Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Έξυπνες πόλεις : Ευκαιρίες για τις startups

Ένας χάρτης του αστικού οικοσυστήματος των startups που δείχνει διάφορα καταλυτικά στοιχεία από πόλεις, πολίτες, επενδυτές και άλλους φορείς.
#Το κείμενο είναι μετάφραση της περίληψης έρευνας με τίτλο Smart cities: Opportunities for startups που δημοσιεύθηκε στο GIGAOM RESEARCH

Ο παγκόσμιος αστικός πληθυσμός θα αυξηθεί από 3,5 δισεκατομμύρια σε 5 δισεκατομμύρια μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Αυτή η ταχεία αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις και την επιθυμία για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις πόλεις σε τομείς όπως η χρήση της ενέργειας, την κινητικότητα, την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση.
   Οι πολιτικές και οι τεχνολογίες που θα βοηθήσουν τις πόλεις να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές έχουν καθορίσει την έννοια των "έξυπνων πόλεων." Η ώθηση για να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα επηρεάζει όλους τους τύπους των πόλεων, από τις μεγαλύτερες που μπορεί να αγωνίζονται με προβλήματα κινητικότητας έως τις μικρότερες που μπορεί να αναζητούν τρόπους μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο όρος «έξυπνο» έχει γίνει συνώνυμο με αίθουσες ελέγχου τύπου NASA, που παρακολουθούν μεγάλα συστήματα που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από τους παγκόσμιους κατασκευαστές τεχνολογίας, όπως η IBM, η Siemens και η Cisco. Ιστορικά αυτό το είδος της εργασίας ήταν πέρα από τις δυνάμεις των μικρών startups, αλλά το αναδυόμενο οικοσύστημα επιτρέπει νέες προσεγγίσεις.

Αυτά τα startups ενεργοποιούνται από ένα αυξανόμενο οικοσύστημα καταναλωτικών τεχνολογιών, τα open data, υποστηρικτικές αστικές πολιτικές, αστικά προγράμματα για startups, ανοιχτές διαδικασίες προμηθειών, καθώς και οργανισμών που σχετίζονται με τα πάντα, από  χρηματοδότηση μέχρι και έρευνα. 

Η παρούσα έκθεση διερευνά το πώς τα startups, όπως τα Waze, Nest, Nest, Canary, Embark, Aunt Bertha, FirstFuel, Uber, Lyft, Sidecar, Public Stuff, coUrbanize, και Citymart.com μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το νέο οικοσύστημα και να βοηθήσουν στην επίλυση των αστικών προκλήσεων.

Τα startups μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το οικοσύστημα υιοθετώντας τις ακόλουθες στρατηγικές:
  • Να πουλούν κατευθείαν στους πολίτες: Οι αστικοί ηγέτες ζητούν από τους πολίτες να βοηθούν στον καθορισμό προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις σε νέες λύσεις. Ωστόσο, οι πολίτες έχουν επίσης επιδείξει προθυμία να αναζητήσουν, να δοκιμάσουν και να πληρώνουν οι ίδιοι για τις λύσεις στις οποίες μπορούν να δουν άμεσα οφέλη, ιδιαίτερα σε τομείς όπως της βιωσιμότητας και της κινητικότητας.
  • Ανάπτυξη με βάση τα σύνολα open data της πόλης. Τα APIs για υπηρεσίες όπως το Google Maps ή το Twitter έχουν γίνει σημαντικοί πόροι που οι προγραμματιστές μπορούν να αξιοποιήσουν. Η ανάπτυξη προτύπων, εργαλείων και οι υποστηρικτικές πολιτικές προσφέρουν ένα αυξανόμενο σύνολο δεδομένων, από στοιχεία 311* μέχρι και δεδομένα οδικής κίνησης σε πραγματικό χρόνο.
    *Το 311 είναι ο αριθμός επικοινωνίας με τους τοπικούς δήμους στις ΗΠΑ.
  • Ανάπτυξη με βάση τυποποιημένες αστικές πολιτικές. Οι πόλεις παρατηρούν όλο και περισσότερο η μία την άλλη για να καταλάβουν ποιες πολιτικές είναι αποτελεσματικές.  Όπως και τα πρότυπα δεδομένων, παρόμοιες πολιτικές σε όλο και περισσότερες πόλεις σημαίνουν ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να προσαρμόσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε διαφορετικές απαιτήσεις σε κάθε πόλη.
  • Ανοιχτές διαδικασίες προμηθειών.  Οι πόλεις βρίσκουν νέους τρόπους για να επεκτείνουν τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για να επιτρέψουν μεγαλύτερη συμμετοχή από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν επίσης πολλές πόλεις που υιοθετούν πιλοτικά προγράμματα για τη δοκιμή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, δίνοντας στα startups περισσότερες ευκαιρίες για την αξιολόγηση πρωτοτύπων και να μετατρέψουν τις πιλοτικές επιτυχίες σε ευκαιρίες πωλήσεων.
Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις δρουν καλούμενες να κάνουν περισσότερα με λιγότερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, οι πόλεις αντιμετωπίζουν μειωμένη πολιτειακή και ομοσπονδιακή υποστήριξη καθώς συνεχίζεται η αργή ανάκαμψη προς το επίπεδο εσόδων που υπήρχε πριν την ύφεση.  Την ίδια στιγμή, μια αυξημένη εστίαση στο περιβάλλον σημαίνει επιπλέον περιορισμούς πέρα από την οικονομική βιωσιμότητα. Αλλά οι πόλεις δεν δουλεύουν μόνες τους. Επίσης, ολοένα και λαμβάνουν υποστήριξη από ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που χρηματοδοτούν την έρευνα και διευκολύνουν την επικοινωνία για την ενημέρωση του κοινού.  Η έρευνα αυτή ενισχύει τα startups που βοηθάνε με την ανάδειξη των κρίσιμων σημείων των ανοικτών δεδομένων και των οικοσυστημάτων προμηθειών.  Τα startups επίσης συνεργάζονται για να ασκήσουν πιέσεις για πιο τυποποιημένες πολιτικές σε τομείς όπως το sharing economy.


   Το σχήμα ( στην κορυφή της ανάρτησης ) δείχνει την αναδυόμενη εκκίνηση του αστικού οικοσυστήματος

  • Στους ηγέτες της πόλης περιλαμβάνονται δήμαρχοι, εργαζόμενοι στον τομέα της καινοτομίας, και διάφοροι άνθρωποι σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης που βοηθούν στην κατανόηση των θεμάτων θέματα και στην αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων.  
  • Στους πολίτες περιλαμβάνονται άτομα και οντότητες που συμμετέχουν με διάφορους τρόπους από την έρευνα μέχρι και στις δοκιμές. Στους επενδυτές περιλαμβάνονται τα αρχικά κεφάλαια και οι νέες πλατφόρμες χρηματοδότησης.  
  • Στους enablers (καταλυτικά στοιχεία) περιλαμβάνονται οργανισμοί, ακαδημαϊκά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που βοηθούν με στα πάντα, από την έρευνα μέχρι και την νομική και διαφημιστική υποστήριξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.