Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016

Το όραμα για την ένταξη της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Ερμούπολη και Ανω Σύρος.
Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Syros
#ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ Πολεοδομίας (PhD, PPhD), τ. Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

Α. Το όραμα
Με τη βράβευση της Σύρου  από την Europa Nostra (2015) για το Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Ιστορικών Κτηρίων Ερμούπολης (HER.M.E.S.), να έχει  προηγηθεί  συνεχίζονται  δυναμικά από τον Δήμο Σύρου– Ερμούπολης και το Ινστιτούτο Σύρου (Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Παράδοσης) οι προσπάθειες  για την συμπερίληψη της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου στα Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Ηδη η διεθνής αναγνώριση και προβολή από τη βράβευση της Σύρου  από την Europa Nostra, λειτουργεί προωθητικά σε όρους διαφήμισης, δημοφιλίας, αναγνωρισιμότητας, αξιοπιστίας, κ.ά. και ενισχύει σημαντικά τις παραπάνω υποψηφιότητες. Επιπλέον, η προβολή της Ερμούπολης ως παράδειγμα καλής πρακτικής στην καταγραφή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε ένα δίκτυο πόλεων και οργανισμών με αντικείμενο τον πολιτισμό, εστιάζει  το πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον στο νησί.

Η πρωτοβουλία και το όραμα για το παραπάνω φιλόδοξο  εγχείρημα και την επίτευξή του  ανήκουν στον διεθνώς διακεκριμένο συριανό επιστήμονα, ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, αρχιτέκτονα-πολεοδόμο ΕΜΠ, κ. Ιωσήφ Στεφάνου, πρόεδρο του Ινστιτούτου Σύρου. Το Ινστιτούτο, με συστηματικές και εργώδεις  προσπάθειες, που εντείνονται τα τελευταία έτη, αξιόπιστα στοχεύει στη διεθνή αναγνώριση  και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού δια μέσου της ένταξής του στον κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Β.Η UNESCO

 Η UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), διεθνής οργανισμός με έδρα το Παρίσι , ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1945 με σκοπό την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία αγαθών, όπως η εκπαίδευση, η επιστήμη, ο πολιτισμός και η επικοινωνία [UNESCO]. Κατά τη σύνοδο των ευρωπαϊκών κρατών στο Παρίσι (1972) καταρτίστηκε κατάλογος προς συμπερίληψη ιδιαίτερα σημαντικών μνημείων όλων των πολιτισμών του κόσμου, ώστε να θεωρηθούν πολιτιστική περιουσία της ανθρωπότητας, να προστατευθούν και να αποτελέσουν την κληρονομιά των επερχόμενων γενεών [Μαρμαράς, κ.ά.]. Έξι κριτήρια ορίστηκαν για την ένταξη ενός μνημείου στον διεθνή κατάλογο της UNESCO, από τα οποία πρέπει να ικανοπιείται  τουλάχιστον ένα [UNESCO]:
1) να αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της ανθρώπινης ευφυίας
2) να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα έκφρασης ανθρωπίνων αξιών σε βάθος χρόνού ή σε ένα πολιτιστικό περιβάλλον του κόσμου, ως προς την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία, την μνημειακότητα, τον αστικό σχεδιασμό.
3) να αποτελεί μοναδικό παράδειγμα ή τουλάχιστον σπάνιο παράδειγμα πολιτιστικής παράδοσης ενός πολιτισμού που είτε υπάρχει είτε έχει χαθεί
4) να αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα τύπου κτιρίου, αρχιτεκτονικού ή τεχνολογικού συνόλου, που με την παρουσία του σηματοδοτεί την εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας
5) να αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα παραδοσιακού οικισμού, χρήσης γης ή θαλάσσης, αντιπροσωπευτικό πολιτισμού ή πολιτισμών ή αποτέλεσμα διαλόγου ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όταν το περιβάλλον έχει γίνει ευάλωτο λόγω των συνεπειών μη αναστρέψιμων αλλαγών
6) να συνδέεται είτε άμεσα είτε έμμεσα με συμβάντα ή ζώσες παραδόσεις, ιδέες ή πεποιθήσεις, με έργα τέχνης ή έργα ιδιαίτερης παγκόσμιας σπουδαιότητας.

Από την Ελλάδα 18 μνημεία-χώροι έχουν ενταχθεί στον διεθνή κατάλογο για την προστασία της Πολιτιστικής κληρονομιας: Δελφοί, Επίδαυρος, Ολυμπία, Δήλος, Μυκήνες, Τίρυνθα, Πυθαγόρειο και Ηραίο Σάμου, Ναός Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγάλειας, Ακρόπολη Αθηνών, Μονή Αποκάλυψης στην Πάτμο, Μετέωρα, Άγιο Όρος, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου, Παλιά πόλη της Κέρκυρας, Βυζαντινά Μνημεία Θεσσαλονίκης, Μυστράς, Μονή Δαφνίου, Μονή Οσίου Λουκά, Νέα Μονή Χίου και πιο πρόσφατα (Ιούλιος 2016) οι Φίλιπποι.

Γ. Η Σύρος
Το νησί κατοικείται από το 4000π.χ., ενώ  αναφέρεται ως «Συρίη» στα   Ομηρικά έπη (Ο΄ 403- 484).  Η γενέτειρα του φιλόσοφου, φυσικού και αστρονόμου Φερεκύδη (μέσα 6ου αι.) τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. υπήρξε μέλος της Αθηναϊκής συμμαχίας [Δήμος Σύρου-Ερμούπολης].
Κατά τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους εκκίνησε  η οικοδόμηση του οικισμού της Άνω Σύρου, η οποία, όμως, το 1207 κατελήφθη από τους Ενετούς. Η Σύρος υπήχθη στο  Δουκάτο της Νάξου που ίδρυσε ο Μάρκος Σανούδος.
Το 16ο αιώνα η Σύρος κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς αλλά καθ' όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας τελούσε υπό την προστασία του Πάπα και του βασιλιά της Γαλλίας, μετά από συμφωνία  της χώρας αυτής με την Πύλη  σχετικά με τους καθολικούς Χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  Το 1617 ο Τουρκικός στόλος κατέστρεψε το νησί [Δήμος Σύρου-Ερμούπολης].

Η Σύρος παρουσίασε εξέχουσα ανάπτυξη κυρίως μετά το 1826 και την εγκατάσταση προσφύγων από τα Ψαρά, τη Χίο, την Κρήτη, τις Κυδωνιές και τη λοιπή Μικρά Ασία (με αξιοποίηση της σιωπηρής ουδετερότητας του νησιού) και εξελίχθηκε σε εμπορικό, ναυτικό, βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο του νέου ελληνικού κράτους.

Η Ερμούπολη («Πόλη του Ερμή») έλαβε την ονομασία της το 1826, κατόπιν αποδοχής των πρώτων οικιστών της  της πρότασης του επίσης οικιστή Χιώτη Λουκά Ράλλη, προς τιμή του αρχαίου θεού του εμπορίου, ‘’κερδώου’’ Ερμή, αλλά και της εμπορικής δραστηριοποίησης και επιχειρηματικής δεινότητας του πληθυσμού της. 

Με 14.000 περίπου κατοίκους το 1828, η Ερμούπολη κατέστη το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας,  μεγάλο εμπορικό κέντρο και το σημαντικότερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Υπήρξε  το μεγαλύτερο διακομιστικό κέντρο  εμπορίου με την υπόλοιπη Ελλάδα, τη Ρωσία και την Ανατολή.

Λόγω της ανάπτυξής της προωθήθηκε υποψηφιότητά της για πρωτεύουσα της Νεότερης Ελλάδος (αν και τελικά η υποψηφιότητα του Ναυπλίου ήταν ισχυρότερη).Με ιδιαίτερο αστικό ιστό και ρυμοτομία, νεοκλασική αρχιτεκτονική  (με αριστουργηματικά  δείγματα, όπως το  γνωστό ως ‘’ωραιότερο Δημαρχείο του κόσμου’’ και το θέατρο ‘’Απόλλων’’ του Ziller (Τσίλλερ),  αποτελεί διακεκριμένης αισθητικής ιστορικό τόπο. Αλλοι σημαντικοί αρχιτέκτονες, Βαυαροί, Ιταλοί και αργότερα Έλληνες (Sampo, Erlacher, Βλυσίδης, Ελευθεριάδης, κ.λπ.) αλλά και έμπειροι τεχνίτες, τοιχογράφοι και ζωγράφοι, συνέβαλαν με δείγματα καλλιτεχνικής και τεχνικής ωριμότητας στην κτιριακή καλλιέπεια και την πολεοδομική οργάνωση της πόλης [Δήμος Σύρου-Ερμούπολης].

Η Ανω Σύρος, ο παλαιότερος οικισμός του νησιού, τόπος αρμονικής συνύπαρξης ορθόδοξων και  καθολικών Χριστιανών, διατηρεί περισσότερο παραδοσιακά χαρακτηριστικά στη διαμόρφωση του οικιστικού  ιστού και του τοπίου [Τερκενλή] και μοναδική γραφικότητα, ενώ διαχρονικά διακείθηκε για την αγροτική παραγωγή και τα χειροτεχνήματά της.

Το 1823 ιδρύθηκε στην Ερμούπολη το πρώτο νοσοκομείο της Ελλάδας και το 1833 η πόλη κατέστη πρωτεύουσα του Νομού Κυκλάδων, με λειτουργία σε αυτήν του πρώτου στην Ελλάδα Γυμνασίου, με ιδρυτή τον Νεόφυτο Βάμβα, εκπαιδευτικό και κληρικό πρόσφυγα από την Χίο. Απόφοιτος του Γυμνασίου αυτού υπήρξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Την ίδια περίοδο εκδόθηκε στην Ερμούπολη η πρώτη ξενόγλωσση εφημερίδα που τυπώθηκε στην Ελλάδα, η «Μέλισσα», με σύνταξη στην Ελληνική και την Γαλλική [Δήμος Σύρου-Ερμούπολης].

Στη  Σύρο  ιδρύθηκε (1856) η πρώτη σύγχρονη ναυτιλιακή εταιρεία, η «Ελληνική Ατμοπλοΐα».Η ίδρυση το 1861 του Νεωρίου, πρώτου ναυπηγείου στην Νεότερη Ελλάδα και άλλων μικρότερων, προσέφερε απασχόληση σε  περίπου 2.000 άτομα. Σε αυτές τις ναυπηγικές εγκαταστάσεις η παραγωγή προσέγγιζε τα 80 πλοία κατ’ έτος και ναυπηγήθηκε, το 1854, το πρώτο σιδερένιο ελληνικό ατμόπλοιο. Ανω των 2000 πλοίων ήταν η συνολική παραγωγή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους [Δήμος Σύρου-Ερμούπολης].

Παράλληλα αναπτύχθηκαν κυρίως  μετά το 1855, η τραπεζική και ασφαλιστική αγορά, η βιομηχανία, η βυρσοδεψία, η σαπωνοποιία, η σιδηρουργία, η αλευροποιία, η κλωστοϋφαντουργία, κ.λπ. Η μεγάλη ακμή της πόλης εξακολούθησε  μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε το νησί αριθμούσε άνω των 30.000 κατοίκων [Δήμος Σύρου-Ερμούπολης].

Η πρώτη παρατεταμένη κρίση στην οικονομία του νησιού και ιδίως της πρωτεύουσας σημειώθηκε τη δεκαετία του 1880, πριν τη διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου (1893) [Burgel Guy 2002, 1993], με την ανάδειξη άλλων εμπορικών αστικών κέντρων, όπως το λιμάνι του Πειραιά.

Οι συνέπειες του Β' Παγκόσμιου Πόλεμου επέφεραν οικονομική παρακμή και κοινωνικά πλήγματα κατά τις μεταπολεμικές δεκαετίες. Ωστόσο, ήδη από τη δεκαετία του 1980, με τη ευρύτερη  βελτίωση της οικονομίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου στην χώρα, εμφανίστηκαν ενδείξεις ανάκαμψης της τοπικής οικονομίας, με σημείο αιχμής τον τουρισμό. Ταυτόχρονα, η επαναλειτουργία των ναυπηγείων και άλλες συμπληρωματικές λειτουργίες  και οικονομίες κλίμακας ,σηματοδότησαν την ανοδική πορεία της Σύρου και υπαγόρευσαν την ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας και αναζήτησης νέων ισορροπιών και εστιασμού.

Δ. Δυνατότητες και προοπτικές
Η ποιότητα και η ταυτότητα της νήσου την καθιστούν μοναδική: η Σύρος είναι αναπόσπαστο μέλος του πανάρχαιου Κυκλαδικού πολιτισμού, χαρακτηρίζεται από τη νεοκλασική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της Ερμούπολης κυρίως, αλλά και  τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της Άνω Σύρου, φιλοξενεί αρμονικά δύο χριστιανικά δόγματα,  στεγάζει ιστορικά κτίρια όπως το θέατρο «Απόλλων» με ιδιαίτερη πολιτιστική συνεισφορά, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη σύσταση και εδραίωση του νεότερου ελληνικού κράτους, στο χώρο της μουσικής συνδυάζει την παράδοση του ρεμπέτικου  με τη νησιώτικη μουσική του Αιγαίου, ενώ επί σειρά ετών διοργανώνει διεθνή φεστιβάλ κλασικής μουσικής και γειτνιάζει με το αρχαιολογικώς εξέχον νησί της Δήλου, δυνητικής φιλοξενίας εκδηλώσεων.

Η σπουδαιότητα της Ερμούπολης, είναι μεγάλη  όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά για τα παγκόσμια δεδομένα, καθόσον σε αυτή αναπτύχθηκε η αστική τάξη, με αρχές, αξίες  και  οράματα δημοκρατίας, άμιλλας, προόδου και προσφοράς στον τόπο και στην κοινωνία, με ισχυρούς ακόμη και αποτυπωμένους τους συμβολισμούς τους στον χώρο και το χρόνο. Τόσο η νεοκλασική Ερμούπολη όσο και η μεσαιωνική Άνω Σύρος είναι άμεσα συνδεδεμένες με ορόσημα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, του πολιτισμού και της προόδου και με την εξέχουσα οικουμενική αξία [Στεφάνου και Στεφάνου, 1999,  2003,  Στεφάνου και Μητούλα 2003].

Τα οφέλη που αναμένεται να  προκύψουν από την ένταξη στον κατάλογο της  UNESCO θα είναι μεγάλα, πολλαπλά και πολλαπλασιαστικά για το νησί. Πρώτα στον τομέα της διαφήμισης και αναγνωρισιμότητας της Σύρου σε παγκόσμια κλίμακα και έπειτα, προϊόντος του χρόνου, σε τουριστικό, κοινωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό επίπεδο, αλλά και επίπεδο ποιότητας ζωής.

Η συγκεκριμένη πρόταση προσφέρει το αναπτυξιακό πρότυπο που θα έπρεπε να είχαν ήδη αναζητήσει οι Συριανοί τοπικοί άρχοντες και ιθύνοντες, αξιοποιώντας το πολιτιστικό συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου. Προσφέρει, επίσης, την απαιτούμενη ώθηση προς μια ποιοτική, αξιόπιστη και μακρόπνοη  αναπτυξιακή πορεία.

Σήμερα η Ερμούπολη αντιπροσωπεύει ένα σπουδαίο τουριστικό, εμπορικό αλλά και διοικητικό κέντρο και έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιλαμβάνει τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τα τελευταία έτη με τις κατάλληλες  επεμβάσεις και αποκαταστάσεις στα νεοκλασικά κτίρια  και στους δημόσιους χώρους, αλλά και με τη διοργάνωση πολύ αξιόλογων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η Ερμούπολη καθίσταται  αισθητικά και λειτουργικά άρτια πόλη, που φαίνεται να ανακτά την παλαιότερη αίγλη της. Με την παραδοσιακή και γραφική Άνω Σύρο αποτελούν μοναδικό συνδυασμό νησιωτικής κοινότητας και κοινωνίας, με κοσμοπολίτικο, αλλά και ελληνικό και ενωτικό δημιουργικό και προοδευτικό πνεύμα. Αντιπροσωπεύουν συνδυασμό σημαντικής ιστορικής, βιομηχανικής και λοιπής κληρονομιάς του 19ου αιώνα που πρέπει να ανακτήσει τη θέση και τη σημασία της στον 21ο αιώνα με κατάλληλο σχεδιασμό και ποιοτική ανάπτυξη. 

Ε.Κοινό μέτωπο υποστήριξης της πρότασης
Με δεδομένη τη μεγάλη σημασία της επιδιωκόμενης διεθνούς αναγνώρισης και τιμής για την προικισμένη με σημαντική πολιτιστική κληρονομιά αλλά και ιδιαίτερο νησιωτικό φυσικό περιβάλλον Σύρο, έχει καταστεί κατανοητή και αυτονόητη η ανάγκη συστράτευσης για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού.

Ήδη συγκροτείται ευρεία επιτροπή υποστήριξης, με τη συμμετοχή των Ποιμεναρχών των  δυο Εκκλησιών της νήσου, των τοπικών αρχόντων, εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων του βιομηχανικού, εμπορικού και ναυτιλιακού κόσμου, πανεπιστημιακών, καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων του  πνευματικού χώρου που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο και ενδιαφέρονται για τον τόπο.

Η υποψηφιότητα - πρόταση προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό της UNESCO στηρίζεται στην τεκμηρίωση  και προβολή του αναμφισβήτητα εξαίρετου πολιτισμικού πλούτου του τόπου, αλλά και στην πεποίθηση ότι ο τοπικός πληθυσμός αναγνωρίζει, τιμά, σέβεται, προστατεύει και προάγει τη σπουδαιότητα αυτής της σπάνιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ενίσχυση της υποστήριξης σε τοπικό, πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, η ‘’υιοθέτηση’’, προώθηση και προαγωγή του ζητήματος από οικείους φορείς της Κεντρικής και τοπικής Διοίκησης, εκπαιδευτικά (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Σύρο)  και ερευνητικά ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, θα συμβάλει έτι περαιτέρω στην επίτευξη, Οι τουριστικοί επισκέπτες του νησιού μπορούν επίσης να αποτελέσουν πρεσβευτές του νησιού στη χώρα μας και διεθνώς και να συμβάλουν με τη σειρά τους, ώστε όσο πιο σύντομα το όνειρο, το όραμα, να γίνει πραγματικότητα.

Βιβλιογραφία:

Burgel Guy (2002), Le Miracle athénien au xxe siècle , CNRS Éditions

Burgel Guy (1993),La Ville aujourd’hui , Hachette Pluriel Référence

Μαρμαράς Εμμ., Ράπτη Σταυρ., Σταματίου Ελένη (2002), Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο .

Στεφάνου Ιουλία, Στεφάνου  Ιωσήφ  (2003), Περιγραφή της εικόνας της πόλης.Τα περιγράμματα: Βασικά στοιχεία προσδιορισμού της φυσιογνωμίας των τόπων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ.

Στεφάνου Ιουλία και Στεφάνου Ιωσήφ (1999), Η περιγραφή της εικόνας της πόλης, Πανεπιστ. Εκδόσεις ΕΜΠ,  Αθήνα.

Στεφάνου Ιωσήφ, Μητούλα Ρόϊδω (2003),  Η παγκοσμιοποίηση, η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η φυσιογνωμία της σύγχρονης ελληνικής πόλης, Εκδ. Παπαζήση Αθήνα.

Τερκενλή Θ. (1996), Το πολιτισμικό τοπίο. Γεωγραφικές προσεγγίσεις,  Εκδ. Παπαζήση Αθήνα .

Πηγές Διαδικτύου
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης http://www.hermoupolis.gr/ Ιστορια---Πολιτισμος/Ανω-Συρος---Ιστορικα-Προλεγομενα.aspx

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) http://en.unesco.org/

5 σχόλια :

 1. Προοδευτικός. Καινοτόμο. Φτιαγμένο για σένα.

  Καλωσορίσατε στην Εταιρεία Δανεισμού Acceptance (ALC)! (acceptanceloanservices@gmail.com)

  Θα υπάρξει χρόνος όταν θα χρειαστείτε οικονομική υποστήριξη για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση ή να επενδύσετε στην τρέχουσα επιχείρηση σας ή να αντικαταστήσετε το αυτοκίνητό σας ή να αγοράσετε ένα νέο σπίτι ή να ξεκινήσετε ένα έργο; και ίσως έχετε επιδιώξει οικονομική βοήθεια από τις τράπεζες ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμά σας, αλλά όλα δεν έχουν αποτέλεσμα, δεν ανησυχούν πια, το όνομά μου είναι Danielle Ramos, και είμαι αξιωματικός δανείου και δουλεύω με ACL, η εταιρεία μου μπορεί να σας βοηθήσει με το ποσό του δανείου που χρειάζεστε για να πετύχετε τους στόχους σας και μπορούμε να σας προσφέρουμε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια.

  Οφέλη δανεισμού μαζί μας.
  -Τα ανταγωνιστικά ποσοστά 3%
  - Ένα φιλικό, εξυπηρετικό προσωπικό για να σας βοηθήσει στη διαδικασία.
  -Επιλογή μεθόδων αποπληρωμής είτε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια.
  -Εγκρίνουμε περίπου το 98% των αιτήσεων δανείου!
  - Δεν υπάρχουν κρυφά τέλη.
  -Δεν επιβάλλονται ποινές για καθυστερημένη εξόφληση.

  Δεν υπάρχουν πλέον χρόνοι αναμονής ή αγχωτικές επισκέψεις τράπεζας. Η υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη 24/7 - μπορείτε να πάρετε ένα δάνειο και να ολοκληρώσετε τις συναλλαγές σας όποτε και όπου θέλετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης δανείου σε λιγότερο από 24 ώρες χωρίς άγχος, απλά στείλτε μας ένα μήνυμα μέσω e-mail
  (acceptanceloanservices@gmail.com)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γεια σου. Είμαι ο Charles J.A Zimmermann, είμαι αξιωματικός δανείου και εκπροσωπώ την Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικής Αγοράς. Χρειάζεστε οικονομική υποστήριξη για οποιονδήποτε λόγο; Εάν η απάντησή σας είναι ναι, Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μου σήμερα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα δανείου μου. επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (financialmarketservice@gmail.com).

  Μπορείτε να ρωτήσετε γιατί μας;
  Τώρα θέλω να ξέρετε ότι το Πρόγραμμά μας Online Capital δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Εδώ είναι λίγο από αυτό που κάνει το πρόγραμμα κεφαλαίων κίνησης διαφορετικό.

  - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
  -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
  -ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΩΣ 500.000 €
  -Αυτοματοποιημένες πληρωμές
  -ΜΗΝ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
  ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΚΑΝΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

  Αντιλαμβανόμαστε ότι συμβαίνουν απρόσμενα οικονομικά γεγονότα και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.

  Είτε θέλετε να σταθεροποιήσετε το χρέος, να πληρώσετε απρόβλεπτα ιατρικά έξοδα, να ξεκινήσετε μια επιχείρηση ή απλά θέλετε να πάτε σε οικογενειακές διακοπές, όποιοι κι αν είναι οι λόγοι σας, καταλαβαίνουμε.

  Ο στόχος μας στην Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικής Αγοράς είναι να παρέχουμε έγκαιρα πρόσβαση σε προσωπικά δάνεια, επιχειρηματικά δάνεια και ενυπόθηκα δάνεια με προσιτά επιτόκια 2%

  Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για πλήρεις λεπτομέρειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  financialmarketservice@gmail.com

  με εκτιμιση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΑΝΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ LIGHTSTREAM©


  Η LIGHTSTREAM είναι η καλύτερη εταιρεία διαδικτυακού δανείου που σας παρέχει το δάνειο που αναζητάτε χωρίς άγχος ή πολλή γραφική εργασία χωρίς κρυφές πληρωμές. Έχετε ενοχληθεί από πού να πάρετε δάνειο; απορρίφθηκαν από τις τράπεζες λόγω του χαμηλού πιστωτικού αποτελέσματός σας; ή ανησυχείτε για το διαδικτυακό δανεισμό.

  Μην ανησυχείτε πια γιατί τα LIGHTSTREAM LOANS θα σας χορηγήσουν δάνειο με επιτόκιο τόσο χαμηλό όσο 3%. Επικοινωνήστε μαζί μας (lightstreamloansinc@gmail.com).

  Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν. Επιχειρηματικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων, στεγαστικά δάνεια, φοιτητικά δάνεια, πραγματική χρηματοδότηση, επενδυτής ακινήτων, κατασκευαστικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια. Καταναλωτικά δάνεια, δάνεια FHA, προσωπικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων κ.λπ.

  Η LIGHTSTREAM προσφέρει δάνεια χωρίς κρυφές πληρωμές από 1.000 έως 20.000.000 EUR / USD / POUNDS για διάρκεια 1 έως 20 ετών. Είμαστε στη διάθεσή σας όλες τις ώρες της ημέρας. Οι μέθοδοι μας είναι απλές και σύντομες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και να λάβετε δάνειο εντός 24 ωρών.
  Μην διστάσετε, μην αφήσετε αυτό το οικονομικό βάρος να σας πνίξει. Μην αφήσετε τη χρηματοδότηση να σταματήσει αυτήν την επιχείρηση, να σας στερήσει από αυτό το μηχάνημα, ένα νέο αυτοκίνητο ή ένα νέο σπίτι.

  Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στις επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  E-MAIL 1: (lightstreamloansinc@gmail.com)
  E-MAIL 2: (lightstreaminc@zohomail.com)

  LIGHTSTREAM©

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΧΑΙΡΕΤΕ; ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΔΑΝΕΙΟ?
  Παρέχουμε δάνεια για ιδιώτες: προσωπικό δάνειο για κατανάλωση, στεγαστικό δάνειο, εξαργύρωση πίστωσης, εξόφληση χρέους για τη συλλογή όλων των χρεών σας σε μία πίστωση, φοιτητικό δάνειο, δάνειο για τη χρηματοδότηση της αγοράς του αυτοκινήτου σας.

  Χρειάζεστε οικονομική υποστήριξη;
  Θα υποστηρίξουμε τη χρηματοδότηση των έργων σας, όπως: την κατασκευή σπιτιών, γραφείων, αγροκτημάτων, χρηματοδοτούμε τα ταξιδιωτικά σας έργα, την εταιρεία σας ή ένα έργο για το οποίο χρειάζεστε εξωτερική χρηματοδότηση.

  Χρειάζεστε επενδυτικό ταμείο;
  Μπορούμε να επενδύσουμε στα μεγάλα έργα σας. Αυτό προορίζεται για εταιρείες που αναζητούν επενδυτές να χρηματοδοτήσουν τα ερευνητικά τους έργα, έργα ακινήτων, εξαγορές και άλλες επιχειρηματικές ανάγκες.

  ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΑΝΕΙΟΥ. Κάνε αίτηση τώρα!
  μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακάτω: novaglobalfinances@gmail.com

  ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
  Προσφέρουμε όλα τα είδη δανείων, τόσο εξασφαλισμένα όσο και ακάλυπά δάνεια, ενοποίηση χρεών και πολλά άλλα σε πολύ λογικό επιτόκιο.

  Η NOVA GLOBAL FINANCIAL SERVICES είναι η θυγατρική ενός από τους ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς ομίλους στην Ευρώπη και παγκοσμίως με μεγάλο κεφάλαιο. Η NOVA GLOBAL FINANCIAL SERVICES ακολουθεί μια στρατηγική παρουσίας όπου βρίσκεται η ανάπτυξη, συνδέοντας τους πελάτες με τις ευκαιρίες που δημιουργεί, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, τις οικονομίες που ευδοκιμούν και τα άτομα για να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους.

  Στείλτε αίτημα δανείου τώρα !!!
  Όνομα: Camilla Karlsen (Λειτουργός Κέντρου Δανείων)
  Διεύθυνση επικοινωνίας: novaglobalfinances@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γεια σας Κυρίες και Κύριοι
  Χρειάζεστε απόλυτα οικονομική ενίσχυση (Δάνειο);
  Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόωρες οικονομικές προκλήσεις και οι περισσότεροι από αυτούς δεν μπορούν να λάβουν μετοχικά δάνεια από τις τοπικές τους τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω υψηλού επιτοκίου, ανεπαρκούς ασφάλειας, λόγου χρέους προς εισόδημα, χαμηλού πιστωτικού αποτελέσματος ή για άλλους λόγους.

  Εάν χρειάζεστε ένα επείγον δάνειο, θα σας συμβουλεύσω να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μου και μπορούμε να σας βοηθήσουμε με ένα δάνειο.
  Προσφέρουμε κάθε είδους υπηρεσίες δανείου (Προσωπικό Δάνειο, Επιχειρηματικό Δάνειο, Στεγαστικό δάνειο και πολλά άλλα), προσφέρουμε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, εξασφαλισμένα & ακάλυπά δάνεια και επίσης μπορείτε να δανειστείτε έως και 20 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία μου θα σας βοηθήσει να επιτύχετε μια ποικιλία στόχων με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων δανείου.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά δανείου, εδώ είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μας.
  Email επικοινωνίας: novicapfinancialservices@gmail.com
  Αριθμός Επικοινωνίας: +31642117819 (WhatsApp)

  Όχι περισσότεροι χρόνοι αναμονής ή αγχωτικές τραπεζικές επισκέψεις. Η υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη 24/7 - μπορείτε να λάβετε δάνειο και να ολοκληρώσετε τις συναλλαγές σας όποτε και όπου το χρειάζεστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.