Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Βόλο

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας προσκαλεί στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από τις  24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015 (οι περιλήψεις πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2015). Σε συνέχεια των προηγούμενων 3 συνεδρίων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώθηκαν από το ΤΜΧΠΠΑ, σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη, συζήτηση και επιστημονική διερεύνηση του συνολικού εύρους των θεμάτων που άπτονται του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό με κεντρικούς άξονες όπως η πολεοδομία, η χωροταξία, η αστική και περιφερειακή ανάπτυξη,  καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση του περιβάλλοντος. 
Το συνέδριο απευθύνεται στα άτομα που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα: μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, καθώς και φοιτητές.

Θεματικοί άξονες
Στο Συνέδριο θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις για όλα τα γνωστικά αντικείμενα του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής  ανάπτυξης. Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι: νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος, χωρικές επιπτώσεις της κρίσης, κλιματική αλλαγή και δράση, μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα, στεγαστική πολιτική, διαχείριση ακινήτων (real estate), καινοτομία και επιχειρηματικότητα, χωροθέτηση επενδύσεων, γεωπληροφορική, αστική αναγέννηση, ποιότητα ζωής, κοινωνικά προβλήματα και χωρική ανάπτυξη, δημογραφικές εξελίξεις, πρωτογενής τομέας και βιώσιμος σχεδιασμός της διατροφής (sustainable food planning), ελεύθερος χρόνος (τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, διασκέδαση), μάρκετινγκ και branding τόπου, σχεδιασμός του ήχου (sound planning) κ.ά. Προβλέπoνται ειδικές συνεδρίες για νέους επιστήμονες. 

Τόπος και ημερομηνίες διεξαγωγής
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο κατά το διάστημα 24-27 Σεπτεμβρίου 2015.

Υποβολή περιλήψεων
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να παρουσιάσουν τις εργασίες τους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις περίληψή τους από τις 12 Ιανουαρίου έως τις 23 Φεβρουαρίου 2015, μέσω του συστήματος  ηλεκτρονικής υποβολής που θα ενεργοποιηθεί για το σκοπό αυτό στον ιστότοπο του συνεδρίου (http://conferenceprd4.prd.uth.gr/). Στην ίδια διεύθυνση θα βρείτε, επίσης, τις οδηγίες υποβολής και ένα υπόδειγμα περίληψης. Διαμέσου του συστήματος θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προφορικής παρουσίασης ή αναρτημένης ανακοίνωσης (poster). Όλες οι υποβληθείσες περιλήψεις θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και όσες εγκριθούν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Οι πλήρεις εργασίες των εγκεκριμένων περιλήψεων που θα υποβληθούν έως τις 29 Ιουνίου 2015 θα ενταχθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Κόστος εγγραφής (Έως και 24/07/2015, στην παρένθεση το κόστος μετά τις 25/07/2015)
Σύνεδροι: 160 (200)
Φοιτητές (& υποψήφιοι διδάκτορες)/ Προσωπικό του Τμήματος: 60 (80)
Εγγραφή μιας ημέρας (100

Κρίσιμες ημερομηνίες
Έναρξη υποβολής περίληψης: 12 Ιανουαρίου 2015
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 23 Φεβρουαρίου 2015
Κοινοποίηση απόφασης αποδοχής περιλήψεων (με σχόλια): 30 Μαρτίου 2015
Υποβολή πλήρους κειμένου (για  ένταξη στα πρακτικά) ή διορθωμένης περίληψης: 29 Ιουνίου 2015
Καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης εγγραφής: 24 Ιουλίου 2015
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής εισηγητών για ένταξη στο πρόγραμμα: 4 Σεπτεμβρίου 2015

Επικοινωνία
Πληροφορίες για ό, τι αφορά στη διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://conferenceprd4.prd.uth.gr/, καθώς και στα τηλέφωνα 2421074494 (Εύα Ψαθά) και 2421074436 (Δώρα Παπαθεοχάρη). Μπορείτε επίσης να στείλετε e-mail  στη διεύθυνση conferenceprd4@uth.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.