Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014

Βιώσιμη πόλη :Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την Αειφορία


Με την πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού να κατοικεί στις πόλεις όπου καταναλώνεται το 75% των πόρων που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων των πόλεων – η αστική αειφορία – φαίνεται πως είναι η πρόκληση του 21ου αιώνα. Η εκπαιδευτική προσέγγιση αυτών των ζητημάτων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία αποτελεί σίγουρα ένα σχετικά νέο πεδίο που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και προσπάθεια. Η παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, εκτιμά πως η γνώση, η περιγραφή, η ερμηνεία και η κριτική θεώρηση των συστημάτων που συγκροτούν τη δομή και τη λειτουργία της πόλης πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της διδακτικής μας πράξης. Με βάση αυτό το σκεπτικό ιδρύθηκε με την απόφαση 14948/Γ7/4-02-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: η πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία», για τα σχολικά έτη 2012-2015. 


Βασικός στόχος της λειτουργίας του δικτύου είναι η δυνατότητα επαφής, διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών ανάμεσα στους συμμετέχοντες μαθητές, εκπαιδευτικούς, πολίτες, εκπροσώπους φορέων στην προώθηση των προϋποθέσεων για την επίτευξη της αειφορίας στα αστικά συστήματα που αποτελούν το πεδίο δράσης του δικτύου. Το εθνικό θεματικό δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: η πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» εστιάζει στην πραγματικότητα των πόλεων πραγματευόμενο την έννοια της αστικής αειφορίας, Θεωρεί την πόλη όχι μόνο ως αιτία περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και ως πηγή επίλυσής τους, με στόχο τη μελέτη, την ερμηνεία, την άσκηση κριτικής και την ανάληψη δράσης, ώστε οι πόλεις να γίνουν καλύτερες.
Το δίκτυο ασχολείται  με:
  • Το φυσικό τοπίο της πόλης και τα χαρακτηριστικά του
  • Το αστικό οικοσύστημα της πόλης προσεγγίζοντας το φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό παρελθόν, παρόν και μέλλον της
  • Την καλλιέργεια του ενεργού πολίτη που συμμετέχει στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι εμφορούμενος από τις αρχές και αξίες της εκπαίδευσης για την αειφορία
Απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να προσεγγίσουν την πόλη τους, αναφερόμενοι σε όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν τις σχέσεις του φυσικού τοπίου και των ανθρωπογενών δράσεων σ” αυτό, ώστε αρθρώνοντας έναν κριτικά ερμηνευτικό λόγο της πραγματικότητας να αντιληφθούν τη σημασία της ενεργητικής συμμετοχής στο σχεδιασμό, τη λήψη των αποφάσεων και την υλοποίηση δράσεων προς ένα βιώσιμο μέλλον. Η εκπαίδευση για την αειφορία, ως μια μαθησιακή διαδικασία που οδηγεί στη δημιουργία ενημερωμένων ενεργών πολιτών, οι οποίοι διαθέτουν τη γνώση, τις απαραίτητες δεξιότητες και πολύ περισσότερο την πρόθεση συμμετοχής σε ατομικές και συλλογικές δράσεις με στόχο τη διασφάλιση ενός μέλλοντος με υγιές περιβάλλον, οικονομική ευημερία και δικαιοσύνη, αποτελεί για το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου την κύρια επιδίωξη του δικτύου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.