Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

Μπουργκάς : η 45η Ευρωπαϊκή πόλη που υπογράφει τον Πράσινο ψηφιακό χάρτη

Το Μπουργκάς έχει γίνει η 45η πόλη που υπογράφει τον Χάρτη Πράσινων ψηφιακών πολιτικών και η πρώτη βουλγαρική πόλη που συμμετέχει στην πρωτοβουλία.
Ο  Πράσινος Ψηφιακός Χάρτης (GDC) είναι υπό την ηγεσία του δικτύου EUROCITIES μια πρωτοβουλία που προωθεί τη χρήση των λύσεων ΤΠΕ για τη μείωση στις πόλεων των εκπομπών καυσαερίων, καθώς επίσης και να ενθαρρύνει το πρασίνισμα του εξοπλισμού ΤΠΕ των πόλεων .
Στις 25 Φεβρουαρίου, ο Ντίμιταρ Νικόλοφ, δήμαρχος του Μπουργκάς, προσχώρησε στην ομάδα των ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν ήδη δεσμευτεί να χρησιμοποιούν λύσεις ΤΠΕ για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τη μείωση των εκπομπών CO2, καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι αυτοί είναι σύμφωνοι με τις προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, την ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων, καθώς και τη χρήση των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση των ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών στόχων.
Μετά την υπογραφή, ο δήμαρχος είπε: «Είμαι έτοιμος να γίνω ένας πρεσβευτής για αυτήν την εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία όχι μόνο στη Βουλγαρία, αλλά και στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Μπουργκάς ενώνεται με την ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη ανάπτυξη. Ο Πράσινος Ψηφιακός Χάρτης  είναι μια ευκαιρία για νέες συνεργασίες, νέα έργα και την προώθηση του Μπουργκάς, ως πόλη της καινοτομίας και της ευφυούς διαχείρισης. "

Το Μπουργκάς, μαζί με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη, θα συμμετέχουν τώρα στην καθοδήγηση του έργου HORIZON 2020, με επικεφαλής το EUROCITIES, η οποία απορρέει από το 7ο ΠΠ-  για τη δικτύωση των έξυπνων πόλεων για το έργο Ενεργειακής Απόδοσης (δείτε εδώ ). Μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών, δραστηριότητες κατάρτισης και εκδηλώσεις προβολής, θα υποστηρίξει τις πόλεις στην επίτευξη των στόχων του Χάρτη, ως εξής:
  • Θα συνεργαστεί με άλλες πόλεις που έχουν συνυπογράψει σχετικά με την αποτελεσματικότητα στους τομείς των ΤΠΕ και της ενέργειας
  • Θα αναπτύξει πέντε μεγάλης κλίμακας "έργα ΤΠΕ για την ενεργειακή αποδοτικότητα"  μέσα σε πέντε χρόνια
  • Θα μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα των ΤΠΕ κατά 30% μέσα σε 10 χρόνια
Καμιά πόλη από την Ελλάδα δεν έχει υπογράψει.Παλαιότερα είχε γίνει προσπάθεια να υπογράψει το Ηράκλειο αλλά δεν δόθηκε συνέχεια από τη δημοτική αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.