Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Η δημιουργία επιτυχημένων Έξυπνων Πόλεων το 2014 θα είναι μια οικονομική, δημοσιονομική και πολιτική πρόκληση, όχι ένα επίτευγμα μηχανικής

#Του Rick Robinson στο The Urban Technologist

Γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και η πολιτική θα είναι πιο σημαντικά για τις έξυπνες πόλεις το 2014 από ότι τα "Living Labs" ή η τεχνολογία.

Ελπίζω ότι το 2014 θα είναι το έτος κατά το οποίο θα δούμε εκτεταμένες και μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε μελλοντικές τεχνολογικές αστικές υποδομές που θα καταστήσουν δυνατή τη βιώσιμη, δίκαια κατανεμημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ακόμα σε πολύ πρώιμα στάδια της διαδικασίας.
Το 2012 μίλησα με έναν διευθυντή σε μια εταιρία οικονομικής συμβουλευτικής ο οποίος είχε πραγματοποιήσει έρευνα για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Έξυπνης Πόλης. Η Επίτροπος επιβεβαίωσε κάτι που υποπτευόμουν εκείνη τη χρονική περίοδο: ότι η μεγάλη πλειονότητα των πρωτοβουλιών των έξυπνων πόλεων μέχρι εκείνο το σημείο στις ώριμες αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής είχαν χρηματοδοτηθεί από κονδύλια για την έρευνα, και όχι με εμπορικά κριτήρια.

Τέσσερις τάσεις χαρακτήρισαν την μετέπειτα ανάπτυξη των Έξυπνων Πόλεων σε όλο το 2013. 
Πρώτον, οι αναδυόμενες αγορές συνέχισαν να επενδύουν στη στήριξη της ταχείας αστικοποίησης .Οι επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και οι εθνικές κυβερνήσεις στις αναπτυγμένες χώρες αναγνωρίζουν την εμπορική ευκαιρία της παροχής «έξυπνων λύσεων» στην εν λόγω αγορά.
Δεύτερον, παραμένει το γεγονός ότι ο δρόμος για την πρόοδο για τις υπό ανάπτυξη χώρες εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αργός και πολύπλοκος.  Ενώ υπάρχει ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα και των εθνικών κυβερνήσεων για επενδύσεις σε αυτά τα έθνη – ένα παράδειγμα είναι το νέο Ερευνητικό Κέντρο της IBM στο Ναϊρόμπι – πολλές "έξυπνες " πρωτοβουλίες υλοποιούνται σε μικρή κλίμακα από τοπικές καινοτόμες επιχειρήσεις, από εθελοντές ή από τους φορείς ανάπτυξης.
Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μια τρίτη τάση ήταν η ανακοινώσεις των επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές κυβερνήσεις στην εφαρμοσμένη έρευνα και την ατζέντα της καινοτομίας στις πόλεις - όπως είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020.
Ίσως το πιο σημαντικό, ήταν η τάση των πόλεων στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική να αρχίσουν να κάνουν επενδύσεις στις θεμελιώδες τεχνολογικές πλατφόρμες για τις Έξυπνες Πόλεις από τους δικούς τους επιχειρησιακούς προϋπολογισμούς, με βάση την ικανότητά τους για προσφέρουν εξοικονόμηση χρημάτων και βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, ορισμένες πόλεις αντικαθιστούν τις παραδοσιακές υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχου στάθμευσης με συστήματα «έξυπνης στάθμευσης» που μειώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τη ρύπανση ενώ ταυτόχρονα κάνουν απόσβεση μέσω της βελτίωσης των εσόδων. Άλλοι επενδύουν τα κρατικά κεφάλαια υποδομών σε Έξυπνες λύσεις - όπως το Cambridge του Οντάριο, όπου η χρήση του φόρου καυσίμου της Καναδικής κυβέρνησης επενδύεται σε ένα δίκτυο αισθητήρων και  μία υποδομή ανάλυσης για την έξυπνη διαχείριση των φυσικών περιουσιακών στοιχείων της πόλης.

Αυτή η τάση για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για επενδύσεις από τους προϋπολογισμούς λειτουργίας ή τα επενδυτικά προγράμματα  υποδομών είναι σημαντική, όχι μόνο γιατί δείχνει ότι οι πόλεις αυτές αναπτύσσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα για τη στήριξη των επενδύσεων σε «Έξυπνες» λύσεις σε τοπικό επίπεδο, όπου τα οικονομικά που συνδέονται με την ταχεία οικονομική ανάπτυξη και αστικοποίηση δεν είναι ορατά, αλλά και επειδή (με κίνδυνο της απλοποίησης ενός δύσκολου και περίπλοκου ζητήματος), μερικά από αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα για την υιοθέτηση της αυτο-συντήρησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Ενώ η ιδέα μιας «έξυπνης πόλης» έχει κεντρίσει τη φαντασία για αρκετά χρόνια τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι πολλές πόλεις ακόμα αποφασίζουν τι θα μπορούσε να σημαίνει για αυτούς αυτή η ιδέα. Για παράδειγμα, το "Smart London Board" του Λονδίνου δημοσίευσε το Σχέδιο του Έξυπνου Λονδίνου τον Δεκέμβριο, ακολουθώντας την έκθεση της Επιτροπής Έξυπνης Πόλης του Μπέρμιγχαμ νωρίτερα εντός του έτους. Και οι περισσότερες πόλεις που εξετάζουν αυτά τα σχέδια τώρα ή που τους έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα εξακολουθούν να καθορίζουν πώς να διαχειριστούν την εν λόγω χρηματοδότηση για να υλοποιηθεί.

Τα "Living Labs" θα είναι ο θάνατος Έξυπνων Πόλεων;

Μια ιδέα που βλέπω σε πολλά τέτοια σχέδια που έχει ως στόχο να βοηθήσει την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, αλλά πιστεύω ότι αυτό κινδυνεύει να είναι μια απόσπαση της προσοχής από την σωστή αντιμετώπιση,  είναι το "Living Lab".

Τα Living Labs προέκυψαν ως ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε υπηρεσίες καταναλωτών ή πολιτών με έμφαση στη συνεργατικότητα, στο σχεδιασμό με επίκεντρο το χρήστη και τη συν-δημιουργία. Πολλές πόλεις επιδιώκουν τώρα να κερδίσουν τη χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες τους για τις Εξυπνότερες Πόλεις, προσφέροντας τους εαυτούς τους ως "Living Labs", στα οποία οι προτάσεις κατασκευής κοινοπραξίας για την χρηματοδότηση στην εφαρμοσμένη έρευνα μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους.

Το θέμα δεν είναι ότι τα Living Lab's δεν είναι μια καλή ιδέα – αντίθετα, είναι αναμφισβήτητα ένα πολύ καλό σύνολο προδιαγραφών για την επιτυχημένη διενέργεια τέτοιου είδους έρευνας και σχεδιασμού. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πλέον τόσες πολλές πόλεις που προτίθενται να ακολουθήσουν αυτή την προσέγγιση που δεν τις κάνει να ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερα αποτελεσματικά περιβάλλοντα στα οποία πραγματοποιείται έρευνα.

Ερευνητικά προγράμματα θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούν τις πιλοτικές εφαρμογές των νέων ιδεών των έξυπνων πόλεων και της τεχνολογίας, όμως ο ανταγωνισμός για τα κεφάλαια αυτά θα είναι έντονος. Οι πόλεις, τα πανεπιστήμια και οι εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για αυτά θα επενδύσουν πολλούς μήνες - συχνά περισσότερο από ένα χρόνο - στην ανάπτυξη προτάσεων.  Και στους διαγωνισμούς, οι πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν κερδίζουν.

Η πραγματική ανάγκη στις πόλεις αφορά την ανάπτυξη και την αναγέννηση των υποδομών. Υπάρχουν σίγουρα ερευνητικά θέματα σχετικά με την υποδομή που θα προσελκύσουν χρηματοδότηση από εθνικούς και διεθνείς κυβερνητικούς οργανισμούς, όμως τα κεφάλαια αυτά δεν θα υποστηρίξουν την εγκατάσταση των υποδομών σε όλη την πόλη, σε κάθε πόλη, σε κάθε χώρα.

Τα μεγάλα ερωτήματα για τις Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές πόλεις το 2014 είναι :

Θα συνεχίσουν να επενδύουν πόρους που ανταγωνίζονται για τη χρηματοδότηση της εφαρμοσμένης έρευνας και της καινοτομίας, μειώνοντας την ταχύτητα με την οποία η ευρεία διάδοση των τεχνολογιών νέων υποδομών θα πραγματοποιηθεί;

Ή θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ανεξάρτητα βιώσιμων επιχειρηματικών υποθέσεων για τις επενδύσεις στην υποδομή για να υποστηρίξουν τα οράματα των Εξυπνότερων Πόλεων;

Υπάρχει πραγματική ανάγκη για σαφήνεια σχετικά με τα θέματα αυτά. Ενώ το τεράστιο επίπεδο της χρηματοδότησης της καινοτομίας που μετατρέπεται σε έξυπνα κτίρια, έξυπνες μεταφορές και έξυπνες πόλεις από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ και τα εθνικά ισοδύναμα, όπως Διοικητικό Συμβούλιο Στρατηγικής Τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, θα τονώσουν το πεδίο και θα χρηματοδοτήσουν σημαντικά έργα επίδειξης που προσφέρουν πραγματική αξία, τα όργανα αυτά δεν θα πληρώσουν για όλες τις πόλεις μας να γίνουν Εξυπνότερες.

Το ίδιο ισχύει και για τις ερευνητικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται από εμπορικούς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων εταιρειών τεχνολογίας όπως η IBM. Επενδύσεις στην εμπορική έρευνα χρηματοδοτούν τις πρώτες προσπάθειες για την εφαρμογή της τεχνολογίας για την επίλυση προβλημάτων ή την επίτευξη στόχων με νέους τρόπους, αυτά που πετυχαίνουν στη συνέχεια αναπτύσσονται αλλού επί εμπορικής βάσεως.

Ο κίνδυνος είναι ότι αναζητώντας επενδύσεις από ερευνητικά προγράμματα, μας αποσπάει από την αντιμετώπιση της πραγματικής πρόκλησης: πώς θα γίνει ώστε ο ιδιωτικός τομέας να επενδύσει σε νέες τεχνολογικές υποδομές με βάση τις οικονομικές και κοινωνικές βελτιώσεις που αυτό θα ενεργοποιήσει και τις άμεσες οικονομικές αποδόσεις που θα δημιουργήσει. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ένας ειδικός οργανισμός, η Infrastructure UK, συντονίζει τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα για τις δημόσιες υποδομές.  Και αν μπορούμε να πείσουμε τους εργολάβους για την αξία των «έξυπνων» τεχνολογιών, τότε οι πόλεις θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε ακίνητα κάθε χρόνο που αυτή τη στιγμή δεν καταλήγουν σε ανάπτυξη της τεχνολογίας.  H  Βρετανική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, για παράδειγμα, εκτιμά ότι £ 14 δισεκατομμύρια επενδύονται στην ανάπτυξη νέων χώρων στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο.

Αυτή είναι μια ευκαιρία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε επειγόντως. Ενώ τα οικονομικά του δημόσιου τομέα είναι κάτω από τεράστια πίεση, ο τεράστιος πλούτος που υπάρχει σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια αναζητά νέες ευκαιρίες ακολουθώντας τις λυτές αποδόσεις που πολλές παραδοσιακές μορφές επένδυσης έχουν αποφέρει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στις πόλεις, την κυβέρνηση και της οικονομίας πριν αυτές οι πηγές επενδύσεων μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Έξυπνες Πόλεις, όπως την συμφωνία σε λογικές προσδοκίες για το πώς οι κίνδυνοι και οι αποδόσεις θα πρέπει να μετρώνται και να διαδίδονται. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μέχρι να γίνει αυτό, δεν θα είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε ικανοποιητικά την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς των πόλεων μας.

Όπως έγραψε η Jane Jacobs στο πρωτοεμφανιζόμενο έργο της το 1961 ''The Death and Life of Great American Cities":

"Οι ιδιωτικές επενδύσεις διαμορφώνουν τις πόλεις, αλλά οι κοινωνικές ιδέες (και νόμοι) που διαμορφώνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Πρώτη έρχεται η εικόνα του τι θέλουμε, στη συνέχεια ο μηχανισμός προσαρμόζεται για να παράγει αυτήν την εικόνα. Ο οικονομικός μηχανισμός έχει ρυθμιστεί για τη δημιουργία εικόνων κατά της πόλης, επειδή και μόνο επειδή, εμείς ως κοινωνία σκεφτήκαμε ότι αυτό θα ήταν καλό για εμάς. Εάν και εφόσον σκεφτούμε ότι μία ζωντανή, διαφοροποιημένη πόλη, ικανή για συνεχή βελτίωση και αλλαγή, είναι επιθυμητή, τότε θα προσαρμόσουμε τον οικονομικό μηχανισμό για να το πετύχουμε. "

Η Αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, δεν θα είναι εύκολη.  Η αντιμετώπιση απαιτεί από κάθε μία από τις διάφορες ενδιαφερόμενες οργανώσεις να κάνουν τολμηρά βήματα αυτό το έτος.


Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μολονότι τα οικονομικά τους σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο βρίσκονται κάτω από σοβαρή πίεση για πολύ καιρό τώρα, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια σημαντικού όγκου αγαθών και υπηρεσιών. Οι Έξυπνες Πόλεις θα γίνουν πραγματικότητα μόνο όταν τα οράματα της τοπικής αυτοδιοίκησης για το μέλλον αντικατοπτρίζονται στις πρακτικές προμήθειες και τα κριτήρια βαθμολόγησης για τις συμβάσεις που εκδόθηκαν σήμερα. Είναι μόνο πολύ πρόσφατα που οι προμήθειες για τις συμβάσεις για την κατασκευή, την αναβάθμιση και την διαχείριση φυσικών υποδομών, όπως οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια έχουν βασιστεί σε αποτελέσματα, όπως η ελαχιστοποίηση της συμφόρησης ή η αύξηση της συνολικής ποιότητας της απόδοσης καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, κατά την αξία της σύμβασης, παρά την εξασφάλιση του μέγιστου όγκου του σκυροδέματος (ή τον αριθμό των τροχονόμων).

Οι δημόσιες συμβάσεις που βασίζονται στα αποτελέσματα αποτελούν πρόκληση σίγουρα τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πάροχο, ιδίως όταν πρόκειται για τέτοιες νέες λύσεις. Όμως, οι πάροχοι υπηρεσιών και υποδομών θα αποκτήσουν κίνητρα για να προτείνουν και να προσφέρουν καινοτόμες, έξυπνες λύσεις μόνο όταν ανταμείβονται γι 'αυτό.

Οι τοπικές αρχές μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν έμμεσους μηχανισμούς, όπως πλαίσια σχεδιασμού και ανάπτυξης. Δούλεψα πέρυσι με μία αρχή, η οποία ρώτησε πώς ο σχεδιασμός πλαισίου της θα πρέπει να εξελιχθεί ώστε να προωθήσει την ανάπτυξη μιας «έξυπνης πόλης», και δημοσίευσε ως αποτέλεσμα μια σειρά από 23 «Αρχές σχεδιασμού για μια Εξυπνότερη Πόλη". Οι επενδύσεις σε ακίνητα απαιτούν να παραδώσουν επίσης υποδομές τεχνολογίας, όπως το wi-fi, οι ευρυζωνικές συνδέσεις, ανοιχτά-δεδομένα και αυτοεξυπηρετούμενης πρόσβασης πολλαπλών καναλιών


Ιδιωτικός Τομέας

Οι εταιρείες τεχνολογίας που σχετίζονται με τις έξυπνες πόλεις έχουν μερικές φορές επικριθεί για την υπερβολική εστίαση στην τεχνολογία που μπορεί να εφαρμοστεί στις υποδομές της πόλης, και πολύ λιγότερη στις βελτιώσεις στην εργασία των ανθρώπων και τη ζωή που η τεχνολογία μπορεί να επιτρέψει, ή στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για επενδύσεις σε αυτό.

Για να κάνει την αξία της επιχειρηματικότητας σαφέστερη, η συνάδελφός μου, η οικονομολόγος Mary Keeling που εργάζεται για το Institute for Business Value της IBM για την μεγαλύτερη σαφήνεια και έκφραση των οφελών των Έξυπνων προσεγγίσεων - στη διαχείριση των υδάτων και των μεταφορών, για παράδειγμα. Και εγώ θα συμβάλλω, μαζί με εκπροσώπους από πολλές από τις άλλες εταιρείες που παρέχουν τεχνολογία και υποδομή για τις Έξυπνες Πόλεις στην πρωτοβουλία χρηματοδότησης “Future Cities Catapult” του TSB.

Αλλά πρέπει επίσης να σεβόμαστε τις αρχές των Living Labs και την εμπειρία των πολεοδόμων - αν μη τι άλλο τα γραπτά της Jane Jacobs - η οποία αντανακλά το γεγονός ότι το σημείο εκκίνησής μας για να σκεφτόμαστε τις έξυπνες πόλεις πρέπει να είναι η καθημερινή ζωή και οι εμπειρίες των μεμονωμένων πολιτών στην οικογενειακή τους ζωή, στην εργασία, και στη μετακίνηση μέσα στις πόλεις. Κατά μία έννοια, αυτό είναι συνηθισμένο στον κλάδο της τεχνολογίας - «ο σχεδιασμός με επίκεντρο τον χρήστη», «περιπτωσιολογικά παραδείγματα χρήσης» και «οι ιστορίες των χρηστών» ήταν στο επίκεντρο της ανάπτυξης λογισμικού από το 1980. Έτσι, μία από τις προκλήσεις μας είναι απλά να επικοινωνήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια αυτή την προσέγγιση στο πλαίσιο των περιγραφών μας για τις Έξυπνες Πόλεις. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο έχω γράψει σε πολλά άρθρα σε αυτό το blog και μπορείτε να το βρείτε "7 Steps to a Smarter City ", και το οποίο προσπάθησα να αναπτύξω στο νέο βίντεο για τις Έξυπνες Πόλεις της IBM.

Η άλλη πρόκληση είναι για τις εταιρείες τεχνολογίας να εξοικειωθούν περισσότερο και να εξειδικευτούν στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την καλή ποιότητα του αστικού σχεδιασμού - πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής, των κοινωνικών επιστημών και την ψυχολογία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, για παράδειγμα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η IBM ξεκίνησε το πρόγραμμα «Smarter Cities Challenge», μέσω του οποίου έχουμε δωρίσει την τεχνολογική μας εξειδίκευση σε 100 πόλεις σε όλο τον κόσμο για να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις τους, και με τον τρόπο αυτό να εξοικειωθούν περισσότερο με πολύ διαφορετικούς πολιτισμούς, οικονομίες, θέματα και δυνατότητες. Είναι επίσης ο λόγος που μπήκα στο Academy of Urbanism, μαζί με εκπροσώπους αρκετών άλλων εταιρειών τεχνολογίας.

Πρέπει επίσης να αγκαλιάσουμε την σκέψη του "Smart Urbanism" που εξηγείται από τον Kelvin Campbell. Η "Μαζική / Μικρή " προσέγγιση του Kelvin έχει ως στόχο να σχεδιάσει αστικές υποδομές μεγάλης κλίμακας που να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν "μαζικά" ποσά "μικρής κλίμακας" καινοτομίας. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά ισχυρή ιδέα που πρέπει να αγκαλιάσουμε στις Εξυπνότερες Πόλεις, και αυτό μεταφράζεται άμεσα με την πρακτική της παροχής ανοιχτού προτύπου, τις δημόσιες διεπαφές για τις τεχνολογικές υποδομές της πόλης - τα ανοικτά δεδομένα τροφοδοτούν και APIs ( "Application Programming Interfaces"), για παράδειγμα, - που όχι μόνο μειώνουν τον κίνδυνο ότι τα συστήματα της πόλης θα «κλειδώσουν» την συνεργασία με οποιοδήποτε ιδιόκτητο πάροχο, αλλά επίσης ανοίγουν τη δύναμη των τεχνολογικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας και των πηγών "big data" έτσι ώστε οι τοπικές επιχειρήσεις, οι καινοτόμοι και οι κοινότητες να είναι σε θέση να προσαρμόσουν τις δημόσιες υποδομές για τις δικές τους ανάγκες. Νομίζω ότι αυτές οι διεπαφές δημιουργούν ένα "σύνορο καινοτομίας " μεταξύ των υποδομών μιας πόλης και των φορέων της.


Κεντρική Κυβέρνηση

Στις περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου - δηλαδή εκείνων που δεν κινούνται με ραγδαία αστικοποίηση σήμερα, επειδή αστικοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης - η πλειονότητα των πρωτοβουλιών της Smart City που έχουν δυναμική, οδηγούνται από Δημάρχους που συγκαλούν τους ενδιαφερόμενους φορείς της πόλης και τα θεσμικά όργανα για να συν-δημιουργήσουν, χρηματοδοτήσουν και να παραδώσουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Αντίστοιχα, σε χώρες χωρίς ισχυρά δημαρχιακά συστήματα - όπως το Ηνωμένο Βασίλειο - η πρόοδος μπορεί να είναι πιο αργή. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η πρόσφατη έκθεση toy Centre for Cities εντός του 2014 επεσήμανε ότι μόνο το 17% της χρηματοδότησης για πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου προέρχεται από τοπικά χορηγούμενη φορολογία, σε αντίθεση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ στα 55%.

Κάθε πόλη είναι διαφορετική, και είναι διαφορετική με πάρα πολλούς σημαντικούς τρόπους, από τη γεωγραφική της θέση μέχρι τη διασύνδεσή της με εθνικές και διεθνείς υποδομές μεταφορών, από τις οικονομικές και επιχειρηματικές δυνατότητες μέχρι τις δεξιότητες και τον πλούτο του πληθυσμού της, από τις κοινωνικές προκλήσεις και το βαθμό κοινωνικής κινητικότητας μέχρι τον πολιτισμό και την κληρονομιά του. Οι επιτυχείς πρωτοβουλίες της Έξυπνης Πόλης είναι συγκεκριμένες, δεν είναι γενικές, και όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός αυτονομίας που επιτρέπεται στις πόλεις κατά τον καθορισμό της στρατηγικής και την εξασφάλιση χρηματοδότησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητά τους να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες αυτές. Προγράμματα όπως το «City Deals» και τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που απορρέουν από την έκθεση  "No Stone Unturned" του Λόρδου Heseltine είναι παραδείγματα της προόδου προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης αυτονομίας για τις πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.

Η κεντρική κυβέρνηση θα έχει πάντα ένα σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των υποδομών που οι πόλεις βασίζονται, φυσικά, είτε είναι οι εθνικές υποδομές που συνδέουν τις πόλεις (όπως το προγραμματισμένο "HS2" σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή εθνική ανάπτυξη της Αυστραλίας της ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο) , είτε ειδικές υποδομές εντός των πόλεων, όπως το νέο τραμ στο κέντρο της πόλης του Μπέρμιγχαμ. Και τόσο οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πρακτικές για τις δημόσιες συμβάσεις και το σχεδιασμό πλαισίων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ακίνητα και υποδομές που παρέχουν "Έξυπνες" λύσεις, όσο η κεντρική κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει πώς τα χρηματοδοτικά προγράμματα που διαχειρίζεται μπορούν να συμβάλουν στους στόχους των «Έξυπνων πόλεων» .Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Εάν η πρόκληση είναι να ξεκλειδώσετε τις επενδύσεις σε νέα περιουσιακά στοιχεία και αποτελέσματα, τότε θα πρέπει να στραφούμε προς τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και στους επενδυτές για να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε τα νέα δημοσιονομικά μέσα που θα μας χρειαστούν να το πράξουμε. Στον Καναδά, για παράδειγμα, μια συνεργασία μεταξύ καναδών ασφαλιστών και των πόλεων έχει αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία για τη δημιουργία μίας κοινής κατανόησης του χρηματοοικονομικού κινδύνου που δημιουργείται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθεκτικότητα των υποδομών της πόλης. Αυτά τα εργαλεία είναι το πρώτο βήμα προς τη δημιουργία επενδύσεων και ασφαλιστικών μοντέλων για τις υποδομές της πόλης που πρόκειται να εκτεθούν σε νέα επίπεδα κινδύνου, που θα πρέπει να παρουσιάζουν νέα επίπεδα ανθεκτικότητας, και που με τη σειρά τους μπορούν να απαιτούν Έξυπνες λύσεις για την επίτευξή τους.

Το «Little Rock Accord» μεταξύ της Λέσχης των πρώην Προέδρων και Πρωθυπουργών στην Μαδρίτη και την ομάδα P80 των συνταξιοδοτικών ταμείων, συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας για να αυξηθεί ο βαθμός στον οποίο τα συνταξιοδοτικά και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία επενδύουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, τις ελλείψεις σε πόρους όπως η ενέργεια, το νερό και τα τρόφιμα, και τη βιώσιμη, ανθεκτική ανάπτυξη. Και περισσότερο σε τοπικό επίπεδο, είμαι υπερήφανος να σημειωθεί ότι η πόλη μου, το Birmingham είναι πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα μέσω του προγράμματος Birmingham Energy Savers, που χρηματοδοτείται μέσω ενός συνδυασμού προληπτικού δανεισμού και επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Μας έχει πάρει πάρα πολύ καιρό για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αρκετές πρωτοβουλίες πλέον συγκαλούν συζητήσεις μεταξύ των παραδοσιακά κατανοητών ενδιαφερομένων στις Έξυπνες πόλεις - τοπικές αρχές, εταιρείες τεχνολογίας, πανεπιστήμια και ενσωματωμένες στο περιβάλλον εταιρείες - και στον χρηματοπιστωτικό τομέα . Για παράδειγμα, εκτός από το πρόγραμμα χρηματοδότησης Future Cities Catapult , στις 13 Μαρτίου, θα μιλήσω σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Δήμαρχο της πόλης του Λονδίνου για να ενθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της πόλης και τις βρετανικές αρχές της πόλης για να αναλάβει μια παρόμοια συνεργασία για την ανάπτυξη νέων μοντέλων χρηματοδότησης για τις μελλοντικές υποδομές της πόλης.


Είναι οι Εξυπνότερες Πόλεις μια οικονομική παρέμβαση που ξεκινάει από την μέση τάξη;

Η  Προεδρική ομιλία εκστρατείας του 2011 του Μπαράκ Ομπάμα, υποσχέθηκε μια οικονομική στρατηγική που βασίζεται στην «middle-out» οικονομία - η φιλοσοφία ότι η δίκαιη, βιώσιμη ανάπτυξη οδηγείται από την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών της μεσαίας τάξης, ως εναλλακτική λύση για την οικονομία "trickle-down" - η φιλοσοφία ότι η ανάπτυξη δημιουργείται καλύτερα όταν οι πολύ πλούσιοι «δημιουργοί του πλούτου» είναι ελεύθεροι να επιτυγχάνουν όσο το δυνατό περισσότερο στην επιχειρηματικότητά τους.

Καθώς αυτή η ανάλυση στην "The Atlantic" δείχνει, τη δημιουργία θέσεων εργασίας εξαρτάται από τις επενδύσεις των πλουσιότερων αλλά επίσης και από την αγοραστική δύναμη των μαζών, και από την πολύ σκληρή δουλειά διασφαλίζοντας ότι ένα εύλογο μέρος των κερδών που δημιουργούνται από τις εν λόγω δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για να επενδύσουν στην εκμάθηση δεξιοτήτων, στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες για όλους.  Το περιοδικό The Economist τόνισε το ίδιο θέμα σε ένα πρόσφατο άρθρο υπενθυμίζοντάς μας τις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δημόσια ιδρύματα στο παρελθόν, προκειμένου να διανεμηθούν τα οφέλη της Βιομηχανικής Επανάστασης για την κοινωνία στο σύνολό της και όχι η επικέντρωση τους εκ μέρους των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων και τις επαγγελματικές τάξεις, αν και με μερική μόνο επιτυχία.

Αυτές οι ιδέες αντικατοπτρίζονται σε ό, τι χρειάζεται για να δημιουργήσει μια επένδυση σε μια τεχνολογία-ενεργοποιημένη πρωτοβουλία Smart City που δημιουργεί με επιτυχία κοινωνικές και οικονομικές βελτιώσεις σε μια πόλη.

Ενώ ένας τεράστιος αριθμός αποτελεσματικών «έξυπνες» ιδεών θα δημιουργηθεί "από κάτω προς τα πάνω" από τους νεωτεριστές και επιχειρηματίες του κοινωνικού τομέα στενά εξοικειωμένους με τις ειδικές τοπικές κοινότητες και το πλαίσιο, αυτές οι ιδέες δεν θα πετύχουν τόσο καλά ή ραγδαία όσο τα χρειαζόμαστε για να ληφθούν μη σημαντικές επενδύσεις σε νέες υποδομές - όπως wi-fi, ευρυζωνικά δίκτυα και σε πραγματικό χρόνο ανοικτά δεδομένα - που έχουν αναπτυχθεί παντού, όχι μόνο στις πιο οικονομικά δραστήριες περιοχές των πόλεων που ανταμείβουν τις εμπορικές επενδύσεις πιο γρήγορα. Προσβασιμότητα στις υποδομές αυτές δημιουργεί το "όριο της καινοτομίας" μεταξύ των θεσμικών οργάνων της πόλης και των υποδομών, καθώς και των τοπικών φορέων καινοτομίας και των κοινοτήτων.

Αυτή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, Είναι μια ιδέα που ορισμένες πόλεις έχουν κάνει πολύ αληθινή και σήμερα. Για παράδειγμα, το "Dublinked« εταιρική σχέση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Συμβούλιου Κομητείας του Δουβλίνου , τριών γειτονικών Συμβουλίων Κομητείας και του Εθνικού Πανεπιστήμιου της Ιρλανδίας κάνει πλέον διαθέσιμα 3.000 σύνολα δεδομένων πόλης ως «ανοικτά δεδομένα" - συμπεριλαμβανομένης μιας τροφοδοσίας σε πραγματικό χρόνο που δείχνει την τοποθεσία των λεωφορείων στην πόλη . Αυτό είναι ένας πόρος που οι τοπικοί νεωτεριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν τις δικές τους νέες εφαρμογές και υπηρεσίες. Ομοίως, στο Μπέρμιγχαμ το «West Midlands Open Data Forum» έχει αναδειχθεί ως μια κοινότητα στην οποία οι τοπικές επιχειρήσεις της πόλης και οι νεωτεριστές μπορούν να διαπραγματεύονται την πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται από φορείς της πόλης και τους παρόχους υπηρεσιών.

Κατά την έναρξη του βρετανικού κυβερνητικού «Smart Cities Forum" το περασμένο έτος, παρατήρησα ότι δεν προσκαλέσαμε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στη συζήτηση για τις Εξυπνότερες Πόλεις - ειδικότερα, τράπεζες, επενδυτές, ασφαλιστικές εταιρείες και επιχειρηματίες. Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που έχω περιγράψει σε αυτό το άρθρο έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν αυτή την παράλειψη, και να αναγνωρίζουν ότι οι πιο σημαντικές προκλήσεις έχουν να κάνουν με χρηματοδότηση, πολιτική, κοινωνικά θέματα και οικονομία, όχι με μηχανική και τεχνολογία.

Και αυτές είναι προκλήσεις που όλοι μας πρέπει να επικεντρωθούμε. Κανείς δεν πρόκειται να πληρώσει για τις πόλεις μας να γίνουν Εξυπνότερες, πιο επιτυχημένες, πιο βιώσιμες και πιο δίκαιες: θα πρέπει να καταλάβουμε πώς να πληρώσουμε για αυτά τα πράγματα οι ίδιοι.


Rick Robinson
I’m an Executive Architect at IBM specialising in emerging technologies and Smarter Cities. You can find out more about my work on the "Personal Profile" page.
For an overview of the content on this blog, please refer to the article "Seven Steps to a Smarter City". A good introduction to my views on Smarter Cities is my TEDxWarwick talk, "Smarter Stories for Better Cities", a discussion of which can be found here.
I am in the process of capturing re-usable examples of successful approaches to Smarter Cites initiatives and documenting them as "Design Patterns" and "Design Principles" for Smarter Cities.
You can connect to me on Twitter as @dr_rick; or contact me through Linked-In where I'll respond to connection requests from people I know, or that are accompanied by a message that starts a meaningful discussion.
The opinions on this site are my own.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.