Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Πρακτικοί Οδηγοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)

Η πολιτική της ΕΕ για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη καλείται, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, να αντιμετωπίσει συγκροτημένα τις ιδιαίτερες προκλήσεις στο χωρικό επίπεδο, να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από το ΕΣΠΑ σε χωρικό επίπεδο και να προωθήσει την αποδοτική εφαρμογή των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων αποτελεί ένα από αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ίσως το σημαντικότερο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδοκά ότι το εν λόγω εργαλείο θα διευκολύνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την επίτευξη σε τοπικό επίπεδο των 11 θεματικών στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και προς αυτήν την κατεύθυνση δημοσίευσε δύο χρηστικούς οδηγούς που προορίζονται να διευκολύνουν, αφενός, τις διαχειριστικές αρχές κατά το σχεδιασμό των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων, και αφετέρου, τις ενδιαφερόμενες πόλεις και τις κοινωνικές οργανώσεις που επιθυμούν να διερευνήσουν τη συμμετοχή τους σε μια τέτοια πρωτοβουλία.

Πηγή :ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.