Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

OPEN Glasgow : Η Πόλη ως Κέντρο Δεδομένων.

Η Γλασκόβη ξεκλειδώνει τις δυνατότητες των ανοιχτών δεδομένων
Η προσφορά της ευκολότερης και ευρύτερης πρόσβασης στα δεδομένα δίνει στην Γλασκώβη νέες αντιλήψεις σχετικά με την αξία των δεδομένων στην τόνωση της αστικής καινοτομίας.  Οι πάροχοι υπηρεσιών, τα start-ups και οι πολίτες χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να ρίξουν μια νέα ματιά στην πόλη και για να αναπτύξουν νέες πρακτικές λύσεις στις προκλήσεις της.

Την μετάφραση την επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης
Είναι ευρέως παραδεκτό ότι βρισκόμαστε στην παραμονή της επόμενης μεγάλης εποχής της πληροφορίας.  Μια εποχή που οδηγείται από το έκρηξη των δεδομένων που συλλέγονται μέσω αισθητήρων, συσκευών, του Διαδικτύου και των ανθρώπων.  Υπάρχει επίσης συμφωνία, ωστόσο, ότι οι πόλεις που θέλουν να ξεκλειδώσουν την αξία αυτής της πλούσιας νέας πρώτης ύλης αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση: το άνοιγμα πολλών συνόλων δεδομένων που συνήθως είναι κλειδωμένα σε διαφορετικούς οργανισμούς.  Είναι μια πρόκληση που η Γλασκώβη ήθελε να αντιμετωπίσει, αναγνωρίζοντας ότι από τη στιγμή τα δεδομένα είναι ελεύθερα διαθέσιμα μπορούν να μοιραστούν και να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία νέων συνδέσεων, για να προσφέρουν απροσδόκητες προοπτικές και να εμπνεύσουν νέες προσεγγίσεις και λύσεις.  Ειδικότερα, η πόλη είδε τα ανοιχτά δεδομένα ως έναν δυνητικός καταλύτης της αναγέννησης και των προγραμμάτων μετασχηματισμού υπηρεσιών.

Πώς ωφελούν τα δεδομένα

Έχοντας κερδίσει έναν διαγωνισμό ως έξυπνη-πόλη-παράδειγμα της τάξης των 31εκ € που διεξάχθηκε από το γραφείο καινοτομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, η Γλασκώβη ίδρυσε το Future City Glasgow, με το έργο OPEN Glasgow στο κέντρο του.  

Ξεκινώντας με κύριο στόχο την κατανόηση και την απόδειξη των οφελών των ανοιχτών δεδομένων, η ομάδα του έργου σχεδίασε τέσσερις δραστηριότητες:  Να πείσουν τις φορείς για τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής, η ανάπτυξη και δημιουργία μιας ανοιχτής πλατφόρμας που θα μπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρη την πόλη, κατασκευή ενός μοντέλου που απεικονίζει τα οφέλη ώστε να πειστεί ο δημόσιος τομέας για την αξία των ανοιχτών δεδομένων και να τονωθεί η πρόσληψη των ευκαιριών έξυπνης πόλης, και η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας και μιας εργαλειοθήκης για την υποστήριξη την συλλογή, επεξεργασία, διανομή και χρήση των δεδομένων.
«Ο αντίκτυπος των ανοιχτών δεδομένων είναι πολύ πιο ισχυρός και εκτεταμένος από το δημοτικό συμβούλιο ανέμενε και τώρα τοποθετείται ως βασικός καταλύτης στην καρδιά του προγράμματος μετασχηματισμού της πόλης.»
Dr Colin Birchenall, επικεφαλής αρχιτέκτονας, Γλασκώβη Future Cities Demonstrator,Δημοτικό Συμβούλιο Γλασκόβης
Μέσα από την παγκόσμια έρευνα, η ομάδα ανακάλυψε και τεκμηρίωσε την αστική αξία της παροχής καθολική πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τα πάντα, από την κατανάλωση ενέργειας μέχρι και τις εισαγωγές στο νοσοκομείο, από αριθμούς τουριστών μέχρι και παρουσίες στα σχολεία.  Η ομάδα έμαθε ότι:

  •          Η αξία προέρχεται από τη δημιουργία μεγαλύτερης διαφάνειας και ενσυναίσθησης και από τον συνδυασμό πολλών διαφορετικών συνόλων για να εμφανιστούν νέες ιδέες και αντιλήψεις.
  •          Οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν εντελώς τον  τρόπο με τον οποίο τα συμβούλια συναλλάσσονται με τις κοινότητες και σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους.
  •          Η πρόσβαση στα δεδομένα της πόλης ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν προϊόντα για το καλό της πόλης.

Η καταγραφή της πόλης

Η ομάδα στη συνέχεια έστρεψε την προσοχή της στην πραγματοποίηση της φιλοδοξίας του σχεδίου να επιτρέψει τα δεδομένα από όλη την πόλη να δημοσιεύονται ως «εξ αρχής ανοιχτά δεδομένα».  Αυτό που χρειαζόταν ήταν μια πλατφόρμα δεδομένων που μπορεί να αντιμετωπίσει μία μεγάλη ροή δεδομένων πραγματικού χρόνου από την κυκλοφορία, το περιβάλλον και τα ενεργειακά συστήματα, καθώς και μεγάλα σύνολα δεδομένων σχετικά με πτυχές της ζωής της πόλης, όπως το δομημένο περιβάλλον και δημογραφικά στοιχεία.  Αυτό που αναπτύχθηκε ήταν ένα επεκτάσιμο Open Data Hub (Κέντρο Ανοιχτών Δεδομένων) περιλαμβάνοντας υπηρεσίες υπολογιστικής σύννεφου (cloud computing), αναλυτική των big data και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) που αυτόματα επιτρέπει τη δημοσίευση και την αποθήκευση των αυξανόμενων ροών δεδομένων της πόλης. 

Με τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωρίζουν την αξία της δημοσίευσης των συνόλων δεδομένων και  οι κοινότητες να εκπαιδεύονται για να γίνουν δημιουργοί δεδομένων πλούσια με τοπική γνώση, ένα σύνολο πρωτοβουλιών δημιουργείται για να παρέχει έναν αγωγό ζήτησης για τα ανοιχτά δεδομένα.  Οι κυριότεροι από αυτές είναι το Glasgow Data Launchpad.  Αυτός ο ηλεκτρονικός κατάλογος καθιστά τα δεδομένα εύκολα αναζητήσιμα και εύκολα στη χρήση.  Ένας επιχειρηματίας μπορεί να θέλει να μάθει για την κίνηση των πεζών στην πόλη, για παράδειγμα.  Ένας προγραμματιστής app κινητών μπορεί να ψάχνει για την πρώτη ύλη για να υλοποιήσει μια ιδέα.  Ο συνδυασμός των συνόλων δεδομένων μπορεί να βοηθήσει έναν πάροχο δημόσιων υπηρεσιών να αντιληφθεί που θα έπρεπε να ενοποιηθούν υπηρεσίες για να λειτουργήσει καλύτερα για όλους.

Η Τόνωση των Έξυπνων Λύσεων

Για τους καταναλωτές, υπάρχει το City Dashboard όπου μπορούν να δημιουργηθεί ένα μοναδικό προσωπικό στιγμιότυπο της πόλης από μια επιλογή «ψηφιακών εργαλείων», έτσι δημιουργώντας ένα dashboard για να δείξει, για παράδειγμα, τον καλύτερο τρόπο για να ταξιδέψει κανείς μες την πόλη κατά τη διάρκεια μιας μέρας με πολύ κίνηση, ή την καλύτερη ώρα για παρατήρηση των αστέρων το βράδυ.

Υπάρχουν ανοιχτοί χάρτες και εφαρμογές που επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τα πάντα, από ευκαιρίες εθελοντισμού μέχρι και την ιστορία της πόλης και έναν υγιεινό τρόπο ζωής για να δημιουργηθούν πλούσιοι, πολυεπίπεδοι και διαδραστικοί οδηγοί των τοπικών αξιοθέατων και προσόντων και υπηρεσιών.

Ως έργο επίδειξης, το OPEN Glasgow πάντα είχε ως σκοπό να βρει απήχηση πολύ πέρα ​​από την πόλη.  Άλλοι δήμοι μπορούν να μάθουν από το μοντέλο οφελών και των περιπτωσιολογικών μελετών που παράγονται στις μεμονωμένες πρωτοβουλίες.  Το έτοιμο προϊόν ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται για το Open Data Hub θα επιτρέψει στην Γλασκόβη να μοιραστεί αυτή την εξέλιξη και με άλλες πόλεις.  Οι τεχνογνωσία από το έργο χρησιμοποιείται σε δίκτυα κι άλλων πόλεων στην Αγγλία και στη Σκωτία, όπου η Γλασκώβη παίζει έναν ηγετικό ρόλο για τις έξυπνες πόλεις και ξεκίνησαν και σχέδια για συνεργασία με παρόμοιο τρόπο σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ο χάρτης της κοινότητας είναι ιδανικό για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ενταχθούν εκ νέου στην κοινότητα.  Δημιουργεί μια ευκαιρία να δημοσιευτεί ό, τι συμβαίνει στην περιοχή σας από τις τέχνες και το θέατρο μέχρι και τις ευκαιρίες εθελοντισμού, δραστηριότητες αναψυχής και κοινοτικά κέντρα.»
Walter Brown, Κοινωνικός Λειτουργός
Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ του Easterhouse 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.