Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Τοπική Αυτοδιοίκηση υπέρ των Μεταρρυθμίσεων και της Ανάπτυξης

Σε λίγες ημέρες προσερχόμαστε στις κάλπες.Όλοι μας έχουμε τις ιδιαίτερες κομματικές μας προτιμήσεις.Πέρα όμως από αυτό , σημαντικές είναι οι σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με τους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Ιδιαίτερα με αυτούς που έχουν πολλά να πουν και κυρίως με αυτούς που έχουν πράξει ήδη πολλά.
Ο Ηρακλειώτης Μιχάλης Χρηστάκης πρόσφερε πολλά στο Δήμο Αμαρουσίου ως Γενικός Γραμματέας και έχει τη θέση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης».Στις επικείμενες εκλογές είναι υποψήφιος με το "ΠΟΤΑΜΙ".Είμαστε σίγουροι ότι από νέα θέση θα προσφέρει και στο μέλλον πολλά στο κοινωνικό σύνολο.Καλή επιτυχία Μιχάλη.
Σήμερα δημοσιεύουμε κείμενό του , από το πολύ ενδιαφέρον blog Polis2020 του φίλου Γαβριήλ Κουρή.

#Δρ.Μιχάλης Χρηστάκης
Υποψήφιος Βουλευτής στη Β΄ Αθηνών με το «Ποτάμι» , Πολιτικός – Διοικητικός Επιστήμονας.

Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί κομβικό μοχλό για την αναδιαμόρφωση του Κεντρικού Κράτους. Κάθε μεταρρύθμιση σχεδιάζεται κεντρικά, αλλά εφαρμόζεται τοπικά, διαφορετικά μένει ανεφάρμοστη. Σχεδιάζω κεντρικά, αλλά προβλέπω τοπικά για την εφαρμογή με σεβασμό στις τοπικές δομές (Περιφέρειες και Δήμοι). Κάθε μεταρρύθμιση έχει από τη φύσή της βελτιωτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η απελευθέρωση δυνατοτήτων και η δημιουργία νέων οδηγεί σε τοπική ανάπτυξη, σε βελτίωση παροχής υπηρεσιών και σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτή είναι η νέα προσέγγιση.
Τέλος στο πατρονάρισμα που εφαρμόζει η κεντρική διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τέλος στην πολιτική κηδεμονία των κομμάτων στις τοπικές αρχές και στις τοπικές δημοτικές παρατάξεις.Τέλος στην τυφλή υπακοή της αυτοδιοίκησης στο κεντρικό κράτος.
Συνεργασία και συνέργεια της αυτοδιοίκησης με την κεντρική διοίκηση σε κάθε μεταρρύθμιση. Συνεργασία και συνέργεια της αυτοδιοίκησης με την κεντρική διοίκηση σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια προς όφελος της οικονομίας, της εργασίας και εντέλει της κοινωνίας.

Κάθε μεταρρύθμιση που ανακοινώνεται από κρατική δομή, αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και στην επίλυση επίκαιρων προβλημάτων που πρέπει να διευθετηθούν με κανόνες και τύπους κοινά αποδεκτούς. Με άλλα λόγια, η βελτίωση των λειτουργιών των κρατικών δομών για να είναι πιο αποδοτικές, και η δημιουργία νέων για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του πολίτη με την ευρεία έννοια. Συμπερασματικά, κάθε μεταρρύθμιση -μικρή ή μεγάλη- έχει στο επίκεντρό της τον πολίτη.


Κάθε αλλαγή που σχεδιάζεται -μικρή ή μεγάλη- για να επιτύχει, είναι απαραίτητο η διαδικασία εφαρμογής της να προβλέπει την τοπική διάσταση και ταυτότητα, την εγγύτητα και την αμεσότητα. Κάθε μεταρρύθμιση σχεδιάζεται κεντρικά, αλλά εφαρμόζεται τοπικά. Είναι σημαντικό στοιχείο η συνεργασία και συνέργεια της δημόσιας διοίκησης με την αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει περιθώριο για σύγκρουση συμφερόντων, για σκοπιμότητες και πολιτικές διαχειρίσεις και εγκλωβισμούς. Αυτό κοστίζει σε όλους, σε χρόνο, σε χρήμα, σε ενέργεια σε ανθρωποώρες, σε επενδύσεις, σε θέσεις εργασίας κ.ά.

Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει ο τρόπος που βλέπει, πατρονάρει και διαχειρίζεται το κεντρικό κράτος την αυτοδιοίκηση. Να θυμόμαστε διαρκώς ότι εγγύτητα και αμεσότητα στην παροχή υπηρεσιών παρέχει μόνο η αυτοδιοίκηση. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους δεν έχουν όμως απαραίτητα τη νοοτροπία της φιλικότητας προς τον πολίτη. Τι απαιτεί ωστόσο η σύγχρονη εποχή και μάλιστα όταν, ο πολίτης κρίνει και αξιολογεί; Οι υπηρεσίες να εξυπηρετούν τον πολίτη, να μην τον ταλαιπωρούν. Θέλουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης και όχι ταλαιπωρίας του Πολίτη.

Επιτυχημένη μεταρρύθμιση κρατικών δομών και λειτουργιών είναι αυτή που εστιάζει την εφαρμογή της στην αυτοδιοίκηση (δήμοι και περιφέρειες). Αλλά, προσοχή: Η επιτυχημένη εφαρμογή στην τοπική κοινωνία διασφαλίζει και την επιτυχία της μεταρρύθμισης στην κεντρική διοίκηση. Να συμφωνήσουμε επομένως ότι υπάρχει αλληλοτροφοδότηση αυτών των δύο πόλων. Απελευθερώνοντας δε τη δυναμική των δήμων και των περιφερειών, ενισχύεται και η επιτελικότητα του κράτους αφού οι δομές του θα στηρίζονται και συγχρόνως θα στηρίζουν την αυτοδιοίκηση. Με άλλα λόγια, «Σχεδιάζω κεντρικά, Υλοποιώ τοπικά. Πάντοτε όμως σε ένα Πλαίσιο Συνέργειας» είναι η θέση που προβάλλει το Ποτάμι.
Τονίζουμε βέβαια, ότι, αφού Μικρότερο και Επιτελικό Κράτος οδηγεί και σημαίνει Δυνατή και Αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση, τότε, σε αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως τέτοια μόνο με τα εξής απαραίτητα εργαλεία: Αξιολόγηση Δομών, Αξιολόγηση Δυναμικού, Καθορισμός Δεικτών και Μέτρηση Επίδοσης. Μόνο έτσι ο Πολίτης θα μπορεί να σέβεται τον εργαζόμενο για την υπηρεσία που του παρέχει και αντίστοιχα ο εργαζόμενος να σέβεται το δικαίωμα του Πολίτη στην παρεχόμενη υπηρεσία. Αυτή, δε η προσέγγιση θα δώσει και ένα τέλος στην απαξία που διαμορφώνεται κάθε μέρα από διάφορες πλευρές για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και της αυτοδιοίκησης.
Η απαξία αυτή οφείλεται κυρίως στα φαινόμενα κομματοκρατίας, καθώς ακόμα κάποιοι εργαζόμενοι επιζητούν την προστασία από πολιτικούς ή κομματικούς κύκλους. Πρέπει συνεπώς να αναβαθμιστεί η αντίληψη για τον εργαζόμενο του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης στον Πολίτη και αυτός να πειστεί ότι ο εργαζόμενος είναι αξιόπιστος με τεκμηρίωση, αίσθηση ευθύνης και αλληλεγγύης απέναντι στον πολίτη. Για το λόγο αυτό, είναι ανάγκη να ενισχυθεί η Αυτοδιοίκηση με πόρους όπως και με ειδικευμένο Ανθρώπινο Δυναμικό στο οποίο θα καλλιεργείται διαρκώς η νοοτροπία της συνεργατικότητας και της ομαδικότητας.

Αντίστοιχα όμως πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σε απλοποίηση και κωδικοποίηση της Νομοθεσίας και του πλαισίου εφαρμογής της (όπως π.χ. πολεοδομική, ασφαλιστική, φορολογική νομοθεσία) με στόχο την Εξυπηρέτηση των Πολιτών. Επίσης, ο Πολίτης πρέπει να Εξυπηρετείται με Ποιότητα Τοπικά. Αυτό σημαίνει την ενσωμάτωση της ποιότητας των διαδικασιών στην εξυπηρέτησή του. Για το λόγο αυτό, διευρύνουμε το πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη με στόχο την Άμεση Εξυπηρέτηση. Εξίσου δημιουργούμε και διευρύνουμε τις υπάρχουσες Περιφερειακές και Δημοτικές Κοινωνικές Δομές για Κοινωνική Αλληλεγγύη με Ανθρώπινο Πρόσωπο.

Αν όμως η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων τοπικά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση, εξίσου θεμελιώδης είναι και η προσέγγιση της Ανάπτυξης από τους τοπικούς φορείς. Και εδώ ακριβώς εντοπίζουμε και το διακύβευμα για την περαιτέρω απελευθέρωση των δυνατοτήτων της Αυτοδιοίκησης σε μια κατεύθυνση μεγαλύτερης ανεξαρτησίας από την Κεντρική Διοίκηση. Είναι όμως εφικτό κάτι τέτοιο; Η απάντηση είναι σαφής: Το Ποτάμι έχει τις προτάσεις. Γνωρίζει και θα προχωρήσει στις βασικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε αυτήν την απελευθέρωση.

Είναι απαραίτητο να ειπωθεί και κάτι ακόμα: Η Τοπική Ανάπτυξη με κύριο μοχλό τις αυτοδιοικητικές αρχές είναι γεγονός σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με παράδοση πλέον των 20 ετών. Μπορούμε λοιπόν -και είναι καιρός για αυτό- να διδαχθούμε από άλλες εμπειρίες και να μεταφέρουμε σωστά, έχοντας γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, αρμοδιότητες και εξουσία στις τοπικές αρχές. Με τον τρόπο αυτό, η αυτοδιοίκηση θα γίνει πιο ισχυρή οικονομικά, την ίδια στιγμή που θα συνυπάρχουν και αξιόπιστοι μηχανισμοί ελέγχου από τους πολίτες.

Επαναλαμβάνουμε πως τα στελέχη της αυτοδιοίκησης, όταν θα λειτουργήσουν αυτοδιοικητικά και όχι κομματικά, τότε μόνο θα αποτελέσουν πραγματικούς μοχλούς ανάπτυξης στην περιοχή τους. Και τότε μόνο, οι επενδύσεις τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα που θα προσελκύσει μια περιοχή, οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, ο κύκλος εργασιών στην περιοχή που θα διευρυνθεί, η νοοτροπία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα αναπτυχθεί θα αποδώσουν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή και στις τοπικές αρχές. Αυτό είναι και το κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα που θα χρησιμοποιήσουν στην επόμενη εκλογική δοκιμασία το 2019.
Στο παραπάνω πλαίσιο θα κινηθούν οι πολιτικές του Ποταμιού για την Αυτοδιοίκηση. Και το τονίζουμε πάλι: Με κάθε απαραίτητη εξειδίκευση ανά τομέα και πεδίο πολιτικής.
Στην πραγματικότητα, το Ποτάμι, στηρίζοντας και υλοποιώντας αυτές τις πολιτικές, έχει ήδη απαντήσει σε ερωτήματα που ταλανίζουν τον πολίτη. 

Ερωτήματα όπως:
  • Πώς η αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει πιο ανεξάρτητη από την Κεντρική Διοίκηση; με ποιες μεταρρυθμίσεις μπορεί να επιτευχθεί αυτό;
  • Πώς μπορεί η αυτοδιοίκηση να γίνει πιο ισχυρή οικονομικά, αλλά με έλεγχο από τους πολίτες;
  • Πως τα στελέχη της αυτοδιοίκησης θα λειτουργούν αυτοδιοικητικά και όχι κομματικά;
  • Πως θα αξιοποιηθούν πραγματικά και με ποιο προγραμματισμό τα κονδύλια του ΕΣΠΑ από τους δήμους και τις περιφέρειες;
  • Πως θα αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτικές δυνατότητες από εθνικά κονδύλια (π.χ. Πράσινο Ταμείο) από την αυτοδιοίκηση;
  • Πως θα μπορέσει η αυτοδιοίκηση να αποτελέσει πραγματικό παράγοντα τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης;
  • Πως θα διευρύνουμε τις δυνατότητες συνεργασίας δήμων και περιφερειών με τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της τοπικής ανεργίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας;
  • Ποιες μεγάλες μεταρρυθμίσεις μπορεί να στηρίξει η αυτοδιοίκηση τοπικά;

Το Ποτάμι έρχεται για να δώσει καθοριστικές απαντήσεις και να προτείνει ξεκάθαρες λύσεις σε τέτοιου τύπου ερωτήματα.

Το Ποτάμι είναι υπέρ μιας Αυτοδιοίκησης υπέρ των Μεταρρυθμίσεων και της Ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.