Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

Λάρισα :Ημερίδα με θέμα «Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε. και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες ΟΤΑ»

Ημερίδα με θέμα: «Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε. και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες ΟΤΑ» διοργανώνεται από το Δήμο Λαρισαίων και θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο. 
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία από τα αρμόδια Υπουργεία, τις Διαχειριστικές Αρχές και τα Εθνικά σημεία επαφής, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους, να θέσουν ερωτήματα, να συζητήσουν, καθώς και να θέσουν βάσεις για συνεργασίες και πρωτοβουλίες. 
Η δημοτική αρχή του Δήμου Λαρισαίων αναγνωρίζοντας ότι στη σημερινή κατάσταση της οικονομικής κρίσης η εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποτελεί μια αναγκαιότητα, θέτει ως άμεση προτεραιότητα την ανάληψη πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.
Επιπλέον, η συμμετοχή σε ποικίλα προγράμματα και πρωτοβουλίες δημιουργεί την απαραίτητη εξωστρέφεια και συμβάλλει στη δικτύωση του Δήμου και της πόλης γενικότερα, κάτι που στη σημερινή εποχή είναι ζωτικής σημασίας. Ο Δήμος Λαρισαίων στοχεύει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση μια δομής, μέσω της οποίας θα δίνεται προτεραιότητα και θα ενισχύονται πρωτοβουλίες, με έμφαση:
 
  • στην ενημέρωση των πολιτών και φορέων για ευρωπαϊκά θέματα στον εντοπισμό και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων σε τομείς που ενδιαφέρουν το Δήμο και την πόλη
  • στην πληροφόρηση των υπηρεσιών και φορέων για τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα 
  • στην ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με όργανα, υπηρεσίες και φορείς της περιοχής, καθώς και με υπηρεσίες και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • στην αξιοποίηση προτάσεων και συνεργασιών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, που προωθούνται από άλλους φορείς και πόλεις
  • στην ανάληψη πρωτοβουλιών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, δίκτυα πόλεων και φόρα, καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου σε διεθνείς οργανισμούς 
  • στη δικτύωση με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
Είναι γεγονός ότι η διαχείριση των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων είναι δύσκολη για έναν φορέα του δημοσίου όπως είναι οι Δήμοι, παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με το άνοιγμα των συνεργασιών προς κάθε κατεύθυνση. Η ημερίδα αποτελεί ένα κάλεσμα από την πλευρά του Δήμου Λαρισαίων προς όλους τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς και συλλογικούς φορείς, ενεργούς πολίτες της περιοχής, κ.λ.π. για αλληλοενημέρωση και δικτύωση με σκοπό τη συνεργασία και την από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 

Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με κ. Λία Γκουντρουμπή, Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Λαρισαίων στο τηλέφωνο 2413 500 237 καθώς και στο e-mail: plan@larissa-dimos.gr

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
09:00 - 09:30 Προσέλευση – Εγγραφή - Καφές
09:30 – 10:00 Χαιρετισμοί
Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων
Εκπρόσωποι φορέων

10:15 - 10:30 Έναρξη Εργασιών
«Δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε.
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η περίπτωση του Δήμου Λαρισαίων», Γεώργιος Σούλτης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Δήμου Λαρισαίων

Α΄ μέρος παρουσιάσεων
Συντονισμός: Λία Γκουντρουμπή, Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Λαρισαίων
10:30 - 10:45 «Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020», Δημήτρης Ιακωβίδης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
10:45 - 11:00 «Χρηματοδότηση για έρευνα – καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Προκλήσεις για ΜΜΕ και ΑΕΙ», Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
11:00 - 11:15 «Ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. και Τοπική Αυτοδιοίκηση - Παρουσίαση του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014 - 2020», Αντώνιος Καρβούνης, Στέλεχος Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ
11:15 - 11:30 «Τα διακρατικά προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020», Γιώργος Εμμανουήλ, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» INTERREG
11:30 – 12.00 Παρεμβάσεις – Συζήτηση επί των παρουσιάσεων
12:00 - 12:15 Διάλειμμα – Καφές

Β΄ μέρος παρουσιάσεων
Συντονισμός: Λία Γκουντρουμπή, Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Λαρισαίων
12:15 – 12.30 «Η πρόκληση της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης: Η εμπειρία του URBACT και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία», Νικόλας Καραχάλης, Διδάσκων ΤΧΜΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Valid. Lead Expert URBACT
12:30 – 13:00 «Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020. Ευκαιρίες ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας», Κωνσταντίνος Σπανός, Εκπρόσωπος Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας «Διακρατικά σχέδια συνεργασιών στα πλαίσια του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη», Αλεξάνδρα Μαρία Φλώρου, Εκπρόσωπος Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας
13:00 – 13:15 «Χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΣΠΑ – Σύμφωνο των Δημάρχων)», Λευτέρης Ποδηματάς, Οικονομολόγος – Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.
13:15 – 13:30 «Εφαρμογή του προγράμματος Leader – Η νέα προγραμματική περίοδος», Σεβαστή Μπασδέκη, Δ/ντρια Α.Ε.Ν.Ο.Λ. Α.Ε., Συντονίστρια Leader
13:30 – 13:45 «Η εμπειρία του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα», Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας
13:45 – 14:00 «Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκά προγράμματα: γιατί και πώς;», Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Κατάρτισης και Απασχόλησης Ε.Ε.Τ.Α.Α.
14:00 – 14:30 Παρεμβάσεις – Συζήτηση επί των παρουσιάσεων
14:30 – 15:00 Σύνοψη – κλείσιμο ημερίδας

Λήξη εργασιών ημερίδας, Γεώργιος Σούλτης, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Λαρισαίων
15:00 – 15:30 Ελαφρύ γεύμα

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.