Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Οι πόλεις , τα Big data και τα open Data

Κείμενο του Joel Gurin, New York University. Δημοσιεύθηκε στο theguardian 
Την μετάφραση επιμελήθηκαν η Κάλλια Κυπράκη και η Αθηνά Παναγοπούλου.

Big Data και Open Data: Τι είναι τι και γιατί έχουν σημασία;

Και οι δύο τύποι δεδομένων μπορούν να μεταμορφώσουν τον κόσμο, αλλά όταν η κυβέρνηση μετατρέπει τα μεγάλα δεδομένα σε ανοιχτά δεδομένα είναι ιδιαίτερα ισχυρή
• Τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση με τα μεγάλα δεδομένα;

Τα μεγάλα δεδομένα και το νέο φαινόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα είναι στενά συνδεδεμένα, αλλά δεν είναι τα ίδια. Τα ανοικτά δεδομένα φέρνουν μια προοπτική που μπορεί να κάνει τα μεγάλα δεδομένα πιο χρήσιμα, πιο δημοκρατικά και λιγότερο απειλητικά.

Ενώ τα μεγάλα δεδομένα ορίζονται από το μέγεθος, τα ανοιχτά δεδομένα ορίζονται από τη χρήση τους. Μεγάλα δεδομένα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πολύ μεγάλες, πολύπλοκες και ταχέως μεταβαλλόμενες βάσεις δεδομένων. Αλλά αυτές οι κρίσεις είναι υποκειμενικές και εξαρτώνται από την τεχνολογία: τα σημερινά μεγάλα δεδομένα μπορεί να μην φαίνονται τόσο μεγάλα σε μερικά χρόνια, καθώς η ανάλυση των δεδομένων και της τεχνολογία των υπολογιστών βελτιώνεται.

Τα ανοιχτά δεδομένα είναι προσβάσιμα, δημόσια δεδομένα που οι άνθρωποι, οι εταιρείες και οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις, να αναλύσουν σχέδια και τάσεις, να λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα, καθώς και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. 

Όλοι οι ορισμοί των ανοιχτών δεδομένων περιλαμβάνουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: 

  • τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό για οποιαδήποτε  χρήση, και πρέπει να αδειοδοτούνται με τρόπο που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση τους. 
  • Τα ανοικτά δεδομένα πρέπει επίσης να είναι σχετικά εύκολα στη χρήση, αν και υπάρχουν διαβαθμίσεις του "ανοίγματος". Επίσης, υπάρχει γενική συμφωνία ότι τα ανοιχτά δεδομένα θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος.

Σχέση μεταξύ μεγάλων και ανοιχτών δεδομένων
Αυτό το διάγραμμα Βεν χαρτογραφεί τη σχέση μεταξύ των μεγάλων και ανοικτών δεδομένων, και πώς συνδέονται με την ευρεία έννοια της ανοικτής διακυβέρνησης. Υπάρχουν μερικά σημαντικά σημεία για να σημειώσετε.

Δεν είναι δημοκρατικό τα μεγάλα δεδομένα να μην είναι ανοιχτά:
Το πρώτο τμήμα του διαγράμματος περιλαμβάνει όλα τα είδη των μεγάλων δεδομένων που φυλάσσονται από το κοινό - όπως τα δεδομένα που κρατουν μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για τους πελάτες τους, ή τα δεδομένα εθνικής ασφάλειας όπως αυτά που συλλέγονται από την NSA. Αυτό το είδος των μεγάλων δεδομένων δίνει ένα πλεονέκτημα για τους ανθρώπους που τα ελέγχουν, αλλά μπορεί να αποδυναμώσει εμάς τους υπόλοιπους. Είναι αυτό το είδος των μεγάλων δεδομένων που έχουν γίνει η πιο αμφιλεγόμενα.

Τα ανοιχτά δεδομένα δεν χρειάζεται να είναι μεγάλα δεδομένα για να έχουν σημασία:
Μέτριες ποσότητες δεδομένων, όπως φαίνεται στην ενότητα τέσσερα, μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο όταν γίνεται δημόσια. Τα δεδομένα από τις τοπικές κυβερνήσεις, για παράδειγμα, μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να συμμετέχουν στον τοπικό προϋπολογισμό, να επιλέξουν υγειονομική περίθαλψη, να αναλύουν την ποιότητα των τοπικών υπηρεσιών, ή να χτίσουν εφαρμογές που βοηθούν τους ανθρώπους να περιηγηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Τα μεγάλα ανοιχτά δεδομένα δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται από την κυβέρνηση:
Αυτό φαίνεται στην ενότητα τρία. Όλο και περισσότεροι επιστήμονες μοιράζονται την έρευνά τους στην αστρονομία, τη γονιδιωματική, και άλλες περιοχές σε ένα νέο, συνεργατικό μοντέλο έρευνας. Άλλοι ερευνητές χρησιμοποιώντας τα μεγάλα δεδομένα που συλλέγονται από τα social media - τα περισσότερα από τα οποία είναι ανοικτά για το κοινό - για να αναλύσουν την κοινή γνώμη και τις τάσεις της αγοράς.

Αλλά, όταν η κυβέρνηση μετατρέπει μεγάλα δεδομένα σε ανοικτά δεδομένα, είναι ιδιαίτερα ισχυρή: Οι κρατικές υπηρεσίες έχουν την ικανότητα και τους πόρους να συγκεντρώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες δεδομένων (όπως τα παραδείγματα των ΗΠΑ στο έκτο τμήμα), και το άνοιγμα αυτών των  συνόλων δεδομένων μπορεί να έχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη. 
Θα διευθύνω  τώρα την   Open Data 500 study στο GovLab στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Βρήκαμε 500 παραδείγματα των εταιρειών με έδρα τις ΗΠΑ που χτίζουν τις επιχειρήσεις τους στο άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων, και πολλά από αυτά τα δεδομένα είναι μεγάλα δεδομένα, επίσης. Σχεδιάζουμε τώρα να συνεργαστούμε  με το  Open Data Institute να αναπαράγει  τη μελέτη μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και περιμένω να βρω το ίδιο μοτίβο. 


Η εφαρμογή των αρχών των ανοικτών δεδομένων σε μεγάλα δεδομένα μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση ορισμένων από τα δύσκολα ζητήματα που τα μεγάλα δεδομένα έθεσαν. Η μεγαλύτερη απειλή για την ευημερία των πολιτών είναι ο κίνδυνος ότι τα ιδιωτικά, προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλέγονται και χρησιμοποιούνται  μεγάλα  δεδομένα με τρόπους που  τα υποκείμενα των δεδομένων - δηλαδή, όλοι μας - μπορεί να μη θέλουν ή να εγκρίνουν. Παραδόξως, το άνοιγμα αυτών  των ευαίσθητων δεδομένων, σε ένα συγκεκριμένο και ελεγχόμενο τρόπο, μπορεί στην πραγματικότητα να γίνει πιο ασφαλές.

Το πρόβλημα τώρα  δεν είναι μόνο ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες και ορισμένες επιχειρήσεις  συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για όλους μας, είναι, επίσης, ότι εμείς, ως άτομα δεν ξέρουμε τι θα συλλεχθεί και δεν έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες για τους εαυτούς μας. Αν γνωρίζαμε περισσότερα, θα μπορούσαμε να ελέγξουμε περισσότερο.Η midata initiative της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία έχει ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να μοιράζονται τα αρχεία των πελατών με τους ίδιους τους  πελάτες, αποτελεί μέρος της λύσης. Παρόμοια προγράμματα των ΗΠΑ, όπως το μπλε κουμπί για τους ιατρικούς φακέλους και πράσινο κουμπί για τα δεδομένα της χρήσης της ενέργειας, έχουν επίσης θετική επίδραση.

Και τα μεγάλα στοιχεία και τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να μετατρέψουν τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και την κοινωνία - και ένας συνδυασμός των δύο είναι ιδιαίτερα ισχυρός. Τα μεγάλα  δεδομένα μας δίνουν πρωτοφανή δύναμη να κατανοήσουμε, να αναλύσουμε , και τελικά να αλλάξουμε  τον κόσμο που ζούμε.Τα Open data εξασφαλίζουν ότι η εξουσία θα μοιραστεί - και ότι ο κόσμος θα αλλάξει,  με λίγη τύχη, να γίνει  πιο δίκαιος και πιο δημοκρατικός.

*Ο Joel Gurin είναι ανώτερος σύμβουλος στο GovLab στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπου διευθύνει την   Open Data 500 study. Είναι συγγραφέας του Open Data Now.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.