Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

Αθήνα :Παρουσιάσθηκε το σχέδιο Αθήνα, Ανθεκτική πόλη

Ο δήμος Αθηναίων, η ιστορική πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια πόλη σχεδόν 700.000 κατοίκων, αντιμετωπίζει από το 2009 μια σοβαρή κοινωνική και οικονομική κρίση. Μέσα από συντονισμένες προσπάθειες, η Αθήνα κατάφερε να επιβιώσει, να προσαρμοστεί και να μεταμορφωθεί σε μια πιο δημιουργική και αλληλέγγυα πόλη. 
Οι προκλήσεις είναι ακόμα τεράστιες και η προσπάθεια του δήμου συνεχίζεται. Το 2016, με τη συνδρομή και τις γνώσεις εκατοντάδων εταίρων, από ειδήμονες και ακαδημαϊκούς μέχρι μετανάστες και άστεγους, η πόλη σχεδίασε τη Στρατηγική Ανθεκτικότητας της. 
Η Στρατηγική αποτελεί ένα σύνολο απτών δράσεων που βασίζονται και αξιοποιούν το στοιχείο εκείνο που κάνει την πόλη μας πιο δυνατή: τα επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα και οι συνέργειες που αναπτύσσει. Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας προσφέρει μία νέα προσέγγιση και ολοκληρωμένα προγράμματα προετοιμασίας και προστασίας των πιο αδύναμων πληθυσμών από μελλοντικές κρίσεις και χρόνιες πιέσεις που η πόλη θα αντιμετωπίσει.
Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία νέων και την αναζωογόνηση υφιστάμενων ανοιχτών και πράσινων δημόσιων χώρων. 

Αυτό αποτελεί προτεραιότητα ζωτικής σημασίας για μια πυκνοκατοικημένη πόλη, που απειλείται τόσο από έντονες θερμοκρασίες (κλιματική αλλαγή) όσο και από σεισμούς. Η πόλη χρειάζεται να γίνει πιο προνοητική, μεταμορφώνοντας τις προκλήσεις της σε πόρους (κενά κτίρια, νεοαφειχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες, ενέργεια και απόβλητα). Με αυτούς τους πόρους, θα αναπτύξει νέες ικανότητες και μορφές οικονομίας, οι οποίες μαζί με τον τουρισμό και τον δημιουργικό τομέα θα διαμορφώσουν το μέλλον της πόλης. Η Αθήνα, τέλος, θα ενδυναμώσει την διακυβέρνηση της, αυξάνοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της, δημιουργώντας νέα κανάλια επικοινωνίας, ψηφιακή πολιτική και στρατηγικές καινοτομίας. 

Αυτή η στρατηγική βασίζεται σε τρία διαφορετικά κείμενα που έχουν παραχθεί παράλληλα. Το ένα αφορά την παγκόσμια μετανάστευση, το δεύτερο είναι το Σχέδιο Δράσης για την Προσαρμογή και το Μετριασμό των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και το τρίτο είναι ένα σύνολο προτάσεων με θέμα την κοινωνική δικαιοσύνη σε υποβαθμισμένες γειτονιές της Αθήνας. Η μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος «Ανθεκτική Αθήνα» βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τα υπάρχοντα επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια της πόλης.

Η «Στρατηγική Ανθεκτικότητας για το 2030» στοχεύει στην δημιουργία μια πόλης που είναι Προσιτή, Πράσινη, Προνοητική και Ζωντανή μέσα από 65 δράσεις και 53 υπο-δράσεις. Κάθε πυλώνας αναλύεται σε συγκεκριμένους στόχους μέσα από τους οποίους ο δήμος θα είναι σε θέση να αποτιμήσει την πρόοδο του με συγκεκριμένους δείκτες.

Διαβάστε αναλυτικά το σχέδιο Αθήνα , ανθεκτική πόλη

Για την διαχείριση του σχεδίου, ο Δημάρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης συγκρότησε το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας.Στόχος του είναι η προώθηση και η ανάπτυξη της νέας αυτής στρατηγικής αλλά και νοοτροπίας, μέσα στην καρδιά των πολιτικών, αλλά και της ίδιας της διοίκησης του δήμου. 
Επικεφαλής της Αστικής Ανθεκτικότητας και υπεύθυνη του Γραφείου αυτού για την Αθήνα, ορίστηκε από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, η κυρία Ελένη Μυριβήλη, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΤΑ (Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων).

Στις 13 Ιουνίου που παρουσιάσθηκε το σχέδιο, ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης τόνισε ότι «τα τελευταία χρόνια η Αθήνα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες κρίσεις και η δημοτική αρχή έδωσε ένα μεγάλο αγώνα ώστε να ανταποκριθεί στις μείζονες κοινωνικές ανάγκες που προκάλεσαν η οικονομική και, εν συνεχεία, η προσφυγική κρίση». Ο κ. Καμίνης σημείωσε ότι «οι πόλεις πρέπει να διαμορφώνουν τα μέσα και τα εργαλεία ώστε να θωρακίζουν το μέλλουν τους» προσθέτοντας ότι «η συνεργασία του δήμου Αθηναίων με το δίκτυο των «100 Ανθεκτικών Πόλεων» του Ιδρύματος Rockefeller φέρνει απτά αποτελέσματα, στην εκπόνηση μιας στρατηγικής που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες της πόλης στο μέλλον, προτείνοντας παράλληλα νέες λύσεις».

Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει προγράμματα που ήδη υλοποιούνται, προτάσεις που έχουν αξιολογηθεί και είναι υλοποιήσιμες όπως και νέες καινοτόμες δράσεις. Προτείνει στρατηγικές παρεμβάσεις με στόχο μια πόλη που επικοινωνεί ένα όραμα στους κατοίκους της. Επίσης είναι μια Στρατηγική που μπορεί να παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα και δείκτες αξιολόγησης.

Η Ελένη Μυριβήλη, Επικεφαλής Αστικής Ανθεκτικότητας της Αθήνας τόνισε ότι: «Οι σύγχρονες πόλεις, έρχονται σταδιακά αντιμέτωπες όλο και περισσότερο με ορατούς κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, τους έντονους ρυθμούς αστικοποίηση και την παγκοσμιοποίηση. Η Αθήνα έχοντας οριοθετήσει πια τους κινδύνους που την απειλούν αναπτύσσει νέα εργαλεία, ικανότητες και συνέργειες για να τους αντιμετωπίσει. Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας απαντά σε αυτούς τους κινδύνους και αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την οικοδόμηση ενός σχεδίου δράσης σε διεθνή πρότυπα, με προοπτική αλλά και αμεσότητα ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίησή του.»

Ανάμεσα στα διεθνή δίκτυα στα οποία συμμετέχει η Αθήνα, αντλώντας πόρους και ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία ώστε να βελτιώσει την πόλη και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, η συνεργασία της με το δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων συνετέλεσε ήδη στην επίτευξη σημαντικών στόχων. Παράλληλα με άλλες 99 πόλεις απ’ όλο τον κόσμο, ο δήμος χαρτογράφησε τα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που απειλούν ή που θα απειλήσουν την πόλη τα επόμενα χρόνια. Συνομίλησε με όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και φορείς – ανθρώπους από την δημοτική διοίκηση και τα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης, τον επιχειρηματικό κόσμο, ακαδημαϊκά ιδρύματα και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Κατέγραψε τους πόρους της Αθήνας, υλικούς και άυλους, τις φυσικές (γαλάζιες και πράσινες) υποδομές της.

Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας είναι το προϊόν έντονης συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων ενώ εμπνέεται από άλλα δημοτικά σχέδια, όπως το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) και τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Η Στρατηγική συμπληρώνεται , επίσης, από κείμενα που παράχθηκαν σε συνεργασία με το δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων, το δίκτυο πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή C40 Cities και το Ίδρυμα Bertelsmann. Αυτά περιλαμβάνουν το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή,  την έκθεση: «Παγκόσμια Μετανάστευση και οι Ανθεκτικές Πόλεις στο Προσκήνιο» και τις προτάσεις του Διατλαντικού Εργαστηρίου Πολιτικής με αντικείμενο την κοινωνική δικαιοσύνη σε υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης.

Ο Michael Berkowitz, Πρόεδρος των 100 Ανθεκτικών Πόλεων του Ιδρύματος Rockefeller υπογραμμίζει ότι: «Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό βήμα για την Αθήνα, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Με την παρουσίαση της Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της Αθήνας, η πόλη δεσμεύεται να δρα προληπτικά σε σχέσεις με τις μελλοντικές προκλήσεις της. Αυτή η Στρατηγική θα λειτουργήσει σαν μοντέλο για άλλες πόλεις και οι 100 Ανθεκτικές Πόλεις ανυπομονούν να συνεργαστούν με τον Δήμαρχο Καμίνη και τον δήμο Αθηναίων για την υλοποίηση του οράματος που παρουσιάζεται».

Μέσα σε ένα χρόνο, το Γραφείο Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του δήμου Αθηναίων συνεργάστηκε με 840 ανθρώπους και 140 φορείς για να προσδιορίσει 65 δράσεις και  53 υπο-δράσεις για μια Αθήνα περισσότερο προσιτή και πράσινη, μια πόλη προνοητική που προετοιμάζεται για τις επερχόμενες κρίσεις, μια πόλη ζωντανή.Η ανθεκτική Αθήνα του 2030 προσαρμόζεται γρήγορα και ξέρει να εκμεταλλεύεται τις συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, δημιουργεί διαφανείς και στέρεους δεσμούς μεταξύ των εταίρων της και  παράγει βιώσιμες λύσεις για και μαζί με τους πολίτες της. Το σχέδιο δράσης συγκεκριμένα στοχεύει σε:

Μια προσιτή πόλη που θα είναι πιο διαφανής και πιο ανοιχτή στους πολίτες της, πιο αποτελεσματική ως προς τις δράσεις και τα έργα της, και πιο ενεργή και θεσμική στις συνεργασίες της.
Μια πράσινη πόλη που ενσωματώνει τη φύση στο αστικό μας περιβάλλον, καθιστώντας την πόλη μας καθαρότερη, πιο δροσερή και πιο βιώσιμη.
Μια προνοητική πόλη που προετοιμάζεται και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις κρίσιμες προκλήσεις προτού αυτές συμβούν, σχεδιάζοντας για το μέλλον εμπλέκοντας αλλά και ενισχύοντας τους πολίτες μας.
Και μια ζωντανή πόλη που καλλιεργεί και γιορτάζει τη δημιουργικότητά της, την επιχειρηματικότητα και την πολιτιστική ταυτότητα.

Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας επιβεβαιώνει τη δέσμευση  για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που βασίζονται σε δεδομένα, διαθέτουν αμεσότητα και προοπτική και καταθέτει στην πόλη και στους πολίτες της εργαλεία που τους εξοπλίζουν όχι μόνο για τις προκλήσεις του παρόντος αλλά και του μέλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.