Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

Ενιαία Ψηφιακή Αγορά και Ανοιχτά Δεδομένα: Ευκαιρίες για Ανάπτυξη και Εργασία στην Ελλάδα.

#Σπύρος Βρεττός.
PhD Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π

Η Ενιαία ψηφιακή αγορά (Digital Single Market) αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως μια κεντρική πολιτική, στην οποία μπορεί να βασισθεί η δοκιμαζόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τα πολυποίκιλα αναπτυξιακά της προβλήματα.

Σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων ευρωπαίων καταναλωτών η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται καθημερινά στο διαδίκτυο, υπολογίζεται ότι η ολοκλήρωση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς (με άλλα λόγια η δημιουργία μιας εσωτερικής ψηφιακής αγοράς που μοιάζει λ.χ με εκείνη των Η.Π.Α) μπορεί να συνεισφέρει 415 δις ευρώ ετησίως στην Ευρωπαϊκή οικονομία μέσα από τη ίδρυση νέων επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών αγορών, την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων κ.α. Ιδιαίτερα δε η αναδυόμενη Αγορά των Δεδομένων (Data Market), ενδέχεται να φτάσει μέχρι το 2020 στο 3,17 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ από 1,85% που εκτιμήθηκε το 2014 [1].

Σίγουρα κανέναν δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής σύμφωνα με τον δείκτη DESI [2] που αποτιμά την πρόοδο των χωρών μελών, η χώρα μας κατατάσσεται από τις τελευταίες (27η θέση στις 29) . Παρόλα αυτά στις ίδιες μετρήσεις φαίνεται ότι υπάρχει ένας τομέας ,εκείνος των Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data - είναι τα δεδομένα που αποφασίζει ο Δημόσιος Τομέας και οι Οργανισμοί του να διαθέσουν ελεύθερα με μηδενικό ή οριακό κόστος) , στον οποίο η κατάσταση είναι διαφορετική (10η θέση στις 29). Η μέχρι τώρα επίδοση έχει τις ρίζες της στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που ξεκίνησε την εποχή της «Διαύγειας», ενώ όλες οι κυβερνήσεις έκτοτε έχουν σταθεί υποβοηθητικά . Ακόμα και αν συνεκτιμήσουμε αρνητικότερες αξιολογήσεις όπως π.χ της γνωστής, παγκόσμιου εύρους κατάταξης Open Data Barometer [3], η συνολική θέση μας στην Ευρώπη αποτελεί μια καλή βάση εκκίνησης, καθώς φαίνεται και από την ένταξη μας στις «Fast Tracker» χώρες που δίνει το πλέον αρμόδιο European Data Portal [4]. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε κάτω από προϋποθέσεις να επιδιώξουμε σημαντικά και συγκεκριμένα μελλοντικά οφέλη. Ποια είναι αυτά;

Κοιτώντας μπροστά, σύμφωνα πάντα με το European Data Portal [5][6], βλέπουμε ότι η αξία που παράγεται από την περαιτέρω επεξεργασία των Ανοιχτών Δεδομένων για τη δημιουργία/ εμπλουτισμό υπηρεσιών και προϊόντων, αναμένεται να φτάσει τα 75,7 δις ευρώ το 2020 απασχολώντας περίπου 100.000 εργαζομένους πανευρωπαϊκά. Για τη χώρα μας, μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, οι νέες θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργηθούν προσεγγίζουν τις 2000.
Αν σας φαίνεται μικρός ο αριθμός των θέσεων εργασίας, σκεφτείτε ότι με ελάχιστο κόστος είναι ανάλογος εκείνου που αφορά επενδύσεις πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, είναι δουλειές έντασης γνώσης ικανές να προσελκύσουν υψηλά καταρτισμένους ανθρώπους που τείνουν να φύγουν από τη χώρα μας στην περίοδο της κρίσης (Brain drain).

Καταρτισμένους εργαζόμενους που μπορούμε να συγκρατήσουμε ή να επαναφέρουμε αν π.χ δημιουργήσουμε μέχρι το 2020 σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις επιχειρηματικά «οικοσυστήματα» γύρω από τα Ανοιχτά Δεδομένα των Δημόσιων Μεταφορών όπως στο Λονδίνο, όπου περίπου 1000 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί λόγω της ανάπτυξης εκατοντάδων εφαρμογών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από το 40% των κατοίκων της πόλης. Οι καλές πρακτικές αφθονούν διεθνώς και είναι διαθέσιμες για αξιοποίηση και προσαρμογή, ακόμα και στο παραδοσιακό οικονομικό μοντέλο της χώρας μας (Τουρισμός, Αγροτική Παραγωγή κ.α) .
Η Ελλάδα είναι σαφώς σε θέση να αδράξει τις ευκαιρίες, και πρέπει να το κάνει σήμερα που κάθε θέση εργασίας είναι πολύτιμη . Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν δίνεται η προτεραιότητα που απαιτούν οι καιροί στην επιχειρηματική χρησιμοποίηση των Ανοιχτών Δεδομένων ούτε στα πλαίσια της Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής, ούτε σε εκείνο της εφαρμογής του νόμου Ρ.4305/2014 (PSI – Private Sector Information Directive) ή ακόμα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της χώρας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP - Open Government Partnership).

Το ζητούμενο βεβαίως δεν είναι η επαναδιατύπωση στρατηγικών ή η παραγωγή γραφειοκρατίας , τομείς στους οποίους διαπρέπει η ψηφιακή πολιτική της κυβέρνηση αυτά τα δυο χρόνια, αλλά η γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή συγκεκριμένων βημάτων που είναι γνωστά σε όλους.

Αυτό μπορεί να γίνει με τη δημιουργία μιας ομάδας κρούσης (Task Force) με τη συμμετοχή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της κοινωνία των πολιτών, η οποία θα αναλάβει να επιταχύνει τη ποιοτική διάθεση κρίσιμων συνόλων δεδομένων προς τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Άλλωστε, η λογική αυτής της τριμερούς συνεργασίας θα απαιτηθεί στο ορατό μέλλον για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και της αντίστροφης διαδικασίας (Reverse PSI) που συζητούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή του ανοίγματος των δεδομένων του ιδιωτικού τομέα.

Χωρίς αμφιβολία, με οποιοδήποτε τρόπο, η ευκαιρία για την αξιοποίηση των Ανοιχτών Δεδομένων είναι στα χέρια μας. Θα αφήσουμε να μας γλιστρήσει ή θα κάνουμε την αλλαγή, πετυχαίνοντας ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας; Η εξέλιξη θα είναι επίσης ενδεικτική, για την ταχύτητα και την ποιότητα της σύγκλισης μας προς την πολλά υποσχόμενη Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.
                         
  
[1]. Μελέτη για την ευρωπαϊκή αγορά δεδομένων, SMART 2013/0063, IDC, 2016
[2]. Digital Economy and Society Index (DESI) 2017
[4].   Open Data Maturity in Europe 2016. European Data Portal
[5]. Re – using Open Data 2017. European Data Portal
[6]. Creating Value through Open Data , 2015. European Data Portal 

1 σχόλιο :

  1. Είναι λίγο αόριστο το άρθρο και απουσιάζει απο τα λεγόμενα σας προϋπάρχουσα μελέτη σας (πιο πολύ θα έλεγα το άρθρο είναι αντιγραφή από αλλού), θα ήθελα διευκρινίσεις πάνω στην χρήση ανοιχτών δεδομένων και της επιχειρηματικότητας (κανένα παράδειγμα), όπως και το μοντέλο που αναφέρετε για την σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του Δημοσίου και ποιες του Ιδιωτικού Τομέα. Θεωρείτε ότι υπηρεσίες που τώρα είναι του Δημοσίου να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα και αν Ναι ποιες κατά την γνώμη σας;
    Σας ευχαριστώ.

    Χατζηευστρατίου Ιωάννης

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.