Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Αστικά κέντρα και ρύπανση ακτών και θάλασσας από απορρίμματα -Εθελοντικές δράσεις απορρύπανσης στην Ελλάδα σε παράκτιες περιοχές

#ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ Πολεοδομίας (PhD, PPhD), τ. Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων
1.Εισαγωγή
Η υποβάθμιση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, κυρίως δε του παράκτιου, χωρίς τη συστηματική επιμέλεια προστασίας, διάσωσης και ορθής διαχείρισης από πλευράς αρμόδιων φορέων, αλλά και των απλών πολιτών, μπορεί να λάβει διαστάσεις ιδιαίτερα ανησυχητικές.

Με δεδομένο ότι το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού διαβιεί σε παράκτια αστικά κέντρα, τάση που συνεχίζεται αυξητικά, οι παραπάνω επισημάνσεις προκαλούν προβληματισμό [Νικολάου & Σταματίου]. Επομένως, η συσσώρευση πληθυσμού, η αύξηση της κατανάλωσης και συνεπώς και απορριμμάτων, αλλά και η άγνοια ή έλλειψη περιβαλλοντικής αγωγής ή και η αδιαφορία για την κατάληξη των τελευταίων, όπως και αδυναμίες διοικητικής διαδικασίας σε αριθμό κρατών, έχει οδηγήσει σε αρνητικά περιβαλλοντικά, οικολογικά, αισθητικά κ.ά. αποτελέσματα, καθώς και σε συνέπειες στον τουρισμό και άλλους κλάδους της οικονομίας.

Τα ευρήματα έρευνας- μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ίδρυμα της ιστιοπλόου Έλεν Μακάρθουρ και τη συνδρομή της εταιρείας McKinsey και παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2016 στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, καταδεικνύουν ότι η μαζική χρήση και τα απορρίματα πλαστικών [Lacroix] έχουν λάβει τέτοιες διαστάσεις, που το 2050 οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερα πλαστικά κατάλοιπα παρά ψάρια.
"Το σημερινό σύστημα παραγωγής, χρήσης και απόρριψης των πλαστικών έχει σοβαρές επιπτώσεις: Κάθε έτος απορρίπτονται πλαστικά περιτυλίγματα αξίας 80-120 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Πέραν του οικονομικού κόστους, χωρίς αλλαγές, οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερα πλαστικά παρά ψάρια (σε βάρος) μέχρι το 2050", υπογραμμίστηκε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρουμ [Mosbergen].
Η αναλογία πλαστικών-ψαριών, σε τόνους, ήταν ένας προς πέντε το 2014, θα είναι ένας προς τρεις το 2025 και αναμένεται να υπερκεράσει τον έναν προς έναν το 2050. Οπως είναι εμφανές, η δυσχερής αυτή αναλογία επιτείνεται και αναγκαία είναι η αναστροφή και η περαιτέρω αποτροπή της [Mosbergen].
2. Το πρόβλημα- Αιτίες και συνέπειες
Επιτακτική, επομένως, κρίνεται η πλήρης αναδιοργάνωση της χρήσης περιτυλιγμάτων και πλαστικών γενικότερα, αλλά και η αναζήτηση εναλλακτικών προϊόντων που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη, αφού, αν δεν αλλάξει δραστικά η κατάσταση, ο τομέας αυτός θα καταναλώνει το 20% του παραγόμενου πετρελαίου μέχρι το 2050. 
Δεδομένου ότι οι πλαστικές σακούλες είναι μιας χρήσης, "το 95% της αξίας των περιτυλιγμάτων, που εκτιμάται στα 80-120 δισεκατομμύρια δολλάρια κατ' έτος, χάνεται", προσθέτει το Φόρουμ, ζητώντας την προώθηση της ανακύκλωσης και την επαναχρησιμοποίησή τους, με σκοπό την εμίσχυση της αειφορίας και τη διάσωση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος [Mosbergen].Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, αν δεν ανατραπεί η παρούσα κατάσταση ,τότε έως το 2025, ένας τόνος πλαστικών απορριμμάτων θα αντιστοιχεί σε τρεις τόνους ψαριών στους ωκεανούς.
Αν και ο πλανήτης στο σύνολό του, ευθύνεται για την τραγική οικολογική κατάσταση των θαλασσών σήμερα, αποδεικνύεται ότι πέντε χώρες της Ασίας πρωταγωνιστούν στην κρίση αυτή. Σε πρόσφατη έκθεσή του (2016) το Οcean Conservancy1 υποστηρίζει ότι η Κίνα, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ ευθύνονται για το 60% των πλαστικών αποβλήτων που εισέρχονται στις θάλασσες διεθνώς [Lifo]. Η αναβάθμιση των ασιατικών οικονομιών συνεπάγεται ευμάριεια του πληθυσμού και αύξηση της κατανάλωσης, επομένως και των απορριμμάτων, τα οποία δεν καταλήγουν στους κατάλληλους υποδοχείς. Στα προαναφερόμενα ασιατικά κράτη, μόνο το 40% των απορριμμάτων συλλέγονται με τους ενδεδειγμένους τρόπους και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Στο σύνολο, σχεδόν, της Ασίας2, τα αστικά απορρίμματα και απόβλητα στοιβάζονται πλησίον ποταμών και θαλασσών και παραμένουν εκεί μέχρι να παρασυρθούν από το νερό ή και τον αέρα.
Στις αγροτικές περιοχές της ασιατικής ηπείρου, οι επιχειρήσεις πωλούν ποικιλίες προϊόντων (αισθητικής, διατροφής, κ.ά.) σε μικρές οικονομικές συσκευασίες και σε μεγάλες ποσότητες συνολικά. Επομένως και οι πιο φτωχοί πληθυσμοί είναι σε θέση να προμηθεύονται καθημερινά τα εμπορεύματά τους. Οι εταιρίες, ωστόσο, δημιουργούν πολύ περισσότερες πλαστικές συσκευασίες και οι εξαθλιωμένες γειτονιές και οι παραγκουπόλεις φροντίζουν να τις ωθούν στις ροές νερού (ποταμούς, θάλασσες, κ.ά.). Στην τρέχουσα φάση εκκενώνονται 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού στους ωκεανούς κατ΄έτος, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science. Σύμφωνα με το Οcean Conservancy, αν το καθεστώς αυτό δεν μεταβληθεί, το ποσοστό αυτό θα καταστεί διπλάσιο σε δέκα έτη και η εν λόγω απειλή μπορεί να είναι χειρότερη της κλιματικής αλλαγής [Lifo].
Η θάλασσα παράγει το μεγαλύτερο ποσοστό του οξυγόνου που αναπνέουν τα ανθρώπινα όντα. Ρυθμίζει το κλίμα και τον καιρό, μετατρέπει το νερό σε σύννεφα που ιδηγούν στην δημιουργία βροχής και προσφέρει καταφύγιο στο 80% των ζώντων οργανισμών της Γης. Η ζωή είναι στενά συνδεδεμένη με τη θάλασσα. 

Πολλά κράτη επιδιώκουν τα τελευταία έτη, μέσω νομοθεσίας θεσμοθετήσεων κινήτρων και αντικινήτρων, τον περιορισμό της χρήσης πλαστικών ειδών συσκευασίας και περιτυλίγματος (κυρίως σακούλες3). Σε κράτη της Ευρώπης, της Μεσογείου και στον διεθνή χώρο (στη Γαλλία, για παράδειγμα, αλλά και στην Τυνησία), οι πλαστικές σακούλες μιας χρήσης έχουν απαγορευθεί [Medsos.gr].

Υπογραμμίζεται ότι, πλέον, υφίσταται συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Οδηγία 2015/720/ΕΕ4, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτάσσονται να μειώσουν δραστικά την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη -«λεπτή5»- πλαστική σακούλα μιας χρήσης. Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, θα πρέπει είτε να λάβουν μέτρα6 ώστε η μέση ετήσια κατανάλωση να μην υπερβαίνει τις 90 πλαστικές σακούλες ανά πολίτη έως τα τέλη του 2019 και τις 40 έως τα τέλη του 2025, είτε να διασφαλίσουν ότι, από τα τέλη του 2018, αυτές οι σακούλες δεν θα δίδονται στους καταναλωτές δωρεάν [Medsos.gr].

3. Εθελοντικές δράσεις απορρύπανσης στην Ελλάδα και διεθνώς
Αξιοσημείωτη διεθνώς, όπως προαναφέρθηκε, είναι η δράση του Ocean Conservancy, με τη συστηματική και εντατική προσπάθειά του να σταματήσει τη ροή των απορριμμάτων στην πηγή, πριν προσεγγίσουν τη θάλασσα και θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή δελφινιών και θαλάσσιων χελωνών, ή να υποβαθμίσουν τις ακτές και την τοπική οικονομία.
Το Ocean Conservancy ηγείται της πρωτοβουλίας παροχής τρόπων συμβουλευτικής και πρακτικών λύσεων, όπως [Ocean Conservancy]:
 • Ενημέρωση πληθυσμού. Ηγείται κινήματος ατόμων που καθημερινά συμμετέχουν σε δράσεις προστασίας των ωκεανών. Προσφέρουν καθημερινή ενημέρωση για καλές πρακτικές στους πολίτες ώστε οι τελευταίοι να αποφεύγουν τη ρίψη απορριμάτων σε υδάτινες επιφάνειες (ποταμούς, λίμνες,θάλασσες, κ.ά.) και επομένως την αλλοίωση και την καταστροφή των ευαίσθητων φυσικών πόρων.
 • Ενίσχυση επιστήμης. Το Ocean Conservancy ηγείται επιστημονικού έργου με επιχειρηματικούς και ακαδημαϊκούς εταίρους για τη βελτίωση της γνώσης στο ζήτημα των απορριμμάτων στους ωκεανούς.
 • Εμπλοκή όλων σε λύσεις. Με δεδομένη την αναγκαιότητα της εμπλοκής όλων στε συνεργασία διαδικασίας εξεύρεσης επίλυσης, συγκεντρώνει ηγέτες στους τομείς της βιομηχανίας, της Διοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, των ΜΚΟ, με σκοπό την καθιέρωση συστηματικών, αειφορικών λύσεων.
 • Προωθεί καλές πρακτικές. Οικοδομεί την υποστήριξη για τη μελέτη Θαλάσσιων Απορριμμάτων (Marine Debris Research).
 • Νόμος για την πρόληψη και τη μείωση (Prevention, and Reduction Act) και το νομοσχέδιο του στη Γερουσία, τον νόμο για τις ελεύθερες απορριμμάτων θάλασσες (the Trash Free Seas Act) για την ενδυνάμωση του εθνικού εστιασμού στα θαλάσσια απορρίμματα.

Από την ίδρυσή του το 1972, το Ocean Conservancy έχει ολοκληρώσει αριθμό προγραμμάτων προστασίας για τις φάλαινες, για την άγρια ζωή, για τις τοπικές κοινωνίες και για τους ωκεανούς.
Μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες του φορέα ήταν το Whale Protection Fund (Ταμείο Προστασίας Φάλαινας), που εστίασε στη διάσωση της φάλαινας και στην εκστρατεία εναντίον της εμπορικής φαλαινοθηρίας από τη Ρωσία και την Ιαπωνία. Με την οικονομική και τεχνική υποστήριξη πολιτών επένδυσε στην επιστημονική έρευνα, εκκίνησε διαδικασίες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη φαλαινοθηρική βιομηχανία. Όλη αυτή η δέσμευση τελεσφόρησε όταν η International Whaling Commission finally (Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας) τελικά απαγόρευσε την εμπορική φαλαινοθηρία το 1982 [Ocean Conservancy].
Τα πρώτα έτη το έργο του εστιαζόταν σε είδη όπως φάλαινες, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες, ενώ στη συνέχεια η προστασία των ειδών είχε ως απαραίτητη προϋπόθεση την προστασία των οικοτόπων τους.Ακολούθησε η στοχευμένη στο οικοσύστημα προσέγγιση του φορέα, ο οποίος περιλαμβάνεται στους πρώτους περιβαλλοντικούς οργανισμούς που ενέπλεξε τις βιομηχανίες στη διατήρηση του περιβάλλοντος.
Στη δεκαετία του 1980, ο φορέας κατευθύνθηκε στην προστασία οικοσυστημάτων υπό Πρόγραμμα Θαλάσσιων Καταφυγίων (Marine Sanctuary Program) και το προσωπικό του εκκίνησε τον πρώτο International Coastal Cleanup (διεθνή καθαρισμό ακτών) το 1986.
Προϊόντος του χρόνου, ο φορέας κατέστη επιστημονικός οργανισμός με ερευνητικό εστιασμό στην προστασία των ωκεανών.
Η οικολογικά πλούσια και μοναδικά τουριστική Μεσόγειος είναι ημίκλειστη θαλάσσια λεκάνη με ιδιαιτερότητες, καθώς η δυσχέρεια ανανέωσης των υδάτων της αποτελεί εξαιρετικά επιβαρυντική συνθήκη για το θαλάσσιο περιβάλλον. Σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς προβλέψεις απαιτούνται 40- 50 έτη για την πλήρη ανανέωση των υδάτων (Πίνακας 1).Η Ελλάδα με επιτελικό το ρόλο του τουριστικού τομέα και δη των παραθαλάσσιων περιοχών της, στην οικονομία και στην ευρύτερη ανάπτυξή της, πρέπει και μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ανάλογες πρωτοβουλίες και δράσεις.

Γνωστή, τις τελευταίες δεκαετίες, είναι η δράση της Hellenic Marine Environment Protection Association (Helmepa/ Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος). Η πρωτοποριακή εθελοντική δέσμευση Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών για την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση των πλοίων, που ανέλαβαν στον Πειραιά στις 4.6.1982, με σύνθημα «Να Σώσουμε τις Θάλασσες», υποστηρίζουν με συνέπεια μέχρι σήμερα την πρωτοβουλία τους.Μέσο της είναι η συντονισμένη εθελοντική προσπάθεια πληροφόρησης, επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης όλων,στο σύνολό τους από τον πλοιοκτήτη μέχρι τον τελευταίο ναύτη [Helmepa].Ειδικότερα, το 1983, η HELMEPA, με σύμβολο της το "Γλάρο", ξεκίνησε συντονισμένες καλοκαιρινές εκστρατείες με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για Καθαρές Θάλασσες και Ακτές. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρόσκοποι και μαθητές συμμετείχαν σε εθελοντικούς καθαρισμούς ακτών, κυρίως στην Αττική [Helmepa].

Περισσότερες από 100 απορρυπάνσεις σε παραλίες, βυθούς και ηπειρωτικές περιοχές πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή 4.350 εθελοντών σε όλη την ελληνική επικράτεια, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Καθαρισμού που συντόνισε η HELMEPA, στο διάστημα 5 - 25 Μαΐου 2017. Οι εθελοντικές δράσεις συνεχίστηκαν έως και τα μέσα Ιουνίου 2017.

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή μαθητών-μελών των προγραμμάτων «Παιδική HELMEPA» και «Nαυτίλοι» από νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια σε διάφορες περιοχές της χώρας, με αξιοσημείωτη τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών (δασκάλων και καθηγητών) τους. Συμμετείχαν επίσης εταιρείες-μέλη της HELMEPA, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, καταδυτικά κέντρα, τοπικές ενώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι και πολίτες όλων των ηλικιακών ομάδων.

Ειδικότερα, στην Αττική, στις 12 Μαΐου 2017, το Μητροπολιτικό Κολέγιο Πειραιά, εταιρικό μέλος της HELMEPA, πραγματοποίησε καθαρισμό της παραλίας του Αχινού στον Πειραιά.

Στις 13 Μαΐου 2017, η Bernhard Schulte Shipmanagement, εταιρικό μέλος επίσης, απορρύπανε την παραλία στο Καβούρι, ενώ την ίδια ημέρα μαθητές-μέλη «Ναυτίλοι της HELMEPA» του St. Catherine's British School απορρύπαναν την ανατολική πλευρά της ακτής και του δάσους του Σχινιά, ενημερώθηκαν από εκπροσώπους του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά/Μαραθώνα για το τοπικό οικοσύστημα και κατέγραψαν ηλεκτρονικά απορρίμματα που συγκέντρωσαν, με χρήση της εφαρμογής Marine LitterWatch.

Στις 20 Μαΐου 2017, το προσωπικό της Seaworld Management & Trading Inc., εταιρικού μέλους της HELMEPA, ανέλαβε δράση στην παραλία της Βάρκιζας, και στις 23 Μαΐου τη σκυτάλη πήραν τα εταιρικά μέλη της HELMEPA, Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία με τη συμμετοχή μαθητών από το Γ΄ Τοσίτσειο-Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στη δυτική πλευρά της ακτής και του δάσους του Σχινιά.

Στις 25 Μαΐου 2017, με πρωτοβουλία του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέας και κατόπιν πρόσκλησης του δήμου, η HELMEPA συντόνισε την απορρύπανση της παραλίας Κορησσίας (Κέα) με τη συμμετοχή μαθητών του τοπικού δημοτικού σχολείου, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανση των παραλιών.

Στις 26 Μαΐου 2017, ο προγραμματισμένος καθαρισμός στην παραλία Βοτσαλάκια του Πειραιά, με αφορμή τις «Ημέρες Θάλασσας» του Δήμου Πειραιά, με τη συμμετοχή μαθητών-μελών της Παιδικής HELMEPA του 14ου δημοτικού σχολείου Πειραιά, δεν υλοποιήθηκε λόγω των δυσχερών καιρικών συνθηκών (πρωινής καταιγίδας). Ωστόσο, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία της ενημέρωσης για τη σημασία της πρόληψης της ρύπανσης από στέλεχος της HELMEPA που τους επισκέφθηκε στο σχολείο τους, στα Καμίνια. Οι μικροί εθελοντές, με τη σειρά τους, μετέδωσαν τις γνώσεις τους και μίλησαν για τις περιβαλλοντικές τους δράσεις και για τις προσπάθειές τους με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν όλους στη γειτονιά να σέβονται το περιβάλλον.

Η HELMEPA παρευρέθη στον καθαρισμό του άλσους Συγγρού στις 11 Ιουνίου 2017, που πραγματοποίησαν τα εταιρικά μέλη της HELMEPA, TMS Tankers Ltd. και TMS Cardiff Gas Ltd., καθώς και στον υποβρύχιο καθαρισμό της Aegean Rebreath στο Σούνιο [Helmepa].

4. Αντί επιλόγου
Η υποβάθμιση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος και κυρίως του παράκτιου, δεδομένης της -με αυξητική τάση- διαβίωσης του 75% του παγκόσμιου πληθυσμού σε παράκτια αστικά κέντρα, αποτελεί σύγχρονη σοβαρή προβληματική.

Σε μεγάλο βαθμό, αιτία αποτελεί η μαζική χρήση και απόρριψη πλαστικών [Lacroix] στις ακτές και στις θάλασσες που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, τέτοιες που το 2050 οι ωκεανοί απειλούνται να περιέχουν περισσότερα πλαστικά κατάλοιπα παρά αλιεύματα.Η αποσύνθεση των πλαστικών απαιτεί μακρό χρόνο (ακόμη και 600 έτη), γεγονός που καταδεικνύει την επικινδυνότητά τους και την καταστροφική τους δράση στο υδάτινο περιβάλλον.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας μεταφοράς, που κοινοτική οδηγία, που έχουν ήδη υιοθετήσει πολλά κράτη μέλη, αποτρέπει τη χρήση της.

Οι σχετικές εθελοντικές δράσεις απορρύπανσης στην Ελλάδα και διεθνώς, έχουν συμβάλει σε σημαντική αντιμετώπιση του προβλήματος, αποτελώντας, επίσης, παράδειγμα συμβολής στο εν λόγω ζήτημα.Καθαρό περιβάλλον και καθαροί φυσικοί πόροι αποτελούν προϋπόθεση για τουριστική προσέλκυση, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και ευρύτερη κοινωνικοοικονομκή ανάπτυξη και ευημερία.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


 • Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), Περισσότεροι από 4.000 οι εθελοντές στις δράσεις καθαρισμού της HELMEPA, 30.5.2017, Ημερησία on line http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26515&subid=2&pubid=114624326
 • Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), http://www.helmepa.gr/
 • Lacroix Richard – Nicolas (2010), Πράσινες Προμήθειες.Ανάπτυξη μεθοδολογίας, στρατηγικών και πολιτικής, Νομική Βιβλιοθήκη.
 • Λιάλιος Γιώργος (2017), Εως και 600 χρόνια «ζει» ένα πλαστικό στη θάλασσα, 04.05.2017, Καθημερινή (εφημ.) –Περιβάλλον, http://www.kathimerini.gr/907954/article/epikairothta/perivallon/ews-kai-600-xronia-zei-ena-plastiko-sth-8alassa
 • Lifo team (2016), Πέντε χώρες του πλανήτη ρίχνουν περισσότερα πλαστικά στις θάλασσες από όσο όλες οι υπόλοιπες μαζί. Αν αυτό δεν αλλάξει, σε δέκα χρόνια οι θάλασσες θα είναι ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Lifo, 14.1.2016, http://www.lifo.gr/articles/environment_articles/86716/Medsos.gr/medsos/images/stories/PDF/plasticbag_info.pdf
 • Meyer Robinson (2017 ), The Arctic Ocean Is Clogging With Billions of Plastic Bits, 20.4.2017,The Atlantic, https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/04/the-arctic-ocean-is-filling-with-billions-of-plastic-bits/523713/ 
 • Milman Oliver (2014),Full scale of plastic in the world's oceans revealed for first time, The guardian, 10 December 2014, https://www.theguardian.com.
 • Mosbergen Dominique (2017), The Oceans Are Drowning In Plastic — And No One’s Paying Attention- “We’re being overwhelmed by our waste.” (Οι ωκεανοί πνίγονται στο πλαστικό και κανείς δε δίνει σημασία), Ηuffington   post, 27.4.2017, http://www.huffingtonpost.com/entry/plastic-waste-oceans_us_58fed37be4b0c46f0781d426
 • Νικολάου Αννα, Σταματίου Ελένη (1999), ‘‘Η εξέλιξη της οικιστικής ανάπτυξης στον παράκτιο χώρο’’ συνέδριο ‘‘Διαχείριση και βελτίωση παράκτιων ζωνών’’, ΕΜΠ - Εργαστήριο Λιμενικών Έργων , 22-25/11,1999, Αθήνα.(Πρακτικά :19-26).
 • Ocean Conservancy,  oceanconservancy.org
 • Rathi Akshat (2017), Even your sea salt is almost certainly contaminated with plastic. qz.com/979101/sea-salt-is-likely-to-contain-microparticles-of-plastic-according-to-a-new-study/
 • Σοφοκλέους in (2016), “Μέχρι το 2050 οι θάλασσες θα έχουν περισσότερα πλαστικά παρά ψάρια” 23.1.2016 ,http://www.sofokleousin.gr/archives/278380.html


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Το Ocean Conservancy (που ιδρύθηκε ως The Delta Corporation το 1972) είναι μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική ομάδα υπεράσπισης με έδρα στην  Washington, D.C.,των ΗΠΑ. Συμβάλλει στη χάραξη πολιτικής για τους ωκεανούς σε επίπεδο ομοσπονδιακής και κρατικής κυβέρνησης με βάση την επιστημονική εμπειρία. Το Ocean Conservancy αποτελεί έναν από τους λίγους φορείς που βοηθούν στην προστασία της άγριας ζωής στον ωκεανό[Ocean Conservancy  oceanconservancy.org].

2 Τεράστια διαφημιστική εκστρατεία διαχείρισης αποβλήτων εκκίνησε σε 4.000 πόλεις της Ινδίας, καθώς η ταχεία οικονομική ανάπτυξη της πυκνοκατοικημένης χώρας του πλανήτη οδήγησε σε σημαντική αύξηση της παραγωγής στερεών αποβλήτων στα αστικά κέντρα και μόνον οι αστικές περιοχές παράγουν περισσότερους από 100.000 τόνους στερεών αποβλήτων την ημέρα!Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, διανέμονται κάδοι αποβλήτων μπλε και πράσινου χρώματος στις πόλεις, στους μπλε κάδους θα συλλέγονται τα ξηρά απορρίμματα και στους πράσινους τα υγρά απόβλητα [Lifo] .

3 Οι οποίες πρωτοεμφανίστηκαν στη δεκαετία του ’50, την ίδια δεκαετία που τα πλαστικά περιτυλίγματα κατέστησαν δημοφιλή στις ΗΠΑ. Στον ευρύτερο δυτικό κόσμο κατέστησαν από τη δεκαετία του ’70, ένα από τα χαρακτηριστικότερα σύμβολα της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας. Χρησιμοποιούνται κυρίως για λίγα μόνο λεπτά, αλλά μπορούν να παραμείνουν στο περιβάλλον για περισσότερα από 500 έτη [Medsos.gr].

4 Οδηγία 2015/720/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (ΕΕ L 115 της 6.5.2015 σελ.11).

5 Πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μm [Medsos.gr].

6 Στην Ελλάδα, σύμφωνα με Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ προβλέπεται ότι από το 2018 οι καταναλωτές θα πληρώνουν 0,08 ευρώ για κάθε σακούλα. Προβλέπεται μεταβατικό στάδιο με τη μισή χρέωση έως 30.6.2018.Δηλαδή στην εθνική νομοθεσία ενσωματώνεται η σχετική κοινοτική οδηγία, η τελευταία είναι σαφής για τη χρήση πλαστικής σακούλας, επομένως οι δωρεάν σακούλες στα σούπερ μάρκετ θα καταργηθούν με νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος, με τον οποίο η χώρα εναρμονίζεται με την κοινοτική οδηγία.Η χρέωση έρχεται από 1.1.2018 και στην αρχή θα είναι το ήμισυ της προβλεπόμενης.
Αρχικά, (δηλαδή από 1.1.2018 έως 30.6.2018), κάθε σακούλα στο σούπερ μάρκετ θα χρεώνεται 0,04 ευρώ.Από 1.7.2018 η χρέωση θα είναι ολόκληρη και κάθε σακούλα θα κοστίζει στον καταναλωτή 0,08 ευρώ.Οπως εκτιμάται κάθε πολίτης στην Ελλάδα χρησιμοποιεί κατ΄έτος 400 πλαστικές σακούλες. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν 4,5 δισεκατομμύρια σακούλες. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση εκτιμάται τεράστια, οπότε η χρέωση για τις πλαστικές σακούλες θα μειώσει τη χρήση τους, ενώ τα χρήματα θα κατευθύνονται σε περιβαλλοντικές δράσεις αλλά και στους δήμους προκειμένου οι τελευταίοι να προμηθεύουν τους πολίτες τους με επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.