Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Life,Well Run: Πρωτοβουλία για την ανάδειξη του ρόλου των διοικητικών στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης

#Μαρία Ψαρρού

Tα διοικητικά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι οι άμεσοι και κύριοι συνεργάτες των αιρετών. Στα καθήκοντά τους συγκαταλέγονται ο μετασχηματισμός της πολιτικής και του οράματος σε μετρήσιμα αποτελέσματα, η ανάπτυξη σχεδίων που να απαντούν στις  προκλήσεις της κοινότητας, η εναρμόνιση των συστημάτων διοίκησης των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις αξίες, την αποστολή και τους στόχους που θέτει η κοινότητα διαμέσου των αιρετών της εκπροσώπων.
Η δικαιοδοσία και η εξουσία θέσπισης στόχων ανήκει στους αιρετούς (π.χ. δήμαρχοι, πρόεδροι και τα μέλη δημοτικών συμβουλίων, επιτροπών και διοικητικών συμβουλίων), ενώ τα διοικητικά στελέχη υπηρετούν τη διοίκηση, παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες, εποπτεύουν τους επικεφαλής των τμημάτων, εμπλέκουν  τις επιμέρους ομάδες της κοινότητας στη λήψη αποφάσεων και υποβάλλουν προτάσεις στο συμβούλιο προς έγκριση. 

Κατά συνέπεια, η δράση των διοικητικών στελεχών οριοθετείται από από τις ενέργειες και τις αποφάσεις των αιρετών συμβουλίων και ο έλεγχός τους βρίσκεται στα χέρια των αιρετών εκπροσώπων των δημοτών.

Το Life, Well Run είναι μια πρωτοβουλία του ICMA (International City/County Management Association) για την προώθηση της αναγνώρισης της συνεισφοράς των διοικητικών στελεχών στην αποτελεσματικότητα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής ευημερίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το δικτυακό τόπο της πρωτοβουλίας 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.