Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

OpenKorinthos :Μια διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών στη ζωή της πόλης


Έχουμε γνωρίσει τον από τα πάνω σχεδιασμό των ανθρώπων που διαχειρίζονται την εξουσία.Έχει ένα ορισμένο όριο επιτυχίας, ανάλογα με την ικανότητα της Τοπικής αρχής.
Όμως, επιτακτική ανάγκη στην εποχή μας είναι η κοινωνική ενεργοποίηση και ο από κοινού σχεδιασμός με τους πολίτες.Οι ενεργές ομάδες των πολιτών είναι ουσιαστικός παράγοντας οργάνωσης και διαχείρισης των οραμάτων και των δράσεων στο αστικό περιβάλλον.Έχουν οι ίδιες κάτι να προτείνουν.Θέλουν τον χώρο τους.
Η Τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να τους δώσει την δυνατότητα της συμμετοχής στο σχεδιασμό και του ελέγχου της υλοποίησης.Φαίνεται δύσκολο και είναι.Όμως τα μεγάλα οράματα δεν υλοποιούνται μόνο από αυθεντίες.Είτε της εξουσίας είτε των μελετητικών γραφείων.
Αυτή την ανάγκη έρχονται να καλύψουν ολοένα και περισσότερες ψηφιακές πλατφόρμες που βοηθούν τον από τα κάτω σχεδιασμό και την ενεργό συμμετοχή στη ζωή της πόλης. Στο εξωτερικό υπάρχουν ήδη αρκετές, κάθε μια με την δική της ιδιαιτερότητα.
Mindmixer , Delib , Crowdbrite , change by us , open town Hall , publicstuff κά.
Ήδη και στην Ελλάδα όμως εμφανίζονται πλατφόρμες είτε καταγραφής προβλημάτων ( city of errors) καταγραφής οργανώσεων http://humangrid.gr/ καταγραφής δραστηριοτήτων ( http://www.synathina.gr/ 


Το δυνατό σημείο  φυσικά δεν είναι το τεχνολογικό.Είναι η ύπαρξη ομάδας υποστήριξης με όραμα και δημιουργικότητα.

Αυτές τις ημέρες μια καινούργια πλατφόρμα εμφανίσθηκε στην πόλη της Κορίνθου. Η OpenKorinthos

Να πως περιγράφουν το όραμα και τους σκοπύς τους.Παιδιά καλή επιτυχία !

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Μέσα από το πλαίσιο του Openkorinthos θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλες τις δημιουργικές δυνάμεις αυτού του Δήμου , με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων του .
Επίσης
Να δημιουργήσει και να συντηρεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από Δημότες για την ανάδειξη προβλημάτων και ευκαιριών και την ανάπτυξη του διαλόγου .
Να ενημερώνει και να κινητοποιεί δημότες , ομάδες δημοτών αλλά και φορείς για την επίτευξη των σκοπών του .
Να συνεργαστεί με τη Δημοτική Αρχή για την εξεύρεση λύσεων σε καθημερινά (και όχι μόνο)προβλήματα , αλλά και να την ελέγξει όταν χρειαστεί .
Να βοηθήσει στη συνδιαμόρφωση μίας ταυτότητας για την περιοχή .


ΟΡΑΜΑ
Όραμά μας είναι το Openkorinthos να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την δημιουργία και να αποτελέσει έναν χώρο διαδικτυακά , αλλά και με φυσική παρουσία και συμμετοχή  έκφρασης νέων προτάσεων και δράσεων μέσα από τεκμηριωμένο και δημιουργικό διάλογο που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και θα αναδείξουν την Κόρινθο, θα συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη και οικονομία , θα ενισχύσουν τους κοινωνικούς δεσμούς και το αίσθημα αλληλεγγύης, θα αντικαταστήσουν παρωχημένες νοοτροπίες και  θα δημιουργήσουν ανθρώπινες συνθήκες ζωής μέσα στο αφιλόξενο αστικό περιβάλλον.

ΣΚΟΠΟΙ
Κύριος σκοπός, στον οποίο δεσμεύονται τα μέλη μας με διαρκή ευθύνη , σύνδεση και συμμετοχή, είναι η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου έκφρασης και συμμετοχής στα κοινά της περιοχής  , μακριά από κομματικές αγκυλώσεις και φανατισμούς, βασισμένος σε κοινές αξίες, στόχους και δεσμεύσεις, σεβόμενος τη διαφορετικότητα δημοτών και ομάδων δημοτών και λειτουργώντας ως καταλύτης ανάμεσα στην Διοίκηση , τις κοινωνικές ομάδες , τις γειτονιές και τους δημότες ξεχωριστά , ως άτομα διαβιούντα και δραστηριοποιούμενα στα πλαίσια του Δήμου .

Πιο συγκεκριμένα το Openkorinthos στοχεύει :
1.- στην δημιουργία  πλατφόρμας (τόσο στο Διαδίκτυο όσο και στην ίδια την κοινωνία) πληροφόρησης , έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων, ενεργής συμμετοχής και παρέμβασης για όλους τους Δημότες.
2.- στην αναβάθμιση του ατομικού ρόλου του δημότη συγκεκριμένα ως παράγοντα προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας , με απώτερο στόχο την συνολική ανάπτυξη στα πλαίσια του Δήμου .
3.- στην συνεργασία και στην προώθηση αυτής καθώς και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Δημοτών , κοινωνικών ομάδων , φορέων αυτοδιοικητικών , πολιτικών , επιστημονικών , πολιτιστικών και επιχειρηματιών , με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής μέριμνας και οικονομίας , ώστε το openkorinthos να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος παράγοντας προς τους φορείς υλοποίησης , τον Δήμο , ιδιωτικές εταιρείες, συλλογικές οργανώσεις , και Μ.Κ.Ο. , δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την δραστηριοποίηση ανθρώπινων πόρων και την δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος και παρέμβασης .
4.- στην δικτύωση και στην δημιουργία υποστηρικτικών δομών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των δημοτών και ομάδων κοινωνικών , επιχειρηματικών κ.λ.π. του Δήμου που δραστηριοποιούνται στους τομείς κοινωνικής μέριμνας , κοινωνικής οικονομίας , πολιτισμού , επιχειρηματικότητας με απώτερο στόχο την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ενίσχυση της ποιοτικής διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου .
5.- στην πληροφόρηση και κινητοποίηση δημοτών στην προαγωγή της ιδέας της ενεργής συμμετοχής και εθελοντισμού ως κοινωνικοπολιτικής παρέμβασης μέσα από διάλογο και δράσεις με στόχο την βελτίωση της ζωής στον Δήμο .
6.- στον εντοπισμό και την προώθηση προβλημάτων και δυσλειτουργιών μέσα στο πλαίσιο του Δήμου με στόχο την διόρθωση ή την επίλυσή τους .
7.- στην  αντιμετώπιση τοπικών αναπτυξιακών ελλειμμάτων ανεξάρτητα από συμμετοχή δημοτών σε κόμματα , με στόχο την κοινωνική ανάπτυξη , αλλά και την δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης .
8.- στην ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου μέσω προώθησης αξιόλογων σημείων – κλειδιών και αξιόλογων ανθρώπων και δράσεων (ιστορικού , πολιτιστικού , τουριστικού , επιχειρηματικού ενδιαφέροντος) μέσω της συμμετοχής και των δημοτών στην προσπάθεια ανάδειξής τους .
9.-  στην αναζήτηση υλικοτεχνικών υποδομών από Δήμο , δημόσιους φορείς και κοινωνικούς εταίρους για την πραγματοποίηση δράσεων .
10.- στην προαγωγή θεωρητικής γνώσης και την ανάδειξη πρακτικών μέσω πληροφόρησης και στη συνέχεια έκφρασης και διαλόγου με στόχο την αναβάθμιση του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου των δημοτών .
11.- στην ανάληψη πρωτοβουλιών και εκπόνηση μελετών για βελτίωση συνθηκών ζωής και ανάδειξη πλεονεκτημάτων του Δήμου .
12.- στην ανάδειξη και προώθηση επιστημονικής , τεχνολογικής , κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτικής γνώσης όλων των ενεργών δημοτών και κοινωνικών ομάδων του Δήμου .
13.- στην αναζήτηση και εφαρμογή καινοτόμων τρόπων ανάδειξης της συχνά ανέκφραστης δημιουργικότητας των δημοτών , καθώς και στην αποτελεσματική αξιοποίησή της .
Η επίτευξη των σκοπών αυτών μπορεί να γίνει μέσα από την αναζήτηση, εντοπισμό, ανάδειξη και προβολή της ταυτότητας της περιοχής, το διάλογο ανάμεσα σε δημότες , Δημοτική Αρχή και λοιπούς αρμόδιους δημόσιους φορείς , αλλά και τις κοινωνικές ομάδες και κοινωνικούς εταίρους .

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΣΑ για την επίτευξή τους :

1.- Η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης ,έκφρασης, προβληματισμού και διαλόγου  και η εξέλιξη αυτής σε ένα Δημοτικό Παρατηρητήριο με οικονομικούς, αυτοδιοικητικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες, μία πλατφόρμα για την τόνωση της τοπικής οικονομίας , την ενίσχυση της  κοινωνικής αλληλεγγύης και του ρόλου της ως ηλεκτρονικού οδηγού τόσο για το δημότη όσο και τον επισκέπτη .
2.-  Η συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τον Δήμο με τεκμηριωμένες προτάσεις . 
3.- Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με προτάσεις , διάλογο αλλά και δράσεις .
4.- Η ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης , συμβουλευτικής , σχεδιασμού, εμπειριών και τεχνογνωσίας μέσω της επικοινωνίας για την ανάδειξη και αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που αφορούν την βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών  και την επίτευξη κοινών στόχων , όπως είναι και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του Δήμου .
5.- Η διοργάνωση φεστιβάλ , ημερίδων , συνεδρίων , εκπαιδευτικών προγραμμάτων , επιμορφωτικών σεμιναρίων , συγκεντρώσεων και επιμέρους δράσεων με στόχο την μετάδοση γνώσεων και την τόνωση της κοινωνικής αλληλεγγύης .
6.- Η παραγωγική συμβολή στην εκπαίδευση των Δημοτών σχετικά με το μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό τοπίο παγκοσμίως και πως αυτό επηρεάζει την περιοχή .
7.- Η οργάνωση και ο συντονισμός μελετητικών και ερευνητικών ομάδων , με συμμετοχή και των ίδιων των δημοτών .
8.- Η οργάνωση , θέση σε λειτουργία , εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων τοπικών, εθνικών και κοινοτικών – ευρωπαϊκών .
9.- Η μίσθωση και χρησιμοποίηση ακινήτων , καθώς και η δημιουργία και συντήρηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων και ευρύτερα προϋποθέσεων για την λειτουργία των υπηρεσιών του .
10.- Η σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας με επιστήμονες και άλλους ειδικούς , καθώς και η σύναψη συμβάσεων εργασίας για την πρόσληψη προσωπικού .
11.- Η σύνταξη , κατάθεση και δημοσίευση προτάσεων και μελετών προς τον Δήμο , την Περιφέρεια και λοιπούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης , προς αρμόδια Υπουργεία , προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς , με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας .
12.- Η οργάνωση εκθέσεων , ενημερωτικών εκδηλώσεων , προβολών και η συγκέντρωση και ανάπτυξη γενικότερα του κατάλληλου υλικού για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας με κάθε μέσο , όπως είναι και το διαδίκτυο και λοιπά ηλεκτρονικά μέσα .
Η αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας – δράσης που βοηθά και ενισχύει την επίτευξη των στόχων του .

Επίσης έμφαση θα δοθεί:
Στη δικτύωση και συνεργασία με πρωτοβουλίες ομάδων νέων ανθρώπων στην περιοχή και στη διάδοση σχετικών μοντέλων λειτουργίας σύγχρονων πόλεων ανά τον κόσμο .

ΑΞΙΕΣ
Διαφάνεια
Συμμετοχή
Καινοτομία
Δημιουργία
Προσωπική και συλλογική Έκφραση
Σεβασμός στη διαφορετικότητα
Αλληλεγγύη
Συνεργασία


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.