , το Eindhoven έχει περισσότερο την εικόνα μιας επιχειρηματικής πόλης παρά μιας << πόλης Φυσαλίδας (bubbling) >> για φοιτητές και νέους εργάτες της γνώσης .Για αυτούς που δίνουν μεγάλη σημασία σε ένα ζωντανό κέντρο πόλης , το Eindhoven είναι πραγματικά απογοητευτικό λόγω της έλλειψης αστικής ατμόσφαιρας. Η  παροχή πολιτιστικών παροχών δεν είναι ανεπαρκής , αλλά δεν είναι και ιδιαίτερα ξεχωριστή από άλλες Ολλανδικές πόλεις. Εναντίoν αυτού , άνθρωποι με λιγότερο αστικό τρόπο ζωής ,εκτιμούν το κληροδοτημένο πρότυπο " village-wise"  των κατοικημένων περιβαλλόντων που ακόμα χαρακτηρίζει τη περιοχή ( Urban Affairs και VHP , 2007 ). 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της περιφέρειας είναι ενήμερα ότι η πόλη έχει ένα μη ελκυστικό κέντρο που στερείται <<φασαρία >> και <<ατμόσφαιρα >> για να προσελκύει υψηλής ειδίκευσης ξένους.

Για να το χειριστεί αυτό το <<Eindhoven as a city with an attractive heart>> έγινε η αιχμή του δόρατος του οράματος της ανάπτυξης του Eindhoven . Κάνοντας το κέντρο της πόλης πιο ελκυστικό και διαμορφώνοντας μια καλύτερη εικόνα είναι επιπλέον στόχοι των εταίρων  της Triple Helix , που το βλέπουν σαν έναν τρόπο να προσελκύσουν κινητό επενδυτικό κεφάλαιο και εργάτες της γνώσης .Η δημοτική πολιτιστική πολιτική κρατάει μια εδαφική προσέγγιση προωθώντας ένα μείγμα από κουλτούρα , διασκέδαση και λιανικό εμπόριο στο κέντρο της πόλης. Η προσέγγιση συνδυάζεται με τη φιλοσοφία να αναπτύξει τα τυπικά του χαρακτηριστικά του Eindhoven : μια καινοτόμα , σχεδιαστικά οριοθετημένη υψηλής τεχνολογίας πόλη. 

Παρόλο που το Eindhoven είναι πόλη φοιτητών , αυτοί αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού (3%) που ζει διασκορπισμένο κατά μήκος της πόλης .Τα περισσότερα σημεία που συναντιούνται -σχολές,αθλητικές εγκαταστάσεις , οργανώσεις φοιτητών – είναι τοποθετημένα στην πανεπιστημιούπολη TU/e , η οποία έχει και Grand Cafe , καλές αθλητικές εγκαταστάσεις και ένα κινηματογράφο ( The Black Box ) . Εξάλου , η  TU/e  αναπτύσσει μια πολιτική ενσωμάτωσης της πανεπιστημιούπολης στο κέντρο της πόλης .Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε  τέσσερις  << Students in/for the City >> προγράμματα ,περιλαμβανομένων  τον σχεδιασμό βασιζόμενο στην συνοικία   και ερευνητικά έργα σαν τμήματα υπαρχόντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την οργάνωση δύο μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεων στο κέντρο της πόλης από φοιτητικούς συλλόγους κάθε χρόνο. 

Το Eindhoven απαριθμεί διαφορές κορυφαίες παροχές : σε συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις  είναι οι καλύτερες της Ολλανδίας , όπως η νέα εσωτερική πισίνα του που οργανώθηκε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2008. Η κύρια ηγετική ομάδα soccer του Eindhoven , PSV,έχει το στάδιο της κοντά στο κέντρο του Eindhoven . Αλλά αυτές οι εγκαταστάσεις δεν είναι ρητά προσανατολισμένες στους εργάτες της γνώσης. Επιπρόσθετα , γιατροί , σχολεία και ημερήσια φροντίδα για τα παιδιά , ή αθλητικές εγκαταστάσεις δεν είναι ιδιαίτερα σπάνια στο Eindhoven , αλλά η προσβασιμότητα τους παρεμποδίζεται από μια αγκαθωτή προμήθεια ,υπερβολική γραφειοκρατία και για τους ξένους έλλειψη πληροφόρησης στα Αγγλικά.

ΣΤΕΓΑΣΗ 

Ένα δεύτερο πρόβλημα για το ανθρώπινο κλίμα είναι η στέγαση. Το Eindhoven έχει μια περιορισμένη παροχή στεγαστικών μονάδων στο κέντρο της πόλης ,  μόνο το 3% του συνολικού διαθέσιμου  (Vriens , 2007,p.7) ,είναι ακριβώς ο τύπος του οικήματος που προτιμάται από τους υψηλά ειδικευμένους ξένους εργάτες και δημιουργικούς ανθρώπους (Μποέμιανς ) .(6) Οι επεξηγημένοι παράγοντες είναι ελλείμματα του δημοτικού κατασκευαστικού προγράμματος , συνδυαζόμενοι με τον αυξημένο αριθμό νοικοκυριών ενός-ατόμου .( Vriens , 2007 Π; Beks , 2006 ) .

Αλλά τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος είναι ακόμα χειρότερα , συναντώντας ένα διπλό πρόβλημα : περιορισμένη διαθεσιμότητα στον κοινωνικό τομέα της στέγασης (7) και για την ιδιοκατοίκηση περιορισμένο προσιτό κόστος στο μέγεθος κατοικίας που χρειάζονται.(Πρόσφατα απόφοιτοι ) φοιτητές μοιράζονται αυτό το πρόβλημα , το οποίο εν μέρη εξηγεί γιατί το Eindhoven έχει δυσκολίες να διατηρήσει φοιτητές μετά την αποφοίτηση. 

Πολλά νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος μένουν σε μικρά σπίτια και οι πιθανότητες να βελτιώσουν τη στέγαση τους είναι μηδαμινές : νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα 30,000 Ευρώ που μπορούν να διαθέσουν ένα ενοίκιο μέχρι 313 Ευρώ ,έχουν  0,41 πιθανότητα να το αποκτήσουν και για μέχρι 508 Ευρώ αυτή η πιθανότητα πέφτει στο 0,36 . Για την αγορά του σπιτιού μέχρι 186,000 Ευρώ , αυτή είναι μόνο 0,23 ( Beks , 2006 ) .

Πολλοί εργάτες της γνώσης , ειδικά αυτοί που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σαν << σπασίκλες >> , συχνά προτιμούν περιβάλλοντα προαστιακής κατοικίας. Αυτά είναι δύσκολα να τα βρεις στο Eindhoven , αλλά είναι διαθέσιμα , σε μεγαλύτερες ποσότητες , σε δευτερεύοντες πόλεις και μικρότερα κέντρα στην περιοχή . Τα έγγραφα της δημοτικής πολιτικής επιχειρούν να επεκτείνουν τη στέγαση στις κεντρικές περιοχές του Eindhoven ,ενώ σε περιφερειακό επίπεδο κάποια ενδιαφερόμενα μέρη επίσης δίνουν σημασία σε αυτό το πρόβλημα . Η Εργατική Ομάδα << Όραμα της Περιφερειακής Στέγασης >> προτείνει να μετατρέψουν τα υπάρχοντα κατοικήσιμα περιβάλλοντα όπου η προσφορά ξεπερνά την ζήτηση σε υψηλά αστικά ή πράσινα προαστιακά περιβάλλοντα , γκρεμίζοντας παλιά σπίτια , χτίζοντας νέα και βελτιώνοντας τις χωροταξικές ιδιότητες τους.(Werkgroep Regionale Woonvisie , 2004 ) 

Ένα χρόνο αργότερα , το Αρχιτεκτονικό Κέντρο του Eindhoven δημοσιοποίησε την ιδέα του << Eindhoven SUPER -χωριό >> - χρησιμοποιώντας μια έκθεση , συναντήσεις και δημοσιότητα – για να συζητά τα πιο επαρκή κατοικήσιμα περιβάλλοντα για να κάνει το Eindhoven μια επιτυχημένη περιοχή σε διεθνή επίπεδο. Το συμπέρασμα και σύσταση ,  που διατυπώθηκε στο <<Eindhoven SUPER -χωριό >> είναι  να τονίσει τον ιστορικό χαρακτηρισμό του περιφερειακού τοπίου , που τυπικά συνδυάζει αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα σε ένα δίκτυο από μεσαίου μεγέθους πόλεις και χωρία. 

6.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Επιπρόσθετα της ποιότητας της τοποθεσίας μίας πόλης , απαιτεί προσοχή από τα ενδιαφερόμενα μέρη της περιφέρειας και  η τοπική αγορά εργασίας .Ο κύριος περιορισμός της είναι η σοβαρή ανομοιότητα η οποία εν μέρη εξηγείται από την δυνατή οικονομική δυναμική της περιοχής.

Στο κάτω άκρο της αγοράς εργασίας , άνθρωποι χαμηλής εξειδίκευσης υπομένουν υψηλά ποσοστά ανεργίας , ειδικότερα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα που αναζητούν εργασίας ή/και άνθρωποι που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και που δεν είναι ευφραδής ομιλητές της Ολλανδικής γλώσσας .Η πρόσφατη δημοτική πολιτική απασχόλησης ( Gemeete Eindhoven , 2007b) αναλυτικά τονίζει τον στόχο της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής σε αυτό το στάδιο τέλους της αγοράς εργασίας. Μία από τις προτεινόμενες διαδρομές είναι η εισαγωγή μονάδων εκπαίδευσης και  κατάρτισης που εφαρμόζονται καλύτερα στις εργασιακές ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Ο δήμος θεωρεί το πρόγραμμα Brainport ένα κατάλληλο πλαίσιο για την εργασιακή πολιτική του. 

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι οι άνεργοι λαμβάνουν τα επαγγελματικά προσόντα για θέσεις εργασίας στην υψηλή τεχνολογία.  Σαν διευθύνων σύμβουλος του γραφείου Brainport τονίζει , «το Brainport επίσης απαιτεί απόφοιτους εργαζόμενους από μεσαία και χαμηλά επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης».

Μια έλλειψη αυτών των εργαζομένων ήδη παρακωλύει συγκεκριμένους κλάδους λιανικού εμπορίου και τροφοδοσίας. Ένα από τα αφοσιωμένα δημοτικά προγράμματα διευκολύνει τις επιχειρήσεις σε αυτούς τους κλάδους για τη δημιουργία  θέσεων εργασίας και μαθητείες για νέους ανθρώπους. Το Brainport επίσης οργανώνει έργα  εκπαίδευσης και κατάρτισης – μέσα στην Ανθρώπινη κυριαρχία του – αλλά όχι για τον πάτο-τέλος της αγοράς εργασίας ; αυτά τα έργα πρωταρχικά ταιριάζουν στον περιφερειακό σκοπό του προγράμματος Brainport.
Στο απέναντι άκρο της αγοράς εργασίας , η αναντιστοιχία αφορά την έλλειψη υψηλής ειδίκευσης εργατών της γνώσης  στης πόλης και στης περιοχής τη  δυναμική οικονομία της γνώσης , παρά το σχετικά υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο της τοπικής εργατικής δύναμης . Αυτή η έλλειψη έγινε σχεδόν δομική αδυναμία της τοπικής οικονομίας ( Gemeente Eindhoven , 2007b ) που έγινε πολύ εμφανής ξανά με την οικονομική άνοδο από το 2006 και περιορίζει την μεταμόρφωση του Eindhoven σε κορυφαία τεχνολογική περιοχή.

Η κύρια στρατηγική από τις επιχειρήσεις της γνώσης στην περιοχή να λύσουν αυτόν τον περιορισμό είναι να στρατολογήσουν ξένα μυαλά ,αλλά αυτό επίσης συναντά δυσκολίες .Αρχικά , τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων στην περιοχή θεωρούν τους εθνικούς κανόνες μετανάστευσης ότι  είναι  ακόμα πολύ σφικτοί: θέματα σχετικά με τη visa ακόμα εμποδίζουν την άφιξη από ξένους επαγγελματίες εργάτες της γνώσης και φοιτητές. Έτσι , η πόλη είναι πρόθυμη να <<διαπραγματευτεί >> με το γραφείο αλλοδαπών για να χαλαρώσει περισσότερο τα εμπόδια κατά της εισόδου ξένων εργατών της γνώσης ( Gemeente Eindhoven , 2007b). 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτό το έγγραφο περιγράψαμε και συζητήσαμε πως η δυνατή αλληλεπίδραση μεταξύ των εταίρων μιας περιοχής και οι συμπληρωματικές ιδιότητες ενός περιφερειακού χώρου αποτέλεσαν  ένα μεγάλο πλεονέκτημα  για τη βασισμένη στη γνώση ανάπτυξη  της πόλης/περιοχής του Eindhoven . Η οργανωτική ποιότητα της περιοχής , ενσωματώθηκε στην αλληλεπίδραση Triple Helix μεταξύ των τοπικών πανεπιστημίων, της ιδιωτικής βιομηχανίας και της  κυβέρνησης, έγινε κύρια κινητήρια δύναμη της επανίδρυσης του Eindhoven ως βιομηχανική περιοχή βασιζόμενη στη γνώση , και επίσης πρόσφατα σαν ένας  προορισμός δημιουργικοί σχεδιασμού. Εκ νέου μετατρέποντας τη παραδοσιακή βιομηχανία του σε υψηλούς και μεσαίους τεχνολογικούς βιομηχανικούς τομείς , σε συνδυασμό με τον σχεδιαστικό τομέα , έγινε ο καρπός μιας κατανοητής πολιτικής που κατάλληλα προσδιόρισε τις τοπικές δυνάμεις και περιορισμούς και επεδίωξε μια σωστή ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικού και ανθρώπινου κλίματος  , μέσω της εφαρμογής σαφών προγραμμάτων και έργων .

Πιο σημαντικό  , η περιφερειακή πολιτική του Eindhoven και οι ανταποκρινόμενες δράσεις στηρίζονται στο όραμα για το μέλλον της πόλης και της περιοχής της που μοιράζεται από τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη και σαν τέτοιο αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στον τύπο της  ενδογενής ανάπτυξης που στοχεύει. Η στρατηγική και αποφασιστική συμπεριφορά του Eindhoven υπήρξε χρήσιμη για την εφαρμογή μελλοντοστραφούς προσέγγισης η οποία δείχνει ελαστικότητα και προσαρμοστικότητα , ενώ προωθεί την περιφερειακή συνεργασία. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο κατόρθωμα για τις μεσαίου-μεγέθους πόλεις σαν το Eindhoven , το οποίο είναι εκκεντρικά τοποθετημένο στο χάρτη της Ολλανδίας και δεν υπολογίζεται με μια σημαντικά κρίσιμη μάζα για να προσελκύσει επιχειρήσεις και υψηλά ειδικευόμενους εργάτες.

Η καλή επίδοση του Eindhoven σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να παρατηρηθεί σε δύο πρόσφατες μελέτες .Η πρώτη είναι η μελέτη της επίδοσης Ευρωπαϊκών πόλεων στην οικονομία της γνώσης εκπονημένη από τη EURICUR σύμφωνα με έξι διαφορετικά κριτήρια (με βάση τη γνώση , τη βιομηχανική δομή , τη ποιότητα ζωής ,  τη ποικιλομορφία, τη προσβασιμότητα , τη κοινωνική ισότητα )( Van Winden et al.2007) . Το Eindhoven χαρακτηρίστηκε ως <<Star nicheplayer >> -μια ειδικευμένη πόλη  λαμβάνοντας υπόψη τη βάση στη γνώση και τη βάση στην οικονομία της, που σημείωσε καλά στους δείκτες ανάπτυξης παρά την τοποθεσία της σε ένα μη μητροπολιτικό σημείο ( Σχέδιο 10 ). 

Ο δεύτερος τρόπος για να να προσδιοριστεί η απόδοση του Eindhoven είναι η μελέτη << smart>> (8) μεσαίου μεγέθους πόλεις (μεταξύ 100 και 500 χιλιάδων κατοίκων ) ( Κέντρο Περιφερειακής Επιστήμης ,2007). Εβδομήντα Ευρωπαϊκές πόλεις βαθμολογήθηκαν με έξι κριτήρια , 31 παράγοντες και 74 δείκτες , ειδικά προσαρμοσμένους για μεσαίου μεγέθους πόλεις . Το Eindhoven βαθμολογήθηκε σαν την πρώτη πόλη στην Ολλανδία και όγδοο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Πίνακας 2 ). Στα ανταγωνιστικά κριτήρια ( Έξυπνη οικονομία )- που περιλαμβάνει ευρηματικό πνεύμα , επιχειρηματικότητα , οικονομική εικόνα & εμπορικά σήματα , παραγωγή , ευελιξία της αγοράς εργασίας , διεθνή ενσωμάτωση και ικανότητα μεταμόρφωσης – το Eindhoven ομοίως βαθμολογήθηκε έκτο. Το Eindhoven ακόμα υποφέρει από κάποια προβλήματα . Η ποιότητα του χώρου του ( τόσο στο Έξυπνο Περιβάλλον και στον Έξυπνο Τρόπο Ζωής ) , η οποία είναι ο παράγοντας  στο να προσελκύσει ακριβώς αυτές τις ομάδες που θεωρούνται στρατηγικές για την οικονομία της γνώσης – δημιουργικοί άνθρωποι , νέοι άνθρωποι και υψηλά ειδικευόμενοι ξένοι – είναι στην καλύτερη μέτρια .

Η έλλειψη βόμβου και ενός ζωντανού και ελκυστικού αστικού σκηνικού συνδυάζεται με δυσκολίες του να παρέχει πρόσβαση στον τύπο της στέγασης που αυτές οι ομάδες απαιτούν . Αυτές οι δυσκολίες αναγκάζουν τον εαυτό τους σε έναν δεύτερο περιορισμό για περιφερειακή ανάπτυξη : έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού για την οικονομία της γνώσης .

Όμως , τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του Eindhoven είναι ενήμερα για αυτά τα προβλήματα και κάνουν βήματα για να βελτιώσουν αυτήν την κατάσταση . 

Υπήρξαν πολλές αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Είναι ακριβώς αυτή η συλλογική γνώση των τοπικών προβλημάτων , από την μία μεριά , και οι δυνατότητες του , από την άλλη , που κάνουν το Eindhoven μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για παρατήρηση . Η πόλη δείχνει αξιοσημείωτη ενέργεια και αφοσίωση στο να εκτελεί αστικά έργα σε κεντρικές περιοχές με σκοπό να βελτιώσει την ελκυστικότητα τους με το να αναμιγνύει λειτουργίες  κατοικίας ,εργασίας και πολιτισμού  Επιπρόσθετα , υπάρχει μια σοβαρή δέσμευση της τοπικής κυβέρνησης και των στεγαστικών εταιριών και μια πιο ενθουσιώδη ενδο-δημοτική συνεργασία στην πόλη-περιοχή για να χειριστούν τις ανισορροπίες της στεγαστικής αγοράς.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η συλλογή των συνεντεύξεων και των δεδομένων αυτής της μελέτης έγινε στο μέγιστο της κατά την περίοδο σχετικά καλών οικονομικών προοπτικών. Αυτό άλλαξε ολοκληρωτικά στα τέλη του 2008 , με τον κόσμο να αντιμετωπίζει οικονομική κρίση και συνακόλουθη ύφεση. Ο ασυνήθιστος χαρακτήρας αυτής της πτώσης και οι πολλοί τομείς που επηρεάζει φέρνει υψηλά επίπεδα ανασφάλειας για μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις , όχι στην τελευταία θέση σε περιφερειακό επίπεδο. 

Το αλλαγμένο περιεχόμενο παρουσιάζει ενδιαφέρουσες δυνατότητες για να επαληθεύσει τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης π.χ. ότι μια δυνατή αλληλεπίδραση μεταξύ τοπικών και περιφερειακών συνεργατών αποτελεί ένα πλεονέκτημα για την βασισμένη στη γνώση ανάπτυξη. Γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρων να παρατηρείς τα αποτελέσματα της κρίσης στην συμπεριφορά και στις προτεραιότητες των κυρίων ενδιαφερόμενων μερών , την αντοχή  της αλληλεπίδρασης τους αντιμετωπίζοντας την οικονομική κρίση ,και τις πρωτοβουλίες που η αλληλεπίδραση Triple Helix είναι ικανή να συνειδητοποιήσει για να χειριστεί τα προβλήματα που έρχονται. 

Αρκετές πρωτοβουλίες μπορούν ήδη να παρατηρηθούν .Σύντομα μετά την έναρξη της κρίσης , συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης των ενδιαφερόμενων μερών από όλα τα τρία τμήματα της Triple Helix , περιλαμβανομένου του Foundation Brainport , οργανωνόντουσαν σε μηνιαία βάση στο γραφείο του δημάρχου στο Eindhoven . Ως εδώ , οι συμμετέχοντες στις συναντήσεις θέλουν συγκεκριμένα να επενδύσουν περισσότερη ενέργεια στο να ασκούν πιέσεις προς την εθνική κυβέρνηση για περισσότερη υποστήριξη στην ανάπτυξη καινοτομιών υψηλής τεχνολογίας , όπως το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ( NRC Handelsblad , 2009 ) .

Μια άλλη αξιοσημείωτη πρωτοβουλία είναι η << 1000 εργάτες της γνώσης πρωτοβουλία >> που ανακοινώθηκε από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο το Φεβρουάριου του 2009 για να διατηρήσει τους ταλαντούχους ανθρώπους στην περιοχή. Η πρωτοβουλία πρότεινε να παρέχει τέσσερα χρόνια εκπαίδευσης και έρευνας σε χίλιους εργάτες της γνώσης του ιδιωτικού τομέα , ειδικότερα σε καινοτόμες start -ups , που ίσως διαφορετικά να έχαναν τις θέσεις εργασίας τους. Με αυτόν τον τρόπο τα πολλά υπάρχοντα συνδεόμενα ερευνητικά έργα μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας μπορούν να συνεχίσουν. Όταν η οικονομία κερδίζει ορμή , οι εργάτες της γνώσης ίσως να επιστρέψουν στον ιδιωτικό τομέα. 

Ο ομιλητής της  TU/e εξηγεί ότι <<Ο μεγαλύτερος μας φόβος είναι ότι εάν δεν κρατήσουμε τους εργάτες μας , η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη μας θα χαθεί για πάντα >> . Παρόμοιο πρόβλημα προέκυψε πριν δέκα χρόνια , όταν Philips και DAF ήταν σε κρίση. Μετά από μερικά χρόνια οι ειδικοί χρειάστηκαν και πάλι , αλλά όλοι είχαν φύγει από την περιοχή (Dirks , 2009 ) . Ο στόχος του σχεδίου δεν είναι μόνο να κρατήσει τους εργάτες της γνώσης στην περιοχή ; η φιλοδοξία είναι ακόμη και να αναδυθεί ισχυρότερο από την κρίση. Με αυτόν τον τρόπο , η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίου , βιομηχανίας και κυβέρνησης για να ξεπεράσουν τα συνηθισμένα προβλήματα της περιοχής του Eindhoven , παρατηρήθηκε  σε συγκεκριμένα μέτρα για την διαχείριση των προβλημάτων , αποτυπώνοντας την τοπική ελαστικότητα και προσαρμοστικότητα. 

Υποσημειώσεις

1<<Third places  >>  είναι ένας όρος που αποδόθηκε από τον Ray Oldenburg για να αναφερθεί σε άτυπα σημεία συνάντησης.  Σύμφωνα με τον Oldenburg (1989 ) κάποιου  η  <<πρώτη τοποθεσία >>  είναι το σπίτι ;η  <<δεύτερη τοποθεσία >>  είναι ο χώρος εργασίας ; ενώ << τρίτες τοποθεσίες>> είναι αυτές οι τοποθεσίες  κοινοτικής ζωής  που διευκολύνουν και προωθούν ευρύτερες και πιο δημιουργικές αλληλεπιδράσεις .

2 Με 2400 υπαλλήλους το NatLab ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στον κόσμο το 1970 

3 Eurandom πραγματοποιεί εφαρμογή - προσανατολισμένη έρευνα στην στατιστική , στη θεωρία της πιθανότητας και στοχαστικές δραστηριότητες .

4 ΤΝΟ Αυτοκινητιστική πρόσφατα μετακόμισε από το Dreft  στο Hamold – επειδή μπορεί να εστιάσει τις ερευνητικές δραστηριότητες  του σε ένα πρώιμο στάδιο μηχανικού σχεδιασμού στο  Helmond  πάρά στο Delft-  και η  FONTYS τώρα ετοιμάζει μια εκπαιδευτική ενότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία στο Helmond .

5 Η έννοια της πολιτικής φιλοσοφίας περιλαμβάνει και διαχωρίζει ανάμεσα στα τρία συστατικά ενός συστήματος πολιτικών θεωρείων : κανονιστικός πυρήνας ( παγκόσμια αξιώματα , αξίες και οράματα προερχόμενα από πολιτικά δόγματα ή κοσμοθεωρία ) ; πολιτικός πυρήνας ( ανάπτυξη του κανονιστικού πυρήνα σε σκοπούς και στόχους , και προγραμμάτα και έργα) ; και δευτερεύουσες θεωρίες ( χειρισμός και οργάνωση του πλαισίου του πολιτικού πυρήνα ) ( Vermeijden 2001 , p . 205 ) ,

6 Για να απεικονίσει αυτόν τον τύπο στέγασης : μετά που θα είναι άδειος για περισσότερο από ένα έτος , ένα ( πρώην Phillips ) κτίριο γραφείων 11,000 m2 και 360 δωματίων σε 8 ορόφους ,  στο κέντρο του Eindhoven , παραβιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2008 απο νεαρούς ντόπιους σε αναζήτηση πολιτιστικού κέντρου. Οι τωρινοί κάτοικοι είναι φοιτητές της TU/e και της Σχεδιαστικής Ακαδημίας , κάποιες οικογένειες και καλλιτέχνες , περιλαμβανομένων ζωγράφων , σκιτσογράφων/ γελειογράφων , σχεδιαστών , επιμελητών video , γλυπτών , μουσικών ,ένας ξυλουργός και ένας σκιτσογράφος ( de Graaf, 2009 ). 

7 Αυτό συμβαίνει επειδή τα νοικοκυριά που μπορούν να πληρώσουν ιδιοκατοίκηση συνεχίζουν να ζουν σε κατοικίες κοινωνικής στέγασης , αποτελώντας εμπόδιο εσόδου στα νοικοκυριά χαμηλότερων εισοδημάτων ; ένα πρόβλημα ολόκληρης της χώρας .

8  Ο όρος έξυπνη πόλη ήταν κατανοητός σαν μια ειδική ικανότητα της πόλης – των κατοίκων της ,επιχειρήσεων και κυβέρνησης -να κινητοποιήσει ορισμένες δυνατότητες  που οδηγούσαν σε περιφερειακά πλεονεκτήματα ( Centre of Regional Science , 2007 ). 


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.