Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Λάρισα :Προωθεί την ταυτότητά της με στρατηγικό σχεδιασμό του μάρκετινγκ

Ο Δήμος Λάρισας διαμορφώνει πλαίσιο βασικών κατευθύνσεων  Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάρκετινγκ της πόλης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής (ΕΤΟΥΣΕΠ) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η προσπάθεια αποσκοπεί στο να αναδειχθεί η πόλη της Λάρισας σε έναν ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και πολιτιστικό τόπο εξασφαλίζοντας Ανάπτυξη, Αναγνωρισιμότητα και Ανταγωνιστικότητα (3Α) σε Εθνικό και Μεσογειακό επίπεδο.
Δημοσιεύουμε τμήμα του κειμένου που αναφέρεται στο μοντέλο επικοινωνιακής πολιτικής , στην αναζήτηση των δυνητικών ομάδων στόχων και στην επιθυμητή εικόνα και ταυτότητα της Λάρισας

1.Διαμόρφωση μοντέλου μάρκετινγκ και επικοινωνίας (ή πού βασίζεται το προτεινόμενο σχέδιο μάρκετινγκ)
Το μοντέλο μάρκετινγκ και επικοινωνίας για τη Λάρισα βασίζεται στη σύγχρονη 'συμμετοχική προσέγγιση" η οποία αποτυπώνεται σχηματικά στο 'μοντέλο' των 4R's: (rights - δικαιώματα, roles - ρόλοι, responsibilities - ευθύνες, relationships - σχέσεις), δίνοντας έμφαση στους ίδιους τους κατοίκους και τις συμμετοχικές διαδικασίες στις οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό οι σχεδιαστές της στρατηγικής. Οι συμμετοχικές διαδικασίες περιλαμβάνουν απόψεις των κατοίκων, των επισκεπτών, των επιχειρηματιών και των εκπροσώπων των φορέων.
Τρεις είναι οι βασικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του προτεινόμενου μοντέλου μάρκετινγκ και επικοινωνίας:
 • η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική (1η Φάση Σχεδίου),
 • η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της πόλης (2η Φάση Σχεδίου) που συμβάλλει καθοριστικά στην Ανάλυση SWOT (strengths - δυνατά σημεία, weaknesses - αδυναμίες, opportunities - ευκαιρίες, threats - απειλές), και
 • τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης των εμπειρικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στους κατοίκους, τις επιχειρήσεις, τους επισκέπτες και τους φορείς της Λάρισας (2η Φάση Σχεδίου).
Η Ανάλυση SWOT ανέδειξε ορισμένα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα σε σχέση με τη νοητική εικόνα και τη φήμη της Λάρισας όπως:
 • η κεντροβαρής γεωγραφική θέση της πόλης
 • η 'ζωντάνια' της πόλης στον τομέα της παραγωγής, της διασκέδασης και του πολιτισμού,
 • η Λάρισα ως διοικητικό κέντρο υπηρεσιών, βάση μεγάλων στρατιωτικών οργανισμών και κέντρο εγκατάστασης επιχειρησιακών αλυσίδων και δυναμικών επιχειρήσεων που ταυτίζονται με την πόλη,
 • η σημασία της πόλης ως έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
 • η συγκέντρωση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνδυασμό με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα και μονάδες, την καθιστά πόλη ιατρικής έρευνας,
 • η δυναμική που έχει στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού - για τον αθλητισμό κυρίως διαμέσου της ιστορικής ομάδας της ΑΕΛ.
Επιμέρους σημαντικά φυσικά στοιχεία της εικόνας αποτελούν
 • το Α' Αρχαίο Θέατρο,
 • ο λόφος του Φρουρίου,
 • το αστικό πράσινο (πάρκο Αλκαζάρ, Αισθητικό Άλσος, Παραπήνεια ζώνη),
 • το δίκτυο των πεζοδρόμων και η τέχνη στην πόλη, και
 • ο Πηνειός ποταμός.
Τα σημαντικότερα στοιχεία από τη συγκριτική ανάλυση των ερευνών πεδίου είναι τα εξής:
 • Υπάρχει μια κοινή διαπίστωση όλων των ομάδων που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον της πόλης ότι η παρούσα δυναμική της Λάρισας είναι άγνωστη στο εξωτερικό της περιβάλλον. Όλες οι ομάδες κατέθεσαν πολύ έντονα ότι η Λάρισα είναι μια πόλη 'με ισχυρή γεωγραφική θέση και οικονομικό υπόβαθρο στην Ελληνική επικράτεια' ή ότι είναι 'μια σύγχρονη ελληνική πόλη με ισχυρή οικονομική ταυτότητα'. Η Λάρισα, μια πόλη που χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια, παρουσιάζει μια ελλειμματική υποστήριξη της εικόνας της. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης και στρατηγικά σχεδιασμένης διαδικασίας, όπως το Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ της Λάρισας (ΣΜΜΛ).
 • Βασικό πλεονέκτημα της Λάρισας κρίνεται η κεντροβαρής γεωγραφική της θέση, η οποία σηματοδοτεί ένα ισχυρό brand name για την πόλη. Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν να συνδεθεί αυτό με τη δυνητική εικόνα της 'ανοικτής πόλης' (open city).
 • Ένα σαφές πλεονέκτημα της Λάρισας είναι ο πρωτογενής τομέας που συντίθεται από πολλές καλλιέργειες, όπως βιομηχανικά φυτά με κύριο το βαμβάκι, σιτηρά, κριθάρι, καλαμπόκι, δημητριακά, ζαχαρότευτλα, καπνά, δενδροκαλλιέργειες (μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, αμύγδαλα κ.ά.) και αμπελώνες. Η δυναμική αυτή, σε συνδυασμό με την κτηνοτροφία και σημαντικότερους κλάδους την αιγοπροβατοτροφία, τη βοοτροφία με την παραγωγή γάλακτος και κρέατος, που καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής και μέρος των αναγκών της χώρας και τη χοιροτροφία, καθιστούν τη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή της μια από τις περισσότερες ανταγωνιστικές και παραγωγικές περιοχές στην ελληνική επικράτεια και την ευρύτερη ζώνη της Νότιας Ευρώπης.
 • Αναφορικά με το επιχειρηματικό κλίμα, η Λάρισα αποτελεί ένα σύγχρονο και ζωντανό εμπορικό κέντρο με πολλές τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και μεγάλες μη τοπικές αλυσίδες πολυκαταστημάτων πολλές εκ των οποίων ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Λάρισας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η εμπορική δραστηριότητα τείνει τα τελευταία χρόνια να λάβει το χαρακτήρα μιας ανησυχητικής 'εμπορικής μονοκαλλιέργειας1, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις του κέντρου της πόλης είναι επισιτιστικού ενδιαφέροντος και κυρίως καταστήματα πώλησης καφέ. Η πόλη της Λάρισας αριθμεί περισσότερες από 1600 επιχειρήσεις τέτοιου είδους, καταλαμβάνοντας πανελλαδικά την 1η θέση σε αναλογία με τον πληθυσμό και για το λόγο αυτό της αποδόθηκε και η ονομασία ως 'πόλη του καφέ'. Παράλληλα η άμεση εγγύτητα της Λάρισας με την πόλη του Βόλου, υπό το πρίσμα της λειτουργίας και της δυναμικής του 'διπόλου', ισχυροποιούν τη θέση της Λάρισας οικονομικά, παραγωγικά και λειτουργικά στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς το δίπολο ως οντότητα χαρακτηρίζεται από αλληλοσυμπληρωματικές παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ τυγχάνει υψηλότερης ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Πάτρα και το Ηράκλειο.
 • Η Λάρισα του πολιτισμού, της διασκέδασης και της έντονης ζωής είναι διαστάσεις που προκύπτουν ως πλεονεκτήματα. Το πολιτιστικό στοιχείο είναι έντονο καθώς συνδυάζει μια ευρεία γκάμα αξιοθέατων όπως το Α' Αρχαίο Θέατρο, ο Λόφος του Φρουρίου, ο Μύλος του Παπά, η Τούρκικη Αγορά (Μπεζεστένι), η Δημοτική Πινακοθήκη, ο Πηνειός και το Πάρκο Αλκαζάρ. Αν και ο τομέας του τουρισμού, με βάση τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών είναι σχεδόν ανύπαρκτος για την Λάρισα, η ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού μέσα από τη συνεργασία αλλά και τον εμπλουτισμό εκδηλώσεων και δράσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, είναι δυνατόν να προσδώσει μια ισχυρή δυναμική στην πολιτιστική εικόνα της Λάρισας η οποία όμως χρειάζεται χρόνο και στρατηγικό σχεδιασμό για να αποφέρει καρπούς.
 • Το πληθυσμιακό μέγεθος της Λάρισας αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα, το οποίο συνδυαζόμενο με το αρκετά υψηλό κ.κ. ΑΕΠ των κατοίκων δημιουργεί μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για την ανάπτυξη επιχειρήσεων ή την προσέλκυση νέων.
 • Η πόλη διαθέτει σημαντικές υποδομές στους τομείς της παιδείας και της υγείας. Είναι έδρα ενός από τα μεγαλύτερα ΤΕΙ της χώρας και των τριών τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συνθέτουν τη Σχολή Επιστημών Υγείας. Στην πόλη εδρεύουν δυο νοσοκομεία, το ένα Πανεπιστημιακό και το κέντρο αποκατάστασης ANIMUS. Οι υποδομές κρίνονται πολύ ικανοποιητικές, ενώ παρέχονται υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και ποιότητας. Παράλληλα η πρόσφατη ανακοίνωση της δημιουργίας του πρώτου Κέντρου Θεραπείας με Πρωτόνια στην Λάρισα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN), αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διάσταση ανάπτυξης για τη Λάρισα ισχυροποιώντας τη θέση της στην ευρύτερη αγορά των εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη ζώνη της Ν. Ευρώπης και της Μεσογείου, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάδειξη της επιστημονικής έρευνας στην περιοχή.
Το όραμα του Σχεδίου Μάρκετινγκ για την πόλη - το οποίο έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα (π.χ. 20 ετών)- προσδιορίζεται ως εξής: Να αναδειχθεί η πόλη της Λάρισας σε έναν ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και πολιτιστικό τόπο εξασφαλίζοντας Ανάπτυξη, Αναγνωρισιμότητα και Ανταγωνιστικότητα (3Α) σε Εθνικό και Μεσογειακό επίπεδο.
Η επιδιωκόμενη εικόνα της πόλης στην προώθηση της οποίας θα υποστηριχθεί η διαδικασία επίτευξης του παραπάνω οράματος, βασίζεται στην αξιοποίηση των στοιχείων της Λάρισας, τα οποία αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 και συνιστούν την επιθυμητή εικόνα της πόλης ως 'ανοιχτής πόλης'.


2. Επιθυμητή εικόνα και ταυτότητα της Λάρισας (ή ποια Λάρισα επιθυμούμε να προβάλλουμε;)
Δεδομένων των παρακάτω υποθέσεων, θα υποστηριχθεί η εικόνα της Λάρισας ως μιας Ανοικτής Πόλης διότι τα στοιχεία αυτά τη χαρακτηρίζουν κατά προτεραιότητα.
Η πόλη της Λάρισας ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα περισσότερα κριτήρια-διαστάσεις του μοντέλου της 'ανοικτής πόλης', αλλά υπάρχει μια σαφής και αναγκαία προϋπόθεση η οποία δεν ικανοποιείται και ουσιαστικά στερεί από την πόλη την αναγνωρισιμότητά της από, και την ελκυστικότητά σε, ομάδες στόχους του εξωτερικού περιβάλλοντός της. Η εξωστρέφεια είναι ένα ζητούμενο το οποίο στην παρούσα πρόταση τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα και αποτελεί το πρωταρχικό στόχο της πόλης στο άμεσο χρονικό διάστημα.

3. Προσδιορισμός Δυνητικών Ομάδων-Στόχων της εικόνας της Λάρισας (ή σε ποιους θα απευθύνεται η νέα εικόνα της Λάρισας;)
Για τη διαμόρφωση των ομάδων στόχων λαμβάνονται υπόψη τρία επίπεδα ανάλυσης:
          το εσωτερικό,
          το άμεσο εξωτερικό, και
          το έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον της Λάρισας.
Ιδιαίτερες ομάδες στόχοι του εσωτερικού, κυρίως, περιβάλλοντος της Λάρισας που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ουσιαστική και αποτελεσματική ανάπτυξη της πόλης αποτελούν:

i)    Επιχειρήσεις της πόλης  και της  ευρύτερης περιοχής  (πρωτογενής  και
δευτερογενής τομέας)
Το επιχειρησιακό δυναμικό της πόλης της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής είναι μια εσωτερική ομάδα στόχος, η οποία διαδραματίζει έναν πολύ καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της πόλης. Η Λάρισα διαθέτει ένα συνδυαστικό επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο είναι ανταγωνιστικό τόσο σε περιφερειακό όσο και εθνικό επίπεδο. Η Λάρισα αποτελεί ένα παραδοσιακό αγροτικό και παράλληλα εμπορικό κέντρο. Στην υποστήριξη της εικόνας της πόλης διαμέσου του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ της Λάρισας (ΣΣΜΛ), οι επιχειρήσεις θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο ρόλο, τόσο σε επίπεδο λήψης αποφάσεων όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων.
ii)   Αγροτικοί συνεταιρισμοί και νέοι επιχειρηματίες
Οι αγροτικές επιχειρήσεις, και γενικότερα η δυναμική του πρωτογενή τομέα, αποτελούν μια άλλη πολύ ιδιαίτερη ομάδα στόχο, κυρίως σε ζητήματα ανάδειξης τοπικών προϊόντων, εξειδικεύσεων στην παραγωγή, εναλλακτικών καλλιεργειών, συνεργασίας με άλλους τομείς όπως ο τουρισμός-πολιτισμός και οι νέοι επιχειρηματίες. Με πυρήνα την τεχνογνωσία, αλλά και τη συνεργασία, η ανάδειξη του πρωτογενή τομέα και η συμβολή του στην υποστήριξη της εικόνας της Λάρισας τίθεται ως κύρια προτεραιότητα.
iii) Πολιτιστικοί Φορείς, Οργανισμοί, Σύλλογοι
Η Λάρισα έχει έντονη πολιτιστική παράδοση, με ενδιαφέρουσα ιστορία και ιδιαίτερα ήθη και έθιμα. Οι πολιτιστικοί φορείς είναι ενεργοί αλλά λειτουργούν αυτόνομα και αποσπασματικά. Το πολιτιστικό στοιχείο οφείλει να ισχυροποιηθεί τόσο στο εσωτερικό της πόλης όσο και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Ωστόσο, στο πλαίσιο του ΣΣΜΛ επιβάλλεται να εναρμονιστούν οι φορείς και να προσαρμόσουν την όποια δυναμική τους σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο της ανοικτής πολιτιστικής ανάπτυξης: ένα σχέδιο οργανωμένο και δομημένο σε ετήσια βάση με συγκεκριμένες δράσεις, προγραμματισμένες χρονικά, με προϋπολογισμό ανά δράση, στο οποίο να αναδεικνύονται τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της πόλης, αλλά και νέα στοιχεία, όπως πρωτότυπες εκδηλώσεις, φεστιβάλ, εβδομάδες καλλιτεχνικής δημιουργίας, μουσικής, θεάτρου κ.ά.
iv)  Κάτοικοι
Οι κάτοικοι της Λάρισας αποτελούν σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη και την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΣΜΛ. Συνδεδεμένοι με την ιστορία της πόλης, έχουν άποψη και σαφή εκτίμηση της μελλοντικής πορείας της. Στην έρευνα πεδίου ζητήθηκε η άποψή τους και η εκτίμησή τους για ένα πλήθος παραγόντων σχετικά με την παρούσα εικόνα της πόλης και το μέλλον της. Κατά συνέπεια, ο ρόλος τους πρέπει να είναι ενεργός κυρίως σε ζητήματα αστικής αισθητικής, πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης.

ν) Υποδομές Έρευνας (Πανεπιστήμιο/ ΤΕΙ/ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο)
Οι υποδομές έρευνας και ανώτατης εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από μεγάλη δυναμική στην πόλη της Λάρισας και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τις υποδομές, την εξειδίκευση και το ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να υποστηριχθούν δράσεις και λειτουργίες που να αναδεικνύουν και αυτή την πτυχή της πόλης. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για τον οργανωμένο και σχεδιασμένο προσανατολισμό σε συγκεκριμένες υπηρεσίες κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος όπως ο τουρισμός υγείας και ο συνεδριακός τουρισμός.
vi)  Νέοι (επιστήμονες, επαγγελματίες, φοιτητές)
Η Λάρισα αποτελεί μια ζωντανή πόλη με πολλούς νέους, τόσο επαγγελματίες όσο και φοιτητές. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στο νέο πληθυσμό της πόλης, τις δράσεις που υλοποιούνται, την παραγωγή νέων ιδεών, τη διασκέδαση, το ενδιαφέρον για τα κοινά. Στο πλαίσιο του ΣΣΜΛ, οι νέοι μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο σε ζητήματα οργάνωσης, εθελοντικής συμμετοχής τους σε δράσεις, στην παραγωγή νέων ιδεών σε ζητήματα προβολής και υποστήριξης της εικόνας της Λάρισας στο εξωτερικό της περιβάλλον.
vii) Απόδημοι Έλληνες (επιστήμονες, επιχειρηματίες, επαγγελματίες)
Αποτελούν σημαντική ομάδα στόχο του εξωτερικού περιβάλλοντος της Λάρισας. Η προσέγγισή της προϋποθέτει συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης με συντονισμένες ενέργειες και στόχους. Η συμβολή των αποδήμων Ελλήνων μπορεί να επιδράσει θετικά τόσο στην επιχειρηματική όσο και την τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Οι απόδημοι Έλληνες μπορούν να λειτουργήσουν τόσο ως 'καταναλωτές' της εικόνας της πόλης, όσο και ως 'κανάλια διανομής' της εικόνας αυτής σε άλλες ομάδες στόχους και άλλα περιβάλλοντα.

4. Διαμόρφωση εξειδικευμένων πακέτων προώθησης (ή με ποια εργαλεία μπορούμε να προωθήσουμε την εικόνα στις ομάδες-στόχους;)

Η αναλυτική διαμόρφωση των συγκεκριμένων πακέτων προώθησης θα γίνει στην 3η φάση του Σχεδίου, μετά από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Για το κάθε πακέτο θα προσδιοριστεί και ο ρόλος της αντίστοιχης ομάδας στόχου. Τα προτεινόμενα πακέτα που μπορούν να αποτελέσουν βάση για τη διαβούλευση αποτυπώνονται στον Πίνακα 3.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των 10 ειδικών πακέτων υποστήριξης και προώθησης της εικόνας της Λάρισας δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης, δηλαδή πρόκειται για ειδικά πακέτα που:
          καλύπτουν όλο το φάσμα της δυναμικής της πόλης και του πολυδιάστατου αγαθού 'ανοικτή πόλη' όπως αυτό προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε,
          εναρμονίζονται πλήρως με τους πυλώνες ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της πόλης, χρησιμοποιώντας ως βάση την υπάρχουσα κατάσταση, τη δυναμική, τις υποδομές και τις εκτιμήσεις των ομάδων που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της περιβάλλον,
          γίνονται εύκολα αντιληπτά, προκειμένου να κατανοηθεί ο χαρακτήρας τους, η λειτουργία τους, η σημαντικότητα τους και η πολλαπλασιαστική τους αξία από όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια υποστήριξης και προώθησης της εικόνας της Λάρισας,
          το καθένα συνοδεύεται και από περισσότερα εξειδικευμένα πακέτα της εικόνας της Λάρισας, προκειμένου να γίνει μεγαλύτερη εστίαση στους στόχους του κάθε πακέτου και να επιτευχθεί μια αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΣΣΜΛ,
          το καθένα έχει δικό του χαρακτήρα, δομή, σχεδιασμό και δράσεις στο πλαίσιο της υλοποίησής του. Παρόλα αυτά η ευελιξία τους είναι μεγάλη και αφορά κυρίως σε δυο διαστάσεις: α) η πρώτη αφορά στο συνολικό σχεδιασμό του ΣΣΜΛ και τη δυναμική του κάθε πακέτου ξεχωριστά, άρα αξιολογείται η πορεία τους και, κατά συνέπεια, διατηρείται, διαφοροποιείται ή αποσύρεται και αντικαθίσταται, και β) η δεύτερη αφορά σε μια κατάσταση κοινής ανάπτυξης και υλοποίησης των πακέτων, με δεδομένο το γεγονός ότι ανήκουν σε περισσότερους από έναν πυλώνες ανάπτυξης.

Πίνακας 3 : Τα 10 βασικά 'ειδικά πακέτα υποστήριξης και προώθησης' της εικόνας της Λάρισας ως Ανοικτής πόλης


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.