Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Γορτυνία :Τα ανοικτά δεδομένα στις Ελληνικές πόλεις


Ο Δήμος Γορτυνίας πρωτοπορεί! Από τις 23 Απριλίου 2014 είναι πλέον ελεύθερα προσβάσιμες από  τον Δημότη, τον Επαγγελματία αλλά και την ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση  δύο νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας που παρέχουν  πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα του. Θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες, όπως η διαφάνεια, η ευθύνη της κυβέρνησης και η συμμετοχή των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για την καλή διακυβέρνηση. Παράλληλα, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εθνική και τοπική ανάπτυξη, καθώς και μια βασική προϋπόθεση της Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής. Όντας ένα καίριο συστατικό στοιχείο μιας πραγματικής κοινωνίας της πληροφορίας, η πρόσβαση σε πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής θα πρέπει να είναι μια συνεχής προσπάθεια την οποία υποστηρίζει ο Δήμος και την υπηρετεί με τα έργα του σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμος αλλά και η υπόλοιπη δημόσια διοίκηση παράγει, συλλέγει και διαχειρίζεται σύνολα δεδομένων που αφορούν στην οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών του Δήμου Γορτυνίας. Η δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών αυτών αναδεικνύει την αξία των δεδομένων για όλους τους πολίτες και δημιουργεί συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, η επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών επιτρέπει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, συμβάλλει στη διάδοση της επιστημονικής έρευνας και προωθεί την παραγωγή νέας γνώσης και την καινοτομία.

Το OpenDataGortynia.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος δημόσιων δεδομένων του Δήμου Γορτυνίας και σκοπός του είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχαναγνώσιμα σύνολα δεδομένων μέσω της παροχής ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διάθεσης δεδομένων και πληροφοριών του Δήμου, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα υπολογιστικά συστήματα.

Ειδικά όσον αφορά στα γεωχωρικά δεδομένα, έχει αναπτυχθεί ειδικός κόμβος gis.OpenDataGortynia.gr  που επιτρέπει την εξεύρεση, θέαση και τηλεφόρτωση γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της οδηγίας Inspire και του Νόμου 3882/2010, καθώς επίσης και τη χρήση του κόμβου για συνδυαστική χρήση των δεδομένων με αυτά άλλων φορέων που προσφέρονται με αντίστοιχη λογική πρόσβασης, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. ΡΑΕ, Κτηματολόγιο ΑΕ, ΥΠΕΚΑ).

Η Πύλη ανοικτών δεδομένων και Πύλη γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Γορτυνίας έχουν υλοποιηθεί από την εταιρεία GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES. Για την ανάπτυξη και των δύο εφαρμογών έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά λογισμικά ΕΛ/ΛΑΚ. 


Πύλη ανοικτών δεδομένων Δήμου Γορτυνίας : http://OpenDataGortynia.gr

Πύλη γεωχωρικών  δεδομένων Δήμου Γορτυνίας :

http://gis.OpenDataGortynia.gr  


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.