Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Η «έξυπνη πόλη» δεν είναι μια τεχνολογική έννοια, είναι πολιτική πρόκληση.

(When cities forget about people: La Defense, Paris,
photographed by 
Phil Beard)
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο TheUrbanTechnologist.com από τον Rick Robinson στις 15, Φεβρουαρίου του 2015.
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης.

Έξι πικρές αλήθειες για τις έξυπνες πόλεις

(1).Η «έξυπνη πόλη» δεν είναι μια τεχνολογική έννοια.  Είναι η πολιτική πρόκληση της προσαρμογής μίας από τις πιο ισχυρές κοινωνικοοικονομικές δυνάμεις της εποχής μας στις ανάγκες των τόπων όπου οι περισσότεροι από εμάς ζούμε και εργαζόμαστε.

Ένα θέμα που ατέλειωτα αναθεωρείται, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν και εξετάζουν την ιδέα μιας Έξυπνης Πόλης, είναι ακριβώς το πώς ορίζουμε αυτή την ιδέα.  Πίστευα πως ο καλύτερος ορισμός που είχα αναπτύξει είναι αυτός, λίγο επικαιροποιημένος από το άρθρο μου “7 βήματα για μια πιο έξυπνη πόλη”:
Μια έξυπνη πόλη συστηματικά δημιουργεί και ενθαρρύνει τις καινοτομίες στα συστήματα της πόλης που διευκολύνονται από την τεχνολογία, που αλλάζουν τις σχέσεις μεταξύ της δημιουργίας οικονομικής και κοινωνικής αξίας και την κατανάλωση των πόρων, και που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός οράματος και σαφείς στόχους που υποστηρίζονται από μία ευρύ και ενεργή συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων της πόλης.
Φωτογραφία του Μακάο το βράδυ από τον 
Michael Jenkin απεικονίζει ένα κομμάτι 
της μεγάλη πολυπλοκότητας των πόλεων:
η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική 
ανισότητα και η ρύπανση
Αλλά οι ορισμοί σαν κι αυτόν είναι αμφιλεγόμενοι.  Προφανέστατα υπάρχει το βασικό θέμα του κατά πόσο η λέξη "έξυπνη" υποδηλώνει έναν κεντρικό ρόλο για την ψηφιακή τεχνολογία – όλες οι εταιρείες τεχνολογίας ακολουθούν αυτή την προσέγγιση, φυσικά - ή αν έχει να κάνει απλώς με την δημιουργικότητα με την οποία χειριζόμαστε τους πόρους γύρω μας για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιθυμούμε, είτε αυτό χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία ή όχι.

Γενικότερα, μια «πόλη» είναι μια τρομερά ευρεία, σύνθετη και διεπιστημονική οντότητα – η συμπεριφορά της οποίας είναι το άθροισμα των εκατομμυρίων ατομικών συμπεριφορών των κατοίκων της που είναι τόσο ενεργοποιημένοι όσο και περιορισμένοι από το περιβάλλον το οποίο βιώνουν – που είναι ουσιαστικά αδύνατο να δημιουργηθεί κάποιος συνοπτικός ορισμός χωρίς να παραλυθεί κάποιο σημαντικό στοιχείο.

Και φυσικά εκείνοι που ζουν ή εργάζονται σε μικρές πόλεις και αγροτικές περιοχές επισημάνουν ότι ο περιορισμός της συζήτησης σε «πόλεις» παραλείπει σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη από τις συζητήσεις για το μέλλον μας.  Αυτό φυσικά γίνεται με όλους που ασχολούνται με εθνικές υποδομές που δεν βρίσκονται εξ ολοκλήρου σε πόλεις, αλλά χωρίς τις οποίες ούτε οι πόλεις, ούτε οποιεσδήποτε άλλες περιοχές θα μπορούσαν να επιβιώσουν όπως επιβιώνουν σήμερα.

Δεν νομίζω ότι θα επιτύχουμε ποτέ έναν επίσημο, λειτουργικό ορισμό μίας “Έξυπνης Πόλης” με την οποία όλοι θα συμφωνήσουν.  Με τον ίδιο τρόπο που η δημοτικότητα του όρου "Web 2.0" μεταξύ (περίπου) το 2003 και το 2010 σηματοδότησε την χρονική περίοδο, όταν το ενδιαφέρον στο διαδίκτυο επανεμφανίστηκε μετά την κατάρρευση των εταιριών “dot com”,  αντί να καθορίσουμε μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική ή μία ομάδα τεχνολογιών, νομίζω ότι το ενδιαφέρον μας για τις “Έξυπνες πόλεις” γίνεται καλύτερα κατανοητή ως συνέπεια μιας περιόδου στην ιστορία, όπου ένας μεγάλος αριθμός ατόμων έλαβαν γνώση και πείστηκαν από ένα σύνολο αλληλένδετων τάσεων:
Στο πλαίσιο αυτό, είναι λιγότερο χρήσιμο να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την έννοια της έξυπνης πόλης, και πιο σημαντικό να ενθαρρύνουμε και να επιτρέψουμε στον καθένα από εμάς - σε κάθε κοινότητα, πόλη, κυβέρνηση και οργάνωση - να αναπτύξει τη δική του κατανόηση των αλλαγών που απαιτούνται για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις και να εκμεταλλευτούν οι ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας, καθώς και τον ραγδαία εξελισσόμενο ρόλο της τεχνολογίας.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό να το κάνουμε αυτό;

Στην έκθεσή τους, “Cities Outlook 1901”, το Centre for Cities διερεύνησαν την αστική ανάπτυξη του προηγούμενου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και εξέτασαν το γιατί σε διάφορες χρονικές στιγμές ορισμένες πόλεις άκμασαν και μερικές όχι;  Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιο σημαντική επιρροή στην επιτυχία των πόλεων ήταν η ικανότητά τους να παρέχουν στους πολίτες τους τις κατάλληλες δεξιότητες και ευκαιρίες για να βρουν εργασία, καθώς οι δεξιότητες που απαιτούνταν στην οικονομία άλλαζαν, καθώς η τεχνολογία εξελισσόταν.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται από τις πόλεις και τους κατοίκους τους σε αυτόν τον αιώνα θα είναι σε αντίθεση με ότι έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, και η τεχνολογία αλλάζει πιο γρήγορα, και γίνεται όλο και πιο ισχυρή, από ποτέ.  Η δημιουργία «Έξυπνων Πόλεων» περιλαμβάνει τις σωστές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και μηχανικές προσεγγίσεις για την επίτευξη αυτών των προκλήσεων.

Οι πόλεις που το κάνουν αυτό θα είναι επιτυχής.  Οι πόλεις που δεν το κάνουν, δεν θα είναι.  Αυτό είναι το ψηφιακό χάσμα του 21ου αιώνα, και για χάρη όλων μας, ελπίζω ότι είμαστε όλοι στη σωστή πλευρά του.

*Το άρθρο αυτό αποτελείται από έξι ενότητες που εξηγούν γιατί δεν έχουμε πραγματικά καταλάβει τι είναι μια “έξυπνη πόλη,” το γιατί είναι μια από τις πιο σημαντικές έννοιες της εποχής μας, ή το πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την ιδέα σε πραγματικότητα σε ευρεία κλίμακα.

Θα διερευνηθούν οι παρακάτω έξι "πικρές αλήθειες" που εξηγούν το γιατί και το τι μπορούμε να κάνουμε γι 'αυτό:
  1. Η «έξυπνη πόλη» δεν είναι μια τεχνολογική έννοια.  Είναι η πολιτική πρόκληση της προσαρμογής μίας από τις πιο ισχυρές κοινωνικοοικονομικές δυνάμεις της εποχής μας στις ανάγκες των τόπων όπου οι περισσότεροι από εμάς ζούμε και εργαζόμαστε.
  2. Οι πόλεις δεν θα γίνουν έξυπνες εάν οι ηγέτες τους δεν συμμετέχουν.
  3. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξυπνες πόλεις να διαμορφωθούν από την αγορά.  Πρέπει να έχουμε το θάρρος να διαμορφώσουμε εμείς την αγορά.
  4. Έξυπνες πόλεις δεν ακολουθούν το μοντέλο πάνω προς τα κάτω (top-down) ή κάτω προς τα πάνω (bottom-up).  Ακολουθούν και τα δύο.
  5. Πρέπει να λέμε ειλικρινείς ιστορίες.
  6. Κανείς δεν θα το κάνει αυτό για μας - εμείς πρέπει να δράσουμε για τους εαυτούς μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.