Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

Βραβείο Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας 2013

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια- Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκπονήσει τριετές σχέδιο (Μάιος 2010-Απρίλιος 2013) με σκοπό την προώθηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Σχεδίων για την Αειφόρα Αστική Κινητικότητα (ΣΑΑΚ). 
Προς τούτο δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη αυτών των σχεδίων, οι οποίες επικαιροποιούνται ανά τακτά διαστήματα. 
Πρόσφατα, η Επιτροπή προκήρυξε σχετικό χρηματικό βραβείο για τα σχέδια αειφόρου αστικής κινητικότητας για το 2013 ύψους 10.000 ευρώ για δράσεις ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο για το ΣΑΑΚ
Γενικά
Το εν λόγω βραβείο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το πνεύμα των κατευθυντήριων οδηγιών που ορίζουν ένα ΣΑΑΚ ως ένα «στρατηγικό σχέδιο, σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τις κινητικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα προάστιά τους για μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις αρχές της ένταξης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης». Οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν πληροφόρηση για τις αναγκαίες δράσεις για τις διαφορετικές όψεις και τα διαφορετικά στάδια του ΣΑΑΚ, καθώς προσδιορίζουν τις δραστηριότητες πέρα από τις τυπικές προϋποθέσεις. Οι τρεις θεματικές προτεραιότητες του βραβείου που έχουν οριστεί για την προσεχή διετία ως εξής:
2013: Ένταξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων πολιτικής.
2014: Παρακολούθηση υλοποίησης για τη βελτίωση του ΣΑΑΚ


Στόχοι του βραβείου για το 2013
Οι δραστηριότητες για το τρέχον έτος αφορούν την ‘ενσωμάτωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων. Το σημαντικό επίτευγμα των ΣΑΑΚ σε σχέση με τον παραδοσιακό αστικό σχεδιασμό για τις μεταφορές είναι ο συντονιοσμός των διαφόρων πολιτικών και οργανώσεων, π.χ. συντονισμός με το σχεδιασμό για τις χρήσεις γης, περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική ένταξη, ισότητα φύλων, οικονομική ανάπτυξη, υγεία, ασφάλεια, εκπαίδευση, ΤΠΕ κ.α. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση συνεπάγεται τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αρχών και πολιτικών που συνδράμουν στην υλοποίηση ενός ΣΑΑΚ, το οποίο είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό στην πράξη αλλά και με οικονομικούς όρους. Αυτό συνιστά μια μεγάλη πρόκληση για τον αειφόρο αστικό σχεδιασμό αλλά ταυτόχρονα και μια πηγή για καινοτομίες και βελτιώσεις.

Επιλεξιμότητα
Επιλέξιμοι φορείς για το εν λόγω βραβείο είναι όλες οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ, του Ευρωπαϊκοί Οικονομικού Χώρου που είναι αρμόδιες για την εκπόνηση ενός ΣΑΑΚ. Δεν είναι αναγκαίο οι αρμόδιες αρχές να έχουν ολοκληρώσει ένα ΣΑΑΚ. Τουλάχιστον, όμως, πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας του.

Κριτήρια Αξιολόγησης
Για τη θεματική του 2013, η επιτροπή αξιολόγησης θα λάβει υπόψη τις τρεις κατηγορίες κριτηρίων:
  • Δέσμευση στο σύνολο των αρχών της αειφόρου κινητικότητας
  • Χωρική ολοκλήρωση
  • Τομεακή ολοκλήρωση

Κάθε κατηγορία υποδιαιρείται σε αρκετά κριτήρια που αναδεικνύουν (1) σε ποια έκταση ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις, και (2) τις δραστηριότητες που επιδεικνύουν την αριστεία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους διαδικτυακά στο σχετικό ιστότοπο (http://dotherightmix.eu/award/participate) στην αγγλική γλώσσα μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2013, απαντώντας σε ερωτήσεις και παρέχοντας πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο το ΣΑΑΚ του οργανισμού τους πληροί τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.